Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
983018805675195952877415386197161610135380000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1017648545589925933801231211041989710190099117734133940194094108950
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
767446126057166698678297568848782597185481432868196953488798
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7320055745615141267365423552864521475261654104443105593575688
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
618535418567603560835722152869467886395957697602395161656090
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
496303654946405484413607842614407254757245233730087791565478
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
436234139041883354893811733665355153620434820495325545755516
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
257852456627989281823378229776345613916349117451783768141710
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00284562217523984219052210523828262573024526994
 1. Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 198176
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 153730
 3. Przetargi /Zamówienia publiczne / zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 88770
 4. Plany, Programy i zamierzenia
  Wyświetleń: 75295
 5. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 61721
 6. Referat Spraw Obywatelskiech i Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 47392
 7. Rekrutacja pracowników
  Wyświetleń: 46757
 8. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2018r
  Wyświetleń: 41371
 9. Jednostki Organizacyjne
  Wyświetleń: 39816
 10. Referat Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji
  Wyświetleń: 38519
 11. Referat Organizacyjny
  Wyświetleń: 36981
 12. DRUKI
  Wyświetleń: 35256
 13. Plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 32706
 14. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2021r
  Wyświetleń: 32705
 15. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 28334
 16. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  Wyświetleń: 28039
 17. Wybory samorządowe 16.11.2014r
  Wyświetleń: 26662
 18. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 25831
 19. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2017r
  Wyświetleń: 25639
 20. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 25183
 21. Plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 23822
 22. Projekty Uchwał
  Wyświetleń: 23744
 23. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 25.05.2014r
  Wyświetleń: 23699
 24. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 22860
 25. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2019r
  Wyświetleń: 22640
 26. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 22572
 27. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 22489
 28. Kontakt
  Wyświetleń: 22177
 29. Konkursy ofert - 2016r
  Wyświetleń: 22085
 30. Konkursy ofert - 2019r
  Wyświetleń: 21687
 31. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 20830
 32. Informacja o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 20186
 33. Młodzieżowa Rada Gminy
  Wyświetleń: 20151
 34. Konkursy ofert - 2018r
  Wyświetleń: 19634
 35. Nieruchomości
  Wyświetleń: 18945
 36. Konkursy ofert
  Wyświetleń: 17988
 37. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2015r
  Wyświetleń: 16592
 38. Nieruchomości -2016r
  Wyświetleń: 16298
 39. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2015r
  Wyświetleń: 16151
 40. Nabór 2017r
  Wyświetleń: 16149
 41. Konkursy ofert - 2015r
  Wyświetleń: 15996
 42. Konkursy ofert - 2021r.
  Wyświetleń: 15856
 43. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2016r
  Wyświetleń: 15730
 44. Wykaz rachunków bankowych Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 15604
 45. Rada Gminy 2018-2023
  Wyświetleń: 15536
 46. Referat Zamówień Publicznych i Promocji
  Wyświetleń: 15521
 47. Nabór 2018r
  Wyświetleń: 15000
 48. Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 14844
 49. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 14446
 50. Azbest
  Wyświetleń: 14144
 51. Rejestr ewidecji
  Wyświetleń: 13628
 52. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2020r
  Wyświetleń: 13245
 53. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 13146
 54. Internetowa wyszukiwarka Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 13049
 55. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 12897
 56. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 12665
 57. Sołtysi i Rada Sołecka
  Wyświetleń: 12607
 58. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 12487
 59. Referat Budżetowo - Finansowy
  Wyświetleń: 12309
 60. Konkursy ofert - 2017r
  Wyświetleń: 12193
 61. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 11795
 62. Jednostki pomocnicze SOŁECTWA
  Wyświetleń: 11791
 63. Kierownictwo urzędu
  Wyświetleń: 11514
 64. Budżet Gminy - 2015r
  Wyświetleń: 11476
 65. Plan rozwoju sieci dróg gminnych w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 11400
 66. Oświata
  Wyświetleń: 11205
 67. Karta Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 11151
 68. Nieruchomości - 2018r
  Wyświetleń: 11126
 69. Ochotnicza Straż Pożarna
  Wyświetleń: 11121
 70. GMINA TARNÓW OPOLSKI
  Wyświetleń: 10933
 71. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej
  Wyświetleń: 10725
 72. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 10407
 73. Ogłoszenia - 2017r
  Wyświetleń: 10380
 74. Wybory samorządowe 2010r
  Wyświetleń: 10355
 75. Park Technologiczno-Innowacyjny Sp.z.o.o.
  Wyświetleń: 10306
 76. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 9982
 77. Nieruchomości - 2019r
  Wyświetleń: 9967
 78. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 9942
 79. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2014r
  Wyświetleń: 9895
 80. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 9850
 81. Kontrole
  Wyświetleń: 9771
 82. Gminny Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 9550
 83. Kompetencje
  Wyświetleń: 9398
 84. Obwieszczenia - 2019r
  Wyświetleń: 9310
 85. Konkursy ofert - 2020r.
  Wyświetleń: 9103
 86. Sprawozdania z działalności Sołtysów i Rady Sołeckiej
  Wyświetleń: 8912
 87. TARNÓW OPOLSKI
  Wyświetleń: 8842
 88. Wybory Samorządowe 2006r
  Wyświetleń: 8603
 89. Skład Rady Gminy Tarnów Opolski - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 8537
 90. Zasady gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości
  Wyświetleń: 8242
 91. Kontakt z Sołtysami
  Wyświetleń: 8137
 92. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 7962
 93. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 7909
 94. Pobierz programy
  Wyświetleń: 7780
 95. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
  Wyświetleń: 7678
 96. Ogłoszenia - 2016r
  Wyświetleń: 7616
 97. Potwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem
  Wyświetleń: 7562
 98. Referendum ogólnokrajowe
  Wyświetleń: 7506
 99. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 7490
 100. Konkursy przedmiotowe
  Wyświetleń: 7450
 101. Dziennik Ustaw i Monitor Polski
  Wyświetleń: 7417
 102. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego
  Wyświetleń: 7305
 103. Zarządzenia Wójta Gminy - 2018r
  Wyświetleń: 7119
 104. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 7004
 105. Petycje
  Wyświetleń: 6980
 106. PRZYWORY
  Wyświetleń: 6901
 107. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 6880
 108. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 6870
 109. Strategia Rozwoju Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 6865
 110. Nabór 2016r
  Wyświetleń: 6840
 111. Wybory Prezydenta RP - 2020 r.
  Wyświetleń: 6807
 112. Statut Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 6781
 113. Rejestr placówek oświatowych Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 6632
 114. Imienny wykaz głosowań radnych 2018-2023
  Wyświetleń: 6607
 115. Decyzje środowiskowe - 2017r
  Wyświetleń: 6588
 116. Skład Rady Gminy Tarnów Opolski - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 6576
 117. Nabór 2015r
  Wyświetleń: 6540
 118. Uchwały VII kadencji - od 28 listopada 2014 r. do 10 października 2018 r.
  Wyświetleń: 6535
 119. Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych
  Wyświetleń: 6518
 120. Protokoły z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VII kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 6502
 121. Wybory do Sejmu i Senatu 25.10.2015r
  Wyświetleń: 6482
 122. Uchwały VI kadencji - od 2 grudnia 2010r - do 20 pażdziernika 2014r
  Wyświetleń: 6466
 123. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 6462
 124. Nieruchomości - 2015r
  Wyświetleń: 6404
 125. Konkursy przedmiotowe
  Wyświetleń: 6332
 126. Wykaz sołtysów i członków Rad Sołeckich na kadencję 2015-2019
  Wyświetleń: 6294
 127. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 6268
 128. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 6236
 129. Skład Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 6145
 130. Nabór 2014r
  Wyświetleń: 6125
 131. Nieruchomości - 2013r
  Wyświetleń: 6124
 132. Transmisja obrad
  Wyświetleń: 6087
 133. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2016 roku
  Wyświetleń: 6073
 134. Zarządzenia Wójta Gminy - 2017r
  Wyświetleń: 6063
 135. Zarządzenia Wójta jako Kierownika Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 6058
 136. System Informacji Przestrzennej - GISON
  Wyświetleń: 5976
 137. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Opolskiego w 2017r
  Wyświetleń: 5972
 138. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2017r
  Wyświetleń: 5963
 139. System Informacji Przestrzennej - GEO SYSTEM
  Wyświetleń: 5898
 140. Odpisy aktów Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 5895
 141. Wykaz szkół Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 5868
 142. Zarządzenia Wójta Gminy - 2019r
  Wyświetleń: 5858
 143. Nabór 2019r
  Wyświetleń: 5825
 144. KOSOROWICE
  Wyświetleń: 5817
 145. NAKŁO, RASZOWA, WALIDROGI
  Wyświetleń: 5815
 146. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 26.05.2019 r.
  Wyświetleń: 5757
 147. OCHRONA ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 5743
 148. Ogłoszenia - 2019r
  Wyświetleń: 5674
 149. Ogłoszenia - 2018r
  Wyświetleń: 5637
 150. Rejestr petycji
  Wyświetleń: 5614
 151. Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 5548
 152. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na 2018
  Wyświetleń: 5516
 153. Budżet Gminy - 2017r
  Wyświetleń: 5480
 154. Informacje
  Wyświetleń: 5477
 155. Dowody osobiste
  Wyświetleń: 5455
 156. Wydanie wypisu i wyrysu lub zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 5422
 157. Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem USC)
  Wyświetleń: 5419
 158. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2013r
  Wyświetleń: 5352
 159. Wykaz Publicznych Przedszkoli gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 5343
 160. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do PE w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 5329
 161. Zarządzenie Wójta Gminy z dnia 5.05.2014 powołania obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia Wyborów
  Wyświetleń: 5306
 162. Dodatki mieszkaniowe
  Wyświetleń: 5280
 163. Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 5279
 164. Pracownicy młodociani
  Wyświetleń: 5261
 165. Dotacje
  Wyświetleń: 5258
 166. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2015 rok
  Wyświetleń: 5250
 167. Przetarg -Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Tarnów Opolski do szkół w Opolu
  Wyświetleń: 5232
 168. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Opolskiego w 2018r
  Wyświetleń: 5205
 169. Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. ewidencji ludności oraz obronności
  Wyświetleń: 5193
 170. Nieruchomości - 2014r
  Wyświetleń: 5187
 171. Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Tarnowie Opolskim ogłasza nabór na wolne stanowisko: REFERENT termin składania 09 wrzesień 2013r.
  Wyświetleń: 5160
 172. Archiwum nagrań sesji Rady Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 5157
 173. Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
  Wyświetleń: 5135
 174. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2017 rok
  Wyświetleń: 5127
 175. Konkursy ofert - 2014r
  Wyświetleń: 5103
 176. MIEDZIANA
  Wyświetleń: 5075
 177. Ogłoszenia - 2020r
  Wyświetleń: 5062
 178. Projekty uchwał VII kadencji - 2017 rok
  Wyświetleń: 5056
 179. Opłaty Skarbowe w USC
  Wyświetleń: 5015
 180. Ogłoszenia - 2021r
  Wyświetleń: 4991
 181. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono ulg w zapłacie podatków i opłat lokalnych
  Wyświetleń: 4990
 182. Obwieszczenia - 2016r
  Wyświetleń: 4971
 183. Obwieszczenia - 2018r
  Wyświetleń: 4960
 184. Ogłoszenia - 2015r
  Wyświetleń: 4958
 185. Zarządzenia Wójta Gminy - 2015r
  Wyświetleń: 4934
 186. Nieruchomości - 2017r
  Wyświetleń: 4928
 187. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej
  Wyświetleń: 4915
 188. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 4909
 189. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019
  Wyświetleń: 4886
 190. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2011 rok
  Wyświetleń: 4874
 191. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 4868
 192. Informacja PKW o obwodach głosowania utworzonych za granicą i na statkach morskich
  Wyświetleń: 4865
 193. Harmonogram polowań zbiorowych na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 4827
 194. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2016 rok
  Wyświetleń: 4797
 195. Konkursy ofert - 2013r
  Wyświetleń: 4758
 196. Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds.księgowości podatkowej i składników majątkowych w Referacie Budżetowo-Finansowym
  Wyświetleń: 4754
 197. Informacje - 2017r.
  Wyświetleń: 4749
 198. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe 2010r - 2011
  Wyświetleń: 4709
 199. Uchwały V kadencji - od 24 listopada 2006r do 8 listopada 2010r
  Wyświetleń: 4706
 200. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2014 rok (styczeń - październik)
  Wyświetleń: 4697
 201. Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 4661
 202. Wydanie zezwolenia na usuwania drzew i krzewów
  Wyświetleń: 4624
 203. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach utworzonych w kraju
  Wyświetleń: 4617
 204. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 4609
 205. Obwieszczenia - 2017r
  Wyświetleń: 4594
 206. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2012r
  Wyświetleń: 4584
 207. 2009r: Ogłoszenie o przetargu - BUDOWA HALI SPORTOWEJ W TARNOWIE OPOLSKIM
  Wyświetleń: 4573
 208. Obwieszczenia - 2014r
  Wyświetleń: 4503
 209. KĄTY OPOLSKIE
  Wyświetleń: 4483
 210. Zarządzenia Wójta Gminy - 2014r
  Wyświetleń: 4475
 211. Komisje Rady Gminy - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 4422
 212. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych
  Wyświetleń: 4416
 213. Rada Gminy 2014-2018
  Wyświetleń: 4414
 214. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 4369
 215. Nieruchomości 2010r - 2012r
  Wyświetleń: 4366
 216. Konkursy ofert - 2012r
  Wyświetleń: 4361
 217. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - sekretarz gminy
  Wyświetleń: 4349
 218. Walidrogi, Nakło, Raszowa
  Wyświetleń: 4349
 219. Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 4332
 220. Przyjmowanie skarg i wniosków
  Wyświetleń: 4326
 221. Projekty uchwał VII kadencji - 2018 rok (styczeń - październik)
  Wyświetleń: 4319
 222. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów Opolski z dnia 16 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 4308
