Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
983018805675195952877415383665000000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1017648545589925933801231211041989710190099117734133940194094108950
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
767446126057166698678297568848782597185481432868196953488798
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7320055745615141267365423552864521475261654104443105593575688
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
618535418567603560835722152869467886395957697602395161656090
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
496303654946405484413607842614407254757245233730087791565478
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
436234139041883354893811733665355153620434820495325545755516
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
257852456627989281823378229776345613916349117451783768141710
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00284562217523984219052210523828262573024526994
 1. Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 195714
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 150168
 3. Przetargi /Zamówienia publiczne / zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 87857
 4. Plany, Programy i zamierzenia
  Wyświetleń: 73785
 5. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 60891
 6. Rekrutacja pracowników
  Wyświetleń: 46125
 7. Referat Spraw Obywatelskiech i Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 46080
 8. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2018r
  Wyświetleń: 40687
 9. Jednostki Organizacyjne
  Wyświetleń: 39029
 10. Referat Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji
  Wyświetleń: 37487
 11. Referat Organizacyjny
  Wyświetleń: 36090
 12. DRUKI
  Wyświetleń: 34830
 13. Plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 32048
 14. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2021r
  Wyświetleń: 31690
 15. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 27566
 16. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  Wyświetleń: 27427
 17. Wybory samorządowe 16.11.2014r
  Wyświetleń: 26170
 18. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 25278
 19. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2017r
  Wyświetleń: 25265
 20. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 24616
 21. Plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 23587
 22. Projekty Uchwał
  Wyświetleń: 23229
 23. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 25.05.2014r
  Wyświetleń: 23202
 24. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2019r
  Wyświetleń: 22461
 25. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 22263
 26. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 22201
 27. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 22068
 28. Konkursy ofert - 2016r
  Wyświetleń: 21832
 29. Kontakt
  Wyświetleń: 21770
 30. Konkursy ofert - 2019r
  Wyświetleń: 21489
 31. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 20276
 32. Młodzieżowa Rada Gminy
  Wyświetleń: 19877
 33. Informacja o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 19648
 34. Konkursy ofert - 2018r
  Wyświetleń: 19461
 35. Nieruchomości
  Wyświetleń: 18424
 36. Konkursy ofert
  Wyświetleń: 17465
 37. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2015r
  Wyświetleń: 16435
 38. Nieruchomości -2016r
  Wyświetleń: 15970
 39. Konkursy ofert - 2015r
  Wyświetleń: 15889
 40. Nabór 2017r
  Wyświetleń: 15836
 41. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2015r
  Wyświetleń: 15622
 42. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2016r
  Wyświetleń: 15602
 43. Wykaz rachunków bankowych Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 15242
 44. Referat Zamówień Publicznych i Promocji
  Wyświetleń: 15200
 45. Rada Gminy 2018-2023
  Wyświetleń: 14969
 46. Konkursy ofert - 2021r.
  Wyświetleń: 14923
 47. Nabór 2018r
  Wyświetleń: 14650
 48. Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 14552
 49. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 13913
 50. Rejestr ewidecji
  Wyświetleń: 13446
 51. Azbest
  Wyświetleń: 13399
 52. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2020r
  Wyświetleń: 12969
 53. Internetowa wyszukiwarka Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 12897
 54. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 12762
 55. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 12618
 56. Sołtysi i Rada Sołecka
  Wyświetleń: 12362
 57. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 12354
 58. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 12208
 59. Konkursy ofert - 2017r
  Wyświetleń: 12134
 60. Referat Budżetowo - Finansowy
  Wyświetleń: 11874
 61. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 11591
 62. Jednostki pomocnicze SOŁECTWA
  Wyświetleń: 11580
 63. Kierownictwo urzędu
  Wyświetleń: 11283
 64. Budżet Gminy - 2015r
  Wyświetleń: 11208
 65. Plan rozwoju sieci dróg gminnych w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 11180
 66. Oświata
  Wyświetleń: 10922
 67. Nieruchomości - 2018r
  Wyświetleń: 10914
 68. Ochotnicza Straż Pożarna
  Wyświetleń: 10908
 69. Karta Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 10877
 70. GMINA TARNÓW OPOLSKI
  Wyświetleń: 10712
 71. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej
  Wyświetleń: 10403
 72. Ogłoszenia - 2017r
  Wyświetleń: 10262
 73. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 10168
 74. Wybory samorządowe 2010r
  Wyświetleń: 10157
 75. Park Technologiczno-Innowacyjny Sp.z.o.o.
  Wyświetleń: 9927
 76. Nieruchomości - 2019r
  Wyświetleń: 9807
 77. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 9798
 78. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 9773
 79. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 9741
 80. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2014r
  Wyświetleń: 9581
 81. Gminny Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 9381
 82. Kontrole
  Wyświetleń: 9353
 83. Kompetencje
  Wyświetleń: 9179
 84. Obwieszczenia - 2019r
  Wyświetleń: 9156
 85. Konkursy ofert - 2020r.
  Wyświetleń: 8931
 86. Sprawozdania z działalności Sołtysów i Rady Sołeckiej
  Wyświetleń: 8740
 87. TARNÓW OPOLSKI
  Wyświetleń: 8629
 88. Wybory Samorządowe 2006r
  Wyświetleń: 8445
 89. Skład Rady Gminy Tarnów Opolski - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 8424
 90. Zasady gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości
  Wyświetleń: 8208
 91. Kontakt z Sołtysami
  Wyświetleń: 7953
 92. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 7922
 93. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 7743
 94. Pobierz programy
  Wyświetleń: 7608
 95. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 7465
 96. Ogłoszenia - 2016r
  Wyświetleń: 7453
 97. Konkursy przedmiotowe
  Wyświetleń: 7416
 98. Potwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem
  Wyświetleń: 7343
 99. Referendum ogólnokrajowe
  Wyświetleń: 7316
 100. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
  Wyświetleń: 7315
 101. Dziennik Ustaw i Monitor Polski
  Wyświetleń: 7229
 102. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego
  Wyświetleń: 7168
 103. Nabór 2016r
  Wyświetleń: 6767
 104. PRZYWORY
  Wyświetleń: 6765
 105. Zarządzenia Wójta Gminy - 2018r
  Wyświetleń: 6729
 106. Strategia Rozwoju Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 6720
 107. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 6698
 108. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 6677
 109. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 6659
 110. Petycje
  Wyświetleń: 6635
 111. Statut Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 6605
 112. Decyzje środowiskowe - 2017r
  Wyświetleń: 6521
 113. Nabór 2015r
  Wyświetleń: 6473
 114. Rejestr placówek oświatowych Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 6446
 115. Uchwały VII kadencji - od 28 listopada 2014 r. do 10 października 2018 r.
  Wyświetleń: 6441
 116. Protokoły z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VII kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 6415
 117. Skład Rady Gminy Tarnów Opolski - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 6380
 118. Uchwały VI kadencji - od 2 grudnia 2010r - do 20 pażdziernika 2014r
  Wyświetleń: 6377
 119. Wybory Prezydenta RP - 2020 r.
  Wyświetleń: 6341
 120. Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych
  Wyświetleń: 6331
 121. Wybory do Sejmu i Senatu 25.10.2015r
  Wyświetleń: 6302
 122. Wykaz sołtysów i członków Rad Sołeckich na kadencję 2015-2019
  Wyświetleń: 6266
 123. Nieruchomości - 2015r
  Wyświetleń: 6241
 124. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 6222
 125. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 6161
 126. Skład Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 6096
 127. Nabór 2014r
  Wyświetleń: 6077
 128. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 6061
 129. Nieruchomości - 2013r
  Wyświetleń: 6022
 130. Zarządzenia Wójta Gminy - 2017r
  Wyświetleń: 6003
 131. Konkursy przedmiotowe
  Wyświetleń: 5982
 132. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2016 roku
  Wyświetleń: 5955
 133. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Opolskiego w 2017r
  Wyświetleń: 5940
 134. Imienny wykaz głosowań radnych 2018-2023
  Wyświetleń: 5908
 135. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2017r
  Wyświetleń: 5906
 136. Transmisja obrad
  Wyświetleń: 5877
 137. System Informacji Przestrzennej - GISON
  Wyświetleń: 5828
 138. Wykaz szkół Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 5824
 139. System Informacji Przestrzennej - GEO SYSTEM
  Wyświetleń: 5744
 140. Nabór 2019r
  Wyświetleń: 5727
 141. Zarządzenia Wójta jako Kierownika Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 5718
 142. Odpisy aktów Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 5711
 143. OCHRONA ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 5697
 144. NAKŁO, RASZOWA, WALIDROGI
  Wyświetleń: 5661
 145. KOSOROWICE
  Wyświetleń: 5610
 146. Zarządzenia Wójta Gminy - 2019r
  Wyświetleń: 5494
 147. Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 5473
 148. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na 2018
  Wyświetleń: 5472
 149. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 26.05.2019 r.
  Wyświetleń: 5387
 150. Budżet Gminy - 2017r
  Wyświetleń: 5352
 151. Ogłoszenia - 2019r
  Wyświetleń: 5344
 152. Dowody osobiste
  Wyświetleń: 5337
 153. Ogłoszenia - 2018r
  Wyświetleń: 5326
 154. Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem USC)
  Wyświetleń: 5317
 155. Wykaz Publicznych Przedszkoli gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 5298
 156. Rejestr petycji
  Wyświetleń: 5259
 157. Wydanie wypisu i wyrysu lub zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 5248
 158. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do PE w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 5241
 159. Pracownicy młodociani
  Wyświetleń: 5239
 160. Zarządzenie Wójta Gminy z dnia 5.05.2014 powołania obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia Wyborów
  Wyświetleń: 5215
 161. Przetarg -Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Tarnów Opolski do szkół w Opolu
  Wyświetleń: 5173
 162. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2013r
  Wyświetleń: 5170
 163. Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. ewidencji ludności oraz obronności
  Wyświetleń: 5162
 164. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2015 rok
  Wyświetleń: 5146
 165. Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Tarnowie Opolskim ogłasza nabór na wolne stanowisko: REFERENT termin składania 09 wrzesień 2013r.
  Wyświetleń: 5128
 166. Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 5124
 167. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Opolskiego w 2018r
  Wyświetleń: 5106
 168. Dodatki mieszkaniowe
  Wyświetleń: 5097
 169. Dotacje
  Wyświetleń: 5057
 170. Archiwum nagrań sesji Rady Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 5033
 171. Nieruchomości - 2014r
  Wyświetleń: 5030
 172. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2017 rok
  Wyświetleń: 5018
 173. MIEDZIANA
  Wyświetleń: 5000
 174. Konkursy ofert - 2014r
  Wyświetleń: 4998
 175. Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
  Wyświetleń: 4964
 176. Projekty uchwał VII kadencji - 2017 rok
  Wyświetleń: 4951
 177. Informacje
  Wyświetleń: 4924
 178. Obwieszczenia - 2016r
  Wyświetleń: 4894
 179. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej
  Wyświetleń: 4888
 180. Zarządzenia Wójta Gminy - 2015r
  Wyświetleń: 4879
 181. Opłaty Skarbowe w USC
  Wyświetleń: 4854
 182. Ogłoszenia - 2015r
  Wyświetleń: 4835
 183. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 4829
 184. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2011 rok
  Wyświetleń: 4824
 185. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono ulg w zapłacie podatków i opłat lokalnych
  Wyświetleń: 4804
 186. Informacja PKW o obwodach głosowania utworzonych za granicą i na statkach morskich
  Wyświetleń: 4779
 187. Ogłoszenia - 2020r
  Wyświetleń: 4767
 188. Nieruchomości - 2017r
  Wyświetleń: 4762
 189. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 4754
 190. Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds.księgowości podatkowej i składników majątkowych w Referacie Budżetowo-Finansowym
  Wyświetleń: 4704
 191. Obwieszczenia - 2018r
  Wyświetleń: 4703
 192. Ogłoszenia - 2021r
  Wyświetleń: 4699
 193. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2016 rok
  Wyświetleń: 4695
 194. Informacje - 2017r.
  Wyświetleń: 4653
 195. Konkursy ofert - 2013r
  Wyświetleń: 4648
 196. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2014 rok (styczeń - październik)
  Wyświetleń: 4633
 197. Uchwały V kadencji - od 24 listopada 2006r do 8 listopada 2010r
  Wyświetleń: 4608
 198. Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 4554
 199. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe 2010r - 2011
  Wyświetleń: 4544
 200. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach utworzonych w kraju
  Wyświetleń: 4540
 201. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 4528
 202. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019
  Wyświetleń: 4517
 203. 2009r: Ogłoszenie o przetargu - BUDOWA HALI SPORTOWEJ W TARNOWIE OPOLSKIM
  Wyświetleń: 4514
 204. Harmonogram polowań zbiorowych na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 4454
 205. Wydanie zezwolenia na usuwania drzew i krzewów
  Wyświetleń: 4454
 206. Obwieszczenia - 2017r
  Wyświetleń: 4448
 207. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2012r
  Wyświetleń: 4432
 208. Zarządzenia Wójta Gminy - 2014r
  Wyświetleń: 4417
 209. KĄTY OPOLSKIE
  Wyświetleń: 4409
 210. Obwieszczenia - 2014r
  Wyświetleń: 4403
 211. Walidrogi, Nakło, Raszowa
  Wyświetleń: 4321
 212. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych
  Wyświetleń: 4295
 213. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - sekretarz gminy
  Wyświetleń: 4293
 214. Nieruchomości 2010r - 2012r
  Wyświetleń: 4263
 215. Rada Gminy 2014-2018
  Wyświetleń: 4260
 216. Projekty uchwał VII kadencji - 2018 rok (styczeń - październik)
  Wyświetleń: 4258
 217. Konkursy ofert - 2012r
  Wyświetleń: 4251
 218. Komisje Rady Gminy - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 4235
 219. Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 4200
 220. Budżet Gminy - 2016r
  Wyświetleń: 4179
 221. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów Opolski z dnia 16 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 4175
 222. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - 2007r
  Wyświetleń: 4170
 223. Przyjmowanie skarg i wniosków
  Wyświetleń: 4157
 224. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2007 rok
  Wyświetleń: 4152
 225. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2013 rok
  Wyświetleń: 4148
 226. Ogłoszenia 2010r - 2012r
  Wyświetleń: 4105
 227. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 4093
 228. Informacje - 2018 r.
  Wyświetleń: 4071
 229. Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 4047
 230. Wydanie decyzji o zajęciu pasa drogowego
  Wyświetleń: 4021
 231. Projekty uchwał VI kadencji - 2013 rok
  Wyświetleń: 4000
 232. Protokoły z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 3999
 233. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 3982
 234. Informacje - 2014r
  Wyświetleń: 3977
 235. Protokoły z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VI kadencji (2010- 2014)
  Wyświetleń: 3964
 236. Zarządzenia Wójta Gminy - 2016r
  Wyświetleń: 3957
 237. Termin składania ofert 30.04.2015 - Zapytanie ofertowe na wykonanie prac konserwacyjnych istniejących rowów melioracyjnych na terenie Gminy Tarnów Op
  Wyświetleń: 3926
 238. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do obsugi świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrdoku Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 3919
 239. Ogłoszenie o naborze z dnia 10.01.2018r. na wolne stanowisko urzędnicze -inspektor - ds. energetyki gminnej i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3911
 240. Wykaz Bibliotek
  Wyświetleń: 3880
 241. Zarządzenia Wójta Gminy - 2020 r.
  Wyświetleń: 3848
 242. Zameldowanie na pobyt czasowy
  Wyświetleń: 3837
 243. Projekty uchwał VII kadencji - 2015 rok
  Wyświetleń: 3835
 244. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2012 rok
  Wyświetleń: 3834
 245. Nabór z dnia 25.01.2017 na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. płac w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 3831
 246. Informacje o projektach unijnych
  Wyświetleń: 3830
 247. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2018 rok (styczeń - październik)
  Wyświetleń: 3825
 248. Kulturotwórcza rola biblioteki w małych środowiskach na przykładzie biblioteki w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 3818
 249. Nieruchomości
  Wyświetleń: 3812
 250. Decyzje środowiskowe - 2014r
  Wyświetleń: 3800
 251. Informacja - dodatek enegretyczny dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy
  Wyświetleń: 3796
 252. Obwieszczenia - 2013r
  Wyświetleń: 3791
 253. Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
  Wyświetleń: 3785
 254. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2009 rok
  Wyświetleń: 3765
 255. Ogłoszenie z dnia 17.03.2015r o zamiarze zawarcia umowy - Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 3761
 256. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2010 rok
  Wyświetleń: 3760
 257. Zameldowanie na pobyt stały
  Wyświetleń: 3759
 258. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 3757
 259. Budżet Gminy - 2018r
  Wyświetleń: 3750
 260. Wykaz Sołtysów i Rady Sołeckiej
  Wyświetleń: 3750
 261. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 3736
 262. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2017 roku
  Wyświetleń: 3732
 263. Przebudowa ul. Polnej w Kątach Opolskich oraz rozbudowa ul. Nowej w Kątach Opolskich, Przebudowa ul. Dunikowskiego i Konopnickiej w Nakle z dnia 22.02.2018 r.
  Wyświetleń: 3731
 264. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 3722
 265. Wniosek o szacowanie strat w rolnictwie powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego
  Wyświetleń: 3720
 266. Udostępnienie Informacji Publicznej
  Wyświetleń: 3712
 267. Oświadczenia majątkowe za rok 2017
  Wyświetleń: 3707
 268. Ogłoszenie o naborze z dnia 10.04.2018r. na wolne stanowisko urzędnicze -podinspektor - ds. energetyki gminnej i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3705
 269. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 3689
 270. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nakle ul. Strzelecka 49 z dnia 27 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 3687
 271. KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA: Publicznej Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 3686
 272. Zgłoszenie urodzenia dziecka
  Wyświetleń: 3671
 273. Wydanie decyzji o zajęciu pasa drogowego
  Wyświetleń: 3651
 274. Programy, raporty i ogłoszenia
  Wyświetleń: 3643
 275. Nabór 2020r
  Wyświetleń: 3627
 276. Wykaz szkół Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 3617
 277. Wykaz sołtysów i członków Rad Sołeckich na kadencję 2011-2015
  Wyświetleń: 3615
 278. Nabór na wolne stanowisko pracy.
  Wyświetleń: 3605
 279. Zarządzenia Wójta Gminy - 2013r
  Wyświetleń: 3602
 280. Budżet Gminy - 2014r.
  Wyświetleń: 3579
 281. Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 3577
 282. Informacje - 2013r
  Wyświetleń: 3561
 283. Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 3555
 284. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 3548
 285. Uchwały VIII kadencji - od 19 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 3530
 286. Ogłoszenie o naborze - Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Kątach Op
  Wyświetleń: 3475
 287. Decyzje środowiskowe - 2016r
  Wyświetleń: 3470
 288. Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych
  Wyświetleń: 3461
 289. Ustalanie pisowni imion i nazwisk
  Wyświetleń: 3455
 290. 002. Dowody osobiste - wymiana
  Wyświetleń: 3454
 291. 2014 r.- Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Tarnów Opolski, Nakło, Kosorowice, Raszowa
  Wyświetleń: 3454
 292. Oświadczenia majątkowe za rok 2018
  Wyświetleń: 3449
 293. Wykaz nieruchomości z dnia 01.06.2016 przeznaczonych do dzierżawy w Nakle
  Wyświetleń: 3446
 294. Kosorowice
  Wyświetleń: 3440
 295. Projekty uchwał VII kadencji - 2016 rok
  Wyświetleń: 3430
 296. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 3424
 297. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Tarnów Opolski i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 3424
 298. Decyzje środowiskowe - 2012r
  Wyświetleń: 3404
 299. 2011-Przetarg-utworzenie pracowni ceramicznej w jednej z sal Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim wraz z zakupem niezbędnego sprzętu oraz materiałów służących tej operacji
  Wyświetleń: 3383
 300. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 3375
 301. 2014r - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 3372
 302. Konkursy ofert - 2011r
  Wyświetleń: 3331
 303. Na temat Opolskiej Karty Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 3329
 304. Miedziana
  Wyświetleń: 3321
 305. Zapytanie ofertowe z dnia 13.04.2015r na zakup i montaż wiat przystankowych w ilości 3 sztuk na terenie gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 3319
 306. Informacja o sposobie głosowania oraz ważności głosu
  Wyświetleń: 3316
 307. Uchwała Nr 3/06 Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowie Opolskim z dnia 4 października 2006r.
  Wyświetleń: 3271
 308. Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 3250
 309. Informacje - 2015r
  Wyświetleń: 3243
 310. Ogłoszenie z dnia 27.07.2015r o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany (2. edycji) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 3235
 311. 2014r - Wstawianie i dzierżawa pojemników
  Wyświetleń: 3232
 312. OGŁOSZENIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA INWESTYCJE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA- program wymiany kotłów w roku 2018
  Wyświetleń: 3215
 313. Przetarg nieograniczony na dostawę w formie leasingu operacyjnego koparko-ładowarki dla Zakładu Gopspodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Tranowie Opolskim
  Wyświetleń: 3212
 314. Rejstracja zgonu
  Wyświetleń: 3206
 315. Program współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
  Wyświetleń: 3205
 316. Budżet Gminy - 2012r.
  Wyświetleń: 3204
 317. Przebudowa ul. Polnej w Kątach Opolskich oraz rozbudowa ul. Nowej w Kątach Opolskich, Przebudowa ul. Dunikowskiego i Konopnickiej w Nakle z dnia 22.03.2018 r.
  Wyświetleń: 3204
 318. TERENY GÓRNICZE
  Wyświetleń: 3203
 319. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2008 rok
  Wyświetleń: 3197
 320. Dodatki mieszkaniowe
  Wyświetleń: 3195
 321. Nabór na wolne stanowisko Inspektora ds.remontów i inwestycji w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji
  Wyświetleń: 3191
 322. Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Kosorowicach
  Wyświetleń: 3183
 323. Obwieszczenia - 2015r
  Wyświetleń: 3182
 324. Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 12.12.2016 o cenach i stawkach opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku na terenie miejscowości Kąty Opolskie i Przywory w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 3162
 325. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 3152
 326. Rada Gminy
  Wyświetleń: 3134
 327. Przywory
  Wyświetleń: 3133
 328. Wybory Prezydenckie - 2015r
  Wyświetleń: 3125
 329. Wykaz jednostek posiadających zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru od właścicieli nieruchomości stałych odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3125
 330. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2006 rok
  Wyświetleń: 3123
 331. Budżet Gminy - 2013r.
  Wyświetleń: 3116
 332. 2014r -Modernizacja drogi gminnej ul. Łącznej w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 3108
 333. Informacje - 2011r
  Wyświetleń: 3100
 334. Projekty uchwał VI kadencji - 2012 rok
  Wyświetleń: 3098
 335. Nabór 2013r
  Wyświetleń: 3097
 336. Nabór 2021r
  Wyświetleń: 3080
 337. Klauzula informacyjna Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 3079
 338. Zarządzenia Wójta Gminy - 2011r
  Wyświetleń: 3070
 339. Konsultacje społeczne - 2013r
  Wyświetleń: 3066
 340. 2011 -Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarnów Opolski ul. Norwida i ul. Nowej oraz w miejscowości Walidrogi ul. Konwalii
  Wyświetleń: 3059
 341. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Tarnowie Opolskim z dnia 16 maja 2018r.