 223. Budżet Gminy - 2016r
  Wyświetleń: 4306
 224. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - 2007r
  Wyświetleń: 4268
 225. Ogłoszenia 2010r - 2012r
  Wyświetleń: 4258
 226. Protokoły z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 4246
 227. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2007 rok
  Wyświetleń: 4230
 228. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2013 rok
  Wyświetleń: 4203
 229. Zarządzenia Wójta Gminy - 2020 r.
  Wyświetleń: 4162
 230. Informacje - 2018 r.
  Wyświetleń: 4151
 231. Programy, raporty i ogłoszenia
  Wyświetleń: 4089
 232. Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 4089
 233. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 4075
 234. Projekty uchwał VI kadencji - 2013 rok
  Wyświetleń: 4057
 235. Protokoły z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VI kadencji (2010- 2014)
  Wyświetleń: 4057
 236. Wydanie decyzji o zajęciu pasa drogowego
  Wyświetleń: 4047
 237. Informacje - 2014r
  Wyświetleń: 4029
 238. Zarządzenia Wójta Gminy - 2016r
  Wyświetleń: 4024
 239. Wykaz Bibliotek
  Wyświetleń: 4015
 240. Informacje o projektach unijnych
  Wyświetleń: 4001
 241. Informacja - dodatek enegretyczny dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy
  Wyświetleń: 3964
 242. Termin składania ofert 30.04.2015 - Zapytanie ofertowe na wykonanie prac konserwacyjnych istniejących rowów melioracyjnych na terenie Gminy Tarnów Op
  Wyświetleń: 3957
 243. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do obsugi świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrdoku Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 3948
 244. Ogłoszenie o naborze z dnia 10.01.2018r. na wolne stanowisko urzędnicze -inspektor - ds. energetyki gminnej i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3941
 245. Budżet Gminy - 2018r
  Wyświetleń: 3928
 246. Kulturotwórcza rola biblioteki w małych środowiskach na przykładzie biblioteki w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 3927
 247. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2018 rok (styczeń - październik)
  Wyświetleń: 3920
 248. Zameldowanie na pobyt czasowy
  Wyświetleń: 3897
 249. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2012 rok
  Wyświetleń: 3895
 250. Obwieszczenia - 2013r
  Wyświetleń: 3893
 251. Projekty uchwał VII kadencji - 2015 rok
  Wyświetleń: 3883
 252. Wykaz Sołtysów i Rady Sołeckiej
  Wyświetleń: 3874
 253. Wniosek o szacowanie strat w rolnictwie powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego
  Wyświetleń: 3861
 254. Nabór z dnia 25.01.2017 na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. płac w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 3860
 255. Decyzje środowiskowe - 2014r
  Wyświetleń: 3849
 256. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2009 rok
  Wyświetleń: 3843
 257. Nieruchomości
  Wyświetleń: 3835
 258. Zameldowanie na pobyt stały
  Wyświetleń: 3826
 259. Oświadczenia majątkowe za rok 2017
  Wyświetleń: 3815
 260. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2010 rok
  Wyświetleń: 3814
 261. Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
  Wyświetleń: 3803
 262. Udostępnienie Informacji Publicznej
  Wyświetleń: 3795
 263. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 3788
 264. Ogłoszenie z dnia 17.03.2015r o zamiarze zawarcia umowy - Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 3784
 265. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 3782
 266. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2017 roku
  Wyświetleń: 3778
 267. Nabór 2020r
  Wyświetleń: 3777
 268. Zgłoszenie urodzenia dziecka
  Wyświetleń: 3777
 269. Przebudowa ul. Polnej w Kątach Opolskich oraz rozbudowa ul. Nowej w Kątach Opolskich, Przebudowa ul. Dunikowskiego i Konopnickiej w Nakle z dnia 22.02.2018 r.
  Wyświetleń: 3775
 270. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 3762
 271. Ogłoszenie o naborze z dnia 10.04.2018r. na wolne stanowisko urzędnicze -podinspektor - ds. energetyki gminnej i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3756
 272. Wydanie decyzji o zajęciu pasa drogowego
  Wyświetleń: 3744
 273. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 3727
 274. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nakle ul. Strzelecka 49 z dnia 27 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 3723
 275. KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA: Publicznej Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 3717
 276. Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 3675
 277. Uchwały VIII kadencji - od 19 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 3667
 278. Wykaz szkół Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 3664
 279. Zarządzenia Wójta Gminy - 2013r
  Wyświetleń: 3654
 280. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 3652
 281. Nabór na wolne stanowisko pracy.
  Wyświetleń: 3646
 282. Wykaz sołtysów i członków Rad Sołeckich na kadencję 2011-2015
  Wyświetleń: 3646
 283. Budżet Gminy - 2014r.
  Wyświetleń: 3625
 284. Informacje - 2013r
  Wyświetleń: 3605
 285. Oświadczenia majątkowe za rok 2018
  Wyświetleń: 3577
 286. Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 3575
 287. Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych
  Wyświetleń: 3574
 288. Ustalanie pisowni imion i nazwisk
  Wyświetleń: 3557
 289. Decyzje środowiskowe - 2016r
  Wyświetleń: 3537
 290. Ogłoszenie o naborze - Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Kątach Op
  Wyświetleń: 3514
 291. Projekty uchwał VII kadencji - 2016 rok
  Wyświetleń: 3504
 292. 2014 r.- Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Tarnów Opolski, Nakło, Kosorowice, Raszowa
  Wyświetleń: 3497
 293. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Tarnów Opolski i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 3491
 294. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 3487
 295. 002. Dowody osobiste - wymiana
  Wyświetleń: 3475
 296. Wykaz nieruchomości z dnia 01.06.2016 przeznaczonych do dzierżawy w Nakle
  Wyświetleń: 3469
 297. Kosorowice
  Wyświetleń: 3467
 298. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 3465
 299. Decyzje środowiskowe - 2012r
  Wyświetleń: 3455
 300. Konkursy ofert - 2011r
  Wyświetleń: 3439
 301. 2011-Przetarg-utworzenie pracowni ceramicznej w jednej z sal Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim wraz z zakupem niezbędnego sprzętu oraz materiałów służących tej operacji
  Wyświetleń: 3421
 302. 2014r - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 3421
 303. Informacja o sposobie głosowania oraz ważności głosu
  Wyświetleń: 3420
 304. Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 3408
 305. Na temat Opolskiej Karty Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 3365
 306. Miedziana
  Wyświetleń: 3354
 307. Program współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
  Wyświetleń: 3353
 308. Zapytanie ofertowe z dnia 13.04.2015r na zakup i montaż wiat przystankowych w ilości 3 sztuk na terenie gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 3353
 309. Informacje - 2015r
  Wyświetleń: 3342
 310. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 3317
 311. Rejstracja zgonu
  Wyświetleń: 3309
 312. Uchwała Nr 3/06 Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowie Opolskim z dnia 4 października 2006r.
  Wyświetleń: 3286
 313. Przetarg nieograniczony na dostawę w formie leasingu operacyjnego koparko-ładowarki dla Zakładu Gopspodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Tranowie Opolskim
  Wyświetleń: 3281
 314. OGŁOSZENIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA INWESTYCJE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA- program wymiany kotłów w roku 2018
  Wyświetleń: 3279
 315. TERENY GÓRNICZE
  Wyświetleń: 3279
 316. Nabór 2021r
  Wyświetleń: 3277
 317. Ogłoszenie z dnia 27.07.2015r o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany (2. edycji) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 3273
 318. Budżet Gminy - 2012r.
  Wyświetleń: 3262
 319. 2014r - Wstawianie i dzierżawa pojemników
  Wyświetleń: 3256
 320. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2008 rok
  Wyświetleń: 3252
 321. Przebudowa ul. Polnej w Kątach Opolskich oraz rozbudowa ul. Nowej w Kątach Opolskich, Przebudowa ul. Dunikowskiego i Konopnickiej w Nakle z dnia 22.03.2018 r.
  Wyświetleń: 3245
 322. Obwieszczenia - 2015r
  Wyświetleń: 3243
 323. Nabór na wolne stanowisko Inspektora ds.remontów i inwestycji w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji
  Wyświetleń: 3227
 324. Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Kosorowicach
  Wyświetleń: 3227
 325. Ochrona Danych Osobowych
  Wyświetleń: 3225
 326. Dodatki mieszkaniowe
  Wyświetleń: 3214
 327. Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 12.12.2016 o cenach i stawkach opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku na terenie miejscowości Kąty Opolskie i Przywory w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 3211
 328. Koordynator do spraw dostępności
  Wyświetleń: 3205
 329. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 3202
 330. Wybory Prezydenckie - 2015r
  Wyświetleń: 3202
 331. Budżet Gminy - 2013r.
  Wyświetleń: 3178
 332. Przywory
  Wyświetleń: 3172
 333. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2006 rok
  Wyświetleń: 3171
 334. Rada Gminy
  Wyświetleń: 3168
 335. Wykaz jednostek posiadających zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru od właścicieli nieruchomości stałych odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3156
 336. Budżet Gminy - 2019r
  Wyświetleń: 3154
 337. Projekty uchwał VI kadencji - 2012 rok
  Wyświetleń: 3153
 338. 2014r -Modernizacja drogi gminnej ul. Łącznej w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 3151
 339. Sprzedaż działek budowlanych w drodze przetargu
  Wyświetleń: 3146
 340. Informacje - 2011r
  Wyświetleń: 3141
 341. Nabór 2013r
  Wyświetleń: 3137
 342. Konsultacje społeczne - 2013r
  Wyświetleń: 3130
 343. 2011 -Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarnów Opolski ul. Norwida i ul. Nowej oraz w miejscowości Walidrogi ul. Konwalii
  Wyświetleń: 3124
 344. Zarządzenia Wójta Gminy - 2011r
  Wyświetleń: 3122
 345. Protokoły z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski IV kadencji (2002 - 2006)
  Wyświetleń: 3114
 346. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 3111
 347. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2014 rok (listopad-grudzień)
  Wyświetleń: 3103
 348. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Tarnowie Opolskim z dnia 16 maja 2018r.
  Wyświetleń: 3102
 349. Klauzula informacyjna Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 3091
 350. Komitety wyborcze,kandydaci - wizualizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 3086
 351. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 3086
 352. Informacje - 2012r
  Wyświetleń: 3078
 353. Projekty uchwał VIII kadencji - 2019 rok
  Wyświetleń: 3071
 354. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Przyworach
  Wyświetleń: 3061
 355. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
  Wyświetleń: 3061
 356. Zapytanie ofertowe - wykonanie kotłowni zasilane gazem ziemnym oraz wewnętrznej instalacji C.O.i elektryczne w budynku byłej stacji PKP w Tarnowie Op.
  Wyświetleń: 3059
 357. OGŁOSZENIE-Wójt Gminy poszukuje kandydata na stanowisko podinspektora w referacie Gospodarka Terenowa i Inwestycje
  Wyświetleń: 3043
 358. 2011-Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Tarnów Opolski poprzez zakup wyposażenia
  Wyświetleń: 3040
 359. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2015 roku
  Wyświetleń: 3040
 360. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2014r
  Wyświetleń: 3035
 361. 2014r: Modernizacja dróg gminnych ul. Polnej i ul. Leśnej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 3032
 362. Konkursy przedmiotowe uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 3024
 363. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2010 rok
  Wyświetleń: 3018
 364. Informacja PKW o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta RP w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24.05.2015 r.
  Wyświetleń: 3016
 365. Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Tarnów Opolski, jej jednostek organizacyjnych i innych z dnia 31.10.2018
  Wyświetleń: 3013
 366. Nabór na wolne stanowisko pracy.
  Wyświetleń: 3008
 367. Rekrutacja do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 3006
 368. Konkursy przedmiotowe uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 2998
 369. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tarnów Opolski na lata 2007 - 2009 z perspektywą do 2016 roku
  Wyświetleń: 2996
 370. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 2991
 371. 2011- Przetarg Modernizacja i remont drogi gminnej ulicy Krasickiego w miejscowości Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 2985
 372. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 2977
 373. Zarządzenia Wójta Gminy - 2008r
  Wyświetleń: 2966
 374. Budowa kanalizacji
  Wyświetleń: 2963
 375. Ogłoszenie o naborze z dnia 30.01.2018r. na wolne stanowisko urzędnicze -inspektor - ds. energetyki gminnej i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2961
 376. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 2955
 377. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -stacja pomp na sieci wodociągowej w m. Miedziana wraz z zagospodarowaniem terenu i zasilaniem energetycznym -termin składania 04.08.06r.
  Wyświetleń: 2955
 378. Ogłoszenie: Wójt Gminy Tarnów Opolski poszukuje kandydata na stanowisko podinspektora ds. remontów i inwestycji
  Wyświetleń: 2949
 379. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2947
 380. Konkursy przedmiotowe uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 2946
 381. Wykaz nieruchomości z dnia 22.04.2015r przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 2946
 382. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 2943
 383. Ogłoszenie z dnia 01.06.2015r o naborze kandydatów na ławników
  Wyświetleń: 2941
 384. Decyzje środowiskowe - 2015r
  Wyświetleń: 2934
 385. Decyzje środowiskowe - 2013r
  Wyświetleń: 2922
 386. Udostępnianie danych osobowych
  Wyświetleń: 2919
 387. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 16.12.2014r o przystąpieniu do sporządzenia MPZP terenu górniczego Tarnów Opolski - Wschód
  Wyświetleń: 2911
 388. Budowa ścieżek pieszo rowerowych w Tarnowie Opolskim (od przejazdu PKP) przez miejscowość Kosorowice do miejscowości Miedziana z dnia 13.08.2018 r.
  Wyświetleń: 2888
 389. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2014 roku
  Wyświetleń: 2885
 390. OGŁOSZENIE: Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i promocji gminy - termin składania ofert do 16 grudnia 2013r.
  Wyświetleń: 2880
 391. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2006r-2010r
  Wyświetleń: 2868
 392. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 2867
 393. Ogłoszenie o naborze - Młodszy Referent w Referacie Spraw Obywatelskich i USC - składanie ofert do 28.07.2010
  Wyświetleń: 2866
 394. Wymeldowanie z pobytu stałego
  Wyświetleń: 2863
 395. Nabór z dnia 01.02.2017 na wolne stanowisko urzędnicze na podinspektora w Referacie Hala Sportowa
  Wyświetleń: 2858
 396. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 21.11.2014r o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2856
 397. Budowa kanalizacji i wymiana/przebudowa sieci wodociągowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2855
 398. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 2853
 399. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wuborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 2851
 400. 2014r. - Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej w Walidrogach i Miedzianej oraz nieruchomości niezabudowanej w m. Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2848
 401. 2010r: Ogłoszenie o przetargu-Rekultywacja składowiska odpadów w Kosorowicach
  Wyświetleń: 2847
 402. Protokoły z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski V kadencji (2006 - 2010)
  Wyświetleń: 2844
 403. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 2836
 404. Transport Drogowy
  Wyświetleń: 2836
 405. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2022r
  Wyświetleń: 2830
 406. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 22.10.2014r o zarejestrowanych kandydatach na wójta
  Wyświetleń: 2825
 407. Decyzje środowiskowe - 2011r
  Wyświetleń: 2823
 408. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Op z dnia 25.11.2015
  Wyświetleń: 2821
 409. Ogłoszenie o rokowaniach po drugim przetargu w sprawie sprzedaży nieruchomości - Rokowania odbędą się 29.06.2015r
  Wyświetleń: 2821
 410. Gminny Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 2816
 411. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 2013r
  Wyświetleń: 2814
 412. 2010r: Ogłoszenie - budowa punktów oświetleniowych - termin składania ofert 3.08.2010
  Wyświetleń: 2813
 413. Program Odnowy Wsi
  Wyświetleń: 2808
 414. Informacje - 2010r
  Wyświetleń: 2803
 415. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 2796
 416. Projekty uchwał VI kadencji - 2014 rok
  Wyświetleń: 2789
 417. Zarządzenie Nr OR 0050.58.2015 z dnia 19.05.2015 zmiany zarządzenia dot powołania obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 2774
 418. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 18.12.2013ro przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu zagopsodarowania przestrzennego województwa opolskiego
  Wyświetleń: 2772
 419. Zasady korzystania z wypożyczlni GBP w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2767
 420. Obwieszczenie z dnia 12.10.2012 o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2761
 421. Program współpracy Gminy i z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku
  Wyświetleń: 2758
 422. Obwieszczenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu opracowania pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2755
 423. Przetarg nieograniczony z dnia 19.08.2015r: Modernizacja przejętego budynku PKP w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2753
 424. Nieruchomości - 2020r
  Wyświetleń: 2751
 425. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego 2013r
  Wyświetleń: 2750
 426. Przebudowa oraz rozbudowa GOK w Przyworach z dnia 22.12.2017 r.
  Wyświetleń: 2750
 427. Tereny górnicze
  Wyświetleń: 2750
 428. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych do plakatowania
  Wyświetleń: 2750
 429. Zaproszenie do konsultacji w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi zwierząt na terenie Gminy Tarnów Opolski w roku 2015
  Wyświetleń: 2748
 430. 2012:Ogłoszenie o przetargu-ubezpieczenie dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 2747
 431. Zarządzenia Wójta Gminy - 2021 r.
  Wyświetleń: 2740
 432. Ogłoszenie o naborze - Kierownik Referatu Hala Sportowa -termin składania do 15 grudnia 2010r
  Wyświetleń: 2738
 433. Zamówienie publiczne z dnia 16.06.2015r: Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2731
 434. Konkursy przedmiotowe uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 2728
 435. Projekty uchwał V kadencji 2010 rok
  Wyświetleń: 2725
 436. Ustalenie warunków zabudowy
  Wyświetleń: 2724
 437. Przetarg nieograniczony: Dostawa opału do jednostek organizacyjnych gminy Tarnów Opolski w sezonie grzewczym 2015/2016.