  Wyświetleń: 3059
 342. Sprzedaż działek budowlanych w drodze przetargu
  Wyświetleń: 3050
 343. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2014 rok (listopad-grudzień)
  Wyświetleń: 3049
 344. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 3047
 345. Komitety wyborcze,kandydaci - wizualizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 3037
 346. Informacje - 2012r
  Wyświetleń: 3035
 347. Protokoły z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski IV kadencji (2002 - 2006)
  Wyświetleń: 3032
 348. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
  Wyświetleń: 3030
 349. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Przyworach
  Wyświetleń: 3029
 350. Zapytanie ofertowe - wykonanie kotłowni zasilane gazem ziemnym oraz wewnętrznej instalacji C.O.i elektryczne w budynku byłej stacji PKP w Tarnowie Op.
  Wyświetleń: 3027
 351. 2011-Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Tarnów Opolski poprzez zakup wyposażenia
  Wyświetleń: 3017
 352. OGŁOSZENIE-Wójt Gminy poszukuje kandydata na stanowisko podinspektora w referacie Gospodarka Terenowa i Inwestycje
  Wyświetleń: 3010
 353. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2014r
  Wyświetleń: 3008
 354. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 3005
 355. Ochrona Danych Osobowych
  Wyświetleń: 2999
 356. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2015 roku
  Wyświetleń: 2993
 357. Budżet Gminy - 2019r
  Wyświetleń: 2991
 358. 2014r: Modernizacja dróg gminnych ul. Polnej i ul. Leśnej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2990
 359. Nabór na wolne stanowisko pracy.
  Wyświetleń: 2979
 360. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2010 rok
  Wyświetleń: 2965
 361. 2011- Przetarg Modernizacja i remont drogi gminnej ulicy Krasickiego w miejscowości Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 2956
 362. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 2955
 363. Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Tarnów Opolski, jej jednostek organizacyjnych i innych z dnia 31.10.2018
  Wyświetleń: 2954
 364. Budowa kanalizacji
  Wyświetleń: 2941
 365. Ogłoszenie o naborze z dnia 30.01.2018r. na wolne stanowisko urzędnicze -inspektor - ds. energetyki gminnej i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2935
 366. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -stacja pomp na sieci wodociągowej w m. Miedziana wraz z zagospodarowaniem terenu i zasilaniem energetycznym -termin składania 04.08.06r.
  Wyświetleń: 2930
 367. Informacja PKW o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta RP w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24.05.2015 r.
  Wyświetleń: 2928
 368. Koordynator do spraw dostępności
  Wyświetleń: 2924
 369. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 2924
 370. Ogłoszenie: Wójt Gminy Tarnów Opolski poszukuje kandydata na stanowisko podinspektora ds. remontów i inwestycji
  Wyświetleń: 2913
 371. Wykaz nieruchomości z dnia 22.04.2015r przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 2910
 372. Ogłoszenie z dnia 01.06.2015r o naborze kandydatów na ławników
  Wyświetleń: 2906
 373. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tarnów Opolski na lata 2007 - 2009 z perspektywą do 2016 roku
  Wyświetleń: 2906
 374. Projekty uchwał VIII kadencji - 2019 rok
  Wyświetleń: 2904
 375. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2899
 376. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 2899
 377. Zarządzenia Wójta Gminy - 2008r
  Wyświetleń: 2898
 378. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 2892
 379. Decyzje środowiskowe - 2015r
  Wyświetleń: 2885
 380. Konkursy przedmiotowe uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 2878
 381. Decyzje środowiskowe - 2013r
  Wyświetleń: 2873
 382. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 2861
 383. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 16.12.2014r o przystąpieniu do sporządzenia MPZP terenu górniczego Tarnów Opolski - Wschód
  Wyświetleń: 2861
 384. OGŁOSZENIE: Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i promocji gminy - termin składania ofert do 16 grudnia 2013r.
  Wyświetleń: 2852
 385. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2014 roku
  Wyświetleń: 2837
 386. Budowa kanalizacji i wymiana/przebudowa sieci wodociągowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2836
 387. Nabór z dnia 01.02.2017 na wolne stanowisko urzędnicze na podinspektora w Referacie Hala Sportowa
  Wyświetleń: 2832
 388. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wuborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 2829
 389. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 2824
 390. Ogłoszenie o naborze - Młodszy Referent w Referacie Spraw Obywatelskich i USC - składanie ofert do 28.07.2010
  Wyświetleń: 2822
 391. Udostępnianie danych osobowych
  Wyświetleń: 2822
 392. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 21.11.2014r o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2816
 393. Budowa ścieżek pieszo rowerowych w Tarnowie Opolskim (od przejazdu PKP) przez miejscowość Kosorowice do miejscowości Miedziana z dnia 13.08.2018 r.
  Wyświetleń: 2814
 394. Konkursy przedmiotowe uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 2811
 395. 2010r: Ogłoszenie o przetargu-Rekultywacja składowiska odpadów w Kosorowicach
  Wyświetleń: 2809
 396. Wymeldowanie z pobytu stałego
  Wyświetleń: 2809
 397. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 2806
 398. 2014r. - Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej w Walidrogach i Miedzianej oraz nieruchomości niezabudowanej w m. Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2800
 399. Gminny Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 2793
 400. 2010r: Ogłoszenie - budowa punktów oświetleniowych - termin składania ofert 3.08.2010
  Wyświetleń: 2787
 401. Ogłoszenie o rokowaniach po drugim przetargu w sprawie sprzedaży nieruchomości - Rokowania odbędą się 29.06.2015r
  Wyświetleń: 2787
 402. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 2786
 403. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2006r-2010r
  Wyświetleń: 2784
 404. Decyzje środowiskowe - 2011r
  Wyświetleń: 2768
 405. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Op z dnia 25.11.2015
  Wyświetleń: 2767
 406. Protokoły z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski V kadencji (2006 - 2010)
  Wyświetleń: 2765
 407. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 2013r
  Wyświetleń: 2761
 408. Transport Drogowy
  Wyświetleń: 2752
 409. Informacje - 2010r
  Wyświetleń: 2751
 410. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 2751
 411. Konkursy przedmiotowe uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 2744
 412. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 22.10.2014r o zarejestrowanych kandydatach na wójta
  Wyświetleń: 2744
 413. Projekty uchwał VI kadencji - 2014 rok
  Wyświetleń: 2743
 414. Program współpracy Gminy i z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku
  Wyświetleń: 2740
 415. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 18.12.2013ro przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu zagopsodarowania przestrzennego województwa opolskiego
  Wyświetleń: 2730
 416. Przetarg nieograniczony z dnia 19.08.2015r: Modernizacja przejętego budynku PKP w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2723
 417. Tereny górnicze
  Wyświetleń: 2723
 418. Obwieszczenie z dnia 12.10.2012 o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2722
 419. Program Odnowy Wsi
  Wyświetleń: 2719
 420. Zaproszenie do konsultacji w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi zwierząt na terenie Gminy Tarnów Opolski w roku 2015
  Wyświetleń: 2716
 421. Zamówienie publiczne z dnia 16.06.2015r: Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2711
 422. Obwieszczenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu opracowania pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2705
 423. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych do plakatowania
  Wyświetleń: 2700
 424. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego 2013r
  Wyświetleń: 2699
 425. Przebudowa oraz rozbudowa GOK w Przyworach z dnia 22.12.2017 r.
  Wyświetleń: 2697
 426. 2012:Ogłoszenie o przetargu-ubezpieczenie dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 2696
 427. Zarządzenie Nr OR 0050.58.2015 z dnia 19.05.2015 zmiany zarządzenia dot powołania obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 2695
 428. Ogłoszenie o naborze - Kierownik Referatu Hala Sportowa -termin składania do 15 grudnia 2010r
  Wyświetleń: 2693
 429. Przetarg nieograniczony: Dostawa opału do jednostek organizacyjnych gminy Tarnów Opolski w sezonie grzewczym 2015/2016.
  Wyświetleń: 2678
 430. Projekty uchwał V kadencji 2010 rok
  Wyświetleń: 2665
 431. Zasady korzystania z wypożyczlni GBP w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2658
 432. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej o składzie osobowym obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2657
 433. TARNINOWY ZAKĄTEK - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TARNOWIE OPOLSKIM
  Wyświetleń: 2657
 434. Oświadczenia majątkowe za rok 2010
  Wyświetleń: 2649
 435. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 28.10.2015ro wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn.Budowa gazociągu Zdzieszowice-Wrocław
  Wyświetleń: 2645
 436. Zapytanie ofertowe - wykonanie remontu nawierzchni ścieralnej drogi ul.Zielonej w Tarnowie Opolskim - termin składania ofert 30.07.2015r
  Wyświetleń: 2645
 437. 2013: Ogłoszenie o przetargu - Dowożenie dzieci i uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i oddziału przedszkolnego wraz z opiekunami na terenie gminy Tarnów Opolski w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015
  Wyświetleń: 2643
 438. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 28.09.2015r o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn.Budowa gazociągu Zdzieszowice-Wrocław
  Wyświetleń: 2638
 439. Ustalenie warunków zabudowy
  Wyświetleń: 2631
 440. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia lokalu wyborczego do głosowania korespondencyjnego
  Wyświetleń: 2629
 441. Decyzje środowiskowe - 2010r
  Wyświetleń: 2625
 442. OGŁOSZENIE: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Zapłotnej w Kosorowicach
  Wyświetleń: 2625
 443. Rekrutacja do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 2620
 444. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów - kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 2619
 445. 2012:Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym a zbycie nieruchomości w Tarnowie Op i Walidrogach
  Wyświetleń: 2612
 446. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2611
 447. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnów Opolski na lata 2014-2018
  Wyświetleń: 2610
 448. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje w 2016 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 2606
 449. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Tarnów Opolski i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 2606
 450. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016
  Wyświetleń: 2602
 451. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2013r
  Wyświetleń: 2597
 452. Nieruchomości - 2020r
  Wyświetleń: 2596
 453. Podatek leśny od osób fizycznych i prawnych
  Wyświetleń: 2594
 454. Przetarg ZGKiM: Remont-modernizacja zbiornika wyrównawczego wody o objętości 1200m3-etap II
  Wyświetleń: 2590
 455. Obwieszczenie o wyborach ławników sądowych w 2011r
  Wyświetleń: 2585
 456. GMINNA KOMISJA WYBORCZA
  Wyświetleń: 2579
 457. Projekty uchwał VI kadencji - 2011 rok
  Wyświetleń: 2578
 458. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin 2013r
  Wyświetleń: 2576
 459. Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2576
 460. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 10.06.2014r o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2570
 461. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 24.10.2012r - Budowa drogi gminnej w miejscowości Nakło Etap I
  Wyświetleń: 2568
 462. Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Tarnów Opolski i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 2564
 463. Ogłoszenie z dnia 08.10.2015 o konsultacjach do projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Op. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016”"
  Wyświetleń: 2562
 464. Ogłoszenie o naborze z dnia 02.08.2017r. na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji
  Wyświetleń: 2558
 465. Uchwała Nr IV-2014 Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2558
 466. Obwieszczenie z dnia 28.10.2012r- budowa drogi gminnej w miejscowości Nakło Etap I
  Wyświetleń: 2557
 467. Oświadczenia majątkowe za rok 2006
  Wyświetleń: 2556
 468. Umowa dzierżawy
  Wyświetleń: 2554
 469. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Przyworach z dnia 19.04.2016
  Wyświetleń: 2551
 470. Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego
  Wyświetleń: 2551
 471. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej
  Wyświetleń: 2547
 472. Rejestr działalności regulowanej i wnioski
  Wyświetleń: 2542
 473. Ogłoszenie z dnia 21.07.2016 o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Walidrogach Tarnowie Op i Miedzianej
  Wyświetleń: 2526
 474. Zarządzenia Wójta Gminy - 2009r
  Wyświetleń: 2526
 475. Konkursy przedmiotowe uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 2524
 476. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2012 roku.
  Wyświetleń: 2513
 477. Zarządzenia Wójta Gminy - 2012r
  Wyświetleń: 2508
 478. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa
  Wyświetleń: 2502
 479. Obwieszczenie z dnia 26.08.2013r do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 2499
 480. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 2499
 481. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej o wynikach losowania składu osobowego obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2492
 482. 2011- Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych i gimnzjalnych Gminy Tarnów Opolski poprzez zakup sprzętu
  Wyświetleń: 2488
 483. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych 2013r
  Wyświetleń: 2486
 484. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 2483
 485. Tarnów Opolski: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Tarnów Opolski i jej jednostek organizacyjnych oraz innych - termin składania ofert 11.12.2015r.
  Wyświetleń: 2478
 486. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 22.10.2014 - kandydaci do Rady Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 2476
 487. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Walidrogach -termin 17.04.2015
  Wyświetleń: 2473
 488. Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowie Opolskim z dnia 15 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Tarnów Opolski bez głosowania w okręgach wyborczych nr 4, 5, 6, 12, 14
  Wyświetleń: 2467
 489. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 4.07.2013r o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwesycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
  Wyświetleń: 2459
 490. Wybory do Izb Rolniczych
  Wyświetleń: 2450
 491. Zarządzenia Wójta Gminy - 2021 r.
  Wyświetleń: 2450
 492. Nabór na wolne stanowisko pracy-Aspirant pracy socjalnej
  Wyświetleń: 2449
 493. Dodatkowe usługi wstawiania i dzierżawy pojemników
  Wyświetleń: 2446
 494. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2446
 495. Nabór 2012r
  Wyświetleń: 2445
 496. 2010r: Ogłoszenie o remoncie drogi gminnej ul. Krośnickiej w Raszowej
  Wyświetleń: 2439
 497. Ogłoszenie z dnia 28.08.2015r o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych w Walidrogach
  Wyświetleń: 2438
 498. Informacja 2009r.
  Wyświetleń: 2437
 499. Prognoza oddziaływania na środowisko - Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Op na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020
  Wyświetleń: 2434
 500. Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Tarnowie Opolskim z dnia 23.06.2017
  Wyświetleń: 2418
 501. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - 2012r
  Wyświetleń: 2418
 502. Budżet Gminy - 2011r.
  Wyświetleń: 2416
 503. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej o przyznanych numerach zarejestrowanym listom kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 2415
 504. Nabór na wolne stanowisko pracy -Główny Księgowy ZGKiM
  Wyświetleń: 2406
 505. 2014: Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Walidrogach
  Wyświetleń: 2402
 506. 2014r:Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych w Przyworach
  Wyświetleń: 2399
 507. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi - 2012r
  Wyświetleń: 2397
 508. 2014r - Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Tarnów Opolski, Nakło, Kosorowice, Raszowa
  Wyświetleń: 2387
 509. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 1.07.2014r o podjęciu przez Radę Gminy Tarnów Opolski o przystąpieniu do sporządzenia MPZP obejmującego obszar wsi Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 2387
 510. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 2384
 511. Ogłoszenie o naborze - Podinspektor w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji w Urzędzie Gminy -termin składania ofert 17.04.2012r
  Wyświetleń: 2383
 512. Ogłoszenie z dnia 28.08.2015r o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości zabudowanej w Walidrogach i Miedzianej oraz niezabudowanej w Tarnowie Op
  Wyświetleń: 2378
 513. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie przystąpienia do opracowania uchwały w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2014
  Wyświetleń: 2372
 514. INFORMACJE O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW
  Wyświetleń: 2370
 515. Obwieszczenia - 2021 r.
  Wyświetleń: 2368
 516. Konsultacje społeczne - 2016r
  Wyświetleń: 2355
 517. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2353
 518. Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Przyworach z dnia 6 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 2352
 519. NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - młodszego referenta w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w Referacie Hala Sportowa
  Wyświetleń: 2349
 520. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu
  Wyświetleń: 2348
 521. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 1.07.2014r o przystąpieniu do sporządzenia MPZP obejmującego obszar wsi Miedziana
  Wyświetleń: 2347
 522. Zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
  Wyświetleń: 2344
 523. Dane teleadresowe Sołtysów
  Wyświetleń: 2337
 524. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2009-2012 z perspektywą 2013-2016
  Wyświetleń: 2333
 525. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok
  Wyświetleń: 2333
 526. OGŁOSZENIE 2013: w sprawie opracowywania projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2333
 527. Uchwała nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2333
 528. Opinia do ofert na realizację zadania publicznego – Ochrona i promocja zdrowia 2015r
  Wyświetleń: 2332
 529. Wieloletni Program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020
  Wyświetleń: 2328
 530. Informacje - 2016r.
  Wyświetleń: 2325
 531. Ponowne konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015"
  Wyświetleń: 2323
 532. Zarządzenia Wójta Gminy - 2007
  Wyświetleń: 2319
 533. OGŁOSZENIE z dnia 15.06.2013: Rokowania dotyczące sprzedaży nieruchomości w m. Walidrogi
  Wyświetleń: 2313
 534. Informacja o składzie,siedzibie i pełnionych dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Opolu
  Wyświetleń: 2312
 535. Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkowników wieczystych
  Wyświetleń: 2305
 536. 2012:Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Kosorowicach - etap II
  Wyświetleń: 2302
 537. OGŁOSZENIE: Dostawę opału na sezon grzewczy 2013/2014 dla placówek zarządzanych przez Publiczna Szkołę Podstawową w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2302
 538. Ogłoszenie z dnia 21.05.2015r o II przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Walidrogach
  Wyświetleń: 2301
 539. Tarnów Opolski: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Tarnów Opolski - termin składania ofert 11.12.2015r.
  Wyświetleń: 2301
 540. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 02.10.2015r o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Zakładu Eurosystem Polska Sp.z.o.o.
  Wyświetleń: 2300
 541. 2012: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 2288
 542. Ogłoszenie o przetargu - odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych - ZGKiM
  Wyświetleń: 2288
 543. 2011:Podanie do publicznej wiadomości oferty organizacji pozarządowej
  Wyświetleń: 2286
 544. Ogłoszenie o naborze z dnia 08.11.2017r. na wolne stanowisko urzędnicze - referent - biuro obsługi klienta
  Wyświetleń: 2281
 545. Obwieszczenia - 2011r
  Wyświetleń: 2280
 546. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 27.11.2013r o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2280
 547. Budowa ścieżek pieszo rowerowych w Tarnowie Opolskim (od przejazdu PKP) przez miejscowość Kosorowice do miejscowości Miedziana z dnia 30.05.2018 r.
  Wyświetleń: 2277
 548. 2014: Modernizacja dróg gminnych ul. Polnej i ul. Leśnej w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2276
 549. 2012:Otwarty konkurs ofert na realizacje w 2012 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2275
 550. 2010: Budowa sieci wodociągowej w m. Tarnów Opolski w ulicy Nowej i Norwida oraz w m. Walidrogi w ulicy Konwalii i Stokrotek - 15.11.2010r.
  Wyświetleń: 2273
 551. OGŁOSZENIE 2012: o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego w miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 2272
 552. Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kątach Opolskich z dnia 09.03.2017r.
  Wyświetleń: 2271
 553. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie wpiserania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2271
 554. 2012:Otwarty konkurs ofert na realizacje w 2012 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 2268
 555. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych- aktualizacja ustalona na dzień 28.02.2017
  Wyświetleń: 2257
 556. Obwieszczenie Wójta Gminy o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 2256
 557. Potwierdzenie własnoręczności podpisu
  Wyświetleń: 2250
 558. Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 24 października 2016 r.
  Wyświetleń: 2239
 559. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 2237
 560. Ogłoszenie o III nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanych w Walidrogach
  Wyświetleń: 2237
 561. Wykaz nieruchomości z dnia niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscwości Walidrogi z dnia 28.01.2015r
  Wyświetleń: 2236
 562. OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych.
  Wyświetleń: 2235
 563. OGŁOSZENIE: Remont muru oporowego przy kościele zabytkowym w Raszowej
  Wyświetleń: 2234
 564. Zaproszenie do konsultacji społecznych z dnia 01.02.2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2234
 565. Budżet Gminy - 2020r
  Wyświetleń: 2232
 566. OGŁOSZENIE 2013:Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2231
 567. Druki do pobrania dotyczące wyborów
  Wyświetleń: 2228
 568. Wzór formularza oświadczenia majątkowego radnego
  Wyświetleń: 2225
 569. 2012:Stworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach realizowanych w trybie ustawy na rok 2012
  Wyświetleń: 2222
 570. Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 09.11.2012r -rokowania odnośnie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Walidrogach
  Wyświetleń: 2220
 571. 2010: Ogłoszenie o przetargu -Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012 w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2218
 572. 2011:Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność porzytku publicznegona rok 2012
  Wyświetleń: 2217
 573. Decyzje środowiskowe - 2018r
  Wyświetleń: 2216
 574. Ogłasza się konsultacje społeczne w zwiazku z opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
  Wyświetleń: 2216
 575. Ogłoszenie o naborze - Inspektor w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji w Urzędzie Gminy -termin składania ofert 25.05.2012r
  Wyświetleń: 2215
 576. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursów realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2015 r.
  Wyświetleń: 2214
 577. Budżet Gminy - 2010r
  Wyświetleń: 2213
 578. Obwieszczenia Burmistrza Krapkowic z dnia 10.09.2015r dot. Wydobycia kruszywa naturalnego spod lustra wody rzeki Odry
  Wyświetleń: 2207
 579. Konsultacje społeczne - 2015r
  Wyświetleń: 2204
 580. Wymeldowanie z pobytu czasowego
  Wyświetleń: 2202
 581. Wydawanie paszportów
  Wyświetleń: 2200
 582. Budżet Gminy - 2006r.
  Wyświetleń: 2199
 583. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2198
 584. Wykaz nieruchomości z dnia 21 lipca 2016 r. przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany
  Wyświetleń: 2198
 585. Konsultacje społeczne - 2017r
  Wyświetleń: 2197
 586. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursów realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2015 r.