  Wyświetleń: 2718
 438. Rejestr działalności regulowanej i wnioski
  Wyświetleń: 2717
 439. Podatek leśny od osób fizycznych i prawnych
  Wyświetleń: 2701
 440. 2013: Ogłoszenie o przetargu - Dowożenie dzieci i uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i oddziału przedszkolnego wraz z opiekunami na terenie gminy Tarnów Opolski w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015
  Wyświetleń: 2696
 441. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnów Opolski na lata 2014-2018
  Wyświetleń: 2696
 442. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 28.10.2015ro wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn.Budowa gazociągu Zdzieszowice-Wrocław
  Wyświetleń: 2691
 443. TARNINOWY ZAKĄTEK - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TARNOWIE OPOLSKIM
  Wyświetleń: 2687
 444. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 28.09.2015r o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn.Budowa gazociągu Zdzieszowice-Wrocław
  Wyświetleń: 2685
 445. Zapytanie ofertowe - wykonanie remontu nawierzchni ścieralnej drogi ul.Zielonej w Tarnowie Opolskim - termin składania ofert 30.07.2015r
  Wyświetleń: 2682
 446. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia lokalu wyborczego do głosowania korespondencyjnego
  Wyświetleń: 2681
 447. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej o składzie osobowym obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2674
 448. Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2674
 449. OGŁOSZENIE: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Zapłotnej w Kosorowicach
  Wyświetleń: 2670
 450. Decyzje środowiskowe - 2010r
  Wyświetleń: 2667
 451. Oświadczenia majątkowe za rok 2010
  Wyświetleń: 2665
 452. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów - kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 2664
 453. 2012:Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym a zbycie nieruchomości w Tarnowie Op i Walidrogach
  Wyświetleń: 2653
 454. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2652
 455. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2013r
  Wyświetleń: 2646
 456. Uchwała Nr IV-2014 Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2643
 457. Umowa dzierżawy
  Wyświetleń: 2642
 458. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016
  Wyświetleń: 2638
 459. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Tarnów Opolski i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 2637
 460. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje w 2016 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 2636
 461. Wybory do Izb Rolniczych
  Wyświetleń: 2631
 462. Obwieszczenie o wyborach ławników sądowych w 2011r
  Wyświetleń: 2628
 463. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin 2013r
  Wyświetleń: 2624
 464. GMINNA KOMISJA WYBORCZA
  Wyświetleń: 2622
 465. Projekty uchwał VI kadencji - 2011 rok
  Wyświetleń: 2622
 466. Ogłoszenie o naborze z dnia 02.08.2017r. na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji
  Wyświetleń: 2618
 467. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 24.10.2012r - Budowa drogi gminnej w miejscowości Nakło Etap I
  Wyświetleń: 2617
 468. Przetarg ZGKiM: Remont-modernizacja zbiornika wyrównawczego wody o objętości 1200m3-etap II
  Wyświetleń: 2617
 469. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 2600
 470. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 10.06.2014r o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2599
 471. Oświadczenia majątkowe za rok 2006
  Wyświetleń: 2597
 472. Obwieszczenie z dnia 28.10.2012r- budowa drogi gminnej w miejscowości Nakło Etap I
  Wyświetleń: 2596
 473. Ogłoszenie z dnia 08.10.2015 o konsultacjach do projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Op. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016”"
  Wyświetleń: 2591
 474. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa
  Wyświetleń: 2590
 475. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Przyworach z dnia 19.04.2016
  Wyświetleń: 2584
 476. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej
  Wyświetleń: 2584
 477. Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego
  Wyświetleń: 2580
 478. Zarządzenia Wójta Gminy - 2009r
  Wyświetleń: 2580
 479. Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Tarnów Opolski i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 2578
 480. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 2567
 481. Obwieszczenia - 2021 r.
  Wyświetleń: 2567
 482. Zarządzenia Wójta Gminy - 2012r
  Wyświetleń: 2559
 483. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 22.10.2014 - kandydaci do Rady Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 2556
 484. Ogłoszenie z dnia 21.07.2016 o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Walidrogach Tarnowie Op i Miedzianej
  Wyświetleń: 2552
 485. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2012 roku.
  Wyświetleń: 2551
 486. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 2550
 487. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej o wynikach losowania składu osobowego obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2541
 488. Obwieszczenie z dnia 26.08.2013r do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 2540
 489. 2011- Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych i gimnzjalnych Gminy Tarnów Opolski poprzez zakup sprzętu
  Wyświetleń: 2536
 490. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych 2013r
  Wyświetleń: 2529
 491. Prognoza oddziaływania na środowisko - Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Op na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020
  Wyświetleń: 2525
 492. Tarnów Opolski: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Tarnów Opolski i jej jednostek organizacyjnych oraz innych - termin składania ofert 11.12.2015r.
  Wyświetleń: 2521
 493. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 4.07.2013r o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwesycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
  Wyświetleń: 2515
 494. Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowie Opolskim z dnia 15 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Tarnów Opolski bez głosowania w okręgach wyborczych nr 4, 5, 6, 12, 14
  Wyświetleń: 2511
 495. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - 2012r
  Wyświetleń: 2511
 496. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Walidrogach -termin 17.04.2015
  Wyświetleń: 2499
 497. Dodatkowe usługi wstawiania i dzierżawy pojemników
  Wyświetleń: 2487
 498. Nabór 2012r
  Wyświetleń: 2487
 499. Informacja 2009r.
  Wyświetleń: 2482
 500. 2010r: Ogłoszenie o remoncie drogi gminnej ul. Krośnickiej w Raszowej
  Wyświetleń: 2474
 501. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2474
 502. Nabór na wolne stanowisko pracy-Aspirant pracy socjalnej
  Wyświetleń: 2468
 503. Budżet Gminy - 2011r.
  Wyświetleń: 2465
 504. Ogłoszenie z dnia 28.08.2015r o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych w Walidrogach
  Wyświetleń: 2463
 505. INFORMACJE O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW
  Wyświetleń: 2461
 506. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej o przyznanych numerach zarejestrowanym listom kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 2459
 507. Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Tarnowie Opolskim z dnia 23.06.2017
  Wyświetleń: 2453
 508. 2014: Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Walidrogach
  Wyświetleń: 2449
 509. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu
  Wyświetleń: 2436
 510. Zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
  Wyświetleń: 2436
 511. 2014r:Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych w Przyworach
  Wyświetleń: 2430
 512. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 1.07.2014r o podjęciu przez Radę Gminy Tarnów Opolski o przystąpieniu do sporządzenia MPZP obejmującego obszar wsi Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 2429
 513. Informacje - 2016r.
  Wyświetleń: 2426
 514. Nabór na wolne stanowisko pracy -Główny Księgowy ZGKiM
  Wyświetleń: 2423
 515. Ogłoszenie o naborze - Podinspektor w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji w Urzędzie Gminy -termin składania ofert 17.04.2012r
  Wyświetleń: 2423
 516. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi - 2012r
  Wyświetleń: 2420
 517. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2009-2012 z perspektywą 2013-2016
  Wyświetleń: 2417
 518. Wieloletni Program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020
  Wyświetleń: 2417
 519. 2014r - Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Tarnów Opolski, Nakło, Kosorowice, Raszowa
  Wyświetleń: 2413
 520. Ogłoszenie z dnia 28.08.2015r o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości zabudowanej w Walidrogach i Miedzianej oraz niezabudowanej w Tarnowie Op
  Wyświetleń: 2411
 521. Budżet Gminy - 2020r
  Wyświetleń: 2406
 522. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie przystąpienia do opracowania uchwały w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2014
  Wyświetleń: 2400
 523. Konsultacje społeczne - 2016r
  Wyświetleń: 2399
 524. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2396
 525. Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkowników wieczystych
  Wyświetleń: 2394
 526. Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Przyworach z dnia 6 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 2393
 527. OGŁOSZENIE 2013: w sprawie opracowywania projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2376
 528. NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - młodszego referenta w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w Referacie Hala Sportowa
  Wyświetleń: 2371
 529. Zarządzenia Wójta Gminy - 2007
  Wyświetleń: 2371
 530. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 1.07.2014r o przystąpieniu do sporządzenia MPZP obejmującego obszar wsi Miedziana
  Wyświetleń: 2369
 531. Dane teleadresowe Sołtysów
  Wyświetleń: 2360
 532. Opinia do ofert na realizację zadania publicznego – Ochrona i promocja zdrowia 2015r
  Wyświetleń: 2359
 533. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2359
 534. Ponowne konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015"
  Wyświetleń: 2354
 535. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok
  Wyświetleń: 2352
 536. 2012:Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Kosorowicach - etap II
  Wyświetleń: 2348
 537. Tarnów Opolski: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Tarnów Opolski - termin składania ofert 11.12.2015r.
  Wyświetleń: 2348
 538. Uchwała nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2345
 539. Ogłoszenie o przetargu - odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych - ZGKiM
  Wyświetleń: 2339
 540. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 02.10.2015r o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Zakładu Eurosystem Polska Sp.z.o.o.
  Wyświetleń: 2337
 541. 2012: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 2335
 542. OGŁOSZENIE z dnia 15.06.2013: Rokowania dotyczące sprzedaży nieruchomości w m. Walidrogi
  Wyświetleń: 2335
 543. Potwierdzenie własnoręczności podpisu
  Wyświetleń: 2335
 544. 2011:Podanie do publicznej wiadomości oferty organizacji pozarządowej
  Wyświetleń: 2334
 545. Ogłoszenie o naborze z dnia 08.11.2017r. na wolne stanowisko urzędnicze - referent - biuro obsługi klienta
  Wyświetleń: 2333
 546. Obwieszczenia - 2011r
  Wyświetleń: 2330
 547. Informacja o składzie,siedzibie i pełnionych dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Opolu
  Wyświetleń: 2326
 548. Ogłoszenie z dnia 21.05.2015r o II przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Walidrogach
  Wyświetleń: 2326
 549. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 27.11.2013r o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2323
 550. 2012:Otwarty konkurs ofert na realizacje w 2012 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2321
 551. OGŁOSZENIE: Dostawę opału na sezon grzewczy 2013/2014 dla placówek zarządzanych przez Publiczna Szkołę Podstawową w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2321
 552. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie wpiserania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2320
 553. OGŁOSZENIE 2012: o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego w miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 2318
 554. Decyzje środowiskowe - 2018r
  Wyświetleń: 2316
 555. Budowa ścieżek pieszo rowerowych w Tarnowie Opolskim (od przejazdu PKP) przez miejscowość Kosorowice do miejscowości Miedziana z dnia 30.05.2018 r.
  Wyświetleń: 2315
 556. 2010: Budowa sieci wodociągowej w m. Tarnów Opolski w ulicy Nowej i Norwida oraz w m. Walidrogi w ulicy Konwalii i Stokrotek - 15.11.2010r.
  Wyświetleń: 2311
 557. 2012:Otwarty konkurs ofert na realizacje w 2012 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 2309
 558. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych- aktualizacja ustalona na dzień 28.02.2017
  Wyświetleń: 2305
 559. 2014: Modernizacja dróg gminnych ul. Polnej i ul. Leśnej w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2300
 560. Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kątach Opolskich z dnia 09.03.2017r.
  Wyświetleń: 2299
 561. Wydawanie paszportów
  Wyświetleń: 2291
 562. Druki do pobrania dotyczące wyborów
  Wyświetleń: 2281
 563. Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 24 października 2016 r.
  Wyświetleń: 2279
 564. Zaproszenie do konsultacji społecznych z dnia 01.02.2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2279
 565. Obwieszczenie Wójta Gminy o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 2270
 566. Ogłoszenie o III nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanych w Walidrogach
  Wyświetleń: 2267
 567. 2012:Stworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach realizowanych w trybie ustawy na rok 2012
  Wyświetleń: 2266
 568. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 2263
 569. Wykaz nieruchomości z dnia niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscwości Walidrogi z dnia 28.01.2015r
  Wyświetleń: 2260
 570. Budżet Gminy - 2010r
  Wyświetleń: 2258
 571. OGŁOSZENIE 2013:Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2253
 572. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursów realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2015 r.
  Wyświetleń: 2253
 573. Obwieszczenia - 2020 r.
  Wyświetleń: 2252
 574. OGŁOSZENIE: Remont muru oporowego przy kościele zabytkowym w Raszowej
  Wyświetleń: 2251
 575. Wzór formularza oświadczenia majątkowego radnego
  Wyświetleń: 2251
 576. Ogłoszenie o naborze - Inspektor w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji w Urzędzie Gminy -termin składania ofert 25.05.2012r
  Wyświetleń: 2250
 577. OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych.
  Wyświetleń: 2249
 578. Konsultacje społeczne - 2017r
  Wyświetleń: 2248
 579. Obwieszczenia Burmistrza Krapkowic z dnia 10.09.2015r dot. Wydobycia kruszywa naturalnego spod lustra wody rzeki Odry
  Wyświetleń: 2248
 580. Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 09.11.2012r -rokowania odnośnie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Walidrogach
  Wyświetleń: 2247
 581. Budżet Gminy - 2006r.
  Wyświetleń: 2245
 582. Konsultacje społeczne - 2015r
  Wyświetleń: 2245
 583. Wymeldowanie z pobytu czasowego
  Wyświetleń: 2245
 584. Ogłasza się konsultacje społeczne w zwiazku z opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
  Wyświetleń: 2243
 585. Zarządzenia Wójta Gminy - 2010r
  Wyświetleń: 2243
 586. 2010: Ogłoszenie o przetargu -Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012 w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2242
 587. Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie podziału gminy na obwody głosowania
  Wyświetleń: 2241
 588. Ogłoszenia - 2022r
  Wyświetleń: 2241
 589. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursów realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2015 r.
  Wyświetleń: 2240
 590. 2011:Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność porzytku publicznegona rok 2012
  Wyświetleń: 2239
 591. 2011-Ogłoszenie o wynajęciu lokalu użytkowego w Nakle
  Wyświetleń: 2233
 592. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 kwietnia 2014 w sprawie numerów i obwodów głosowania
  Wyświetleń: 2232
 593. Informacja o udziale w pracach komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2231
 594. Ogłoszenie - Zapytania ofertowe do projektu - Kompetentny Urzędnik = Sprawny Urząd = Zadowolony Obywatel
  Wyświetleń: 2231
 595. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU PULI ŚRODKÓW NA PROGRAM WYMIANY KOTŁÓW DLA OSÓB FIZYCZNYCH
  Wyświetleń: 2229
 596. Wykaz nieruchomości z dnia 21 lipca 2016 r. przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany
  Wyświetleń: 2228
 597. Postanowienie Prezydenta o zarządzeniu wyborów
  Wyświetleń: 2226
 598. OGŁOSZENIE 2013: w sprawie wynajęcia lokalu w miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 2224
 599. 2012:Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Walidrogach i Tarnowie Op
  Wyświetleń: 2222
 600. Klauzula informacyjna dotyczy przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r
  Wyświetleń: 2222
 601. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 27.11.2013r o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2211
 602. Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu ogłasza od dnia 13.11.2015 nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Nakle
  Wyświetleń: 2210
 603. Przetarg nieograniczony z dnia 09.09.2015r: Modernizacja przejętego budynku PKP w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2210
 604. Zawarcie wyznaniowego związku małżeńskiego ze skutkami cywilnymi
  Wyświetleń: 2210
 605. Ewidencje, rejestry, archiwa
  Wyświetleń: 2208
 606. Obwieszczenia - 2012r
  Wyświetleń: 2207
 607. Informacja o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 2205
 608. OGŁOSZENIE 2013: Lokal do wynajęcia w m. Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 2205
 609. Decyzje środowiskowe - 2019r
  Wyświetleń: 2204
 610. Oświadczenia majątkowe za rok 2007
  Wyświetleń: 2204
 611. Zaproszenie do konsultacji społecznych z dnia 12.01.2016 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
  Wyświetleń: 2202
 612. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Walidrogi ,Tarnów Opolski i Miedziana z dnia 29.01.2016
  Wyświetleń: 2199
 613. OGŁOSZENIE z dnia 08.01.2013: w sprawie rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości w Walidrogach
  Wyświetleń: 2197
 614. OGŁOSZENIE: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 872/240 w Kątach Opolskich.
  Wyświetleń: 2197
 615. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 2196
 616. Zaproszenie osób do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach 2014r
  Wyświetleń: 2195
 617. Remont końcowej części ul. Szkolnej w Kątach Opolskich, oraz wykonanie połączenia drogi gminnej, ul. Krótkiej w Kosorowicach z drogą powiatową i wykonanie połączenia utwardzonego placu przy cmentarzu w Miedzianej z drogą powiatową-24.06.2011 godzina 10:00
  Wyświetleń: 2194
 618. Wykaz nieruchomości z dnia 05.08.2016 przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 2192
 619. 2012:Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości pod zabudowę w Tarnowie Op oraz niezabudowanych pod usługi w Walidrogach
  Wyświetleń: 2186
 620. Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
  Wyświetleń: 2185
 621. Ogłoszenie o zmianie terminu posiedzenia komisji konkursowej
  Wyświetleń: 2184
 622. Oświadczenia majątkowe za rok 2011
  Wyświetleń: 2183
 623. 2012: Ogłoszenie o przetargu Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 2182
 624. Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Kosorowicach
  Wyświetleń: 2180
 625. OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2173
 626. Zameldowanie cudzoziemca
  Wyświetleń: 2169
 627. 2012:Dostawa pomocy dydaktycznych, nagłośnienia i sprzętu komputerowego w ramach projektu systemowego 9.1.2 Z nauką za pan brat!
  Wyświetleń: 2167
 628. Nieruchomości - 2021r
  Wyświetleń: 2166
 629. 2011- Dowożenie dzieci i uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola wraz z opiekunami na terenie gminy Tarnów Opolski w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013
  Wyświetleń: 2165
 630. Ogłoszenie o naborze - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -termin składania ofert do 17.10.2011r
  Wyświetleń: 2164
 631. Decyzje środowiskowe - 2009r
  Wyświetleń: 2163
 632. 2012: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Op. wraz z jednostkami organ. oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną w podziale na części
  Wyświetleń: 2162
 633. Dodatkowe usługi wstawiania i dzierżawy pojemników z dnia 22.12.2015
  Wyświetleń: 2162
 634. Ogłoszenie o przetargu na remont i przebudowę oswietlenia ulicznego na terenie gminy Tarnów Opolski wraz z finansowaniem wykonanej inwestycji- UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 2162
 635. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Walidrogi z dnia 29.01.2016
  Wyświetleń: 2162
 636. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 2161
 637. Wymeldowanie lub zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 2161
 638. OGŁOSZENIE 2013: Lokal do wynajęcia w m. Nakło
  Wyświetleń: 2160
 639. Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Tarnowie Opolskim z dnia 30.05.2017
  Wyświetleń: 2158
 640. Projekty uchwał V kadencji- 2009r
  Wyświetleń: 2158
 641. Sprzedaż działek niezbędnych dla poprawienia warunków zagospodarowania
  Wyświetleń: 2156
 642. OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2149
 643. Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Tarnów Opolski i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 2144
 644. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 3.10.2014r w sprawie podziału gminy na obwody głosowania
  Wyświetleń: 2143
 645. 2012: Otwarty konkurs ofert na realizacje w 2012 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej
  Wyświetleń: 2141
 646. Przetargi - 2010r
  Wyświetleń: 2137
 647. 2011- ogłoszenie o przetargu- Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Kosorowicach
  Wyświetleń: 2134
 648. 2013:Ogłoszenie o przetargu - remont drogi gminnej ulicy Borowej w Kosorowicach
  Wyświetleń: 2132
 649. 1.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - dzierżawa gruntu w Walidrogach ul.Opolska
  Wyświetleń: 2131
 650. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 2131
 651. Dowóz uczniów/dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Tarnów Opolski do szkół/przedszkoli/ośrodków w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 2130
 652. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 2129
 653. 2009r: Ogłoszenie o przetargu - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wody w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2127
 654. Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu 21.10.2015r ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Miedzianej
  Wyświetleń: 2119
 655. Konsultacje społeczne - 2014r
  Wyświetleń: 2117
 656. Ogłoszenie o naborze z dnia 13.11.2017r. na wolne stanowisko urzędnicze - radcy prawnego
  Wyświetleń: 2116
 657. 2014r: Zatwierdzenie regulaminu do I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Przyworach z dnia 19.08.2014r
  Wyświetleń: 2115
 658. 2013: Ogłoszenie o II przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Tarnowie Opolskim i Walidrogach
  Wyświetleń: 2105
 659. Ogłoszenie o naborze z dnia 03.04.2018r. na wolne stanowisko urzędnicze -inspektor - ds. obsługi informatycznej i sekretariatu
  Wyświetleń: 2101
 660. Zatwierdzenie wstępnego projektu podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 2101
 661. 2012: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Op. wraz z jednostkami organ. oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną w podziale na części
  Wyświetleń: 2098
 662. Wniosek o udostępnienie spisu wyborców
  Wyświetleń: 2093
 663. 2013:Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 872/240 w Kątach Opolskich
  Wyświetleń: 2091
 664. Ogłoszenie z dnia 22.06.2015r w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Walidrogi
  Wyświetleń: 2091
 665. Konsultacje społeczne - 2018r
  Wyświetleń: 2089
 666. Konsultacje społeczne - 2019r
  Wyświetleń: 2086
 667. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2013 roku
  Wyświetleń: 2086
 668. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wpiserania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2084
 669. Ogłoszenie w sprawie wyników Otwrtych Konkursów Ofert na realizacje zadań w 2011r
  Wyświetleń: 2084
 670. Zarządzenie Wójta Gminy Nr OR.0050.346.2014 z dnia 28.08.2014rw sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
  Wyświetleń: 2081
 671. Ogłoszenia - 2014r
  Wyświetleń: 2077
 672. Przebudowa ul. Dębowej w Tarnowie Opolskim z dnia 13.03.2018 r.
  Wyświetleń: 2073
 673. 2013:Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn.: Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2072
 674. OGŁOSZENIE O DODATKOWYM NABORZE DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA INWESTYCJE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA - program wymiany kotłów
  Wyświetleń: 2072
 675. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości zabudowanej w Walidrogach i Miedzianej oraz niezabudowanych w Tarnowie Opolskim -termin 20.04.2015
  Wyświetleń: 2072
 676. Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2072
 677. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy z dnia 20.08.2015r :Dodatkowe usługi wstawiania i dzierżawy pojemników
  Wyświetleń: 2071
 678. Rejestr petycji - 2019 r.
  Wyświetleń: 2071
 679. Informacja Prezydenta Miasta Opola z dnia 22.12.2015 o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na korzystanie z wód
  Wyświetleń: 2069
 680. Ogłoszenie z dnia 09.11.2015 o II przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych w Walidrogach
  Wyświetleń: 2069
 681. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnów Op. oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015r
  Wyświetleń: 2068
 682. Dzierżawa nowych lub używanych pojemników na odpady komunalne segregowane i niesegregowane wraz z ich wstawieniem na posesje mieszkańców Gminy Tarnów Opolski z dnia 24.11.2017 r.
  Wyświetleń: 2066
 683. Zatwierdzenie wstępnego projektu podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 2065
 684. Zapytanie ofertowe na nabór nauczycieli do zajęć pozalekcyjnych w ramach realizacji projektu Z nauką za pan brat! projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Wyświetleń: 2061
 685. 2012:Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na wydzierżawienie gruntu w Walidrogach
  Wyświetleń: 2054
 686. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzielaniu zamówienia nr. 500043155-N-2018 z dnia 27.02.2018
  Wyświetleń: 2054
 687. Uchwała Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2054
 688. 2012: Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Tarnów Opolski do szkół i placówek oświatowych w Opolu
  Wyświetleń: 2050
 689. Budżet Gminy - 2009r
  Wyświetleń: 2050
 690. Ogłoszenie o naborze - Kierownik referatu Gospodarki Terenowej i Inwestycji- termin składania ofert do 22.02.2010r
  Wyświetleń: 2047
 691. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na terenie gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2047
 692. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2047
 693. Powtórne obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 2.06.2011ro przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Op
  Wyświetleń: 2046
 694. Zarządzenie Nr OR.0050.48.2015 z dnia 20.04.2015 powołania obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia Wyborów Prezydenta RP
  Wyświetleń: 2045
 695. 2013:Ogłoszenie o przetargu - remont drogi gminnej ulicy Nałkowskiej w Kątach Op
  Wyświetleń: 2044
 696. Ogłoszenia - 2013r
  Wyświetleń: 2041
 697. 2012: Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości w Kątach Opolskich
  Wyświetleń: 2039
 698. Nabór na stanowisko pracy - inspektor Biura Obsługi Klienta w Referacie Organizacyjnym w wymiarze 3/4 etatu
  Wyświetleń: 2039
 699. Ogłoszenie Wójta Gminy na otwarty konkurs ofert na realizacje w 2011 roku zadań publicznych w zakresie:kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 2039
 700. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski 2015r
  Wyświetleń: 2037
 701. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 28.08.2014r o w wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie przebudowy wału Metalchem
  Wyświetleń: 2036
 702. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 2035
 703. Ogłoszenie z dnia 05.10.2016 o rokowaniach po trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości w Miedzianej i Tarnowie Op
  Wyświetleń: 2035
 704. Ogłoszenie o naborze - Młodszy Referent w Referacie Hala Sportowa w wymiarze 1/2 etatu -termin składania do 7 marca 2011
  Wyświetleń: 2033
 705. Wypis z ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2031
 706. Uzbrojenie działek gminnych przy ul. Kopernika w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2027
 707. Ustawa o opłacie skarbowej która obowiązuje od 1 stycznia 2007r.
  Wyświetleń: 2026
 708. OGŁOSZENIE z dnia 11.04.2013: o II przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Tarnowie Opolskim i Walidrogach
  Wyświetleń: 2024
 709. OGŁOSZENIA 2013: Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na zbycie niruchomości zabudowanej przeznaczonej pod usługi publiczne z możliwością zabudowy mieszkaniowej w m. Walidrogi
  Wyświetleń: 2023
 710. OGŁOSZENIE 2013:Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2023
 711. Informacje dla wyborców, wzory dokumentów, druki
  Wyświetleń: 2021
 712. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 2020
 713. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin
  Wyświetleń: 2020
 714. Wizualizacja wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 2019
 715. OGŁOSZENIE 2013: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 872/240 w Kątach Opolskich
  Wyświetleń: 2018
 716. Projekt Rocznego Programu Współpracy
  Wyświetleń: 2018
 717. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2018 roku
  Wyświetleń: 2017
 718. Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu ogłasza 20.10.2015r wykaz nieruchomości do sprzedaży w Nakle
  Wyświetleń: 2015
 719. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 20.10.2014r o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2014
 720. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 8.10.2014r dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy
  Wyświetleń: 2011
 721. Zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych
  Wyświetleń: 2010
 722. 2011:Ogłoszenie - Nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego zrealizowania projektu 9.5
  Wyświetleń: 2009
 723. Dowożenie uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych, w których realizują obowiązek nauki wraz z zapewnieniem opiekunów w roku szkolnym 2016/2017 z dnia 22.04.2016
  Wyświetleń: 2008
 724. Informacja o stawkach podatku od środków transportowych oraz podatku od nieruchomości na rok 2010r
  Wyświetleń: 2007
 725. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2007
 726. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany z dnia 14.09.2016
  Wyświetleń: 2007
 727. Zarządzenia Wójta Gminy - 2005 rok
  Wyświetleń: 2006
 728. Projekty uchwał VI kadencji 2010 rok
  Wyświetleń: 2003
 729. Wyniki otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w roku 2015
  Wyświetleń: 2003
 730. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2014 rok
  Wyświetleń: 2002
 731. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 2002
 732. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1999
 733. Przebudowa sieci wodociągowej na działkach 1766/270, 2018/270, 2177/271, 2182/273, 2184/273, 2009/276 w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1998
 734. Zapytanie ofertowe z dnia 06.11.2017 na obsługę bankową budżetu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1996
 735. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursów realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2016r
  Wyświetleń: 1994
 736. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2006 rok
  Wyświetleń: 1991
 737. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 1990
 738. OGŁOSZENIE 2013:Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości zabudowanej przeznaczonej pod usługi publiczne z możliwością zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Walidrogi