  Wyświetleń: 2197
 587. 2012:Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Walidrogach i Tarnowie Op
  Wyświetleń: 2195
 588. Zarządzenia Wójta Gminy - 2010r
  Wyświetleń: 2194
 589. 2011-Ogłoszenie o wynajęciu lokalu użytkowego w Nakle
  Wyświetleń: 2190
 590. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU PULI ŚRODKÓW NA PROGRAM WYMIANY KOTŁÓW DLA OSÓB FIZYCZNYCH
  Wyświetleń: 2187
 591. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 kwietnia 2014 w sprawie numerów i obwodów głosowania
  Wyświetleń: 2187
 592. Przetarg nieograniczony z dnia 09.09.2015r: Modernizacja przejętego budynku PKP w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2186
 593. Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie podziału gminy na obwody głosowania
  Wyświetleń: 2185
 594. Ogłoszenie - Zapytania ofertowe do projektu - Kompetentny Urzędnik = Sprawny Urząd = Zadowolony Obywatel
  Wyświetleń: 2185
 595. Informacja o udziale w pracach komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2181
 596. Oświadczenia majątkowe za rok 2007
  Wyświetleń: 2178
 597. OGŁOSZENIE z dnia 08.01.2013: w sprawie rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości w Walidrogach
  Wyświetleń: 2177
 598. Postanowienie Prezydenta o zarządzeniu wyborów
  Wyświetleń: 2176
 599. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Walidrogi ,Tarnów Opolski i Miedziana z dnia 29.01.2016
  Wyświetleń: 2173
 600. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 27.11.2013r o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2172
 601. OGŁOSZENIE: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 872/240 w Kątach Opolskich.
  Wyświetleń: 2172
 602. Zaproszenie do konsultacji społecznych z dnia 12.01.2016 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
  Wyświetleń: 2172
 603. OGŁOSZENIE 2013: w sprawie wynajęcia lokalu w miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 2166
 604. Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu ogłasza od dnia 13.11.2015 nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Nakle
  Wyświetleń: 2164
 605. Oświadczenia majątkowe za rok 2011
  Wyświetleń: 2164
 606. Informacja o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 2159
 607. 2012:Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości pod zabudowę w Tarnowie Op oraz niezabudowanych pod usługi w Walidrogach
  Wyświetleń: 2156
 608. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 2156
 609. Obwieszczenia - 2012r
  Wyświetleń: 2155
 610. Zaproszenie osób do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach 2014r
  Wyświetleń: 2155
 611. OGŁOSZENIE 2013: Lokal do wynajęcia w m. Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 2153
 612. Remont końcowej części ul. Szkolnej w Kątach Opolskich, oraz wykonanie połączenia drogi gminnej, ul. Krótkiej w Kosorowicach z drogą powiatową i wykonanie połączenia utwardzonego placu przy cmentarzu w Miedzianej z drogą powiatową-24.06.2011 godzina 10:00
  Wyświetleń: 2152
 613. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2022r
  Wyświetleń: 2150
 614. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 2149
 615. 2012: Ogłoszenie o przetargu Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 2147
 616. Wykaz nieruchomości z dnia 05.08.2016 przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 2147
 617. 2012:Dostawa pomocy dydaktycznych, nagłośnienia i sprzętu komputerowego w ramach projektu systemowego 9.1.2 Z nauką za pan brat!
  Wyświetleń: 2144
 618. OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2143
 619. Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Kosorowicach
  Wyświetleń: 2140
 620. Ogłoszenie o zmianie terminu posiedzenia komisji konkursowej
  Wyświetleń: 2139
 621. 2011- Dowożenie dzieci i uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola wraz z opiekunami na terenie gminy Tarnów Opolski w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013
  Wyświetleń: 2138
 622. Ogłoszenie o przetargu na remont i przebudowę oswietlenia ulicznego na terenie gminy Tarnów Opolski wraz z finansowaniem wykonanej inwestycji- UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 2134
 623. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Walidrogi z dnia 29.01.2016
  Wyświetleń: 2133
 624. Zawarcie wyznaniowego związku małżeńskiego ze skutkami cywilnymi
  Wyświetleń: 2125
 625. Zameldowanie cudzoziemca
  Wyświetleń: 2124
 626. Ogłoszenie o naborze - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -termin składania ofert do 17.10.2011r
  Wyświetleń: 2121
 627. Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Tarnów Opolski i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 2121
 628. Decyzje środowiskowe - 2009r
  Wyświetleń: 2119
 629. Projekty uchwał V kadencji- 2009r
  Wyświetleń: 2117
 630. OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2116
 631. Dodatkowe usługi wstawiania i dzierżawy pojemników z dnia 22.12.2015
  Wyświetleń: 2114
 632. OGŁOSZENIE 2013: Lokal do wynajęcia w m. Nakło
  Wyświetleń: 2114
 633. 2012: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Op. wraz z jednostkami organ. oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną w podziale na części
  Wyświetleń: 2110
 634. 2013:Ogłoszenie o przetargu - remont drogi gminnej ulicy Borowej w Kosorowicach
  Wyświetleń: 2110
 635. Przetargi - 2010r
  Wyświetleń: 2110
 636. 2011- ogłoszenie o przetargu- Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Kosorowicach
  Wyświetleń: 2104
 637. Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Tarnowie Opolskim z dnia 30.05.2017
  Wyświetleń: 2104
 638. 2009r: Ogłoszenie o przetargu - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wody w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2103
 639. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 2099
 640. 2012: Otwarty konkurs ofert na realizacje w 2012 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej
  Wyświetleń: 2097
 641. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 3.10.2014r w sprawie podziału gminy na obwody głosowania
  Wyświetleń: 2094
 642. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 2090
 643. 1.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - dzierżawa gruntu w Walidrogach ul.Opolska
  Wyświetleń: 2089
 644. 2014r: Zatwierdzenie regulaminu do I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Przyworach z dnia 19.08.2014r
  Wyświetleń: 2083
 645. Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
  Wyświetleń: 2081
 646. Klauzula informacyjna dotyczy przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r
  Wyświetleń: 2076
 647. Ogłoszenie o naborze z dnia 03.04.2018r. na wolne stanowisko urzędnicze -inspektor - ds. obsługi informatycznej i sekretariatu
  Wyświetleń: 2076
 648. Wymeldowanie lub zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 2076
 649. 2013: Ogłoszenie o II przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Tarnowie Opolskim i Walidrogach
  Wyświetleń: 2075
 650. Konsultacje społeczne - 2014r
  Wyświetleń: 2075
 651. Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu 21.10.2015r ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Miedzianej
  Wyświetleń: 2074
 652. Decyzje środowiskowe - 2019r
  Wyświetleń: 2072
 653. Dowóz uczniów/dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Tarnów Opolski do szkół/przedszkoli/ośrodków w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 2072
 654. Ogłoszenie z dnia 22.06.2015r w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Walidrogi
  Wyświetleń: 2068
 655. 2012: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Op. wraz z jednostkami organ. oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną w podziale na części
  Wyświetleń: 2067
 656. Sprzedaż działek niezbędnych dla poprawienia warunków zagospodarowania
  Wyświetleń: 2066
 657. 2013:Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 872/240 w Kątach Opolskich
  Wyświetleń: 2063
 658. Obwieszczenia - 2020 r.
  Wyświetleń: 2061
 659. Ogłoszenie o naborze z dnia 13.11.2017r. na wolne stanowisko urzędnicze - radcy prawnego
  Wyświetleń: 2057
 660. Ewidencje, rejestry, archiwa
  Wyświetleń: 2053
 661. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wpiserania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2052
 662. Wniosek o udostępnienie spisu wyborców
  Wyświetleń: 2052
 663. 2013:Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn.: Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2048
 664. Zatwierdzenie wstępnego projektu podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 2048
 665. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości zabudowanej w Walidrogach i Miedzianej oraz niezabudowanych w Tarnowie Opolskim -termin 20.04.2015
  Wyświetleń: 2044
 666. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy z dnia 20.08.2015r :Dodatkowe usługi wstawiania i dzierżawy pojemników
  Wyświetleń: 2042
 667. Ogłoszenie w sprawie wyników Otwrtych Konkursów Ofert na realizacje zadań w 2011r
  Wyświetleń: 2042
 668. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzielaniu zamówienia nr. 500043155-N-2018 z dnia 27.02.2018
  Wyświetleń: 2041
 669. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2013 roku
  Wyświetleń: 2041
 670. Zapytanie ofertowe na nabór nauczycieli do zajęć pozalekcyjnych w ramach realizacji projektu Z nauką za pan brat! projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Wyświetleń: 2035
 671. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnów Op. oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015r
  Wyświetleń: 2034
 672. Przebudowa ul. Dębowej w Tarnowie Opolskim z dnia 13.03.2018 r.
  Wyświetleń: 2033
 673. Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2033
 674. Zarządzenie Wójta Gminy Nr OR.0050.346.2014 z dnia 28.08.2014rw sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
  Wyświetleń: 2031
 675. Informacja Prezydenta Miasta Opola z dnia 22.12.2015 o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na korzystanie z wód
  Wyświetleń: 2028
 676. Ogłoszenie z dnia 09.11.2015 o II przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych w Walidrogach
  Wyświetleń: 2026
 677. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski 2015r
  Wyświetleń: 2024
 678. 2012:Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na wydzierżawienie gruntu w Walidrogach
  Wyświetleń: 2023
 679. Dzierżawa nowych lub używanych pojemników na odpady komunalne segregowane i niesegregowane wraz z ich wstawieniem na posesje mieszkańców Gminy Tarnów Opolski z dnia 24.11.2017 r.
  Wyświetleń: 2023
 680. Ogłoszenia - 2014r
  Wyświetleń: 2023
 681. 2013:Ogłoszenie o przetargu - remont drogi gminnej ulicy Nałkowskiej w Kątach Op
  Wyświetleń: 2020
 682. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2020
 683. Wypis z ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2018
 684. Zatwierdzenie wstępnego projektu podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 2018
 685. Nieruchomości - 2021r
  Wyświetleń: 2013
 686. 2012: Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Tarnów Opolski do szkół i placówek oświatowych w Opolu
  Wyświetleń: 2012
 687. 2012: Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości w Kątach Opolskich
  Wyświetleń: 2011
 688. Budżet Gminy - 2009r
  Wyświetleń: 2011
 689. Konsultacje społeczne - 2018r
  Wyświetleń: 2011
 690. Powtórne obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 2.06.2011ro przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Op
  Wyświetleń: 2011
 691. Nabór na stanowisko pracy - inspektor Biura Obsługi Klienta w Referacie Organizacyjnym w wymiarze 3/4 etatu
  Wyświetleń: 2008
 692. OGŁOSZENIE O DODATKOWYM NABORZE DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA INWESTYCJE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA - program wymiany kotłów
  Wyświetleń: 2008
 693. Uzbrojenie działek gminnych przy ul. Kopernika w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2008
 694. Konsultacje społeczne - 2019r
  Wyświetleń: 2006
 695. Ogłoszenie o naborze - Kierownik referatu Gospodarki Terenowej i Inwestycji- termin składania ofert do 22.02.2010r
  Wyświetleń: 2006
 696. OGŁOSZENIE 2013:Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2003
 697. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 2002
 698. Uchwała Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2002
 699. Ogłoszenie o naborze - Młodszy Referent w Referacie Hala Sportowa w wymiarze 1/2 etatu -termin składania do 7 marca 2011
  Wyświetleń: 2001
 700. OGŁOSZENIE z dnia 11.04.2013: o II przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Tarnowie Opolskim i Walidrogach
  Wyświetleń: 2001
 701. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 28.08.2014r o w wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie przebudowy wału Metalchem
  Wyświetleń: 2000
 702. OGŁOSZENIA 2013: Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na zbycie niruchomości zabudowanej przeznaczonej pod usługi publiczne z możliwością zabudowy mieszkaniowej w m. Walidrogi
  Wyświetleń: 1999
 703. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na terenie gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1999
 704. Zarządzenie Nr OR.0050.48.2015 z dnia 20.04.2015 powołania obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia Wyborów Prezydenta RP
  Wyświetleń: 1998
 705. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1996
 706. Ogłoszenie Wójta Gminy na otwarty konkurs ofert na realizacje w 2011 roku zadań publicznych w zakresie:kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 1994
 707. Ogłoszenie z dnia 05.10.2016 o rokowaniach po trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości w Miedzianej i Tarnowie Op
  Wyświetleń: 1989
 708. Ogłoszenia - 2013r
  Wyświetleń: 1986
 709. Przebudowa sieci wodociągowej na działkach 1766/270, 2018/270, 2177/271, 2182/273, 2184/273, 2009/276 w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1981
 710. Ustawa o opłacie skarbowej która obowiązuje od 1 stycznia 2007r.
  Wyświetleń: 1981
 711. Informacje dla wyborców, wzory dokumentów, druki
  Wyświetleń: 1976
 712. OGŁOSZENIE 2013: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 872/240 w Kątach Opolskich
  Wyświetleń: 1976
 713. Projekt Rocznego Programu Współpracy
  Wyświetleń: 1976
 714. Wizualizacja wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 1976
 715. Wyniki otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w roku 2015
  Wyświetleń: 1976
 716. Dowożenie uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych, w których realizują obowiązek nauki wraz z zapewnieniem opiekunów w roku szkolnym 2016/2017 z dnia 22.04.2016
  Wyświetleń: 1975
 717. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 20.10.2014r o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1975
 718. Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu ogłasza 20.10.2015r wykaz nieruchomości do sprzedaży w Nakle
  Wyświetleń: 1974
 719. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 8.10.2014r dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy
  Wyświetleń: 1971
 720. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2014 rok
  Wyświetleń: 1971
 721. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin
  Wyświetleń: 1971
 722. 2011:Ogłoszenie - Nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego zrealizowania projektu 9.5
  Wyświetleń: 1970
 723. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2006 rok
  Wyświetleń: 1965
 724. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany z dnia 14.09.2016
  Wyświetleń: 1964
 725. Wyniki wyborów samorządowych przeprowadzonych 21 listopada 2010 roku.
  Wyświetleń: 1964
 726. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 1963
 727. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1962
 728. Rejestr petycji - 2019 r.
  Wyświetleń: 1962
 729. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1960
 730. OGŁOSZENIE 2013:Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości zabudowanej przeznaczonej pod usługi publiczne z możliwością zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Walidrogi
  Wyświetleń: 1960
 731. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2018 roku
  Wyświetleń: 1959
 732. Informacja o stawkach podatku od środków transportowych oraz podatku od nieruchomości na rok 2010r
  Wyświetleń: 1955
 733. Projekty uchwał VI kadencji 2010 rok
  Wyświetleń: 1953
 734. Ogłoszenie z dnia 25.11.2013r o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu na działce nr 249/155 w m. Walidrogi
  Wyświetleń: 1950
 735. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2003 rok
  Wyświetleń: 1948
 736. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursów realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2016r
  Wyświetleń: 1948
 737. 2010r: Ogłoszenie-Dostawa opału na sezon grzewczy 2010-2011
  Wyświetleń: 1944
 738. Budżet Gminy - 2008r
  Wyświetleń: 1940
 739. Ogłoszenie Wójta Gminy na otwarty konkurs ofert na realizacje w 2011 roku zadań publicznych w zakresie:pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1939
 740. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1939
 741. Zapytanie ofertowe z dnia 06.11.2017 na obsługę bankową budżetu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1939
 742. ZAPYTANIE OFERTOWE Ubezpieczenie sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1937
 743. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 1.07.2014r o podjęciu przez Radę Gminy Tarnów Opolski uchwały o przystąpieniu do sporzadzania MPZP obejmujacego obszar wsi Przywory
  Wyświetleń: 1932
 744. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etniczych oraz języka regionalnego
  Wyświetleń: 1931
 745. NIEWAŻNE! Zapytanie ofertowe dotyczy pełnienia funkcji koordynatora projektu pn Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1930
 746. OGŁOSZENIE2013: o konsultacjach społecznych w sprawie przystąpienia do opracowania uchwały w sprawie przyjęcia Programu z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 1928
 747. Apel Państwowej Komisji Wyborczej dot. spisu wyborców
  Wyświetleń: 1926
 748. OGŁOSZENIE 2012: o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczących opracowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1925
 749. Referaty i stanowiska pracy
  Wyświetleń: 1925
 750. 2011:Ogłoszenie o naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego zrealizowania projektu-termin składania ofert 11.08.2011
  Wyświetleń: 1923
 751. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 4.07.2013r w sprawie odstąpienia od oceny przeprowadzenia oddzialywania na środowisko przedsięwzięcia budowy kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 1922
 752. OGŁOSZENIE z dnia 10.07.2013: o przetargu ustnym nieograniczonym dla nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż w m. Walidrogi
  Wyświetleń: 1922
 753. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1922
 754. Zaproszenie osób z reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych na ro
  Wyświetleń: 1920
 755. Ogłoszenie z dnia 15.03.2011 o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości w Walidrogach
  Wyświetleń: 1914
 756. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 1909
 757. Zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych
  Wyświetleń: 1903
 758. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie wpiserania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1902
 759. OGŁOSZENIE 2013: o przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1898
 760. Ogłoszenie o naborze z dnia 08.11.2017r. na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. wymiaru podatkowego i egzekucji
  Wyświetleń: 1895
 761. Zarządzenia Wójta Gminy - 2005 rok
  Wyświetleń: 1894
 762. Budżet Gminy - 2007r
  Wyświetleń: 1889
 763. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2015r
  Wyświetleń: 1889
 764. Ogłoszenie dot. stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach
  Wyświetleń: 1888
 765. Zapytanie ofertowe na nabór moderatora, który przeprowadzi warsztaty mające na celu opracowanie modelu/strategii organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1887
 766. Ogłoszenie o naborze z dnia 23.03.2018r. na wolne stanowisko urzędnicze -podinspektor - ds. energetyki gminnej i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1885
 767. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2019 rok
  Wyświetleń: 1885
 768. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku
  Wyświetleń: 1879
 769. OGŁOSZENIE 2013: Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości w Tarnowie Op .
  Wyświetleń: 1878
 770. Ogłoszenie z dnia 15.03.2011r o przetargu ustnym nieograniczonym -na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną ul.Zielona w Tarnowie Op oraz ul. Wrzosowa w Walidrogach
  Wyświetleń: 1876
 771. Ogłoszenie o przetargu - remont nawierzchni dróg w Tarnowie Opolskim i Przyworach
  Wyświetleń: 1873
 772. Ogłoszenie o przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Tarnowie Op. i Walidrogach - 20 wrzesnia 2011r.
  Wyświetleń: 1873
 773. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2019 roku
  Wyświetleń: 1872
 774. Dostawa opału do jednostek organizacyjnych gminy Tarnów Opolski w sezonie grzewczym 2014/2015.
  Wyświetleń: 1870
 775. Wykaz terminów i ulic, na których będą prowadzone prace związane z budową i wymianą sieci wodociągowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1868
 776. Obwieszczenie - w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1866
 777. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 30.06.2016 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego Tarnów Op -Wschód
  Wyświetleń: 1866
 778. 2011:Zaproszenie na spotkanie w sprawie organizacji pozarządowych
  Wyświetleń: 1861
 779. Uchwała Rady Gminy w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów
  Wyświetleń: 1861
 780. OGŁOSZENIA: Remont drogi wewnętrznej ulicy Borowej w miejscowości Kosorowice
  Wyświetleń: 1854
 781. Zarządzenia Wójta Gminy - 2005
  Wyświetleń: 1853
 782. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2020 roku
  Wyświetleń: 1851
 783. 2012: Informacja dla organizacji pozarządowych o wynikach konkursu otwartych ofert na realizację zadań na rok 2012r
  Wyświetleń: 1848
 784. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etniczych oraz języka regionalnego
  Wyświetleń: 1847
 785. Ogłoszenie o naborze z dnia 19.12.2017r. na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor - ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i promocji gminy
  Wyświetleń: 1837
 786. Ogłoszenie o przetargu - dostawa opału na sezon grzewczy 2011/2012 dla placówek ZGKiM
  Wyświetleń: 1835
 787. Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych z dnia 24.07.2017
  Wyświetleń: 1832
 788. Ogłoszenie o prztargu nieograniczonym - ulica Dzierżonia w Raszowej.
  Wyświetleń: 1831
 789. Obwieszczenie Wójta Gminy o numerach i granicach obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1828
 790. g
  Wyświetleń: 1821
 791. Wykaz nieruchomości z dnia 29.07.2016 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w Przyworach
  Wyświetleń: 1818
 792. Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Tarnów Opolski, jej jednostek organizacyjnych i innych z dnia 15.11.2016
  Wyświetleń: 1816
 793. Konsultacje społeczne - 2012r
  Wyświetleń: 1815
 794. Oświadczenia majątkowe za rok 2003
  Wyświetleń: 1815
 795. OGŁOSZENIE: Remont muru oporowego przy kościele zabytkowym w Raszowej
  Wyświetleń: 1811
 796. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego 2014r o wszczęciu postępowania w spr. zmiany decyzji dot. przebudowy wału Metalchem miasta Opola- Etap II
  Wyświetleń: 1808
 797. Ogłoszenie o naborze -Inspektor w Referacie Budżetowo-Finansowym w Urzędzie Gminy -termin składania ofert do 17.10.2011
  Wyświetleń: 1805
 798. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 1803
 799. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 1803
 800. Sprawozdanie Rb-NDS dnia 20.10.2015 za okres od 1.01.2015 do 30.09.2015
  Wyświetleń: 1802
 801. Rekrutacja do przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 1801
 802. Uchwała.VII.63.2019 w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2018-2032 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1801
 803. NIEWAŻNE! Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienienia funkcji specjalisty ds. rozliczeń/księgowy pn. Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1796
 804. Zapytanie ofertowe o cenę dowozu ucznia niepełnosprawnego z ul. Strzeleckiej 62 do Zespołu Szkół Specjalnych w Krapkowicach ul. Kościelna 10 w okresie od dnia 01.10.2015r. do 24.06.2016r.