  Wyświetleń: 1987
 739. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2003 rok
  Wyświetleń: 1986
 740. Budżet Gminy - 2008r
  Wyświetleń: 1984
 741. Wyniki wyborów samorządowych przeprowadzonych 21 listopada 2010 roku.
  Wyświetleń: 1984
 742. Ogłoszenie Wójta Gminy na otwarty konkurs ofert na realizacje w 2011 roku zadań publicznych w zakresie:pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1982
 743. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1975
 744. 2010r: Ogłoszenie-Dostawa opału na sezon grzewczy 2010-2011
  Wyświetleń: 1974
 745. Ogłoszenie z dnia 25.11.2013r o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu na działce nr 249/155 w m. Walidrogi
  Wyświetleń: 1973
 746. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2019 rok
  Wyświetleń: 1972
 747. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1970
 748. Apel Państwowej Komisji Wyborczej dot. spisu wyborców
  Wyświetleń: 1969
 749. ZAPYTANIE OFERTOWE Ubezpieczenie sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1967
 750. Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy
  Wyświetleń: 1965
 751. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 1.07.2014r o podjęciu przez Radę Gminy Tarnów Opolski uchwały o przystąpieniu do sporzadzania MPZP obejmujacego obszar wsi Przywory
  Wyświetleń: 1961
 752. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etniczych oraz języka regionalnego
  Wyświetleń: 1961
 753. Referaty i stanowiska pracy
  Wyświetleń: 1960
 754. NIEWAŻNE! Zapytanie ofertowe dotyczy pełnienia funkcji koordynatora projektu pn Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1957
 755. OGŁOSZENIE2013: o konsultacjach społecznych w sprawie przystąpienia do opracowania uchwały w sprawie przyjęcia Programu z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 1955
 756. Zaproszenie osób z reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych na ro
  Wyświetleń: 1955
 757. OGŁOSZENIE 2012: o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczących opracowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1953
 758. 2011:Ogłoszenie o naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego zrealizowania projektu-termin składania ofert 11.08.2011
  Wyświetleń: 1952
 759. OGŁOSZENIE z dnia 10.07.2013: o przetargu ustnym nieograniczonym dla nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż w m. Walidrogi
  Wyświetleń: 1951
 760. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 4.07.2013r w sprawie odstąpienia od oceny przeprowadzenia oddzialywania na środowisko przedsięwzięcia budowy kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 1950
 761. Ogłoszenie o naborze z dnia 08.11.2017r. na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. wymiaru podatkowego i egzekucji
  Wyświetleń: 1950
 762. Ogłoszenie z dnia 15.03.2011 o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości w Walidrogach
  Wyświetleń: 1937
 763. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2020 roku
  Wyświetleń: 1934
 764. Ogłoszenie dot. stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach
  Wyświetleń: 1930
 765. OGŁOSZENIE 2013: o przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1928
 766. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2019 roku
  Wyświetleń: 1928
 767. Budżet Gminy - 2007r
  Wyświetleń: 1926
 768. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie wpiserania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1925
 769. Ogłoszenie o naborze z dnia 23.03.2018r. na wolne stanowisko urzędnicze -podinspektor - ds. energetyki gminnej i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1913
 770. Zapytanie ofertowe na nabór moderatora, który przeprowadzi warsztaty mające na celu opracowanie modelu/strategii organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1910
 771. Ogłoszenie o przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Tarnowie Op. i Walidrogach - 20 wrzesnia 2011r.
  Wyświetleń: 1909
 772. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2015r
  Wyświetleń: 1906
 773. Ogłoszenie o przetargu - remont nawierzchni dróg w Tarnowie Opolskim i Przyworach
  Wyświetleń: 1901
 774. OGŁOSZENIE 2013: Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości w Tarnowie Op .
  Wyświetleń: 1900
 775. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku
  Wyświetleń: 1898
 776. Ogłoszenie z dnia 15.03.2011r o przetargu ustnym nieograniczonym -na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną ul.Zielona w Tarnowie Op oraz ul. Wrzosowa w Walidrogach
  Wyświetleń: 1898
 777. Dostawa opału do jednostek organizacyjnych gminy Tarnów Opolski w sezonie grzewczym 2014/2015.
  Wyświetleń: 1896
 778. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etniczych oraz języka regionalnego
  Wyświetleń: 1895
 779. 2011:Zaproszenie na spotkanie w sprawie organizacji pozarządowych
  Wyświetleń: 1892
 780. Uchwała.VII.63.2019 w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2018-2032 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1892
 781. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 1891
 782. Ogłoszenie o naborze z dnia 19.12.2017r. na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor - ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i promocji gminy
  Wyświetleń: 1889
 783. Zarządzenia Wójta Gminy - 2005
  Wyświetleń: 1889
 784. Uchwała Rady Gminy w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów
  Wyświetleń: 1888
 785. Wykaz terminów i ulic, na których będą prowadzone prace związane z budową i wymianą sieci wodociągowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1884
 786. Obwieszczenie - w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1882
 787. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 30.06.2016 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego Tarnów Op -Wschód
  Wyświetleń: 1880
 788. 2012: Informacja dla organizacji pozarządowych o wynikach konkursu otwartych ofert na realizację zadań na rok 2012r
  Wyświetleń: 1877
 789. OGŁOSZENIA: Remont drogi wewnętrznej ulicy Borowej w miejscowości Kosorowice
  Wyświetleń: 1868
 790. Klauzula informacyjna dotyczy przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r o dowodach osobistych
  Wyświetleń: 1867
 791. Rekrutacja do przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 1861
 792. Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych z dnia 24.07.2017
  Wyświetleń: 1860
 793. Wykaz nieruchomości z dnia 29.07.2016 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w Przyworach
  Wyświetleń: 1860
 794. Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Tarnów Opolski, jej jednostek organizacyjnych i innych z dnia 15.11.2016
  Wyświetleń: 1856
 795. Konsultacje społeczne - 2012r
  Wyświetleń: 1856
 796. Ogłoszenie o prztargu nieograniczonym - ulica Dzierżonia w Raszowej.
  Wyświetleń: 1854
 797. Ogłoszenie o przetargu - dostawa opału na sezon grzewczy 2011/2012 dla placówek ZGKiM
  Wyświetleń: 1850
 798. g
  Wyświetleń: 1846
 799. Oświadczenia majątkowe za rok 2003
  Wyświetleń: 1846
 800. Klauzula informacyjna dotyczy przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r o ewidencji ludności
  Wyświetleń: 1845
 801. Obwieszczenie Wójta Gminy o numerach i granicach obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1840
 802. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 1840
 803. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego 2014r o wszczęciu postępowania w spr. zmiany decyzji dot. przebudowy wału Metalchem miasta Opola- Etap II
  Wyświetleń: 1834
 804. Sprawozdanie Rb-NDS dnia 20.10.2015 za okres od 1.01.2015 do 30.09.2015
  Wyświetleń: 1834
 805. Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Tarnów Opolski, jej jednostek organizacyjnych i innych z dnia 13.11.2017
  Wyświetleń: 1833
 806. Ogłoszenie dotyczące przystąpienia do opracowania projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015
  Wyświetleń: 1829
 807. OGŁOSZENIE: Remont muru oporowego przy kościele zabytkowym w Raszowej
  Wyświetleń: 1829
 808. Rejestr petycji - 2020 r.
  Wyświetleń: 1829
 809. Ogłoszenie o naborze z dnia 11.12.2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor -stanowisko ds.remontów i inwestycji
  Wyświetleń: 1828
 810. Ogłoszenie o naborze -Inspektor w Referacie Budżetowo-Finansowym w Urzędzie Gminy -termin składania ofert do 17.10.2011
  Wyświetleń: 1822
 811. NIEWAŻNE! Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienienia funkcji specjalisty ds. rozliczeń/księgowy pn. Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1821
 812. Zapytanie ofertowe o cenę dowozu ucznia niepełnosprawnego z ul. Strzeleckiej 62 do Zespołu Szkół Specjalnych w Krapkowicach ul. Kościelna 10 w okresie od dnia 01.10.2015r. do 24.06.2016r.
  Wyświetleń: 1816
 813. OGŁOSZENIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA INWESTYCJE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA- program wymiany kotłów
  Wyświetleń: 1811
 814. Ogłoszenie o naborze - referent ds.funduszu alimentacyjnego w wymiarze 1/2 etatu - termin składania ofert 28.11.2011r
  Wyświetleń: 1809
 815. Zapytanie ofertowe z dnia 12.07.2017 r.- Nadzór budowlany nad inwestycją Modernizacji energetycznej szkoły w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1808
 816. Oświadczenia majątkowe 2002r.
  Wyświetleń: 1802
 817. Oświadczenia majątkowe za rok 2010 wg stanu 30 dni od dnia ślubowania
  Wyświetleń: 1802
 818. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014r
  Wyświetleń: 1801
 819. Ogłoszenie z dnia 22.09.2016r. o konsultacjach do projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Op. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017”
  Wyświetleń: 1794
 820. Ogłoszenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z dnia 11.09.2015r dot. całodobowej obsługi kotłowni w sezonie grzewczym 2015/2016
  Wyświetleń: 1793
 821. Aktualizacja dokumentacji budowy kanalizacji ścieków komunalnych Tarnów Op-termin składania ofert do 20.02.2008
  Wyświetleń: 1792
 822. Ogłoszenie z dnia 09.11.2015 o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości zabudowanej w Walidrogach i Miedzianej oraz niezabudowanych w Tarnowie Op
  Wyświetleń: 1792
 823. Oświadczenia majątkowe za 2004 rok
  Wyświetleń: 1792
 824. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2011 roku
  Wyświetleń: 1792
 825. 2010r: Ogłoszenie o przetargu -remont drogi gminnej ulicy Odrzańskiej w Przyworach ETAP I
  Wyświetleń: 1791
 826. Wójt Gminy i Sekretarz
  Wyświetleń: 1791
 827. Ogłoszenie o przetargu - remont nawierzchni w ulicy Kwiatowej w miejscowości Raszowa
  Wyświetleń: 1788
 828. Ogłoszenie o naborze z dnia 16.05.2019 r. na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Jednostki Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1784
 829. Sprawozdania Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2018 rok
  Wyświetleń: 1782
 830. Opinia do ofert na realizację zadania publicznego - upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji 2014r
  Wyświetleń: 1776
 831. Ogłoszenie -przystąpienia do opracowania projektu ?Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1772
 832. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2021 rok
  Wyświetleń: 1770
 833. Obwieszczenie - Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Kosorowicach
  Wyświetleń: 1769
 834. Ogłoszenie z dnia 30.06.2011r o przetargu ustnym nieograniczonym -na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod usługi publiczne komercyjne i urządzeń transportu samochodowego w Walidrogach
  Wyświetleń: 1769
 835. Oświadczenia majątkowe za rok 2008
  Wyświetleń: 1769
 836. Budowa tężni solankowej wraz zagospodarowaniem terenu w Tarnowie Opolskim (Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule "zaprojektuj i wybuduj”) z dnia 9.08.2018
  Wyświetleń: 1768
 837. OGŁOSZENIE:Dostawę opału na sezon grzewczy 2013/2014 dla placówek zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1768
 838. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1767
 839. Ogłoszenie o rokowaniach po drugim przetargu w sprawie sprzedaży nieruchomości - Rokowania odbędą się 20.07.2015r
  Wyświetleń: 1765
 840. Zarządzenia Wójta Gminy - 2006
  Wyświetleń: 1763
 841. 5.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -wykonanie kotłowni na paliwa stałe w GOK-u
  Wyświetleń: 1762
 842. Obwieszczenie o okręgach wyborczych i liczbie wybieranych radnych II
  Wyświetleń: 1762
 843. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1760
 844. Skład komisji Rady Gminy - kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1756
 845. Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów Opolski na 2015 rok.
  Wyświetleń: 1755
 846. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum przy ul. Kopernika 10 w Tarnowie Opolskim z dnia 23 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 1752
 847. Program Współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014r
  Wyświetleń: 1751
 848. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015
  Wyświetleń: 1749
 849. 2011- Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną ul.Zielona w Tarnowie Op oraz ul. Wrzosowa w Walidrogach
  Wyświetleń: 1748
 850. Oświadczenia majątkowe za rok 2019
  Wyświetleń: 1748
 851. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu informuje o ocenie bieżącej jakości wody z dnia 14.01.2016
  Wyświetleń: 1748
 852. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2010r - 2012r
  Wyświetleń: 1748
 853. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursów realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2011r.
  Wyświetleń: 1747
 854. 2012: Tarnów Opolski: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 1746
 855. Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych
  Wyświetleń: 1745
 856. 2012: Ogłoszenie - nadania nazw ulic SOSNOWA i GAJOWA w Walidrogach
  Wyświetleń: 1738
 857. Wykaz nieruchomości z dnia 05.05.2016 przeznaczony do dzierżawy w miejscowości Nakło w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 1737
 858. Budżet Gminy - 2013r
  Wyświetleń: 1736
 859. 2012:Otwarty konkurs ofert na realizacje w 2012 roku zadań publicznych w zakresie kultury sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 1733
 860. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Tarnowa Opolskiego i Nakła z dnia 16.06.2017
  Wyświetleń: 1727
 861. Konsultacje społeczne - 2011r
  Wyświetleń: 1725
 862. 2011:Informacja w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy lub jego części
  Wyświetleń: 1723
 863. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla wsi Nakło gm. Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1722
 864. Komunikat o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnychw wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r.
  Wyświetleń: 1722
 865. Oświadczenia majątkowe za rok 2004
  Wyświetleń: 1721
 866. Zapytanie ofertowe w sprawie ubezpieczenia sprzętu
  Wyświetleń: 1721
 867. 2010: Ogłoszenie o przetargu -Remont drogi gminnej ulicy Słowackiego w Tarnowie Op-termin składania ofert 29.10.2010
  Wyświetleń: 1719
 868. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju
  Wyświetleń: 1716
 869. Ogłoszenie Wójta Gminy na otwarty konkurs ofert na realizacje w 2011 roku zadań publicznych w zakresie:kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1715
 870. OGŁOSZENIE: Remont muru oporowego przy kościele zabytkowym w Raszowej
  Wyświetleń: 1712
 871. Protokoły z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VI kadencji (2010- 2014)
  Wyświetleń: 1711
 872. OGŁOSZENIE 2013: Dodatkowe odbiory i zagospodarowanie odpadów komunalnych w miesiącu sierpniu i wrześniu 2013 r. od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1709
 873. Dostawa opału do jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski i innych w sezonie grzewczym 2016/17 z dnia 30.09.2016r.
  Wyświetleń: 1708
 874. Projekty uchwał VIII kadencji - 2020 rok
  Wyświetleń: 1707
 875. Budżet Gminy - 2021r
  Wyświetleń: 1704
 876. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1702
 877. Zapytanie ofertowe - dosatwa i montaż wyposażenia ogrodu przyrodniczo - edukacyjnego
  Wyświetleń: 1702
 878. Ogłoszenie o naborze - Młodszy Inspektor Kultury w Filii GOK w Raszowej- termin składania do 21 lutego 2011r
  Wyświetleń: 1701
 879. Konkurs na stanowiska Dyrektorów
  Wyświetleń: 1696
 880. Budżet Gminy Tarnów Opolski uchwalony na rok 2005.
  Wyświetleń: 1694
 881. Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu ogłasza 20.10.2015r nieruchomość do sprzedaży w Przyworach
  Wyświetleń: 1686
 882. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tarnów Op
  Wyświetleń: 1683
 883. Wybory do Sejmu i Senatu 9.10.2011r.
  Wyświetleń: 1683
 884. Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dot. Programu Współpracy Gminy Tarnów Opolski na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1682
 885. 2012: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę opału na sezon grzewczy 2012/2013 dla placówek zarządzanych przez ZGKiM na terenie Gminy
  Wyświetleń: 1680
 886. Ogłoszenie 2012:W związku z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie- na wniosek organizacji- uruchamia się proces konsultacyjny.