  Wyświetleń: 1793
 805. Ogłoszenie dotyczące przystąpienia do opracowania projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015
  Wyświetleń: 1791
 806. Ogłoszenie o naborze - referent ds.funduszu alimentacyjnego w wymiarze 1/2 etatu - termin składania ofert 28.11.2011r
  Wyświetleń: 1789
 807. Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy
  Wyświetleń: 1786
 808. Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Tarnów Opolski, jej jednostek organizacyjnych i innych z dnia 13.11.2017
  Wyświetleń: 1783
 809. Ogłoszenie o naborze z dnia 11.12.2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor -stanowisko ds.remontów i inwestycji
  Wyświetleń: 1779
 810. Oświadczenia majątkowe 2002r.
  Wyświetleń: 1779
 811. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014r
  Wyświetleń: 1778
 812. Oświadczenia majątkowe za rok 2010 wg stanu 30 dni od dnia ślubowania
  Wyświetleń: 1777
 813. Oświadczenia majątkowe za 2004 rok
  Wyświetleń: 1775
 814. 2010r: Ogłoszenie o przetargu -remont drogi gminnej ulicy Odrzańskiej w Przyworach ETAP I
  Wyświetleń: 1771
 815. Ogłoszenie o przetargu - remont nawierzchni w ulicy Kwiatowej w miejscowości Raszowa
  Wyświetleń: 1771
 816. Ogłoszenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z dnia 11.09.2015r dot. całodobowej obsługi kotłowni w sezonie grzewczym 2015/2016
  Wyświetleń: 1769
 817. Aktualizacja dokumentacji budowy kanalizacji ścieków komunalnych Tarnów Op-termin składania ofert do 20.02.2008
  Wyświetleń: 1768
 818. Zapytanie ofertowe z dnia 12.07.2017 r.- Nadzór budowlany nad inwestycją Modernizacji energetycznej szkoły w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1765
 819. OGŁOSZENIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA INWESTYCJE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA- program wymiany kotłów
  Wyświetleń: 1758
 820. Wójt Gminy i Sekretarz
  Wyświetleń: 1752
 821. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1752
 822. OGŁOSZENIE:Dostawę opału na sezon grzewczy 2013/2014 dla placówek zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1751
 823. Oświadczenia majątkowe za rok 2008
  Wyświetleń: 1750
 824. Ogłoszenie z dnia 22.09.2016r. o konsultacjach do projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Op. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017”
  Wyświetleń: 1749
 825. Opinia do ofert na realizację zadania publicznego - upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji 2014r
  Wyświetleń: 1748
 826. Ogłoszenie -przystąpienia do opracowania projektu ?Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1746
 827. Ogłoszenie z dnia 09.11.2015 o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości zabudowanej w Walidrogach i Miedzianej oraz niezabudowanych w Tarnowie Op
  Wyświetleń: 1746
 828. Ogłoszenie z dnia 30.06.2011r o przetargu ustnym nieograniczonym -na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod usługi publiczne komercyjne i urządzeń transportu samochodowego w Walidrogach
  Wyświetleń: 1746
 829. Obwieszczenie - Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Kosorowicach
  Wyświetleń: 1745
 830. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2011 roku
  Wyświetleń: 1745
 831. Zarządzenia Wójta Gminy - 2006
  Wyświetleń: 1742
 832. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015
  Wyświetleń: 1737
 833. Rejestr petycji - 2020 r.
  Wyświetleń: 1735
 834. Klauzula informacyjna dotyczy przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r o dowodach osobistych
  Wyświetleń: 1733
 835. Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów Opolski na 2015 rok.
  Wyświetleń: 1732
 836. Ogłoszenie o naborze z dnia 16.05.2019 r. na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Jednostki Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1731
 837. Ogłoszenie o rokowaniach po drugim przetargu w sprawie sprzedaży nieruchomości - Rokowania odbędą się 20.07.2015r
  Wyświetleń: 1731
 838. Program Współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014r
  Wyświetleń: 1731
 839. Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych
  Wyświetleń: 1730
 840. 2011- Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną ul.Zielona w Tarnowie Op oraz ul. Wrzosowa w Walidrogach
  Wyświetleń: 1728
 841. 5.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -wykonanie kotłowni na paliwa stałe w GOK-u
  Wyświetleń: 1726
 842. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu informuje o ocenie bieżącej jakości wody z dnia 14.01.2016
  Wyświetleń: 1726
 843. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursów realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2011r.
  Wyświetleń: 1724
 844. Budowa tężni solankowej wraz zagospodarowaniem terenu w Tarnowie Opolskim (Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule "zaprojektuj i wybuduj”) z dnia 9.08.2018
  Wyświetleń: 1723
 845. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2010r - 2012r
  Wyświetleń: 1723
 846. Obwieszczenie o okręgach wyborczych i liczbie wybieranych radnych II
  Wyświetleń: 1720
 847. Budżet Gminy - 2013r
  Wyświetleń: 1718
 848. 2012: Tarnów Opolski: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 1717
 849. Wykaz nieruchomości z dnia 05.05.2016 przeznaczony do dzierżawy w miejscowości Nakło w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 1712
 850. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla wsi Nakło gm. Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1709
 851. Komunikat o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnychw wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r.
  Wyświetleń: 1709
 852. Klauzula informacyjna dotyczy przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r o ewidencji ludności
  Wyświetleń: 1706
 853. 2010: Ogłoszenie o przetargu -Remont drogi gminnej ulicy Słowackiego w Tarnowie Op-termin składania ofert 29.10.2010
  Wyświetleń: 1703
 854. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum przy ul. Kopernika 10 w Tarnowie Opolskim z dnia 23 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 1702
 855. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Tarnowa Opolskiego i Nakła z dnia 16.06.2017
  Wyświetleń: 1700
 856. 2012:Otwarty konkurs ofert na realizacje w 2012 roku zadań publicznych w zakresie kultury sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 1696
 857. 2012: Ogłoszenie - nadania nazw ulic SOSNOWA i GAJOWA w Walidrogach
  Wyświetleń: 1695
 858. 2011:Informacja w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy lub jego części
  Wyświetleń: 1692
 859. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2021 rok
  Wyświetleń: 1690
 860. Zapytanie ofertowe w sprawie ubezpieczenia sprzętu
  Wyświetleń: 1690
 861. Protokoły z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VI kadencji (2010- 2014)
  Wyświetleń: 1689
 862. OGŁOSZENIE: Remont muru oporowego przy kościele zabytkowym w Raszowej
  Wyświetleń: 1688
 863. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1683
 864. Konkurs na stanowiska Dyrektorów
  Wyświetleń: 1682
 865. OGŁOSZENIE 2013: Dodatkowe odbiory i zagospodarowanie odpadów komunalnych w miesiącu sierpniu i wrześniu 2013 r. od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1682
 866. Konsultacje społeczne - 2011r
  Wyświetleń: 1681
 867. Budżet Gminy Tarnów Opolski uchwalony na rok 2005.
  Wyświetleń: 1679
 868. Zapytanie ofertowe - dosatwa i montaż wyposażenia ogrodu przyrodniczo - edukacyjnego
  Wyświetleń: 1679
 869. Oświadczenia majątkowe za rok 2004
  Wyświetleń: 1676
 870. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju
  Wyświetleń: 1675
 871. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1673
 872. Dostawa opału do jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski i innych w sezonie grzewczym 2016/17 z dnia 30.09.2016r.
  Wyświetleń: 1672
 873. Ogłoszenie Wójta Gminy na otwarty konkurs ofert na realizacje w 2011 roku zadań publicznych w zakresie:kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1672
 874. Sprawozdania Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2018 rok
  Wyświetleń: 1672
 875. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tarnów Op
  Wyświetleń: 1668
 876. Ogłoszenie o naborze - Młodszy Inspektor Kultury w Filii GOK w Raszowej- termin składania do 21 lutego 2011r
  Wyświetleń: 1668
 877. Skład komisji Rady Gminy - kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1666
 878. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrwanych kandydatach na Wójta Gminy Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 1661
 879. Oświadczenia majątkowe za rok 2019
  Wyświetleń: 1660
 880. Wybory do Sejmu i Senatu 9.10.2011r.
  Wyświetleń: 1657
 881. 2012: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę opału na sezon grzewczy 2012/2013 dla placówek zarządzanych przez ZGKiM na terenie Gminy
  Wyświetleń: 1653
 882. Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu ogłasza 20.10.2015r nieruchomość do sprzedaży w Przyworach
  Wyświetleń: 1652
 883. Ogłoszenie z dnia 11.03.201 o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Walidrogach
  Wyświetleń: 1650
 884. 2011- Odbudowa drogi gminnej nr 105001 O w miejscowości Przywory ulica Polna
  Wyświetleń: 1647
 885. Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnów Opolski z dnia 25.04.2016
  Wyświetleń: 1647
 886. 2010r: Ogłoszenie o przetargu -DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY TARNÓW OP. WRAZ Z OPIEKUNEM DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W OPOLU.
  Wyświetleń: 1645
 887. Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1644
 888. Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dot. Programu Współpracy Gminy Tarnów Opolski na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1643
 889. Zapytanie ofertowe z dnia 23.05.2016 na wykonanie zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski".
  Wyświetleń: 1643
 890. Ogłoszenie 2012:W związku z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie- na wniosek organizacji- uruchamia się proces konsultacyjny.
  Wyświetleń: 1639
 891. Informacja o składzie osobowym Gminnej Komisji Wyborczej jej nazwie i siedzibie
  Wyświetleń: 1638
 892. Zapytanie ofertowe z dnia 08.11.2016 dotyczące remontu drogi gminnej ul.Pasiecznej i Sosnowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1638
 893. Opinia do ofert na realizację zadania publicznego - ochrona i promocja zdrowia 2013r
  Wyświetleń: 1637
 894. Terminarz i tematyka posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Tarnów Opolski w m-cu kwietniu 2016
  Wyświetleń: 1635
 895. Plan pracy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2010 rok
  Wyświetleń: 1634
 896. Ogłoszenie o przetargu - zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i placów gminy Tarnów Opolski- składanie ofert do 12.12.2011r
  Wyświetleń: 1632
 897. 2012: Ogłoszenie o przetargu Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną - Zadanie C
  Wyświetleń: 1630
 898. Zapytanie ofertowe - świadczenie usług w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Tarnów Opolski w roku 2015r
  Wyświetleń: 1629
 899. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski na rok 2014
  Wyświetleń: 1628
 900. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2004 rok
  Wyświetleń: 1628
 901. Ogłoszenia - 2022r
  Wyświetleń: 1625
 902. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Przywory w km. 11+415,18-11+726,76
  Wyświetleń: 1625
 903. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27.04.2016 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2015r
  Wyświetleń: 1623
 904. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etniczych oraz języka regionalnego
  Wyświetleń: 1618
 905. Budowa ścieżek pieszo rowerowych w Tarnowie Opolskim (od przejazdu PKP) przez miejscowość Kosorowice do miejscowości Miedziana z dnia 9.04.2018 r.
  Wyświetleń: 1614
 906. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1614
 907. Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, na terenie Gminy Tarnów Opolski w roku 2016 - termin składania 28 listopada 2016r
  Wyświetleń: 1614
 908. Ogłoszenie o rokowaniach po trzcim przetargu
  Wyświetleń: 1613
 909. Ogłoszenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 1611
 910. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Nr 14
  Wyświetleń: 1607
 911. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych z dnia 28.12.2016
  Wyświetleń: 1606
 912. Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego należy
  Wyświetleń: 1604
 913. Państwowa Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 1604
 914. Modernizacja przejętego budynku PKP w Tarnowie Opolskim z dnia 09.06.2016
  Wyświetleń: 1602
 915. Rekrutacja do przedszkoli oraz szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 1602
 916. Zapytanie ofertowe z dnia 23.10.2017 na zaprojektowanie i wykonanie tablicy informacyjnej wolnostojącej - „Modernizacja Energetyczna budynku szkoły w Tarnowie Opolskim”
  Wyświetleń: 1602
 917. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2020 rok
  Wyświetleń: 1600
 918. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1599
 919. 2012: ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości pod zabudowę ul. Różana w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1597
 920. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 1597
 921. 2010- Ogłoszenie o dostawę opału na sezon grzewczy 2010/2011 dla placówek zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1594
 922. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tarnów Opolski 25 września 2011r
  Wyświetleń: 1594
 923. OGŁOSZENIA z dnia 23.01.2013: o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości w Tarnowie Opolskim i Walidrogach
  Wyświetleń: 1593
 924. Ogłoszenie - Remont i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy -termin składania do 24.01.2008r
  Wyświetleń: 1592
 925. Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 1592
 926. Zarządzenia Wójta Gminy - 2006 rok
  Wyświetleń: 1591
 927. Ogłoszenie z dnia 16.05.2016 o II ustnym nieograniczonym przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej w Miedzianej oraz niezabudowanej w Tarnowie Op.
  Wyświetleń: 1590
 928. Zaproszenie z dnia 01.12.2016 osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursów realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2016r
  Wyświetleń: 1589
 929. Odpisy aktów Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 1587
 930. Projekty uchwał VIII kadencji - 2020 rok
  Wyświetleń: 1587
 931. INFORMACJA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
  Wyświetleń: 1586
 932. OGŁOSZENIE 2013: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim posiada środki sprzętowe do sprzedaży
  Wyświetleń: 1586
 933. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2015 rok
  Wyświetleń: 1586
 934. Uchwała Rady Gminy w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.
  Wyświetleń: 1586
 935. Budowa tężni solankowej wraz zagospodarowaniem terenu w Tarnowie Opolskim (Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule "zaprojektuj i wybuduj”) z dnia 5.04.2018
  Wyświetleń: 1584
 936. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.09.2019 r. na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor -stanowisko ds. podatków
  Wyświetleń: 1584
 937. Ogłoszenie o naborze z dnia 26.11.2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze- inspektor -stanowisko ds.remontów i inwestycji
  Wyświetleń: 1584
 938. Zapytanie ofertowe z dnia 09.12.2016 na dostawę tabletów na potrzeby Rady Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1581
 939. 6.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Tarnów Op.
  Wyświetleń: 1580
 940. OGŁOSZENIE z dnia 29.07.2013: Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości zabudowanej przeznaczonej pod usługi publiczne z możliwością zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Walidrogi.
  Wyświetleń: 1580
 941. Konkursy
  Wyświetleń: 1577
 942. Wydanie informacji o przeznaczeniu działki z planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1577
 943. 2010r: Ogłoszenie -utwardzenie ulic kamieniem w Walidrogach ul. Słoneczna ( z wyłączeniem własności prywatnej) części ul. Lawendowej do ostatniej posesjiOgłoszenie o zamówienie - roboty drogowe
  Wyświetleń: 1576
 944. Oświadczenia majątkowe za rok 2009
  Wyświetleń: 1575
 945. Obwieszczenie OKW w Opolu o zarejestrowanych listach kandydatów -SEJM okr 21
  Wyświetleń: 1574
 946. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 1574
 947. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015r
  Wyświetleń: 1568
 948. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 1567
 949. 2011- Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod usługi publiczne komercyjne i urządzeń transportu samochodowego w Walidrogach
  Wyświetleń: 1563
 950. Komunikat o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
  Wyświetleń: 1563
 951. Ogłoszenie o naborze - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -termin składania ofert do 31.10.2011r
  Wyświetleń: 1562
 952. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2015
  Wyświetleń: 1562
 953. Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarnów Opolski na 2015 - 2023
  Wyświetleń: 1562
 954. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - ubezpieczenia
  Wyświetleń: 1554
 955. Obwieszczenie o terminie sesji Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia protestów i zarzutów
  Wyświetleń: 1553
 956. 8.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -sprzedaż działek budowlanych w Przyworach i Tarnowie Op.
  Wyświetleń: 1549
 957. Informacja - skład osobowy obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1549
 958. Budżet Gminy - 2021r
  Wyświetleń: 1545
 959. Ogłoszenie o przetargu ustnym na zbycie nieruchomości - 5 września 2011r.
  Wyświetleń: 1545
 960. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 1543
 961. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Szkoły Podstawowej im Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim przy ul. Kopernika 10 z dnia 16 maja 2019r.
  Wyświetleń: 1543
 962. 2011-ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Tarnowie Op i zabudowaną w Walidrogach
  Wyświetleń: 1541
 963. Informacja o stanie mienia gminy
  Wyświetleń: 1540
 964. Ogłoszenie o przetargu Remont drogi gminnej ul. Wyzwolenia w miejscowości Kąty Opolskie - 17.03.2009
  Wyświetleń: 1540
 965. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2010-2015
  Wyświetleń: 1538
 966. Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 4.09.2015 w sali budynku straży pożarnej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1537
 967. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 1536
 968. ZAPYTANIE OFERTOWE Ubezpieczenie sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1536
 969. Obwieszczenie - termin ponownego wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nakło,Raszowa,Walidrogi
  Wyświetleń: 1533
 970. Obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany MPZP wsi Tarnów Op
  Wyświetleń: 1532
 971. Sprawozdanie Kwartelne Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31marca 2015r
  Wyświetleń: 1531
 972. 2010- ogłoszenie oprzetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości.
  Wyświetleń: 1529
 973. Konkurs na stanowiska Dyrektorów Szkół i Gimnazjów- termin składania do 27 kwietnia 2007r
  Wyświetleń: 1528
 974. Ogłoszenie o naborze z dnia 30.08.2019 r. na zastępstwo za Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Tarnowie Opolskim w pełnym wymiarze czasu pracy
  Wyświetleń: 1527
 975. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 1524
 976. 2011- Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości w Walidrogach
  Wyświetleń: 1522
 977. Obwieszczenie o okręgach wyborczych ich granicach i numerach liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 1521
 978. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1520
 979. 2009r - Ogłoszenie o przetargu -Remont;modernizacja zbiornika wyrównawczego wody o objętości 1200 m3 - termin składania ofert 28.05.2009r
  Wyświetleń: 1518
 980. 4.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -sprzedaż gruntu pod zabudowę ul.Zielona Tarnów Op.
  Wyświetleń: 1517
 981. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- budowę zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 94
  Wyświetleń: 1516
 982. Zapytanie ofertowe na wykonanie prac konserwatorskich istniejących rowów melioracyjnych w Raszowej - termin składania ofert do 22.05.2015
  Wyświetleń: 1516
 983. Wykaz nieruchomości z dnia 07.04.2016 przeznaczonych do sprzedaży w drodze pezprzetargowej
  Wyświetleń: 1510
 984. 006. Opłata skarbowa za czynności wykonane w Ewidencji Ludności
  Wyświetleń: 1509
 985. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1508
 986. Ogłoszenie -przystąpienia do opracowania projektu budżetu Gminy Tarnów Opolski na rok 2011
  Wyświetleń: 1506
 987. Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów
  Wyświetleń: 1506
 988. Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Tarnów Opolski w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
  Wyświetleń: 1505
 989. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym - wykonanie nawierzchni asfaltowej ul.Poniatowskiego i ul.Prusa w Kosorowicach- termin składania 25.09.2006r.
  Wyświetleń: 1505
 990. Ogłoszenie w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w Walidrogach
  Wyświetleń: 1505
 991. Ogłoszenie dotyczące przystąpienia do opracowania projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
  Wyświetleń: 1504
 992. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim ul. Klimasa 15 z dnia 27 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 1503
 993. Ogłoszenie z dnia 20.09.2016 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu
  Wyświetleń: 1501
 994. Przebudowa drogi gminnej ul. Św. Jacka w miejscowości Tarnów Opolski z dnia 22.01.2019 r.
  Wyświetleń: 1501
 995. Ogłoszenie: Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę naklejek i plakatów w ramach promocji projektu Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1500
 996. Program współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi na 2012r
  Wyświetleń: 1499
 997. Wyniki II tury Wyborów Wójta Gminy Tarnów Oolski przeprowadzonych 5 grudnia 2010 r.
  Wyświetleń: 1498
 998. Plan postępowań o udzielenie zamówienia
  Wyświetleń: 1497
 999. Sprawozdanie z wykonania planu finasowego za rok 2006
  Wyświetleń: 1497
 1000. POSTANOWIENIE Marszałka Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu wyborów Prezydenta
  Wyświetleń: 1487
 1001. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych na rok 2017
  Wyświetleń: 1480
 1002. OGŁOSZENIE 2013: Nowy system gospodarowania odpadami na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1478
 1003. Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
  Wyświetleń: 1477
 1004. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2014 rok
  Wyświetleń: 1476
 1005. 7.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -sprzedaż działek budowlanych w Przyworach
  Wyświetleń: 1475
 1006. Budowa stacji pomiarowej Q=15 000 Nm3/h w m. Przywory
  Wyświetleń: 1472
 1007. 2012: Zarządzenie w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2013
  Wyświetleń: 1471
 1008. Nabór kandydata z dnia 18.03.2021 na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor - stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i ochrony przyrody
  Wyświetleń: 1471
 1009. Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy - 2003r
  Wyświetleń: 1471
 1010. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Przyworach
  Wyświetleń: 1469
 1011. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - remont drogi gminnej ulica Ligonia w m. Nakło - termin składania do 09.06.2008
  Wyświetleń: 1467
 1012. Obwieszczenie - o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 1466
 1013. Ogłoszenie o konkursie ofert na realizacje w 2010r zadań w zakresie kultury sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji -termin składania ofert do 6.02.2010r
  Wyświetleń: 1465
 1014. Konsultacje społeczne - 2020 r.
  Wyświetleń: 1464
 1015. 2013: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym w sprawie zbycia nieruchomości w Tranowie Opolskim i Walidrogach
  Wyświetleń: 1461
 1016. Ogłoszenie z dnia 11.03.201 o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości zabudowanej w Walidrogach i Miedzianej oraz nieruchomości niezabudowanych w Tarnowie Op
  Wyświetleń: 1461
 1017. Wykaz Publicznych Przedszkoli gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1460
 1018. 2011 - ogłoszenie o przetargu - Sprzedaż energii elektrycznej dla punktów poboru na terenie Gminy Tarnów Opolski: przepompownia ścieków p4 ul. Zielona, Tarnów Opolski oraz zbiornik wody -przepompownia wody pitnej ul. Wiejska, Miedziana - termin 04.02.2011
  Wyświetleń: 1456
 1019. Wykaz Sołtysów i członków Rad Sołeckich na kadencję 2019 - 2023
  Wyświetleń: 1456
 1020. Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor
  Wyświetleń: 1454
 1021. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2005 rok
  Wyświetleń: 1454
 1022. Projekty uchwał VIII kadencji - 2018 rok (listopad - grudzień)
  Wyświetleń: 1452
 1023. 05. INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCY
  Wyświetleń: 1451
 1024. Oświadczenia majątkowe za rok 2002
  Wyświetleń: 1449
 1025. Usuwanie azbestu
  Wyświetleń: 1447
 1026. Ogłoszenie Wójta Gminy na otwarty konkurs ofert na realizacje w 2011 roku zadań publicznych w zakresie:wspierania grup kulturalnych mniejszości narodowej
  Wyświetleń: 1444
 1027. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - kopalnia Miedziana II
  Wyświetleń: 1444
 1028. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 1442
 1029. Ogłoszenie z dnia 16.05.2016 o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Walidrogach
  Wyświetleń: 1442
 1030. Obwieszczenia Wójta Gminy Tarnów Opolski - sortownia kruszywa naturalnego w Kosorowicach
  Wyświetleń: 1441
 1031. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych- aktualizacja ustalona na dzień 30.10.2017
  Wyświetleń: 1438
 1032. Ogłoszenie o naborze: Referent ds. ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i melioracji - termin składania ofert do 26 kwietnia 2013r.