  Wyświetleń: 1678
 887. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrwanych kandydatach na Wójta Gminy Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 1676
 888. Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnów Opolski z dnia 25.04.2016
  Wyświetleń: 1675
 889. Zapytanie ofertowe z dnia 23.05.2016 na wykonanie zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski".
  Wyświetleń: 1674
 890. Zapytanie ofertowe z dnia 08.11.2016 dotyczące remontu drogi gminnej ul.Pasiecznej i Sosnowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1672
 891. Ogłoszenie z dnia 11.03.201 o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Walidrogach
  Wyświetleń: 1671
 892. 2011- Odbudowa drogi gminnej nr 105001 O w miejscowości Przywory ulica Polna
  Wyświetleń: 1669
 893. HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) I SEGREGOWANYCH w 2022 r.
  Wyświetleń: 1668
 894. 2010r: Ogłoszenie o przetargu -DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY TARNÓW OP. WRAZ Z OPIEKUNEM DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W OPOLU.
  Wyświetleń: 1666
 895. Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, na terenie Gminy Tarnów Opolski w roku 2016 - termin składania 28 listopada 2016r
  Wyświetleń: 1662
 896. Opinia do ofert na realizację zadania publicznego - ochrona i promocja zdrowia 2013r
  Wyświetleń: 1662
 897. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2020 rok
  Wyświetleń: 1661
 898. Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1660
 899. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1658
 900. Terminarz i tematyka posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Tarnów Opolski w m-cu kwietniu 2016
  Wyświetleń: 1657
 901. Zapytanie ofertowe z dnia 23.10.2017 na zaprojektowanie i wykonanie tablicy informacyjnej wolnostojącej - „Modernizacja Energetyczna budynku szkoły w Tarnowie Opolskim”
  Wyświetleń: 1657
 902. Informacja o składzie osobowym Gminnej Komisji Wyborczej jej nazwie i siedzibie
  Wyświetleń: 1655
 903. 2012: Ogłoszenie o przetargu Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną - Zadanie C
  Wyświetleń: 1654
 904. Ogłoszenie o przetargu - zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i placów gminy Tarnów Opolski- składanie ofert do 12.12.2011r
  Wyświetleń: 1653
 905. Zapytanie ofertowe - świadczenie usług w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Tarnów Opolski w roku 2015r
  Wyświetleń: 1653
 906. Rekrutacja do przedszkoli oraz szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 1652
 907. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27.04.2016 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2015r
  Wyświetleń: 1652
 908. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2004 rok
  Wyświetleń: 1651
 909. Plan pracy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2010 rok
  Wyświetleń: 1650
 910. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski na rok 2014
  Wyświetleń: 1647
 911. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 1647
 912. Budowa ścieżek pieszo rowerowych w Tarnowie Opolskim (od przejazdu PKP) przez miejscowość Kosorowice do miejscowości Miedziana z dnia 9.04.2018 r.
  Wyświetleń: 1645
 913. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych z dnia 28.12.2016
  Wyświetleń: 1645
 914. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1642
 915. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etniczych oraz języka regionalnego
  Wyświetleń: 1642
 916. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Przywory w km. 11+415,18-11+726,76
  Wyświetleń: 1642
 917. Ogłoszenie o naborze z dnia 26.11.2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze- inspektor -stanowisko ds.remontów i inwestycji
  Wyświetleń: 1640
 918. Plan postępowań o udzielenie zamówienia
  Wyświetleń: 1635
 919. Ogłoszenie o rokowaniach po trzcim przetargu
  Wyświetleń: 1631
 920. Uchwała Rady Gminy w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.
  Wyświetleń: 1631
 921. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1630
 922. OGŁOSZENIE 2013: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim posiada środki sprzętowe do sprzedaży
  Wyświetleń: 1630
 923. Zaproszenie z dnia 01.12.2016 osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursów realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2016r
  Wyświetleń: 1629
 924. Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego należy
  Wyświetleń: 1627
 925. INFORMACJA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
  Wyświetleń: 1627
 926. Modernizacja przejętego budynku PKP w Tarnowie Opolskim z dnia 09.06.2016
  Wyświetleń: 1627
 927. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.09.2019 r. na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor -stanowisko ds. podatków
  Wyświetleń: 1627
 928. Ogłoszenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 1627
 929. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Nr 14
  Wyświetleń: 1623
 930. 2012: ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości pod zabudowę ul. Różana w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1621
 931. Państwowa Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 1621
 932. Zapytanie ofertowe z dnia 09.12.2016 na dostawę tabletów na potrzeby Rady Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1620
 933. 2010- Ogłoszenie o dostawę opału na sezon grzewczy 2010/2011 dla placówek zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1618
 934. OGŁOSZENIA z dnia 23.01.2013: o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości w Tarnowie Opolskim i Walidrogach
  Wyświetleń: 1617
 935. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tarnów Opolski 25 września 2011r
  Wyświetleń: 1616
 936. Ogłoszenie z dnia 16.05.2016 o II ustnym nieograniczonym przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej w Miedzianej oraz niezabudowanej w Tarnowie Op.
  Wyświetleń: 1615
 937. 6.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Tarnów Op.
  Wyświetleń: 1612
 938. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2015 rok
  Wyświetleń: 1612
 939. Budowa tężni solankowej wraz zagospodarowaniem terenu w Tarnowie Opolskim (Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule "zaprojektuj i wybuduj”) z dnia 5.04.2018
  Wyświetleń: 1611
 940. Ogłoszenie - Remont i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy -termin składania do 24.01.2008r
  Wyświetleń: 1611
 941. Odpisy aktów Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 1609
 942. Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 1608
 943. Zarządzenia Wójta Gminy - 2006 rok
  Wyświetleń: 1605
 944. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015r
  Wyświetleń: 1603
 945. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Szkoły Podstawowej im Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim przy ul. Kopernika 10 z dnia 16 maja 2019r.
  Wyświetleń: 1601
 946. Ogłoszenie o naborze z dnia 30.08.2019 r. na zastępstwo za Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Tarnowie Opolskim w pełnym wymiarze czasu pracy
  Wyświetleń: 1600
 947. OGŁOSZENIE z dnia 29.07.2013: Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości zabudowanej przeznaczonej pod usługi publiczne z możliwością zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Walidrogi.
  Wyświetleń: 1600
 948. Wydanie informacji o przeznaczeniu działki z planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1599
 949. 2010r: Ogłoszenie -utwardzenie ulic kamieniem w Walidrogach ul. Słoneczna ( z wyłączeniem własności prywatnej) części ul. Lawendowej do ostatniej posesjiOgłoszenie o zamówienie - roboty drogowe
  Wyświetleń: 1598
 950. Obwieszczenie OKW w Opolu o zarejestrowanych listach kandydatów -SEJM okr 21
  Wyświetleń: 1594
 951. Oświadczenia majątkowe za rok 2009
  Wyświetleń: 1594
 952. Konkursy
  Wyświetleń: 1593
 953. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 1593
 954. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 1592
 955. Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarnów Opolski na 2015 - 2023
  Wyświetleń: 1589
 956. Konsultacje społeczne - 2020 r.
  Wyświetleń: 1588
 957. 2011- Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod usługi publiczne komercyjne i urządzeń transportu samochodowego w Walidrogach
  Wyświetleń: 1586
 958. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2015
  Wyświetleń: 1584
 959. Komunikat o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
  Wyświetleń: 1582
 960. Ogłoszenie o naborze - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -termin składania ofert do 31.10.2011r
  Wyświetleń: 1578
 961. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - ubezpieczenia
  Wyświetleń: 1575
 962. Obwieszczenie o terminie sesji Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia protestów i zarzutów
  Wyświetleń: 1572
 963. 8.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -sprzedaż działek budowlanych w Przyworach i Tarnowie Op.
  Wyświetleń: 1569
 964. 2011-ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Tarnowie Op i zabudowaną w Walidrogach
  Wyświetleń: 1566
 965. Ogłoszenie o przetargu ustnym na zbycie nieruchomości - 5 września 2011r.
  Wyświetleń: 1565
 966. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 1563
 967. Sprawozdanie Kwartelne Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31marca 2015r
  Wyświetleń: 1562
 968. Informacja - skład osobowy obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1561
 969. Informacja o stanie mienia gminy
  Wyświetleń: 1560
 970. Ogłoszenie o przetargu Remont drogi gminnej ul. Wyzwolenia w miejscowości Kąty Opolskie - 17.03.2009
  Wyświetleń: 1560
 971. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2010-2015
  Wyświetleń: 1560
 972. Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 4.09.2015 w sali budynku straży pożarnej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1559
 973. Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
  Wyświetleń: 1558
 974. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 1554
 975. 4.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -sprzedaż gruntu pod zabudowę ul.Zielona Tarnów Op.
  Wyświetleń: 1554
 976. Wykaz Sołtysów i członków Rad Sołeckich na kadencję 2019 - 2023
  Wyświetleń: 1553
 977. Przebudowa drogi gminnej ul. Św. Jacka w miejscowości Tarnów Opolski z dnia 22.01.2019 r.
  Wyświetleń: 1552
 978. ZAPYTANIE OFERTOWE Ubezpieczenie sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1551
 979. 2010- ogłoszenie oprzetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości.
  Wyświetleń: 1549
 980. Konkurs na stanowiska Dyrektorów Szkół i Gimnazjów- termin składania do 27 kwietnia 2007r
  Wyświetleń: 1549
 981. Obwieszczenie - termin ponownego wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nakło,Raszowa,Walidrogi
  Wyświetleń: 1547
 982. Obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany MPZP wsi Tarnów Op
  Wyświetleń: 1541
 983. 2011- Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości w Walidrogach
  Wyświetleń: 1537
 984. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 1536
 985. Plany Pracy - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1536
 986. Wykaz nieruchomości z dnia 07.04.2016 przeznaczonych do sprzedaży w drodze pezprzetargowej
  Wyświetleń: 1533
 987. Zapytanie ofertowe na wykonanie prac konserwatorskich istniejących rowów melioracyjnych w Raszowej - termin składania ofert do 22.05.2015
  Wyświetleń: 1532
 988. Obwieszczenie o okręgach wyborczych ich granicach i numerach liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 1531
 989. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim ul. Klimasa 15 z dnia 27 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 1529
 990. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1528
 991. Projekty uchwał VIII kadencji - 2018 rok (listopad - grudzień)
  Wyświetleń: 1528
 992. 2009r - Ogłoszenie o przetargu -Remont;modernizacja zbiornika wyrównawczego wody o objętości 1200 m3 - termin składania ofert 28.05.2009r
  Wyświetleń: 1527
 993. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- budowę zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 94
  Wyświetleń: 1527
 994. Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Tarnów Opolski w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
  Wyświetleń: 1526
 995. Projekty uchwał VIII kadencji - 2021 rok
  Wyświetleń: 1526
 996. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych na rok 2017
  Wyświetleń: 1525
 997. Ogłoszenie -przystąpienia do opracowania projektu budżetu Gminy Tarnów Opolski na rok 2011
  Wyświetleń: 1524
 998. Ogłoszenie dotyczące przystąpienia do opracowania projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
  Wyświetleń: 1522
 999. 006. Opłata skarbowa za czynności wykonane w Ewidencji Ludności
  Wyświetleń: 1521
 1000. Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów
  Wyświetleń: 1520
 1001. Ogłoszenie z dnia 20.09.2016 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu
  Wyświetleń: 1519
 1002. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym - wykonanie nawierzchni asfaltowej ul.Poniatowskiego i ul.Prusa w Kosorowicach- termin składania 25.09.2006r.
  Wyświetleń: 1519
 1003. Wyniki II tury Wyborów Wójta Gminy Tarnów Oolski przeprowadzonych 5 grudnia 2010 r.
  Wyświetleń: 1516
 1004. Ogłoszenie w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w Walidrogach
  Wyświetleń: 1513
 1005. Ogłoszenie: Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę naklejek i plakatów w ramach promocji projektu Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1513
 1006. Program współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi na 2012r
  Wyświetleń: 1513
 1007. Sprawozdanie z wykonania planu finasowego za rok 2006
  Wyświetleń: 1512
 1008. POSTANOWIENIE Marszałka Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu wyborów Prezydenta
  Wyświetleń: 1510
 1009. Nabór kandydata z dnia 18.03.2021 na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor - stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i ochrony przyrody
  Wyświetleń: 1498
 1010. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2014 rok
  Wyświetleń: 1498
 1011. 7.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -sprzedaż działek budowlanych w Przyworach
  Wyświetleń: 1491
 1012. OGŁOSZENIE 2013: Nowy system gospodarowania odpadami na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1490
 1013. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Przyworach
  Wyświetleń: 1485
 1014. Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy - 2003r
  Wyświetleń: 1484
 1015. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych- aktualizacja ustalona na dzień 30.10.2017
  Wyświetleń: 1484
 1016. 2012: Zarządzenie w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2013
  Wyświetleń: 1483
 1017. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - remont drogi gminnej ulica Ligonia w m. Nakło - termin składania do 09.06.2008
  Wyświetleń: 1480
 1018. Budowa stacji pomiarowej Q=15 000 Nm3/h w m. Przywory
  Wyświetleń: 1479
 1019. Obwieszczenie - o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 1479
 1020. Projekty uchwał na X Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 18 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 1477
 1021. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2005 rok
  Wyświetleń: 1475
 1022. Ogłoszenie o konkursie ofert na realizacje w 2010r zadań w zakresie kultury sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji -termin składania ofert do 6.02.2010r
  Wyświetleń: 1474
 1023. Wykaz Publicznych Przedszkoli gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1474
 1024. Ogłoszenie z dnia 11.03.201 o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości zabudowanej w Walidrogach i Miedzianej oraz nieruchomości niezabudowanych w Tarnowie Op
  Wyświetleń: 1472
 1025. Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor
  Wyświetleń: 1468
 1026. 2013: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym w sprawie zbycia nieruchomości w Tranowie Opolskim i Walidrogach
  Wyświetleń: 1467
 1027. Ogłoszenie Wójta Gminy na otwarty konkurs ofert na realizacje w 2011 roku zadań publicznych w zakresie:wspierania grup kulturalnych mniejszości narodowej
  Wyświetleń: 1467
 1028. Ogłoszenie z dnia 16.05.2016 o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Walidrogach
  Wyświetleń: 1465
 1029. Sprawozdania finansowe - 2018 rok
  Wyświetleń: 1464
 1030. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych- ustalona na dzień 19.01.2019 r.