  Wyświetleń: 1437
 1033. 9.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -sprzedaż nieruchomości w Kątach Op.
  Wyświetleń: 1433
 1034. HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) I SEGREGOWANYCH w 2022 r.
  Wyświetleń: 1430
 1035. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy Referent w Referacie ds. Obywatelskich i USC- termin składania ofert do 21.03.2008r
  Wyświetleń: 1430
 1036. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym-lokal w Nakle
  Wyświetleń: 1429
 1037. Wykaz Bibliotek
  Wyświetleń: 1429
 1038. 2010r: Ogłoszenie o remoncie ulicy Kościuszki w Nakle -termin składania ofert 11.10.2010r
  Wyświetleń: 1424
 1039. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 1424
 1040. Protokoły wyników wyborów do Sejmu i Senatu
  Wyświetleń: 1422
 1041. Obwieszczenie - w sprawie zmiany składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1421
 1042. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrwanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 1421
 1043. Zapytanie ofertowe z dnia 30.03.2017 - wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 1421
 1044. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 20.04.2016 o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaia przestrzennego wsi Przywory-2
  Wyświetleń: 1420
 1045. Oświadczenia majątkowe za rok 2005
  Wyświetleń: 1419
 1046. Terminarz i tematyka posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Tarnów Opolski w październiku 2016
  Wyświetleń: 1415
 1047. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych- ustalona na dzień 19.01.2019 r.
  Wyświetleń: 1412
 1048. Konkurs ofert na realizację w 2006r. zadania publicznego w zakresie Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 1411
 1049. Zapraszenie do składania ofert na dostawę oprogramowania kadrowo-płacowego, arkuszy organizacyjnych, e-dziennika oraz programu finansowego do Urzędu Gminy Tarnów Opolski oraz jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski z dnia 09.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1408
 1050. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 1403
 1051. Wykaz wieloletnich zadań inwestycyjnych gminy 2007-2009
  Wyświetleń: 1402
 1052. 2012: OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi dot.Programu opieki nad zwierzętami
  Wyświetleń: 1399
 1053. Budżet Gminy - 2004r.
  Wyświetleń: 1398
 1054. konkurs ofert na realizacje w 2009r zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej - termin składania ofert do 6.02.2009r
  Wyświetleń: 1398
 1055. Uchawała nr 158/2011 Składu Orzekajacego Reginialnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1398
 1056. Wybory do Sejmu i Senatu 2007r
  Wyświetleń: 1392
 1057. Uchwała.XIV.114.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego
  Wyświetleń: 1390
 1058. Sprawozdania finansowe - 2018 rok
  Wyświetleń: 1388
 1059. NIEWAŻNE! Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji specjalisty ds. rekrutacji i monitoringu pn. zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1386
 1060. Obwieszczenie - budowa studni awaryjnej 1A w ramach rozbudowy ujęcia wody w Grotowicach
  Wyświetleń: 1385
 1061. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystapieniu do sporządzenia zmiany MPZP terenu górniczego Górażdże II
  Wyświetleń: 1383
 1062. 2011:Ogłoszenie o opracowaywaniu projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ALICJI i JULII ulicy w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1382
 1063. Budżet Gminy - 2004r
  Wyświetleń: 1380
 1064. Projekty uchwał VIII kadencji - 2021 rok
  Wyświetleń: 1380
 1065. Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku
  Wyświetleń: 1380
 1066. Obwieszczenie Wójta Gminy - remont drogi gminnej- ul. Zakładowa Przywory
  Wyświetleń: 1379
 1067. OGŁOSZENIE 2013: ogłoszenie o nieruchomościach przeznaczonych do dzierżawy w drodze I ustnego nieograniczonego w miejscowości Walidrogi
  Wyświetleń: 1378
 1068. Obwieszczenie - o wynikach wyborów uzupełniających do Rad Gminy w Tarnowie Op.
  Wyświetleń: 1377
 1069. Zapytanie ofertowe z dnia 12.10.2018 r.- Nadzór budowlany nad inwestycją Budowa ścieżek pieszo rowerowych w Tarnowie Opolskim (od przejazdu PKP) przez miejscowość Kosorowice do miejscowości Miedziana
  Wyświetleń: 1377
 1070. Decyzje środowiskowe -2014
  Wyświetleń: 1374
 1071. Wymiana/przebudowa sieci wodociągowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1373
 1072. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy - 2003r
  Wyświetleń: 1372
 1073. Wykaz na dzierżawę gruntu w Walidrogach w drodze przeatrgu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 1372
 1074. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych- aktualizacja ustalona na dzień 30.04.2018
  Wyświetleń: 1370
 1075. Projekty uchwał VI kadencji - 2014 rok
  Wyświetleń: 1364
 1076. Lokal wyborczy w Kosorowicach
  Wyświetleń: 1362
 1077. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 1362
 1078. Opinia do ofert na realizację zadania publicznego - upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji 2014r
  Wyświetleń: 1362
 1079. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1360
 1080. Zarządzenie Wójta Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1360
 1081. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - rozbudowa ZPUH MROCZEK
  Wyświetleń: 1358
 1082. Plany Pracy - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1358
 1083. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 1357
 1084. Nowości wydawnicze - październik 2008r
  Wyświetleń: 1357
 1085. Sprawozdanie z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 1357
 1086. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Tarnów Opolski za rok 2014
  Wyświetleń: 1353
 1087. Sprawozdanie z wykonania zadań budżetowych za 2003 rok.
  Wyświetleń: 1353
 1088. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego dotyczące rozbudowy drogi wojewódzkiej w Przyworach
  Wyświetleń: 1352
 1089. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Tarnów Opolski z dnia 29.08.2018 r.
  Wyświetleń: 1352
 1090. Ogłoszenie o konkursie ofert na realizacje w 2010r zadań w zakresie klutury fizycznej i sportu -termin składania ofert do 6.02.2010r
  Wyświetleń: 1351
 1091. Ogłoszenie z dnia 10 grudnia 2018 roku o konsultacjach społecznych z mieszkańcmi Gminy Tarnów Opolski dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1350
 1092. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 20.04.2016 o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaia przestrzennego wsi Kąty Op-2
  Wyświetleń: 1349
 1093. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 1348
 1094. Ogłoszenie - o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory
  Wyświetleń: 1346
 1095. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - przebudowa posadzek w salach lekcyjnych i korytarzach Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opolskim - termin składania 24.07.06r.
  Wyświetleń: 1343
 1096. Podatek rolny od osób fizycznych
  Wyświetleń: 1340
 1097. Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1340
 1098. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych- aktualizacja ustalona na dzień 31.10.2018
  Wyświetleń: 1339
 1099. Obwieszczenie - w sprawie informacji i numerach i granicach obwodów głosowania
  Wyświetleń: 1338
 1100. Ogłoszenie o przetargu - przebudowa nawierzchni ulicy Celnej w Tarnowie Opolskim -termin składania do 05.11.2007r
  Wyświetleń: 1338
 1101. Wybory uzupełniające 25.09.2011r
  Wyświetleń: 1338
 1102. Bibliomaj 2010
  Wyświetleń: 1337
 1103. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- remont nawierzchni na ul.Św.Jacka Tarnów Opolski - termin składania ofert upływa dnia 09.10.2006r.
  Wyświetleń: 1336
 1104. Wybory do Sejmu i Senatu 9.10.2011r.
  Wyświetleń: 1331
 1105. 2010r: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- zbycie nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1330
 1106. Ogłoszenie o terminie wyłożenia do publicznego wglądu uproszczonego planu urządzenia lasu
  Wyświetleń: 1330
 1107. Budowa drogi gminnej - ul. Wyzwolenia w m. Kąty Op.
  Wyświetleń: 1329
 1108. Do zadań referatu Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich należy
  Wyświetleń: 1328
 1109. Ogłoszenie - II Otwarty konkurs ofert na realizację w 2008r zadania publicznego - kultura fizyczna i sport
  Wyświetleń: 1328
 1110. Ogłoszenie o naborze - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji ludności - składanie ofert do 15.06.2009
  Wyświetleń: 1325
 1111. Sprawozdania Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2017 rok
  Wyświetleń: 1324
 1112. Ogłoszenie - spotkanie członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 1323
 1113. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNÓW OPOLSKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zamierzonej eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego w Przyworach
  Wyświetleń: 1321
 1114. Ogłoszenie - otwarty II konkurs ofert na realizacje w 2009 roku zadań publicznych w zakresie: kultury,sztuki,ochrony dóbr kultury...
  Wyświetleń: 1321
 1115. Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa opału dla placówek zarządzanych przez ZGKiM na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1321
 1116. Ogłoszenie o konkursie ofert na realizacje w 2010r zadań w zakresie wspierania grup kulturalnych mniejszości narodowych -termin składania ofert do 6.02.2010r
  Wyświetleń: 1318
 1117. 3.Ogłoszenie -rozstrzygnięcie przetargu-transport
  Wyświetleń: 1317
 1118. Informacja o składzie osobowym obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1317
 1119. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 1314
 1120. Podatek leśny od osób fizycznych
  Wyświetleń: 1313
 1121. Ogłoszenie - o wynajęciu lokalu użytkowego w Przyworach
  Wyświetleń: 1310
 1122. Ustalenie warunków zabudowy
  Wyświetleń: 1310
 1123. Budżet Gminy - 2003r.
  Wyświetleń: 1309
 1124. Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkowników wieczystych
  Wyświetleń: 1309
 1125. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1308
 1126. Obwieszczenie o konsultacjach społecznych dot. przystąpienia do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2013-2016 z prespektywą na lata 2017-2012
  Wyświetleń: 1303
 1127. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych- aktualizacja ustalona na dzień 31.03.2018
  Wyświetleń: 1302
 1128. Obwieszczenie - zawiadomienie o wyłożeniu do konsultacji społecznych prognozy oddziaływania na środowisko oraz planu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 1301
 1129. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - dowóz dzieci do szkół wraz z opiekunami - termin składania do 18.05.2007r.
  Wyświetleń: 1300
 1130. Ogłoszenie przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2015
  Wyświetleń: 1300
 1131. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2007r zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu cz.II - termin składania do 30.09.2007r.
  Wyświetleń: 1299
 1132. Rejestr petycji - 2018 r.
  Wyświetleń: 1297
 1133. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014r
  Wyświetleń: 1296
 1134. Projekty uchwał na XIV Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 20 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 1296
 1135. Zezwolenie na utrzyamnia psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 1292
 1136. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - rozbudowa ZPUH MROCZEK
  Wyświetleń: 1290
 1137. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 17 września 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 21 w wyborach do Sejmu RP
  Wyświetleń: 1289
 1138. Ogłoszenie o konkursie ofert na realizacje w 2010r zadań w zakresie pomocy społecznej -termin składania ofert do 6.02.2010r
  Wyświetleń: 1289
 1139. Obwieszczenie Wójta Gminy - remont drogi gminnej- ul. Dzierżonia Raszowa
  Wyświetleń: 1288
 1140. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Działkowej i ul. Celnej w Tarnowie Opolskim -termin składania 25.09.2006r.
  Wyświetleń: 1288
 1141. Świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Tarnów Opolski z dnia 19.11.2018 r.
  Wyświetleń: 1287
 1142. Obwieszczenie Wójta Gminy o terminie sesji Rady Gminy w sprawie uchwalenia MPZP dla wsi Nakło,Raszowa,Walidrogi
  Wyświetleń: 1284
 1143. Terminarz Komisji stałych
  Wyświetleń: 1284
 1144. Wykaz Bibliotek
  Wyświetleń: 1284
 1145. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- stacja pomp - termin do 30.10.06r.
  Wyświetleń: 1283
 1146. Zapytania ofertowe z dnia 26.05.2017 - usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1280
 1147. Projekty uchwał na X Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 18 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 1279
 1148. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2005
  Wyświetleń: 1277
 1149. Sprzedaż działek budowlanych w drodze przetargu
  Wyświetleń: 1277
 1150. Obwieszczenie Wójta Gminy - remont drogi gminnej- ul. Celna Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1274
 1151. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008r
  Wyświetleń: 1272
 1152. Informacja PKW o udziale obywateli UE
  Wyświetleń: 1271
 1153. Informacja o stawkach podatku od środków transportowych oraz podatku od nieruchomości na rok 2010r
  Wyświetleń: 1269
 1154. Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania...
  Wyświetleń: 1269
 1155. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Termomodernizację budynku Urzędu Gminy Tarnów Opolski z budową kotłowni wodnej opalanej gazem ziemnym GZ50, instalacji centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej -termnin składania 10.08.06r.
  Wyświetleń: 1269
 1156. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 1269
 1157. Koserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnów Opolski - z dnia 21.04.2017
  Wyświetleń: 1267
 1158. Nabór na wolne stanowisko pracy- Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim - termin do 30.05.2008r
  Wyświetleń: 1266
 1159. Program ochrony Środowiska 2004-2006
  Wyświetleń: 1266
 1160. Zapytanie ofertowe z dnia 31.12.2018 r. w sprawie usługi wywozu odpadów komunalnych w roku 2019 z pojemników zlokalizowanych przy drogach i obiektach gminnych
  Wyświetleń: 1266
 1161. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do PE w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 1263
 1162. Ogłoszenie o naborze z dnia 21.02.2018r. na wolne stanowisko urzędnicze -podinspektor - ds. energetyki gminnej i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1263
 1163. Sprawozdania Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2016 rok
  Wyświetleń: 1263
 1164. Informacja dotycząca unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tarnów Opolski w 2019 roku
  Wyświetleń: 1261
 1165. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- zbycie nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę w Tarnowie Op i Przyworach - przetarg 14.09.09r
  Wyświetleń: 1260
 1166. Otwarty konkurs ofert - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - termin składania ofert 5.03.2008
  Wyświetleń: 1258
 1167. 2.Ogłoszenie -rozstrzygnięcie przetargu-budowa kotłowni w GOK
  Wyświetleń: 1257
 1168. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1257
 1169. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie kotłowni na gaz w PSP Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1257
 1170. Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nakle oraz Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Op.
  Wyświetleń: 1255
 1171. Transport Drogowy
  Wyświetleń: 1255
 1172. Konkursy przedmiotowe uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 1254
 1173. Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 1254
 1174. Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Tarnów Opolski w 2020 roku
  Wyświetleń: 1248
 1175. Ogłoszenie o zamowieniu Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji ścieków komunalnych miejscowości Miedziana Gm.Tarnów Opolski - termin składani 19.11.2007
  Wyświetleń: 1246
 1176. Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu
  Wyświetleń: 1245
 1177. Obwieszczenie - kanalizacja sanitarna w m. Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1244
 1178. Obwieszczenia Wójta Gminy Tarnów Opolski - 2005r
  Wyświetleń: 1241
 1179. Przebudowa ulicy Zakładowej w Przyworach część II - termin składania ofert 26.02.2008
  Wyświetleń: 1240
 1180. Obwieszczenie OKW w Opolu o zarejestrowanych kandydatach -SENAT okr 52
  Wyświetleń: 1236
 1181. Ogłoszenie o naborze -Referent świadczeń alimentacyjnych -składanie ofert do 15.05.2009
  Wyświetleń: 1236
 1182. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - kanalizacja
  Wyświetleń: 1235
 1183. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1235
 1184. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 06.10.2016 o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych (...)
  Wyświetleń: 1234
 1185. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania -złoza Przywory obszar górniczy nr 6
  Wyświetleń: 1234
 1186. Czytelnicy zarejestrowani w latach 2007 - 2008
  Wyświetleń: 1233
 1187. Kontrole - rok 2018
  Wyświetleń: 1233
 1188. Wykreślenie z wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1233
 1189. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły i Przedszkola - termin składania do 11 kwietnia 2007r
  Wyświetleń: 1232
 1190. Modernizacja dachu na budynku wielofunkcyjnym w Kosorowicach z dnia 27 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 1232
 1191. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 1230
 1192. 004. Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego - ponad 2 miesiące
  Wyświetleń: 1224
 1193. Biuletyn Gminnej Biblioteczki Publicznej
  Wyświetleń: 1224
 1194. Modernizacja dachu na budynku wielofunkcyjnym w Kosorowicach z dnia 11 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 1223
 1195. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie nawierzchni boiska w Gimnazjum w Przyworach - termin składania 27.07.2006r.
  Wyświetleń: 1223
 1196. Rejestr petycji - 2017 r.
  Wyświetleń: 1223
 1197. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2002 rok
  Wyświetleń: 1219
 1198. Ogłoszenie o naborze z dnia 10.07.2020 r. na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami i ochrony przyrody
  Wyświetleń: 1218
 1199. INFORMACJA o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1216
 1200. OGŁOSZENIE 2013: Nowy system gospodarowania odpadami na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1216
 1201. Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych z dnia 18.07.2018
  Wyświetleń: 1216
 1202. OGŁOSZENIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA INWESTYCJE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA- program wymiany kotłów 2020
  Wyświetleń: 1215
 1203. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- zbycie nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
  Wyświetleń: 1215
 1204. Komunikat Wójta Gminy z dnia 2 kwietnia 2004r.
  Wyświetleń: 1214
 1205. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowe w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1212
 1206. 2009r: Ogłoszenie o przetargu-Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej do oświetlenia ulicznego Gminy Tarnów Opolski-termin składania ofert do 21.12.2009r
  Wyświetleń: 1211
 1207. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - utwardzenie ul. Sosnowej w Miedzianej - termin składania ofert 09.10.2006 r.
  Wyświetleń: 1209
 1208. Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługowo-przemysłową- 26.03.2007
  Wyświetleń: 1207
 1209. Umowa dzierżawy
  Wyświetleń: 1207
 1210. Nabór kandydatów na stanowisko: Monter konserwator sieci wod.- kan. - składanie ofert do 20.03.2014r
  Wyświetleń: 1206
 1211. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o przyznanych numerach dla list kandydatów wyborczych w wyborach do rady Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1206
 1212. Budżet Gminy - 2005r.
  Wyświetleń: 1205
 1213. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym-utwardzenie placu przy ul. Św. Marcina z budową miejsc postojowych w Tarnowie Opolskim -termin do 06.03.06r.
  Wyświetleń: 1202
 1214. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie nawierzchni boiska w Gimnazjum w Przyworach.
  Wyświetleń: 1201
 1215. Obiweeszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1198
 1216. Rejestracja zgonu
  Wyświetleń: 1198
 1217. Budżet Gminy - 2005r
  Wyświetleń: 1196
 1218. Informacja Starosty Opolskiego z dnia 20.06.2016 o rozpoczęciu prac geodezyjnych dot.modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali
  Wyświetleń: 1196
 1219. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- wymiana stolarki okiennej i drzwi w GOKu
  Wyświetleń: 1196
 1220. 003. Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego
  Wyświetleń: 1194
 1221. Kontrole - rok 2019
  Wyświetleń: 1194
 1222. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - obsługa kotłowni w placówkach zarządzanych przez ZGKiM- termin składania 02.11.2006r
  Wyświetleń: 1194
 1223. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- remont chodnika na ul.Św.Marcina Tarnów Opolski - termin do 05.04.06r.
  Wyświetleń: 1192
 1224. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2007r zadania publicznego w zakresie kultury,kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1191
 1225. Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 1191
 1226. Obiweeszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski-wyrobisko Miedziana
  Wyświetleń: 1190
 1227. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
  Wyświetleń: 1185
 1228. Ogłoszenie o przetargu - remont nawierzchni w ulicy Chopina w miejscowości Nakło- składanie ofert do 20.05.2009
  Wyświetleń: 1185
 1229. Ogłoszenie o przetargu ustnym
  Wyświetleń: 1182
 1230. Nabór na wolne stanowisko pracy- Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej- do 25.11.2005r.
  Wyświetleń: 1181
 1231. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski-Przywory obszar górniczy nr 5
  Wyświetleń: 1180
 1232. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Przywory
  Wyświetleń: 1180
 1233. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji- termin składania ofert do 05.05.2008r
  Wyświetleń: 1178
 1234. Nabór na wolne stanowisko pracy- samodzielny księgowy/Aspirant pracy socjalnej- do 23.06.2006r.
  Wyświetleń: 1178
 1235. Obwieszczenie Wójta Gminy -lokalizacja i montaż sortowni kruszywa naturalnego na części działki nr 339 k.m. 2 obręb Miedziana.
  Wyświetleń: 1177
 1236. Zarządzenie Nr OR 120.5.2015 z dnia 30 stycznia 2015r w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1176
 1237. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną- termin 30.03.06r.
  Wyświetleń: 1173
 1238. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - Polskiej Telefonii Cyfrowej
  Wyświetleń: 1169
 1239. Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
  Wyświetleń: 1168
 1240. Ogłoszenie o prztargu nieograniczonym - ulicy Zakładowej w m. Przywory w celu włączenia jej do drogi wojewódzkiej. Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, podsypki z materiału kamiennego, podbudowy z kamienia łamanego, warstwy odsącz
  Wyświetleń: 1164
 1241. Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 1164
 1242. Obwieszczenie - Kanalizacja sanitarna w m. Miedziana
  Wyświetleń: 1163
 1243. Konkurs na kandydata - stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Przyworach - 02.10.2006r.
  Wyświetleń: 1162
 1244. Zapytanie ofertowe z dnia 17.12.2018 r. w sprawie usługi wywozu odpadów komunalnych w roku 2019 z pojemników zlokalizowanych przy drogach i obiektach gminnych
  Wyświetleń: 1161
 1245. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - kanalizacja
  Wyświetleń: 1160
 1246. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  Wyświetleń: 1160
 1247. wniosek i szacowanie strat w rolnictwie powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiaka atmosferycznego
  Wyświetleń: 1158
 1248. Projekty uchwał na XX Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 30 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1157
 1249. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2004.
  Wyświetleń: 1157
 1250. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim -do dnia 22.06.2007
  Wyświetleń: 1156
 1251. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wuborczej o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 1155
 1252. Modernizacja dachu na budynku wielofunkcyjnym w Kosorowicach z dnia 24.05.2019
  Wyświetleń: 1153
 1253. Plan Gospodarki Odpadami 2004-2006
  Wyświetleń: 1152
 1254. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną z dnia 10 stycznia
  Wyświetleń: 1152
 1255. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Tarnów Opolski z dnia 13.09.2018 r.
  Wyświetleń: 1152
 1256. 2010r: Ogłoszenie o przetargu -na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną ul.Zielona w Tarnowie Op
  Wyświetleń: 1151
 1257. Projekty uchwał na XXI Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 18 września 2020 r.
  Wyświetleń: 1148
 1258. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie nawierzchni na ul Jakuba Kanii w Nakle - termin składania ofert 09.10.2006r.
  Wyświetleń: 1143
 1259. Projekt budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2009 rok
  Wyświetleń: 1143
 1260. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- przełożenia chodnika z wykonaniem zatoki postojowej
  Wyświetleń: 1142
 1261. 2010r: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości w Tarnowie Op ul.Zielona i Przywory ul.Miodowa
  Wyświetleń: 1140
 1262. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie gruntu w Walidrogach - przetarg 7.10.2009r
  Wyświetleń: 1140
 1263. Sesja Nr XIV z dnia 20 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 1140
 1264. Zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok I i II półrocze.doc
  Wyświetleń: 1140
 1265. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2005
  Wyświetleń: 1135
 1266. Obiweeszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - chodnik w Miedzianej
  Wyświetleń: 1131
 1267. Ogłoszenie o przetargu - remont nawierzchni w ul. Zawadzkiego w miejscowości Tarnów Opolski- termin składania ofert do 24.09.2009r
  Wyświetleń: 1130
 1268. Wybory do Izby Rolniczej - 2019 r.
  Wyświetleń: 1130
 1269. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Wyświetleń: 1129
 1270. Praca z dziećmi - 2009r
  Wyświetleń: 1127
 1271. Nabór na wolne stanowisko pracy-Podinspektor Referatu Gospodarki Terenowej i Inwestycji w Urzędzie Gminy- do 19.02.2007r.
  Wyświetleń: 1126
 1272. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -przebudowę lini napowietrznej -termin składania 16.04.2007r.
  Wyświetleń: 1124
 1273. Sprzedaż działek niezbędnych dla poprawienia warunków zagospodarowania
  Wyświetleń: 1124
 1274. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - 2012r
  Wyświetleń: 1122
 1275. ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- wynajem lokalu-klubo kawiarnię w Miedzianej - 6 pażdziernik 2008r
  Wyświetleń: 1120
 1276. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 02.08.2016 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę urządzeń wodnych wzdłuż trasy gazociągu
  Wyświetleń: 1117
 1277. Kontrole - rok 2017
  Wyświetleń: 1115
 1278. Ogłoszenie o przetargu nieogroniczonym - remont kotłowni w Przedszkolu Tarnów Opolski - termin do 10.07.2006r.
  Wyświetleń: 1112
 1279. ogłoszenie o przetargu na wykonanie zjazdu z drogi krajowej wWalidrogach
  Wyświetleń: 1111
 1280. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 17 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 52 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1108
 1281. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji- termin składania ofert do 16.10.2007r
  Wyświetleń: 1106
 1282. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- na świadczenia ochrony ubezpieczeniowej na rzecz gminy - termin do 29.11.08r.
  Wyświetleń: 1106
 1283. wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 1106
 1284. Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową - 16.01.2008r
  Wyświetleń: 1105
 1285. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokali użytkowych w miejscowości Nakło - 20.05.2009
  Wyświetleń: 1105
 1286. Opłaty skarbowe w USC
  Wyświetleń: 1103
 1287. Program zajęć na czas ferii zimowych 2007r
  Wyświetleń: 1103
 1288. Projekty uchwał na XIII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 25 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 1102
 1289. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 1101
 1290. Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, na terenie Gminy Tarnów Opolski w roku 2016 - termin składania 07 lipca 2016r.
  Wyświetleń: 1094
 1291. Oświadczenia majątkowe za rok 2020
  Wyświetleń: 1094
 1292. Obwieszczenie - złoże Przywory obszar górniczy nr 6
  Wyświetleń: 1090
 1293. Obwieszczenie Wójta Gminy - budowa zakładu do produkcji karmy dla zwierząt domowych
  Wyświetleń: 1090
 1294. Zawiadomienie Wójta Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1089
 1295. Decyzje środowiskowe - 2020r
  Wyświetleń: 1088
 1296. Ramowy plan współpracy na rok 2008 - Nakło
  Wyświetleń: 1085
 1297. Roboty wykończeniowe w klasach oraz korytarzach w budynku szkoły w Tarnowie Opolskim z dnia 19 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 1085
 1298. Sesja Nr XI z dnia 20 września 2019 r.
  Wyświetleń: 1085
 1299. Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu ustnym - zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Przyworach-termin składania ofert 19.03.2008r.
  Wyświetleń: 1082
 1300. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych samorządu gminy w 2007r.
  Wyświetleń: 1082
 1301. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- sieć tranzytowa wodociagowa z Miedzianej do Kątów Op.-termin do 30.11.06r.
  Wyświetleń: 1081
 1302. Otwarty konkurs ofert 2008r -w zakresie pielęgnacji w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych
  Wyświetleń: 1080
 1303. Zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1079
 1304. Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor Referatu Gospodarki Terenowej i Inwestycji- do 06.06.2006r.
  Wyświetleń: 1078
 1305. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- wykonanie chodnika z wykonaniem zatoki postojowej
  Wyświetleń: 1078
 1306. Sesja Nr III z dnia 20 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1078
 1307. Ogłoszenie o przetargu nieogroniczonym - remont nawierzchni dróg nieasfaltowych w gminie Tarnów Opolski - termin do 17.07.06r.
  Wyświetleń: 1077
 1308. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2014r
  Wyświetleń: 1076
 1309. Zajęcia dzieci w Gminnej Bibliotece Publicznej w 2007r
  Wyświetleń: 1076
 1310. POSTANOWIENIE NR 709 2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1072
 1311. Wniosek dotyczący naboru o przyznanie dotacji celowej na inwestycje z zakresu ochrony środowiska slużące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza
  Wyświetleń: 1072
 1312. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - stacja bazowa Plus GSM
  Wyświetleń: 1071
 1313. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - remont drogi gminnej - ulica Damrota w m. Tarnów Opolski - termin składania do 06.06.2008
  Wyświetleń: 1071
 1314. Ogłoszenie- o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 1071
 1315. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych- ustalona na dzień 30.04.2019 r.
  Wyświetleń: 1071
 1316. Sesja Nr XX z dnia 30 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1070
 1317. 2010r:Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- zbycie nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę usługowo-handlową w Walidrogach
  Wyświetleń: 1065
 1318. Budżet Gminy - 2003r
  Wyświetleń: 1065
 1319. Zapytanie ofertowe na usługi wywozu odpadów komunalnych w roku 2020 z pojemników zlokalizowanych przy drogach i obiektach gminnych z dnia 18 grudnia
  Wyświetleń: 1063
 1320. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 20.04.2016 o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaia przestrzennego wsi Miedziana-2
  Wyświetleń: 1062
 1321. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - obsługa kotłowni w placówkach zarządzanych przez ZGKiM- termin składania 16.10.2006r
  Wyświetleń: 1062
 1322. Uchawała nr 157/2011 Składu Orzekajacego Reginialnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o mozliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Tarnów Opolski na 2011 rok
  Wyświetleń: 1062
 1323. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - remont części chodnika na ul Jakuba Kanii w Nakle - termin składania ofert 09.10.2006
  Wyświetleń: 1060
 1324. Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Gminy Tarnów Opolski w 2018 roku
  Wyświetleń: 1057
 1325. Sprawozdania Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2015 rok
  Wyświetleń: 1054
 1326. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy-pracownik socjalny- termin składania ofert do 17.08.2007r.
  Wyświetleń: 1053
 1327. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
  Wyświetleń: 1051
 1328. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie utwardzenia z kostki betonowej ul.Zielonej w Tarnowie Opolskim- termin składania 25.09.2006r.
  Wyświetleń: 1051
 1329. Ogłoszenie - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim przeznacza do sprzedaży....w dniach od 5 do 16 kwietnia 2007r
  Wyświetleń: 1050
 1330. Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych - 2003r
  Wyświetleń: 1049
 1331. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1048
 1332. Ogłoszenie - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory-13.07.2007
  Wyświetleń: 1047
 1333. Ogłoszenie o naborze - Młodszy Referent ds. księgowości budżetowej - składanie ofert do 14.07.2009r
  Wyświetleń: 1044
 1334. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Nr 13
  Wyświetleń: 1043
 1335. Świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Tarnów Opolski z dnia 4.11.2019 r.
  Wyświetleń: 1042
 1336. Obwieszczenie Wójta Gminy - budowa zakładu do produkcji karmy dla zwierząt domowych
  Wyświetleń: 1039
 1337. Wykaz placówek oświatowych Gminy Tarnów Opolski - 01.09.2019 r.
  Wyświetleń: 1033
 1338. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonej w drodze I przetargu ustnego nieograniczonych do sprzedaży w m. Walidrogi i Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1031
 1339. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 15 kwietnia 2014
  Wyświetleń: 1030
 1340. Ogłoszenie o naborze - Referent świadczeń socjalnych - składanie ofert do 15.05.2009r
  Wyświetleń: 1029
 1341. Postanowienie Nr 286.2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do PE
  Wyświetleń: 1029
 1342. Sesja Nr XLIX z dnia 10 października 2018 r.
  Wyświetleń: 1029
 1343. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 26.09.2016 o zakończeniu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę urządzeń wodnych wzdłuż trasy gazociągu
  Wyświetleń: 1026
 1344. Zapytanie ofertowe z dnia 20.03.2019 r.- Nadzór budowlany nad inwestycją - Przebudowa drogi gminnej ul. Św. Jacka w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1021
 1345. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - zakup ciągnika
  Wyświetleń: 1018
 1346. Sesja Nr XIII z dnia 25 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 1018
 1347. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1015
 1348. Zapytanie ofertowe z dnia 23.05.2019 r. - Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1015
 1349. NIEAKTUALNE: W zakładce OGŁOSZENIA umieszczone jest ogłoszenie w sprawie zatrudnienia pracownika na umowę na czas określony - na zastępstwo, na stanowisko ds. remontów i inwestycji
  Wyświetleń: 1013
 1350. Decyzje środowiskowe - 2021r
  Wyświetleń: 1010
 1351. konkurs ofert na realizacje w 2009r zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu - termin składania ofert 6.02.2009r
  Wyświetleń: 1010
 1352. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie gruntu w Walidrogach- przetarg 7.09.2009r
  Wyświetleń: 1009
 1353. Sprawozdanie kwartalne Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 marca 2014r
  Wyświetleń: 1009
 1354. Konkurs ofert na realizacje w 2009r zadań publicznych w zakresie wspierania grup kulturalnych mniejszości narodowych - termin składania ofert 6.02.2009r
  Wyświetleń: 1008
 1355. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową -25.09.2006
  Wyświetleń: 1007
 1356. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych- ustalona na dzień 31.10.2019 r
  Wyświetleń: 1007
 1357. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1006
 1358. Kontrole - rok 2016
  Wyświetleń: 1005
 1359. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzeniu MPZP terenów ekspolatacji kruszywa w Przyworach
  Wyświetleń: 1005
 1360. Nabór na wolne stanowisko pracy - Główny księgowy do Zakładu Gospodareki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim -do 03.04.2006r.
  Wyświetleń: 1003
 1361. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługowo-przemysłową-25.11.2009
  Wyświetleń: 1003
 1362. Obwieszczenie o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego “GÓRAŻDŻE II” .
  Wyświetleń: 1002
 1363. Zarządzenie Nr 68/04 Wojewody Opolskiego z dnia 8 czerwca 2004r.
  Wyświetleń: 998
 1364. Interpelacje i zapytania radnych złożone w 2018 roku
  Wyświetleń: 997
 1365. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - 2006r
  Wyświetleń: 997
 1366. Postanowienie Nr 355_2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w gminie Tarnow Opolski
  Wyświetleń: 996
 1367. Rejestr petycji - 2016 r.
  Wyświetleń: 996
 1368. Protokół z dnia 23.01.2019 r. z Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 995
 1369. Projekt budowlano-wykonawczy dla zadania „Budowa ścieżki pieszo–rowerowej wzdłuż ulicy K. Klimasa w m. Tarnów Opolski, w ciągu drogi powiatowej nr 1712 O" z dnia 5 marca 2020
  Wyświetleń: 994
 1370. Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 993
 1371. INFORMACJA o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 992
 1372. Budżet Gminy Tarnów Opolski uchwalony na rok 2004
  Wyświetleń: 991
 1373. Zapytanie ofertowe z dnia 14.02.2018 w sprawie świadczenia usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych administratorowi bezpieczeństwa informacji zgodnie z przepisami UODO
  Wyświetleń: 991
 1374. zawiadomienie- budowa chodnika Kosorowice-Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 991
 1375. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji- termin składania ofert do 21.03.2008r
  Wyświetleń: 990
 1376. Protokół z dnia 23.01.2017 z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego Szkół Gimnazjalnych w roku szkolnym 2016-2017
  Wyświetleń: 988
 1377. Budżet Gminy Tarnów Opolski uchwalony na rok 2003
  Wyświetleń: 987
 1378. Interpelacje i zapytania radnych złożone w 2020 roku
  Wyświetleń: 984
 1379. Sesja Nr XVI z dnia 24 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 980
 1380. Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Tarnów Opolski, jej jednostek organizacyjnych i innych z dnia 14.11.2019
  Wyświetleń: 977
 1381. Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnów Opolski - z dnia 20.04.2018
  Wyświetleń: 977
 1382. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - sieć tranzytowa wodociągowa - unieważniony
  Wyświetleń: 977
 1383. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - zbycie nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę usługowo-przemysłową w Walidrogach- 14 listopada 2008r
  Wyświetleń: 977
 1384. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - stacja bazowa Plus GSM
  Wyświetleń: 975
 1385. Ogłoszenie o przetargu - Dowóz uczniów do szkół wraz z opiekunami na terenie gminy Tarnów Opolski w roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011 - termin składania ofert 05.06.2009r
  Wyświetleń: 975
 1386. Ogłoszenie w sprawie konsultacji Planu Rozwoju Lokalnego z mieszkańcami Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 975
 1387. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Termomodernizację budynku Urzędu Gminy Tarnów Opolski z budową kotłowni wodnej opalanej gazem ziemnym GZ50, instalacji centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej -termnin składania 01.09.06r.
  Wyświetleń: 964
 1388. Protokół z dnia 17.01.2019 r. z Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego szkół gimnazjalnych
  Wyświetleń: 964
 1389. Wykaz placówek oświatowych Gminy Tarnów Opolski - 01.01.2019 r.
  Wyświetleń: 964
 1390. Otwarty konkurs ofert 2008r. w zakresie kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 962
 1391. Zarządzenie Nr OR.0050.177.2020 z dnia 27.03.2020 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2019 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019
  Wyświetleń: 956
 1392. Informacje - 2019r.
  Wyświetleń: 952
 1393. Protokół z dnia 31.01.2017 z zawodów Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego Szkół Gimnazjalnych w roku szkolnym 2016-2017
  Wyświetleń: 952
 1394. Wytyczne obwodowych komisji wyborczych - materiały szkoleniowe
  Wyświetleń: 951
 1395. konkurs ofert na realizacje w 2009r zadań publicznych w zakresie kultury sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji - termin składania ofert 6.02.2009r
  Wyświetleń: 950
 1396. Informacja dotycząca unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tarnów Opolski w 2017 r
  Wyświetleń: 949
 1397. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2021 roku
  Wyświetleń: 949
 1398. Sprawozdanie z wykonania zadań budżetowych za I półrocze 2004r.
  Wyświetleń: 947
 1399. Interpelacje i zapytania radnych złożone w 2019 roku
  Wyświetleń: 946
 1400. Konkurs na stanowiska dyrektorów w terminie do 10 marca 2008r.
  Wyświetleń: 946
 1401. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 02.08.2016 w sprawie wszczęcia postepowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie gazociągiem rzek
  Wyświetleń: 946
 1402. Protokół z dnia 24.01.2017 z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego Szkół Gimnazjalnych w roku szkolnym 2016-2017
  Wyświetleń: 946
 1403. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych gminy Tarnów Opolski w 2008 roku przez organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 945
 1404. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.
  Wyświetleń: 943
 1405. Ogłoszenie o naborze z dnia 09.10.2020r. na wolne stanowisko urzęnicze ds. zamówień publicznych i promocji Gminy w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w Referacie Zamówień Publicznych i Promocji
  Wyświetleń: 939
 1406. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie nawierzchni asfaltowej z podbudową i studzienkami na ul.Młyńskiej w Raszowej -termin składania 25.09.2006r.
  Wyświetleń: 938
 1407. Protokół z dnia 25.01.2017 z zawodów gminnych Wojeówdzkiego Konkursu Matematycznego Szkół Gimnazjalnych w roku szkolnym 2016-2017
  Wyświetleń: 938
 1408. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2006r-2010r
  Wyświetleń: 937
 1409. Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych
  Wyświetleń: 936
 1410. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę w Walidrogach
  Wyświetleń: 930
 1411. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w Gminie Tarnów Opolski w zakresie Pomocy Społecznej lub Kultury Fizycznej i Sportu
  Wyświetleń: 930
 1412. Protokół z dnia 19.01.2017 z zawodów gminnych Wojeódzkiego Konkursu Jezyka Niemieckiego Szkół Gimnazjalnych w roku szkolnym 20162017
  Wyświetleń: 928
 1413. Zapytanie ofertowe z dnia 20.06.2018 na wykonanie zadania Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 928
 1414. Budżet Gminy - 2006r
  Wyświetleń: 927
 1415. Informacje - 2019 r.
  Wyświetleń: 927
 1416. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- dzierżawa nieruchomości w Walidrogach- termin składania 5.02.2009r
  Wyświetleń: 927
 1417. Sesja Nr XXI z dnia 18 września 2020 r.
  Wyświetleń: 924
 1418. Sprawozdania Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2014 rok
  Wyświetleń: 924
 1419. Informacja dot. unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tarnów Opolski w 2018 roku
  Wyświetleń: 923
 1420. Protokół z dnia 2.02.2018 r. z Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 922
 1421. Protokół z dnia 18.01.2019 r. z Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 920
 1422. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - remont części chodnika na ul Jakuba Kanii w Nakle - termin składania ofert 13.12.2006
  Wyświetleń: 916
 1423. Budowa drogi gminnej ul. Nowa w m. Nakło z dnia 1 września 2020 r.
  Wyświetleń: 915
 1424. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 915
 1425. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 28.09.2016 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór i zrzut wód powierzchniowych z rzeki Odra
  Wyświetleń: 915
 1426. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Opolskiego w 2019r
  Wyświetleń: 915
 1427. Obwieszczenie Wójta Gminy- o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 914
 1428. Protokół z dnia 17.01.2020 r. z zawodów gminnych Konkursu Biologicznego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 913
 1429. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski na rok 2020
  Wyświetleń: 912
 1430. Rejestr wydanych zezwoleń na uprawę maku i konopi włóknistych
  Wyświetleń: 909
 1431. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych ul. Ogórkowej w Tarnów Opolski z dnia 16 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 908
 1432. Raport o stanie Gminy Tarnów Opolski za 2018 rok
  Wyświetleń: 904
 1433. Sesja Nr XLV z dnia 25 maja 2018 r.
  Wyświetleń: 900
 1434. Wykaz jednostek posiadajacych zezwolenie na wywożenie nieczystości ciekłych na terenie gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 900
 1435. Wykaz placówek oświatowych Gminy Tarnów Opolski - 01.01.2018 r.
  Wyświetleń: 899
 1436. Zapytanie ofertowe z dnia 03.06.2019 r. - Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach Opole, Dobrzen Wielki i Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 899
 1437. Projekt budżetu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 898
 1438. Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
  Wyświetleń: 895
 1439. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski na rok 2018
  Wyświetleń: 894
 1440. Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych z dnia 1.08.2019
  Wyświetleń: 894
 1441. Zapytanie ofertowe z dnia 02.12.2019 r. - oferty cenowe na odbiór, transport i przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 893
 1442. Projekt Budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2020 rok
  Wyświetleń: 892
 1443. Protokół z dnia 2.02.2018 r. z Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 892
 1444. Wniosek na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 891
 1445. Koło Łowieckie 3 Lis Zarząd Okręgowy Opole - informacja o planowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejscu polowań zbiorowych na 2019/2020
  Wyświetleń: 888
 1446. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 09.09.2019 r. o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanej w Nakle
  Wyświetleń: 885
 1447. Ogłoszenie: Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę naklejek i plakatów w ramach promocji projektu Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 885
 1448. Koło Łowieckie "OSTOJA" Krapkowice - plan polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2019/2020
  Wyświetleń: 884
 1449. Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach
  Wyświetleń: 883
 1450. Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do 30 września 2019 roku
  Wyświetleń: 882
 1451. Protokół z dnia 1.02.2018 r. z Wojewódzikego Konkusu Biologicznego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 881
 1452. Sesja Nr XXXVI z dnia 30 sierpnia 2017 r.
  Wyświetleń: 881
 1453. Protokół z dnia 24.01.2019 r. z Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 880
 1454. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 21.09.2018 o III nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości nezabudowanej położonej w miejscowości Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 878
 1455. Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018 r. - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 876
 1456. Zarządzenie Nr OR.0050.37.2019 z dnia 15.02.2019r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2019r.
  Wyświetleń: 876
 1457. Informacja dotycząca unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tarnów Opolski w 2020 roku
  Wyświetleń: 874
 1458. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 15.10.2018 o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Miedziana i Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 874
 1459. Sesja Nr XLVI z dnia 26 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 874
 1460. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy w dniu 20 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 873
 1461. Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2018 r. - Urząd Gminy Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 873
 1462. Projekty uchwał na XXIX Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 30 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 872
 1463. Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego
  Wyświetleń: 872
 1464. Protokół z dnia 21.01.2020 r. z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 870
 1465. Sesja Nr II z dnia 3 grudnia 2014 r.
  Wyświetleń: 870
 1466. Sesja Nr XXXVII z dnia 25 września 2017 r.
  Wyświetleń: 869
 1467. Wykaz placówek oświatowych Gminy Tarnów Opolski - 01.01.2017 r.
  Wyświetleń: 869
 1468. Rekrutacja do przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022
  Wyświetleń: 867
 1469. Wniosek o wykreślenie z rejestru
  Wyświetleń: 865
 1470. Kontrole - rok 2020
  Wyświetleń: 864
 1471. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski na rok 2019
  Wyświetleń: 859
 1472. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Tarnów Opolski za rok 2018
  Wyświetleń: 859
 1473. Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urządu Gminy za 2018 rok
  Wyświetleń: 858
 1474. Zmiana wpisu w rejestrze
  Wyświetleń: 858
 1475. Informacja o składach i godzinach pracy obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 857
 1476. Protokół z dnia 30.01.2018 r. z Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 856
 1477. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski na rok 2017
  Wyświetleń: 854
 1478. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych
  Wyświetleń: 854
 1479. Ogłoszenie o naborze z dnia 10.07.2020 r. na wolne stanowisko urzędnicze ds. zagospodarowania przestrzennego, numeracji porządkowej i zabytków gminnych
  Wyświetleń: 853
 1480. PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY TARNÓW OPOLSKINA LATA 2018-2032
  Wyświetleń: 853
 1481. Zarządzenie Nr OR.0050.38.2019 z dnia 21.02.2019r w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz mniejsz
  Wyświetleń: 853
 1482. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 11.05.2018, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbiórka istniejącej stacji gazowej wysokiego ciśnienia oraz budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysoki
  Wyświetleń: 852
 1483. Remont budynku GOK w Przyworach z dnia 10.05.2018 r.
  Wyświetleń: 852
 1484. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 17.06.2019 r. o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kąty Opolskie przy ul. Kościelnej 12
  Wyświetleń: 850
 1485. Protokół z dnia 31.01.2018 r. z Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 850
 1486. Nabór kandydata z dnia 01.12.2020 na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor - stanowisko ds. zamówień publicznych i promocji Gminy
  Wyświetleń: 849
 1487. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 07.10.2016 o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę urządzeń wodnych wzdłuż trasy projektowanego gazociągu.