  Wyświetleń: 1463
 1031. 05. INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCY
  Wyświetleń: 1460
 1032. 2011 - ogłoszenie o przetargu - Sprzedaż energii elektrycznej dla punktów poboru na terenie Gminy Tarnów Opolski: przepompownia ścieków p4 ul. Zielona, Tarnów Opolski oraz zbiornik wody -przepompownia wody pitnej ul. Wiejska, Miedziana - termin 04.02.2011
  Wyświetleń: 1460
 1033. Oświadczenia majątkowe za rok 2002
  Wyświetleń: 1459
 1034. Usuwanie azbestu
  Wyświetleń: 1459
 1035. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 1454
 1036. Obwieszczenia Wójta Gminy Tarnów Opolski - sortownia kruszywa naturalnego w Kosorowicach
  Wyświetleń: 1453
 1037. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - kopalnia Miedziana II
  Wyświetleń: 1450
 1038. 9.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -sprzedaż nieruchomości w Kątach Op.
  Wyświetleń: 1447
 1039. Ogłoszenie o naborze: Referent ds. ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i melioracji - termin składania ofert do 26 kwietnia 2013r.
  Wyświetleń: 1446
 1040. 2010r: Ogłoszenie o remoncie ulicy Kościuszki w Nakle -termin składania ofert 11.10.2010r
  Wyświetleń: 1444
 1041. Wykaz Bibliotek
  Wyświetleń: 1444
 1042. Sprawozdania Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2017 rok
  Wyświetleń: 1443
 1043. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym-lokal w Nakle
  Wyświetleń: 1442
 1044. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy Referent w Referacie ds. Obywatelskich i USC- termin składania ofert do 21.03.2008r
  Wyświetleń: 1441
 1045. Zapytanie ofertowe z dnia 30.03.2017 - wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 1441
 1046. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 1440
 1047. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 20.04.2016 o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaia przestrzennego wsi Przywory-2
  Wyświetleń: 1439
 1048. Protokoły wyników wyborów do Sejmu i Senatu
  Wyświetleń: 1438
 1049. Zapytanie ofertowe z dnia 12.10.2018 r.- Nadzór budowlany nad inwestycją Budowa ścieżek pieszo rowerowych w Tarnowie Opolskim (od przejazdu PKP) przez miejscowość Kosorowice do miejscowości Miedziana
  Wyświetleń: 1436
 1050. Oświadczenia majątkowe za rok 2005
  Wyświetleń: 1432
 1051. Terminarz i tematyka posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Tarnów Opolski w październiku 2016
  Wyświetleń: 1432
 1052. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrwanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 1431
 1053. Obwieszczenie - w sprawie zmiany składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1428
 1054. Zapraszenie do składania ofert na dostawę oprogramowania kadrowo-płacowego, arkuszy organizacyjnych, e-dziennika oraz programu finansowego do Urzędu Gminy Tarnów Opolski oraz jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski z dnia 09.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1428
 1055. Konkurs ofert na realizację w 2006r. zadania publicznego w zakresie Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 1427
 1056. Uchwała.XIV.114.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego
  Wyświetleń: 1422
 1057. Uchawała nr 158/2011 Składu Orzekajacego Reginialnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1417
 1058. Wykaz wieloletnich zadań inwestycyjnych gminy 2007-2009
  Wyświetleń: 1416
 1059. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 1415
 1060. konkurs ofert na realizacje w 2009r zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej - termin składania ofert do 6.02.2009r
  Wyświetleń: 1414
 1061. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych- aktualizacja ustalona na dzień 30.04.2018
  Wyświetleń: 1411
 1062. 2012: OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi dot.Programu opieki nad zwierzętami
  Wyświetleń: 1408
 1063. Budżet Gminy - 2004r.
  Wyświetleń: 1407
 1064. Konkursy przedmiotowe uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 1407
 1065. Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku
  Wyświetleń: 1407
 1066. NIEWAŻNE! Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji specjalisty ds. rekrutacji i monitoringu pn. zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1405
 1067. Wybory do Sejmu i Senatu 2007r
  Wyświetleń: 1404
 1068. Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Tarnów Opolski w 2020 roku
  Wyświetleń: 1403
 1069. 2011:Ogłoszenie o opracowaywaniu projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ALICJI i JULII ulicy w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1402
 1070. Ogłoszenie z dnia 10 grudnia 2018 roku o konsultacjach społecznych z mieszkańcmi Gminy Tarnów Opolski dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1398
 1071. OGŁOSZENIE 2013: ogłoszenie o nieruchomościach przeznaczonych do dzierżawy w drodze I ustnego nieograniczonego w miejscowości Walidrogi
  Wyświetleń: 1395
 1072. Obwieszczenie Wójta Gminy - remont drogi gminnej- ul. Zakładowa Przywory
  Wyświetleń: 1394
 1073. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystapieniu do sporządzenia zmiany MPZP terenu górniczego Górażdże II
  Wyświetleń: 1394
 1074. Obwieszczenie - budowa studni awaryjnej 1A w ramach rozbudowy ujęcia wody w Grotowicach
  Wyświetleń: 1393
 1075. Wymiana/przebudowa sieci wodociągowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1392
 1076. Budżet Gminy - 2004r
  Wyświetleń: 1391
 1077. Rejestr petycji - 2018 r.
  Wyświetleń: 1389
 1078. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Tarnów Opolski z dnia 29.08.2018 r.
  Wyświetleń: 1389
 1079. Wykaz na dzierżawę gruntu w Walidrogach w drodze przeatrgu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 1385
 1080. Obwieszczenie - o wynikach wyborów uzupełniających do Rad Gminy w Tarnowie Op.
  Wyświetleń: 1384
 1081. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy - 2003r
  Wyświetleń: 1383
 1082. Projekty uchwał VI kadencji - 2014 rok
  Wyświetleń: 1383
 1083. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych- aktualizacja ustalona na dzień 31.10.2018
  Wyświetleń: 1380
 1084. Decyzje środowiskowe -2014
  Wyświetleń: 1379
 1085. Opinia do ofert na realizację zadania publicznego - upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji 2014r
  Wyświetleń: 1379
 1086. Sprawozdania Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2016 rok
  Wyświetleń: 1379
 1087. Lokal wyborczy w Kosorowicach
  Wyświetleń: 1374
 1088. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 17 września 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 21 w wyborach do Sejmu RP
  Wyświetleń: 1374
 1089. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 1374
 1090. Projekty uchwał na XIV Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 20 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 1371
 1091. Sprawozdanie z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 1371
 1092. Zarządzenie Wójta Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1368
 1093. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 1367
 1094. Informacja dotycząca unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tarnów Opolski w 2019 roku
  Wyświetleń: 1367
 1095. Nowości wydawnicze - październik 2008r
  Wyświetleń: 1367
 1096. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - rozbudowa ZPUH MROCZEK
  Wyświetleń: 1367
 1097. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1367
 1098. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Tarnów Opolski za rok 2014
  Wyświetleń: 1366
 1099. Ogłoszenie o konkursie ofert na realizacje w 2010r zadań w zakresie klutury fizycznej i sportu -termin składania ofert do 6.02.2010r
  Wyświetleń: 1366
 1100. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego dotyczące rozbudowy drogi wojewódzkiej w Przyworach
  Wyświetleń: 1364
 1101. Ogłoszenie - o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory
  Wyświetleń: 1364
 1102. Sprawozdanie z wykonania zadań budżetowych za 2003 rok.
  Wyświetleń: 1363
 1103. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 20.04.2016 o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaia przestrzennego wsi Kąty Op-2
  Wyświetleń: 1362
 1104. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - przebudowa posadzek w salach lekcyjnych i korytarzach Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opolskim - termin składania 24.07.06r.
  Wyświetleń: 1359
 1105. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do PE w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 1357
 1106. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 1357
 1107. Ogłoszenie - spotkanie członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 1353
 1108. Ogłoszenie o przetargu - przebudowa nawierzchni ulicy Celnej w Tarnowie Opolskim -termin składania do 05.11.2007r
  Wyświetleń: 1352
 1109. Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1351
 1110. Świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Tarnów Opolski z dnia 19.11.2018 r.
  Wyświetleń: 1349
 1111. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- remont nawierzchni na ul.Św.Jacka Tarnów Opolski - termin składania ofert upływa dnia 09.10.2006r.
  Wyświetleń: 1348
 1112. Obwieszczenie - w sprawie informacji i numerach i granicach obwodów głosowania
  Wyświetleń: 1347
 1113. 2010r: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- zbycie nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1346
 1114. Podatek rolny od osób fizycznych
  Wyświetleń: 1346
 1115. 3.Ogłoszenie -rozstrzygnięcie przetargu-transport
  Wyświetleń: 1345
 1116. Ogłoszenie o terminie wyłożenia do publicznego wglądu uproszczonego planu urządzenia lasu
  Wyświetleń: 1345
 1117. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych- aktualizacja ustalona na dzień 31.03.2018
  Wyświetleń: 1344
 1118. Bibliomaj 2010
  Wyświetleń: 1343
 1119. Wybory uzupełniające 25.09.2011r
  Wyświetleń: 1343
 1120. Wybory do Sejmu i Senatu 9.10.2011r.
  Wyświetleń: 1341
 1121. Ogłoszenie - II Otwarty konkurs ofert na realizację w 2008r zadania publicznego - kultura fizyczna i sport
  Wyświetleń: 1340
 1122. Budowa drogi gminnej - ul. Wyzwolenia w m. Kąty Op.
  Wyświetleń: 1339
 1123. Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu
  Wyświetleń: 1337
 1124. Ogłoszenie - otwarty II konkurs ofert na realizacje w 2009 roku zadań publicznych w zakresie: kultury,sztuki,ochrony dóbr kultury...
  Wyświetleń: 1337
 1125. Ogłoszenie o naborze - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji ludności - składanie ofert do 15.06.2009
  Wyświetleń: 1337
 1126. Do zadań referatu Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich należy
  Wyświetleń: 1332
 1127. Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa opału dla placówek zarządzanych przez ZGKiM na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1332
 1128. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNÓW OPOLSKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zamierzonej eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego w Przyworach
  Wyświetleń: 1331
 1129. Zapytanie ofertowe z dnia 31.12.2018 r. w sprawie usługi wywozu odpadów komunalnych w roku 2019 z pojemników zlokalizowanych przy drogach i obiektach gminnych
  Wyświetleń: 1331
 1130. Ogłoszenie o konkursie ofert na realizacje w 2010r zadań w zakresie wspierania grup kulturalnych mniejszości narodowych -termin składania ofert do 6.02.2010r
  Wyświetleń: 1328
 1131. Informacja o składzie osobowym obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1326
 1132. Kontrole - rok 2018
  Wyświetleń: 1325
 1133. Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkowników wieczystych
  Wyświetleń: 1322
 1134. Ustalenie warunków zabudowy
  Wyświetleń: 1322
 1135. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 1321
 1136. Budżet Gminy - 2003r.
  Wyświetleń: 1320
 1137. Obwieszczenie o konsultacjach społecznych dot. przystąpienia do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2013-2016 z prespektywą na lata 2017-2012
  Wyświetleń: 1319
 1138. Ogłoszenie przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2015
  Wyświetleń: 1319
 1139. Podatek leśny od osób fizycznych
  Wyświetleń: 1319
 1140. Ogłoszenie - o wynajęciu lokalu użytkowego w Przyworach
  Wyświetleń: 1316
 1141. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - dowóz dzieci do szkół wraz z opiekunami - termin składania do 18.05.2007r.
  Wyświetleń: 1316
 1142. Obwieszczenie - zawiadomienie o wyłożeniu do konsultacji społecznych prognozy oddziaływania na środowisko oraz planu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 1312
 1143. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1312
 1144. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2007r zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu cz.II - termin składania do 30.09.2007r.
  Wyświetleń: 1311
 1145. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014r
  Wyświetleń: 1310
 1146. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Działkowej i ul. Celnej w Tarnowie Opolskim -termin składania 25.09.2006r.
  Wyświetleń: 1306
 1147. Zapytania ofertowe z dnia 26.05.2017 - usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1306
 1148. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - rozbudowa ZPUH MROCZEK
  Wyświetleń: 1303
 1149. Terminarz Komisji stałych
  Wyświetleń: 1301
 1150. Obwieszczenie Wójta Gminy - remont drogi gminnej- ul. Dzierżonia Raszowa
  Wyświetleń: 1300
 1151. Zezwolenie na utrzyamnia psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 1299
 1152. Ogłoszenie o konkursie ofert na realizacje w 2010r zadań w zakresie pomocy społecznej -termin składania ofert do 6.02.2010r
  Wyświetleń: 1297
 1153. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- stacja pomp - termin do 30.10.06r.
  Wyświetleń: 1297
 1154. Sprzedaż działek budowlanych w drodze przetargu
  Wyświetleń: 1297
 1155. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2005
  Wyświetleń: 1295
 1156. Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania...
  Wyświetleń: 1291
 1157. Obwieszczenie Wójta Gminy o terminie sesji Rady Gminy w sprawie uchwalenia MPZP dla wsi Nakło,Raszowa,Walidrogi
  Wyświetleń: 1291
 1158. Wykaz Bibliotek
  Wyświetleń: 1291
 1159. 2.Ogłoszenie -rozstrzygnięcie przetargu-budowa kotłowni w GOK
  Wyświetleń: 1288
 1160. Koserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnów Opolski - z dnia 21.04.2017
  Wyświetleń: 1288
 1161. Program ochrony Środowiska 2004-2006
  Wyświetleń: 1288
 1162. Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 1287
 1163. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 1286
 1164. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Termomodernizację budynku Urzędu Gminy Tarnów Opolski z budową kotłowni wodnej opalanej gazem ziemnym GZ50, instalacji centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej -termnin składania 10.08.06r.
  Wyświetleń: 1285
 1165. Ogłoszenie o naborze z dnia 21.02.2018r. na wolne stanowisko urzędnicze -podinspektor - ds. energetyki gminnej i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1284
 1166. Obwieszczenie Wójta Gminy - remont drogi gminnej- ul. Celna Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1282
 1167. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008r
  Wyświetleń: 1282
 1168. Kontrole - rok 2019
  Wyświetleń: 1281
 1169. Informacja o stawkach podatku od środków transportowych oraz podatku od nieruchomości na rok 2010r
  Wyświetleń: 1280
 1170. Nabór na wolne stanowisko pracy- Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim - termin do 30.05.2008r
  Wyświetleń: 1279
 1171. Informacja PKW o udziale obywateli UE
  Wyświetleń: 1277
 1172. Ogłoszenie o naborze z dnia 10.07.2020 r. na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami i ochrony przyrody
  Wyświetleń: 1274
 1173. Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 1272
 1174. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- zbycie nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę w Tarnowie Op i Przyworach - przetarg 14.09.09r
  Wyświetleń: 1271
 1175. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1267
 1176. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie kotłowni na gaz w PSP Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1267
 1177. Otwarty konkurs ofert - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - termin składania ofert 5.03.2008
  Wyświetleń: 1267
 1178. Modernizacja dachu na budynku wielofunkcyjnym w Kosorowicach z dnia 27 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 1266
 1179. OGŁOSZENIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA INWESTYCJE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA- program wymiany kotłów 2020
  Wyświetleń: 1264
 1180. Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nakle oraz Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Op.