  Wyświetleń: 849
 1488. Projekty uchwał na XXIV Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 28 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 849
 1489. Protokół z dnia 25.01.2019 r. z Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 847
 1490. SPROSTOWANIE OMYŁEK PISARSKICH w Konkursie ofert z dnia 23.01.2018 na realizacje w 2018 roku zadan publicznych z zakresu kultury sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 847
 1491. Sesja Nr XXXIX z dnia 27 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 844
 1492. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku
  Wyświetleń: 842
 1493. Koło Łowieckie Nr 1 "JELEŃ" Strzelce Opolskie - informacja w sprawie dodatkowego polowania zbiorowego
  Wyświetleń: 839
 1494. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 19.02.2018 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 839
 1495. Uchwała.XIII.102.2019 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku
  Wyświetleń: 839
 1496. Zarządzenie Nr OR.0050.141.2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia II etapu eliminacji gminnych
  Wyświetleń: 837
 1497. Zapytanie radnej Anny Gebauer z dnia 13 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 836
 1498. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy w dniu 30.06.2020 r
  Wyświetleń: 835
 1499. Protokół z dnia 20.01.2020 r. z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 835
 1500. Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2018 r. - Gmina Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 835
 1501. Wpis do rejestru działalnośći regulowanej
  Wyświetleń: 835
 1502. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych- ustalona na dzień 01.06.2020 r.
  Wyświetleń: 832
 1503. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski na rok 2015 z dnia 27.04.2015r.
  Wyświetleń: 832
 1504. Sprawozdanie Rb-NDS (korekta) za okres od początku roku do 31 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 832
 1505. Wykaz Sołtysów i członków Rad Sołeckich na kadencję 2011 - 2015
  Wyświetleń: 832
 1506. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w celu realizacji inwestycji polegającej na przebudowie linii kolejowej na odcinku Kędzierzyn Koźle - Opole Groszowice
  Wyświetleń: 829
 1507. Sprawozdania Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2020 rok
  Wyświetleń: 826
 1508. Lista wszystkich uczniów z dnia 22.01.2020 r. po weryfikacji prac po etapie gminnym Wojewódzkiego Konkurs Języka Niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego
  Wyświetleń: 823
 1509. Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2020 r.
  Wyświetleń: 821
 1510. Sesja Nr XLVII z dnia 26 lipca 2018 r.
  Wyświetleń: 821
 1511. Wykaz Sołtysów i członków Rad Sołeckich na kadencję 2015 - 2019
  Wyświetleń: 820
 1512. Interpelacja radnej Anny Gebauer w sprawie zastoisk wodnych w Tarnowie Opolskim z dnia 23 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 819
 1513. Sesja Nr XLVIII z dnia 12 września 2018 r.
  Wyświetleń: 819
 1514. Uchwała nr 394-2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 24.09.2018 w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku
  Wyświetleń: 818
 1515. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
  Wyświetleń: 815
 1516. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 25.06.2019 r. o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanej w Nakle
  Wyświetleń: 814
 1517. Zarządzenie Nr OR.0050.163.2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2020 r.
  Wyświetleń: 814
 1518. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 813
 1519. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 8.04.2019 r. o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kąty Opolskie ul. Kościelna 12
  Wyświetleń: 813
 1520. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Morcinka w Kątach Opolskich oraz przebudowa drogi gminnej ul. Chopina w Nakle z dnia 10 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 813
 1521. Zaproszenie do konsultacji społecznych w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski w 2019 r a dnia 25.01.2019 r.
  Wyświetleń: 810
 1522. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na 2019 rok
  Wyświetleń: 809
 1523. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 20.07.2020 r. o III nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kąty Opolskie przy ul. Kościelnej 12
  Wyświetleń: 808
 1524. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów Opolski z dnia 12 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 808
 1525. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 31.01.2019 roku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej, tj. ul. Leszczynowej w miejscowości Miedziana
  Wyświetleń: 805
 1526. Uchwała Nr XVIII/140/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Walidrogi
  Wyświetleń: 805
 1527. Zapytanie Przewodniczącego Rady Gminy Rudolfa Urbana w sprawie propozycji lokalizacji PSZOKu
  Wyświetleń: 805
 1528. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 19.04.2018 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 804
 1529. Zapytanie ofertowe z dnia 27.06.2019 r. - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 801
 1530. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 09.09.2019 r. o III nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kąty Opolskie przy ul. Kościelnej 12
  Wyświetleń: 800
 1531. Sesja Nr XXIV z dnia 28 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 800
 1532. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Op. na lata 2013r -2016r z perspektywą na lata 2017- 2020
  Wyświetleń: 798
 1533. Projekty uchwał na XVI Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 24 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 798
 1534. Zapytanie ofertowe z dnia 27.01.2020 r. - oferty cenowe na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, dla zadania „Budowa ścieżki pieszo–rowerowej wzdłuż ulicy K. Klimasa w m. Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 798
 1535. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 20.09.2019 r.
  Wyświetleń: 795
 1536. Projekty uchwał na XI Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 20 września 2019 r.
  Wyświetleń: 793
 1537. Sesja Nr XIV z dnia 28 grudnia 2015 r.
  Wyświetleń: 793
 1538. Zarządzenie Nr OR.0050.136.2019 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej gminy Tarnów Opolski na rok 2020
  Wyświetleń: 788
 1539. Zarządzenie Nr OR.0050.61.2019 z dnia 19.03.2019r w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań w zakresie wspieranie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 788
 1540. Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 25.10.2018 r. o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanej w Nakle
  Wyświetleń: 786
 1541. Konsultacje społeczne - 2021 r.
  Wyświetleń: 785
 1542. Interpelacja radnego Alfreda Kobieni z dnia 23 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 784
 1543. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 13.09.2018 o podaniu do publicznej wiadomości informacji w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Walidrog
  Wyświetleń: 784
 1544. Sesja Nr XXXVIII z dnia 30 października 2017 r.
  Wyświetleń: 784
 1545. Rejestr petycji - 2021 r.
  Wyświetleń: 783
 1546. Sesja Nr XXVIII z dnia 28 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 782
 1547. Projekty uchwał na XV Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 27 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 781
 1548. Sprawozdania finansowe - 2019 rok
  Wyświetleń: 781
 1549. Projekty uchwał na XXII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 26 października 2020 r.
  Wyświetleń: 776
 1550. Sesja Nr I z dnia 28 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 774
 1551. Sesja Nr III z dnia 29 grudnia 2014 r.
  Wyświetleń: 774
 1552. Uchwała nr XLIII-296-2014 w sprawie przyjęcia Planu rozwoju dróg gminnych
  Wyświetleń: 774
 1553. Zarządzenia Wójta Gminy - 2022 r.
  Wyświetleń: 773
 1554. Informacja dla hodowców bydła
  Wyświetleń: 772
 1555. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2015-2016
  Wyświetleń: 767
 1556. Zapytanie radnego Teodora Okos w sprawie modernizacji wiaduktu w Przyworach
  Wyświetleń: 766
 1557. Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do 30 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 765
 1558. Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do 31 marca 2018 r.
  Wyświetleń: 765
 1559. Zapytanie Komisji Rolnictwa w sprawie melioracji złożone 6 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 765
 1560. Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022
  Wyświetleń: 764
 1561. Zarządzenie Nr OR.0050.143.2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarów Opolski na lata 2019-2030 przyjętej uchwałą Nr III/15/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 764
 1562. PLAN ROZWOJU DRÓG GMINNYCH W GMINIE TARNÓW OPOLSKI - marzec 2014
  Wyświetleń: 763
 1563. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 15.11.2019, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1750 O na odcinku Tarnów Opolski- Nakło w zakresie budowy drogi rowerowej”
  Wyświetleń: 762
 1564. Ogłoszenie o naborze z dnia 09.11.2020 r. na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami i ochrony przyrody
  Wyświetleń: 762
 1565. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 05.02.2019, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zakładu produkcyjno-usługowego Brökelmann Polska Sp z.o.o.
  Wyświetleń: 757
 1566. Zarządzenie Nr OR.0050.36.2019 z dnia 15.02.2019r w sprawie uchylenia Zarządzenia nr OR.0050.27.2019 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 stycznia 2019r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
  Wyświetleń: 757
 1567. Zarządzenie Nr OR.0050.140.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 756
 1568. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 17.12.2019 r. o wydaniu zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. „ Budowa elektrowni wodnej Kąty Opolskie” w miejscowości Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 755
 1569. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 02.03.2020 r. o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kąty Opolskie przy ul. Kościelnej 12
  Wyświetleń: 755
 1570. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 14.07.2017 r. o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa oraz możliwości zapoznania się z jego treścią
  Wyświetleń: 753
 1571. Protokół z dnia 16.01.2020 r. z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Geografinczego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 752
 1572. Zarządzenie Nr OR.0050.60.2019 z dnia 19.03.2019r w sprawie powołania komisji rozstrzygającej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie uchwały - o działalności pożytku publicznego
  Wyświetleń: 751
 1573. Terminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu grudniu 2019 r.
  Wyświetleń: 750
 1574. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy w dniu 25 listopada 2019 r
  Wyświetleń: 749
 1575. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Walidrogi za rok 2018
  Wyświetleń: 749
 1576. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 11.05.2020 r. o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanej w Nakle
  Wyświetleń: 747
 1577. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 20.07.2020 r. o III nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanej w Nakle
  Wyświetleń: 746
 1578. Zarządzenie Nr OR.0050.166.2020 z dnia 24.02.2020 r. w sprawie powołania komisji rozstrzygającej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie uchwały - o działalności pożytku publicznego
  Wyświetleń: 746
 1579. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn Budowa systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej
  Wyświetleń: 743
 1580. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021
  Wyświetleń: 740
 1581. Zapytanie ofertowe z dnia 22 lipca 2019 - Wykonanie i montaż tablic informacyjno/pamiątkowych "Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim - etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski
  Wyświetleń: 740
 1582. Zapytanie Przewodniczącego Rady Gminy Rudolfa Urbana w sprawie przystanku komunikacji autobusowej w Nakle
  Wyświetleń: 738
 1583. Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnów Opolski - z dnia 24.04.2019
  Wyświetleń: 737
 1584. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 13.09.2018 o podaniu do publicznej wiadomości informacji w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w miejscowości Walidrogi
  Wyświetleń: 737
 1585. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 21.12.2018 w sprawie wyniku konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych na rzecz osób z terenu Gminy Tarnów Opolski na okres od 1 stycznia
  Wyświetleń: 737
 1586. Sesja Nr XXVI z dnia 21 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 736
 1587. Sesja Nr XL z dnia 28 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 735
 1588. Terminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu listopadzie 2019 r.
  Wyświetleń: 735
 1589. Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy - 2017
  Wyświetleń: 733
 1590. Koło Łowieckie "Złoty Róg" Opole - aneks do planu polowań zbiorowych 2018/2019
  Wyświetleń: 732
 1591. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
  Wyświetleń: 728
 1592. Sesja Nr XII z dnia 28 października 2019 r.
  Wyświetleń: 728
 1593. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 08.05.2020 r.
  Wyświetleń: 727
 1594. Zarządzenie Nr OR.0050.170.2020 z dnia 03.03.2020 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację w roku 2020 zadań publicznych
  Wyświetleń: 726
 1595. Głosujmy bezpiecznie
  Wyświetleń: 725
 1596. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2018 rok (listopad - grudzień)
  Wyświetleń: 725
 1597. Zarządzenie Nr OR.0050.142.2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 725
 1598. Zarządzenie Nr OR.0050.167.2020 z dnia 25.02.2020 r. w sprawie powołania komisji rozstrzygającej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie uchwały - o działalności pożytku publicznego
  Wyświetleń: 725
 1599. Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do 30 września 2018 r.
  Wyświetleń: 723
 1600. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Miedziana za rok 2018
  Wyświetleń: 723
 1601. Projekty uchwał na XXVII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 6 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 722
 1602. Sesja Nr XXVII z dnia 6 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 721
 1603. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 03.11.2017 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, dla przedsięwzięcia pn. Budowa systemowej Stacji Redukcyjno- Pomiarowej w Przyworach.
  Wyświetleń: 720
 1604. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów Opolski (Uchwała Nr XVII/138/2020)
  Wyświetleń: 715
 1605. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2020 rok
  Wyświetleń: 715
 1606. Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urządu Gminy za 2017 rok
  Wyświetleń: 714
 1607. Sesja Nr XII z dnia 2 listopada 2015 r.
  Wyświetleń: 713
 1608. Nabór kandydata z dnia 22.12.2020 na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 712
 1609. POSTANOWIENIE NR 857/2020 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 707
 1610. Sesja Nr XI z dnia 28 września 2015 r.
  Wyświetleń: 707
 1611. Sesja Nr XIII z dnia 23 listopada 2015 r.
  Wyświetleń: 707
 1612. Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 705
 1613. Projekty uchwał na XXIV Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 24 października 2016 r.
  Wyświetleń: 705
 1614. Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy - 2019
  Wyświetleń: 705
 1615. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 18.07.2019 r
  Wyświetleń: 704
 1616. Uchwała nr 143-2020 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30.04.2020 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2019 r.
  Wyświetleń: 704
 1617. Wykaz nieruchomości z dnia 13.10.2017 przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 704
 1618. Koło Łowieckie "JELEŃ" Zabrze - uzupełnienie harmonogramu polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 703
 1619. Obwieszczenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu opracowania pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 702
 1620. Uchwała nr 204/2020 PKW z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 700
 1621. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Walidrogi za rok 2017
  Wyświetleń: 699
 1622. Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2018 rok
  Wyświetleń: 698
 1623. Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Tarnów Opolski, jej jednostek organizacyjnych i innych z dnia 12 listopada
  Wyświetleń: 696
 1624. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 24.06.2019 r.
  Wyświetleń: 696
 1625. Sesja Nr XXII z dnia 26 października 2020 r.
  Wyświetleń: 695
 1626. Projekty uchwał na XXXVII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 25 września 2017 r.
  Wyświetleń: 694
 1627. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 11.05.2020 r. o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kąty Opolskie przy ul. Kościelnej 12
  Wyświetleń: 691
 1628. Nabór kandydata z dnia 17 maja 2021 r. na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor - stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i ochrony przyrody
  Wyświetleń: 690
 1629. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych- ustalona na dzień 01.10.2020
  Wyświetleń: 690
 1630. Raport o stanie Gminy Tarnów Opolski za 2019 rok
  Wyświetleń: 690
 1631. Uchwała nr 110-2019 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 23.04.2019 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2018 r.
  Wyświetleń: 690
 1632. Projekt budowlano-wykonawczy dla zadania „Budowa ścieżki pieszo–rowerowej wzdłuż ulicy K. Klimasa w m. Tarnów Opolski, w ciągu drogi powiatowej nr 1712 O" z dnia 20 lutego 2020
  Wyświetleń: 689
 1633. Projekt budowlano-wykonawczy dla zadania „Budowa ścieżki pieszo–rowerowej wzdłuż ulicy K. Klimasa w m. Tarnów Opolski, w ciągu drogi powiatowej nr 1712 O" z dnia 22 lipca 2020
  Wyświetleń: 689
 1634. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 688
 1635. Sesja Nr X z dnia 4 września 2015 r.
  Wyświetleń: 688
 1636. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Raszowa za rok 2018
  Wyświetleń: 688
 1637. Postanowienie Nr 688 2020 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 30 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 687
 1638. Zarządzenie Nr OR.0050.144.2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.0050.347.2017 z dnia 17 listopada 2017 roku dotyczącego powołania członków Zespołu Integracyjnego
  Wyświetleń: 686
 1639. Uchwała nr 79-2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych o obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polsk
  Wyświetleń: 684
 1640. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 02.12.2019 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1750 O na odcinku Tarnów Opolski – Nakło
  Wyświetleń: 683
 1641. Uchwała.XIV.112.2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych i na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  Wyświetleń: 683
 1642. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 20.12.2019 r.
  Wyświetleń: 682
 1643. Projekty uchwał na XL Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 28 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 682
 1644. Sesja Nr V z dnia 25 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 682
 1645. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 23.06.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosorowice- 2
  Wyświetleń: 681
 1646. Projekty uchwał na XII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 28 października 2019 r.
  Wyświetleń: 681
 1647. Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy - 2018
  Wyświetleń: 681
 1648. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji
  Wyświetleń: 681
 1649. Sesja Nr IX z dnia 24 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 680
 1650. Sesja Nr II z dnia 23 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 679
 1651. Sprawozdania Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2019 rok
  Wyświetleń: 679
 1652. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 02.11.2018 r. w sprawie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory- 2
  Wyświetleń: 678
 1653. Informacja dot. unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tarnów Opolski w 2013 roku
  Wyświetleń: 677
 1654. Informacja dot. unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tarnów Opolski w 2014 roku
  Wyświetleń: 677
 1655. Zapytanie ofertowe Gmina Tarnów Opolski zleci usługi wywozu odpadów komunalnych w roku 2021 z pojemników zlokalizowanych przy drogach i obiektach gminnych
  Wyświetleń: 677
 1656. Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego stan na dzień 01.01.2021 r
  Wyświetleń: 676
 1657. Zarządzenie Nr OR.0050.397.2018 z dnia 27.03.2018 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2017 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji
  Wyświetleń: 676
 1658. Kontrole - rok 2015
  Wyświetleń: 674
 1659. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Raszowa za rok 2017
  Wyświetleń: 674
 1660. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 17.05.2019 r.
  Wyświetleń: 670
 1661. Projekty uchwał na XXXIX Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 27 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 669
 1662. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 667
 1663. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 666
 1664. Uchwała Nr XXX-221-2017 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 666
 1665. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Miedziana za rok 2016
  Wyświetleń: 665
 1666. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 24.02.2020 r.
  Wyświetleń: 664
 1667. Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2019 r. - Urząd Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 664
 1668. Sesja Nr XXIV z dnia 24 października 2016 r.
  Wyświetleń: 662
 1669. Protokół z dnia 11.01.2017 z zawodów Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego Szkół Podstawowych w roku szkolnym 2016-2017
  Wyświetleń: 661
 1670. Zaproszenie do konsultacji społecznych w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski w 2020 r. z dnia 22.01.2020 r.
  Wyświetleń: 660
 1671. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów Opolski z dnia 19 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 660
 1672. Ogłoszenie z dnia 09.11.2020r. o konsultacjach do projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Op. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021”
  Wyświetleń: 659
 1673. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Miedziana za rok 2017
  Wyświetleń: 659
 1674. Uchwała Nr XIII-88-07 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nakło,Raszowa,Walidrogi
  Wyświetleń: 659
 1675. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 29.12.2017 o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomość przeznaczoną na przebudowę wału Metalchem miasta Opola
  Wyświetleń: 658
 1676. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów Opolski z dnia 08 lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 656
 1677. Projekty uchwał na XLVI Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 25 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 655
 1678. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Nakło za rok 2018
  Wyświetleń: 655
 1679. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 14.11.2018 w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej, tj. ul. Leszczynowej w miejscowości Miedziana
  Wyświetleń: 654
 1680. Projekty uchwał na XXVI Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 21 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 654
 1681. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Walidrogi za rok 2016
  Wyświetleń: 653
 1682. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2017 rok
  Wyświetleń: 653
 1683. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów Opolski (Uchwała Nr XLIII/331/2018)
  Wyświetleń: 651
 1684. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 23.06.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Opolski- 2
  Wyświetleń: 650
 1685. Sesja Nr XXXI z dnia 20 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 649
 1686. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Nakło za rok 2016
  Wyświetleń: 649
 1687. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 11.01.2019, w sprawie zakończenia postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pn. Budowa zakładu produkcyjno-usługowego Brökelmann Polska Sp z.o.o.p.
  Wyświetleń: 648
 1688. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi w roku 2017
  Wyświetleń: 648
 1689. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 18.09.2018 r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 646
 1690. Projekty uchwał na XXVIII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 28 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 646
 1691. Zarządzenie Nr OR.0050.139.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia własnego w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 646
 1692. Świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 645
 1693. Protokół nr XIII-2019 z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji z dnia 25 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 643
 1694. Sesja Nr XXV z dnia 9 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 643
 1695. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Przywory za rok 2017
  Wyświetleń: 643
 1696. Projekt budowlano-wykonawczy dla zadania „Rozbudowa ul. Kopernika i Kościuszki do połączenia z ul. Klimasa i ul. Dworcową w Tarnowie Opolskim z dnia 12 listopada
  Wyświetleń: 642
 1697. Projekty uchwał na XXXVIII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 30 października 2017 r.
  Wyświetleń: 642
 1698. Projekt budowlano-wykonawczy dla zadania „Budowa ścieżki pieszo–rowerowej wzdłuż ulicy K. Klimasa w m. Tarnów Opolski, w ciągu drogi powiatowej nr 1712 O" z dnia 25 marca 2020
  Wyświetleń: 641
 1699. Sprawozdania Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2013 rok
  Wyświetleń: 640
 1700. Uchwała.XIII.106.2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w  miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 639
 1701. Projekty uchwał na II Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 20 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 638
 1702. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 sierpnia 2018 r.
  Wyświetleń: 638
 1703. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2020r.
  Wyświetleń: 637
 1704. Informacja dot. unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tarnów Opolski w 2016 roku
  Wyświetleń: 637
 1705. Projekty uchwał na XLVIII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 12 września 2018 r.
  Wyświetleń: 636
 1706. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Nakło za rok 2017
  Wyświetleń: 636
 1707. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Raszowa za rok 2016
  Wyświetleń: 635
 1708. Uchwała II.12.2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 635
 1709. Uchwała nr 162-2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 26.04.2018 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2017 r.
  Wyświetleń: 635
 1710. Protokół z dnia 13.01.2017 z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 634
 1711. Sesja Nr XXIX z dnia 30 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 634
 1712. Uchwała Nr XIII/101/2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
  Wyświetleń: 633
 1713. Uchwała Reginalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr 505-2016 z dnia 13.12.2016 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarnów Op. na lata 2017-2025
  Wyświetleń: 633
 1714. Zaproszenie z dnia 09.08.2017 do składania ofert na dostawę oprogramowania kadrowo-płacowego, arkuszy organizacyjnych, e-dziennika oraz programu finansowego do Urzędu Gminy Tarnów Opolski oraz jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów
  Wyświetleń: 633
 1715. Koło Łowieckie "Jeleń" Zabrze - harmonogram polowań zbiorowych na sezon 2018/2019
  Wyświetleń: 631
 1716. Porgram usuwania wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 631
 1717. Uchwała Nr XXXI/256/2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Opolski-2
  Wyświetleń: 631
 1718. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującą przebudowę linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn Koźle- Opole Zachodnie
  Wyświetleń: 630
 1719. Sesja Nr XV z dnia 27 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 630
 1720. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - 2020 r.
  Wyświetleń: 629
 1721. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 27.04.2020 r.
  Wyświetleń: 627
 1722. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - 2019 r.
  Wyświetleń: 625
 1723. Projewkt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 625
 1724. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 30.12.2019 r. sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1750 O na odcinku Tarnów Opolski – Nakło w zakresie budowy drogi rowerowej
  Wyświetleń: 623
 1725. Protokół z dnia 8.01.2019 r. z Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 623
 1726. Informacja dot. unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tarnów Opolski w 2015 roku
  Wyświetleń: 620
 1727. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku
  Wyświetleń: 620
 1728. Informacja z dnia 29.06.2017 o wynikach rozstrzygniętego II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w Walidrogach
  Wyświetleń: 619
 1729. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 22 06.2017 o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanej w Kosorowicach
  Wyświetleń: 619
 1730. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2016r.
  Wyświetleń: 618
 1731. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - 2018 r.
  Wyświetleń: 618
 1732. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych i na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  Wyświetleń: 618
 1733. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Nakło za rok 2015
  Wyświetleń: 618
 1734. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2016 rok.
  Wyświetleń: 618
 1735. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nakle z siedzibą przy ul. Strzeleckiej 49, 46-050 Nakło z dnia 17 maja 2021r.
  Wyświetleń: 616
 1736. Projekty uchwał na XXXVI Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 30 sierpnia 2017 r.
  Wyświetleń: 616
 1737. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 28.10.2019 r
  Wyświetleń: 614
 1738. Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do 31 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 614
 1739. Uchwała Nr XXIX-208-2017 o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennegowsi Tarnów Op– 2
  Wyświetleń: 614
 1740. Zarządzenie Nr OR.0050.104.2019 z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospoli.pdf
  Wyświetleń: 614
 1741. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2017r.
  Wyświetleń: 613
 1742. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych- ustalona na dzień 19.01.2021
  Wyświetleń: 613
 1743. Projekty uchwał na XLVII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 26 lipca 2018 r.
  Wyświetleń: 613
 1744. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 14.08.2017 o III nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w miejscowości Miedziana i Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 612
 1745. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 27.01.2020 r.
  Wyświetleń: 610
 1746. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego
  Wyświetleń: 610
 1747. Zarządzenie Nr OR.0050.136.2019 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej gminy Tarnów Opolski na rok 2020
  Wyświetleń: 610
 1748. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr 503-2016 z dnia 13.12.2016 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów Opolski na 2017r.
  Wyświetleń: 608
 1749. Informacja o dyżurach URZĘDNIKA WYBORCZEGO
  Wyświetleń: 607
 1750. Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2017 roku
  Wyświetleń: 606
 1751. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania na wniosek zakładu PSM-Metallbau Sp. z o.o. w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych
  Wyświetleń: 605
 1752. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 12.07.2018 r.o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 604
 1753. Protokół z dnia 11.01.2018 r. z Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 604
 1754. Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urządu Gminy za 2014 rok
  Wyświetleń: 604
 1755. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 21.08.2018 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory -2
  Wyświetleń: 602
 1756. INFORMACJAOKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPOLUz dnia 26sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 601
 1757. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 05.12.2017 o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, dla zadania budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 z drogą nr 1712 O w m. Walidrogi
  Wyświetleń: 601
 1758. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 stycznia 2018 r.
  Wyświetleń: 601
 1759. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 9 marca 2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu opracowania pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 600
 1760. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów Opolski (Uchwała Nr XXII/156/2016)
  Wyświetleń: 600
 1761. Projekt uchwały w sprawie niewygaśnięcia niezrealizowanych kwot wydatków
  Wyświetleń: 600
 1762. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 28.01.2019 r
  Wyświetleń: 599
 1763. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - 2016 r.
  Wyświetleń: 598
 1764. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 27.11.2017 o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanej w Nakle
  Wyświetleń: 598
 1765. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Miedziana za rok 2015
  Wyświetleń: 598
 1766. Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Tarnów Opolski w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 596
 1767. Sesja Nr I z dnia 19 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 596
 1768. Protokół z dnia 03.01.2017 z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Szkół Podstawowych w roku szkolnym 2016-2017
  Wyświetleń: 595
 1769. Sesja Nr X z dnia 18 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 593
 1770. Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urządu Gminy za 2016 rok
  Wyświetleń: 593
 1771. Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urządu Gminy za 2021 rok
  Wyświetleń: 593
 1772. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - 2017 r.
  Wyświetleń: 592
 1773. Koło Łowieckie 3 Lis ZO Opole - zgłoszenia dodatkowych polowań redukcyjnych na dziki sezon 2018-2019
  Wyświetleń: 592
 1774. Ogłoszenie z dnia 02.06.2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Strategii Rozwoju Gminy Tarnów Opolski na lata 2021 do 2031 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 592
 1775. Postanowienie Marszałka Sejmu RP w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta RP na dzień 10 maja 2020 r. wraz z kalendarzem wyborczym
  Wyświetleń: 591
 1776. Protokół z dnia 7.01.2019 r. z Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 591
 1777. Sesja Nr XXVI z dnia 22 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 591
 1778. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku
  Wyświetleń: 590
 1779. Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urządu Gminy za 2019 rok
  Wyświetleń: 590
 1780. Plany pracy Rady Gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 589
 1781. Protokół z dnia 08.01.2020 r. z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 589
 1782. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2018r.
  Wyświetleń: 588
 1783. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2019r.
  Wyświetleń: 588
 1784. Projekty uchwał na I Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 23 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 588
 1785. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 25.02.2019 r
  Wyświetleń: 586
 1786. Konkurs ofert z dnia 23.01.2018 na realizacje w 2018 roku zadan publicznych z zakresu kultury sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 586
 1787. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kosorowice za rok 2014
  Wyświetleń: 586
 1788. Terminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu czerwcu 2020 r.
  Wyświetleń: 585
 1789. Uchwała.XXII.182.2020 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nakło
  Wyświetleń: 585
 1790. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 584
 1791. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 584
 1792. Protokół z dnia 04.01.2017 z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego Szkół Podstawowych w roku szkolnym 2016-2017
  Wyświetleń: 583
 1793. Zarządzenie Nr OR.0050.18.1.2018 z dnia 31.12.2018 w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów budżetowych
  Wyświetleń: 583
 1794. Projekty uchwał na XLV Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 25 maja 2018 r.
  Wyświetleń: 582
 1795. Imienny wykaz głosowań radnych na I sesji rady Gminy odbytej w dniu 19.11.2018 r.
  Wyświetleń: 581
 1796. Plany pracy Rady Gminy na 2020 rok
  Wyświetleń: 581
 1797. Uchwała.XVI.127.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu poprzez udzielenie dotacji celowej
  Wyświetleń: 581
 1798. Informacja o dodatkowym dyżurze URZĘDNIKA WYBORCZEGO
  Wyświetleń: 580
 1799. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną pod budowę systemowej Stacji Red.- Pomiar. w Przyworach
  Wyświetleń: 580
 1800. Plan pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji na 2020 rok
  Wyświetleń: 580
 1801. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 30.03.2020 r.
  Wyświetleń: 579
 1802. Protokół z dnia 10.01.2018 r. z Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 578
 1803. Nabór kandydata z dnia 25 października 2021 r. na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 577
 1804. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 577
 1805. Sesja Nr VII z dnia 29 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 576
 1806. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 02.03.2020 r. o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanej w Nakle
  Wyświetleń: 575
 1807. Protokół z dnia 11.01.2019 r. z Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 575
 1808. Protokół z dnia 3.01.2018 r. z Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 575
 1809. Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urządu Gminy za 2015 rok
  Wyświetleń: 575
 1810. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę linii kolej
  Wyświetleń: 574
 1811. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
  Wyświetleń: 574
 1812. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Przywory za rok 2016
  Wyświetleń: 574
 1813. Informacje o uprawnieniach wyborców
  Wyświetleń: 573
 1814. Projekty uchwał na III Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 19 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 573
 1815. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 25.11.2019 r
  Wyświetleń: 572
 1816. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 27.08.2018 r. w sprawie podziału Gm. Tarnów Opolski na okręgi wyborcze ustalenia ich granic i numerów liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 572
 1817. Sesja Nr XXVII z dnia 29 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 572
 1818. Koło Łowieckie 3 Lis ZO Opole - informacja o planowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejscu polowań zbiorowych na 2019/2020
  Wyświetleń: 571
 1819. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych którym udzielono ulg,odroczeń,umorzeń w roku 2019
  Wyświetleń: 568
 1820. Sesja Nr XXXIV z dnia 26 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 567
 1821. Sesja Nr XXXV z dnia 13 lipca 2017 r.
  Wyświetleń: 567
 1822. Nabór kandydata z dnia 08 lipca 2021 r. na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor - stanowisko: Gminny Koordynator Programu Ochrony Powietrza
  Wyświetleń: 566
 1823. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomość przeznaczoną pod budowę systemowej Stacji Redukcyjno -Pomiarowej w Przyworach
  Wyświetleń: 566
 1824. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych
  Wyświetleń: 566
 1825. Raport o stanie Gminy Tarnów Opolski za 2020 rok
  Wyświetleń: 565
 1826. „Świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych, w których realizują obowiązek szkolny lub nauki wraz z zapewnieniem opiekunów w roku szkolnym 2020/2021”
  Wyświetleń: 564
 1827. Projekty uchwał na XXVI Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 22 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 564
 1828. Protokół z dnia 09.01.2020 r. z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 564
 1829. Sesja Nr XXX z dnia 15 lutego 2017 r.
  Wyświetleń: 564
 1830. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28.04.2017 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2016r.
  Wyświetleń: 564
 1831. Uchwała XLIX.388.2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 10 października 2018 r.w sprawie zmiany Statutu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 564
 1832. Projekty uchwał na XXV Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 9 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 562
 1833. Protokół z dnia 17.01.2017 z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego Szkół Gimnazjalnych r roku szkolnym 2016-2017
  Wyświetleń: 562
 1834. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 r
  Wyświetleń: 561
 1835. Protokół z dnia 29.01.2018 r. z Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 561
 1836. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 29.04.2019 r.
  Wyświetleń: 560
 1837. Konkurs ofert z dnia 23.01.2018 na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej
  Wyświetleń: 560
 1838. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2017r -2020r. z perspektywą na lata 2021- 2024
  Wyświetleń: 560
 1839. Uchwała.XIII.105.2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 560
 1840. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Kąty Opolskie za rok 2015
  Wyświetleń: 559
 1841. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Wyświetleń: 558
 1842. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 26.05.2021 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Opolski - 2
  Wyświetleń: 558
 1843. Projekty uchwał na XXXII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 25 października 2021 r.
  Wyświetleń: 558
 1844. Protokół nr XIV-2019 z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji z dnia 20 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 557
 1845. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Tarnów Opolski za rok 2015
  Wyświetleń: 557
 1846. Sprawozdanie z działaności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kąty Opolskie za rok 2014
  Wyświetleń: 557
 1847. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów Opolski z dnia 6 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 557
 1848. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 19 kwietnia 2019 r. o obwodach głosowania wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach
  Wyświetleń: 556
 1849. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Miedziana za rok 2014
  Wyświetleń: 556
 1850. Zasady składania interpelacji i zapytań radnych
  Wyświetleń: 556
 1851. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów Opolski z dnia 8 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 555
 1852. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 19.10.2017 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 554
 1853. Nabór kandydata z dnia 23 kwietnia 2021 r. na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor - stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i ochrony przyrody
  Wyświetleń: 553
 1854. Protokół z dnia 8.01.2018 r. z Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 553
 1855. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Kosorowice za rok 2015
  Wyświetleń: 553
 1856. Uchwała.XIV.115.2019 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 553
 1857. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r.
  Wyświetleń: 552
 1858. Projekty uchwał na V Sesję Rady Gminy w dniu 25 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 552
 1859. Protokół z dnia 14.01.2020 r. z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 551
 1860. Protokół z dnia 9.01.2020 r. z Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 551
 1861. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Walidrogi za 2014 rok
  Wyświetleń: 551
 1862. Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Tarnów Opolski w 2021 roku
  Wyświetleń: 550
 1863. Uchwała nr 331-2020 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 05.10.2020 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku
  Wyświetleń: 550
 1864. Projekty uchwał na XLIX Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 10 października 2018 r.
  Wyświetleń: 549
 1865. Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Tarnów Opolski o zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
  Wyświetleń: 549
 1866. Uchwała nr XXXVII-262-09 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 549
 1867. Sprawozdania finansowe - 2020 rok
  Wyświetleń: 548
 1868. Zarządzenie Nr OR.0050.16.2018 z dnia 27.12.2018 w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów budżetowych
  Wyświetleń: 548
 1869. Protokół z dnia 28.01.2021 r. z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 547
 1870. Postanowienie nr 85/2020 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP
  Wyświetleń: 546
 1871. Sesja Nr IV z dnia 28 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 545
 1872. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę linii kolejowej
  Wyświetleń: 541
 1873. Zarządzenie Nr OR.0050.18.2.2018 z dnia 31.12.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów Opolski na lata 2018-2027 przyjętej uchwałą Nr XL 304 2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 541
 1874. Projekty uchwał na XXX Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 15 lutego 2017 r.
  Wyświetleń: 540
 1875. Protokół po zakończeniu ogłoszenia dotyczącego przystąpienia do opracowania projektu uchwały w sprawie opracowania Projektu Budżetu Gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 540
 1876. Protokół z dnia 14.01.2019 r. z Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 540
 1877. Protokół z dnia 5.01.2018 r. z Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 540
 1878. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 538
 1879. Protokół z dnia 10.01.2020 r. z Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 536
 1880. Protokół z dnia 10.01.2020 r. z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 534
 1881. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 30.06.2020 r.
  Wyświetleń: 533
 1882. Zarządzenie Wójta Gminy Nr OR.0050.271.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań
  Wyświetleń: 533
 1883. Jak zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej ?
  Wyświetleń: 532
 1884. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 532
 1885. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 529
 1886. Protokół z dnia 10,01,2019 r. z Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 529
 1887. Protokół z dnia 8.01.2020 r. z Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 527
 1888. Uchwała.XIII.103.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w przedmiocie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Tarnów Opolski w żłobkach na terenie
  Wyświetleń: 527
 1889. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 stycznia 2015 r.
  Wyświetleń: 526
 1890. Budowa placu zabaw w miejscowości Nakło, Budowa placu zabaw w miejscowości Raszowa
  Wyświetleń: 525
 1891. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych- ustalona na dzień 23.04.2021
  Wyświetleń: 525
 1892. Koło Łowieckie "OSTOJA" Krapkowice - informacja na temat dodatkowych polowań zbiorowych
  Wyświetleń: 524
 1893. Uchwała nr 383-2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 26.09.2017 w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku
  Wyświetleń: 524
 1894. Kontrole - rok 2009
  Wyświetleń: 523
 1895. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, obejmującej budowę ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej z drogą powiatową w miejscowości Walidrogi
  Wyświetleń: 523
 1896. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Krapkowice w przedmiocie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Tarnów Opolski w żłobkach na terenie Miasta Krapkowice w 2020 roku
  Wyświetleń: 523
 1897. Protokół z dnia 12.01.2017 z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego Szkół Podstawowych w roku szkolnym 2016-2017
  Wyświetleń: 523
 1898. Sesja Nr XXXII z dnia 25 października 2021 r.
  Wyświetleń: 523
 1899. Zapytanie ofertowe z dnia 13.01.2021 r. - oferty cenowe na odbiór, transport i przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 523
 1900. Protokół z dnia 10.01.2017 zawodów Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego Szkół Podstawowych w roku szkolnym 2016-2017
  Wyświetleń: 522
 1901. Uchwała.XIII.104.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Krapkowice w przedmiocie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Tarnów Opolski w żłobkach na terenie Miasta Krapkowice w 2020 r
  Wyświetleń: 522
 1902. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2019 r.
  Wyświetleń: 521
 1903. Uchwała.XVI.130.2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawek tej opłaty
  Wyświetleń: 521
 1904. Zarządzenie Nr OR.0050.138.2019 z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 521
 1905. Protokół z dnia 05.01.2017 z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego Szkół Podstawowych w roku szkolnym 2016-2017
  Wyświetleń: 520
 1906. Zarządzenie nr 0050.224.2020 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 18.09.2020 w sprawie ustalenia minimalnych stawek za najem lokali użzutkowych stanowiących własność Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 520
 1907. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomość przeznaczoną pod budowę systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej w Przyworach
  Wyświetleń: 519
 1908. Protokół z dnia 22.01.2021 r. z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 519
 1909. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy w dniu 24 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 518
 1910. Uchwała nr VI/33/03 Rady Gminy w Tarnowie Opolskim z dnia 27 marca 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosorowice
  Wyświetleń: 518
 1911. Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej nr 34 w Opolu z dnia 17 kwietnia 2019 r. o pełnionych dyżurach
  Wyświetleń: 517
 1912. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2013r -2016r. z perspektywą na lata 2017- 2020
  Wyświetleń: 517
 1913. Sesja Nr XXVIII z dnia 26 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 517
 1914. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Przywory za rok 2018
  Wyświetleń: 517
 1915. Zarządzenie Nr OR.0050.6.2018 z dnia 10.12.2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 517
 1916. Zarządznie Nr 0050.165.2020 w sprawie ustalenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 517
 1917. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 06 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach
  Wyświetleń: 516
 1918. Postanowienie Nr 283.2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach
  Wyświetleń: 516
 1919. Protokół Nr XV/2020 z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji z dnia 27 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 516
 1920. Przepisy prawne, wyjaśnienia, informacje dotyczące wyborów do Sejmu RP i Senatu RP wydane przez inne organy
  Wyświetleń: 515
 1921. Zarządzenie Nr OR.0050.135.2019 z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 515
 1922. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 10 kwietnia 2020 r. o numerach i granicach obwodów głosowania wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 514
 1923. Informacja dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 511
 1924. Zaproszenie do konsultacji społecznych w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski w 2021 r. z dnia 14.01.2021 r.
  Wyświetleń: 511
 1925. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 15 kwietnia 2020 r. o dokonaniu dodatkowych złoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 510
 1926. Projekty uchwał VIII kadencji - 2022 rok
  Wyświetleń: 510
 1927. Zarządzenie Nr OR.0050.132.2019 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Tarnów Opolski projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 510
 1928. Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 23.10.2018 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 510
 1929. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 16 września 2019 r. o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń do OKW przez komitety wyborcze
  Wyświetleń: 509
 1930. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 28.04.2019 o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń do OKW przez komitety wyborcze
  Wyświetleń: 509
 1931. Protokół z dnia 12.01.2018 r. z Wojewódzkiego Konkursy Języka Angielskiego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 509
 1932. Uchwała Rejonowej Komisji Wyborczej nr 34 w Opolu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania pełnomocników w gminach
  Wyświetleń: 509
 1933. Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 508
 1934. Projekty uchwał na VI Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 25 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 508
 1935. Projekty uchwał na XXIII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 30 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 508
 1936. Zarządzenie Nr OR.0050.18.2018 z dnia 31.12.2018 w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu Wójta Gminy na najlepszą klasę oraz najlepszych uczniów w Gminie Tarnów Op w roku szkolnym 2018-2019
  Wyświetleń: 508
 1937. Informacja o dyżurach URZĘDNIKA WYBORCZEGO
  Wyświetleń: 507
 1938. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 507
 1939. Kontrole - rok 2006
  Wyświetleń: 507
 1940. Ogłoszenie o III sesji Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 20 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 507
 1941. Postanowienie Komiasarza Wyborczego z dnia 26 września 2019 r w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 507
 1942. Zarządzenie Nr OR.0050.133.2019 z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 507
 1943. Protokół z dnia 25.01.2021 r. z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 506