  Wyświetleń: 1263
 1181. Transport Drogowy
  Wyświetleń: 1263
 1182. Ogłoszenie o zamowieniu Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji ścieków komunalnych miejscowości Miedziana Gm.Tarnów Opolski - termin składani 19.11.2007
  Wyświetleń: 1262
 1183. Rejestr petycji - 2017 r.
  Wyświetleń: 1259
 1184. Modernizacja dachu na budynku wielofunkcyjnym w Kosorowicach z dnia 11 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 1255
 1185. Obwieszczenie - kanalizacja sanitarna w m. Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1254
 1186. Przebudowa ulicy Zakładowej w Przyworach część II - termin składania ofert 26.02.2008
  Wyświetleń: 1250
 1187. Obwieszczenia Wójta Gminy Tarnów Opolski - 2005r
  Wyświetleń: 1249
 1188. Obwieszczenie OKW w Opolu o zarejestrowanych kandydatach -SENAT okr 52
  Wyświetleń: 1249
 1189. Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych z dnia 18.07.2018
  Wyświetleń: 1249
 1190. Wykreślenie z wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1248
 1191. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły i Przedszkola - termin składania do 11 kwietnia 2007r
  Wyświetleń: 1246
 1192. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 06.10.2016 o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych (...)
  Wyświetleń: 1244
 1193. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - kanalizacja
  Wyświetleń: 1244
 1194. Projekty uchwał na XX Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 30 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1244
 1195. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1244
 1196. Ogłoszenie o naborze -Referent świadczeń alimentacyjnych -składanie ofert do 15.05.2009
  Wyświetleń: 1243
 1197. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania -złoza Przywory obszar górniczy nr 6
  Wyświetleń: 1243
 1198. Czytelnicy zarejestrowani w latach 2007 - 2008
  Wyświetleń: 1242
 1199. Zarządzenia Wójta Gminy - 2022 r.
  Wyświetleń: 1241
 1200. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 1240
 1201. 004. Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego - ponad 2 miesiące
  Wyświetleń: 1237
 1202. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie nawierzchni boiska w Gimnazjum w Przyworach - termin składania 27.07.2006r.
  Wyświetleń: 1236
 1203. Projekty uchwał na XXI Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 18 września 2020 r.
  Wyświetleń: 1235
 1204. OGŁOSZENIE 2013: Nowy system gospodarowania odpadami na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1231
 1205. Zapytanie ofertowe z dnia 17.12.2018 r. w sprawie usługi wywozu odpadów komunalnych w roku 2019 z pojemników zlokalizowanych przy drogach i obiektach gminnych
  Wyświetleń: 1231
 1206. Biuletyn Gminnej Biblioteczki Publicznej
  Wyświetleń: 1229
 1207. INFORMACJA o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1228
 1208. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- zbycie nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
  Wyświetleń: 1228
 1209. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowe w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1226
 1210. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2002 rok
  Wyświetleń: 1226
 1211. Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługowo-przemysłową- 26.03.2007
  Wyświetleń: 1224
 1212. 2009r: Ogłoszenie o przetargu-Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej do oświetlenia ulicznego Gminy Tarnów Opolski-termin składania ofert do 21.12.2009r
  Wyświetleń: 1221
 1213. Komunikat Wójta Gminy z dnia 2 kwietnia 2004r.
  Wyświetleń: 1221
 1214. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym-utwardzenie placu przy ul. Św. Marcina z budową miejsc postojowych w Tarnowie Opolskim -termin do 06.03.06r.
  Wyświetleń: 1220
 1215. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - utwardzenie ul. Sosnowej w Miedzianej - termin składania ofert 09.10.2006 r.
  Wyświetleń: 1219
 1216. Decyzje środowiskowe - 2020r
  Wyświetleń: 1218
 1217. Informacja Starosty Opolskiego z dnia 20.06.2016 o rozpoczęciu prac geodezyjnych dot.modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali
  Wyświetleń: 1218
 1218. Nabór kandydatów na stanowisko: Monter konserwator sieci wod.- kan. - składanie ofert do 20.03.2014r
  Wyświetleń: 1217
 1219. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o przyznanych numerach dla list kandydatów wyborczych w wyborach do rady Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1217
 1220. Umowa dzierżawy
  Wyświetleń: 1217
 1221. Wniosek dotyczący naboru o przyznanie dotacji celowej na inwestycje z zakresu ochrony środowiska slużące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza
  Wyświetleń: 1217
 1222. Budżet Gminy - 2005r.
  Wyświetleń: 1213
 1223. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie nawierzchni boiska w Gimnazjum w Przyworach.
  Wyświetleń: 1213
 1224. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną z dnia 10 stycznia
  Wyświetleń: 1212
 1225. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- wymiana stolarki okiennej i drzwi w GOKu
  Wyświetleń: 1209
 1226. Wybory do Izby Rolniczej - 2019 r.
  Wyświetleń: 1209
 1227. Decyzje środowiskowe - 2021r
  Wyświetleń: 1208
 1228. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- remont chodnika na ul.Św.Marcina Tarnów Opolski - termin do 05.04.06r.
  Wyświetleń: 1207
 1229. Rejestracja zgonu
  Wyświetleń: 1207
 1230. Budżet Gminy - 2005r
  Wyświetleń: 1206
 1231. Obiweeszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1205
 1232. Ogłoszenie o przetargu ustnym
  Wyświetleń: 1203
 1233. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - obsługa kotłowni w placówkach zarządzanych przez ZGKiM- termin składania 02.11.2006r
  Wyświetleń: 1202
 1234. 003. Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego
  Wyświetleń: 1201
 1235. Oświadczenia majątkowe za rok 2020
  Wyświetleń: 1201
 1236. Sesja Nr XIV z dnia 20 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 1200
 1237. Ogłoszenie o przetargu - remont nawierzchni w ulicy Chopina w miejscowości Nakło- składanie ofert do 20.05.2009
  Wyświetleń: 1198
 1238. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2007r zadania publicznego w zakresie kultury,kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1198
 1239. Obiweeszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski-wyrobisko Miedziana
  Wyświetleń: 1197
 1240. Nabór na wolne stanowisko pracy- Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej- do 25.11.2005r.
  Wyświetleń: 1196
 1241. Obwieszczenie Wójta Gminy -lokalizacja i montaż sortowni kruszywa naturalnego na części działki nr 339 k.m. 2 obręb Miedziana.
  Wyświetleń: 1196
 1242. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
  Wyświetleń: 1195
 1243. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 17 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 52 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1195
 1244. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Przywory
  Wyświetleń: 1193
 1245. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji- termin składania ofert do 05.05.2008r
  Wyświetleń: 1191
 1246. Modernizacja dachu na budynku wielofunkcyjnym w Kosorowicach z dnia 24.05.2019
  Wyświetleń: 1190
 1247. Zarządzenie Nr OR 120.5.2015 z dnia 30 stycznia 2015r w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1189
 1248. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski-Przywory obszar górniczy nr 5
  Wyświetleń: 1187
 1249. Nabór na wolne stanowisko pracy- samodzielny księgowy/Aspirant pracy socjalnej- do 23.06.2006r.
  Wyświetleń: 1186
 1250. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną- termin 30.03.06r.
  Wyświetleń: 1185
 1251. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Tarnów Opolski z dnia 13.09.2018 r.
  Wyświetleń: 1185
 1252. Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
  Wyświetleń: 1184
 1253. Konkurs na kandydata - stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Przyworach - 02.10.2006r.
  Wyświetleń: 1179
 1254. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - Polskiej Telefonii Cyfrowej
  Wyświetleń: 1179
 1255. Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 1179
 1256. Ogłoszenie o prztargu nieograniczonym - ulicy Zakładowej w m. Przywory w celu włączenia jej do drogi wojewódzkiej. Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, podsypki z materiału kamiennego, podbudowy z kamienia łamanego, warstwy odsącz
  Wyświetleń: 1174
 1257. Obwieszczenie - Kanalizacja sanitarna w m. Miedziana
  Wyświetleń: 1173
 1258. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  Wyświetleń: 1173
 1259. wniosek i szacowanie strat w rolnictwie powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiaka atmosferycznego
  Wyświetleń: 1172
 1260. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - kanalizacja
  Wyświetleń: 1169
 1261. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2004.
  Wyświetleń: 1169
 1262. Kontrole - rok 2017
  Wyświetleń: 1167
 1263. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim -do dnia 22.06.2007
  Wyświetleń: 1167
 1264. Projekty uchwał na XIII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 25 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 1167
 1265. 2010r: Ogłoszenie o przetargu -na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną ul.Zielona w Tarnowie Op
  Wyświetleń: 1163
 1266. Plan Gospodarki Odpadami 2004-2006
  Wyświetleń: 1161
 1267. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wuborczej o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 1160
 1268. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- przełożenia chodnika z wykonaniem zatoki postojowej
  Wyświetleń: 1160
 1269. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie nawierzchni na ul Jakuba Kanii w Nakle - termin składania ofert 09.10.2006r.
  Wyświetleń: 1157
 1270. Sesja Nr XI z dnia 20 września 2019 r.
  Wyświetleń: 1157
 1271. Projekt budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2009 rok
  Wyświetleń: 1154
 1272. POSTANOWIENIE NR 709 2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1153
 1273. 2010r: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości w Tarnowie Op ul.Zielona i Przywory ul.Miodowa
  Wyświetleń: 1150
 1274. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie gruntu w Walidrogach - przetarg 7.10.2009r
  Wyświetleń: 1149
 1275. Zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok I i II półrocze.doc
  Wyświetleń: 1149
 1276. Sesja Nr XX z dnia 30 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1144
 1277. Obiweeszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - chodnik w Miedzianej
  Wyświetleń: 1142
 1278. Ogłoszenie o przetargu - remont nawierzchni w ul. Zawadzkiego w miejscowości Tarnów Opolski- termin składania ofert do 24.09.2009r
  Wyświetleń: 1142
 1279. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Wyświetleń: 1141
 1280. Sesja Nr III z dnia 20 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1141
 1281. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2005
  Wyświetleń: 1141
 1282. Nabór na wolne stanowisko pracy-Podinspektor Referatu Gospodarki Terenowej i Inwestycji w Urzędzie Gminy- do 19.02.2007r.
  Wyświetleń: 1137
 1283. Zapytanie ofertowe na usługi wywozu odpadów komunalnych w roku 2020 z pojemników zlokalizowanych przy drogach i obiektach gminnych z dnia 18 grudnia
  Wyświetleń: 1136
 1284. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -przebudowę lini napowietrznej -termin składania 16.04.2007r.
  Wyświetleń: 1135
 1285. Sprzedaż działek niezbędnych dla poprawienia warunków zagospodarowania
  Wyświetleń: 1134
 1286. Praca z dziećmi - 2009r
  Wyświetleń: 1133
 1287. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - 2012r
  Wyświetleń: 1133
 1288. ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- wynajem lokalu-klubo kawiarnię w Miedzianej - 6 pażdziernik 2008r
  Wyświetleń: 1129
 1289. Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Gminy Tarnów Opolski w 2018 roku
  Wyświetleń: 1127
 1290. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 02.08.2016 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę urządzeń wodnych wzdłuż trasy gazociągu
  Wyświetleń: 1127
 1291. ogłoszenie o przetargu na wykonanie zjazdu z drogi krajowej wWalidrogach
  Wyświetleń: 1127
 1292. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych- ustalona na dzień 30.04.2019 r.
  Wyświetleń: 1123
 1293. Wykaz placówek oświatowych Gminy Tarnów Opolski - 01.09.2019 r.
  Wyświetleń: 1123
 1294. Roboty wykończeniowe w klasach oraz korytarzach w budynku szkoły w Tarnowie Opolskim z dnia 19 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 1122
 1295. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- na świadczenia ochrony ubezpieczeniowej na rzecz gminy - termin do 29.11.08r.
  Wyświetleń: 1121
 1296. Ogłoszenie o przetargu nieogroniczonym - remont kotłowni w Przedszkolu Tarnów Opolski - termin do 10.07.2006r.
  Wyświetleń: 1120
 1297. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokali użytkowych w miejscowości Nakło - 20.05.2009
  Wyświetleń: 1120
 1298. Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, na terenie Gminy Tarnów Opolski w roku 2016 - termin składania 07 lipca 2016r.
  Wyświetleń: 1115
 1299. Sprawozdania Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2015 rok
  Wyświetleń: 1115
 1300. wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 1115
 1301. Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową - 16.01.2008r
  Wyświetleń: 1114
 1302. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji- termin składania ofert do 16.10.2007r
  Wyświetleń: 1112
 1303. Program zajęć na czas ferii zimowych 2007r
  Wyświetleń: 1112
 1304. Opłaty skarbowe w USC
  Wyświetleń: 1111
 1305. Postanowienie Nr 286.2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do PE
  Wyświetleń: 1110
 1306. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 1109
 1307. Zawiadomienie Wójta Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1104
 1308. Obwieszczenie - złoże Przywory obszar górniczy nr 6
  Wyświetleń: 1101
 1309. Świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Tarnów Opolski z dnia 4.11.2019 r.
  Wyświetleń: 1101
 1310. Obwieszczenie Wójta Gminy - budowa zakładu do produkcji karmy dla zwierząt domowych
  Wyświetleń: 1099
 1311. Ramowy plan współpracy na rok 2008 - Nakło
  Wyświetleń: 1098
 1312. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- sieć tranzytowa wodociagowa z Miedzianej do Kątów Op.-termin do 30.11.06r.
  Wyświetleń: 1096
 1313. Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych
  Wyświetleń: 1094
 1314. Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu ustnym - zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Przyworach-termin składania ofert 19.03.2008r.
  Wyświetleń: 1093
 1315. Otwarty konkurs ofert 2008r -w zakresie pielęgnacji w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych
  Wyświetleń: 1091
 1316. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych samorządu gminy w 2007r.
  Wyświetleń: 1090
 1317. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- wykonanie chodnika z wykonaniem zatoki postojowej
  Wyświetleń: 1089
 1318. Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor Referatu Gospodarki Terenowej i Inwestycji- do 06.06.2006r.
  Wyświetleń: 1088
 1319. Zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1087
 1320. Interpelacje i zapytania radnych złożone w 2018 roku
  Wyświetleń: 1086
 1321. Ogłoszenie o przetargu nieogroniczonym - remont nawierzchni dróg nieasfaltowych w gminie Tarnów Opolski - termin do 17.07.06r.
  Wyświetleń: 1086
 1322. INFORMACJA o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1083
 1323. Zajęcia dzieci w Gminnej Bibliotece Publicznej w 2007r
  Wyświetleń: 1083
 1324. Ogłoszenie- o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 1082
 1325. Postanowienie Nr 355_2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w gminie Tarnow Opolski
  Wyświetleń: 1081
 1326. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2014r
  Wyświetleń: 1081
 1327. 2010r:Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- zbycie nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę usługowo-handlową w Walidrogach
  Wyświetleń: 1080
 1328. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - remont drogi gminnej - ulica Damrota w m. Tarnów Opolski - termin składania do 06.06.2008
  Wyświetleń: 1078
 1329. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1077
 1330. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - stacja bazowa Plus GSM
  Wyświetleń: 1077
 1331. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - obsługa kotłowni w placówkach zarządzanych przez ZGKiM- termin składania 16.10.2006r
  Wyświetleń: 1075
 1332. Uchawała nr 157/2011 Składu Orzekajacego Reginialnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o mozliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Tarnów Opolski na 2011 rok
  Wyświetleń: 1075
 1333. Interpelacje i zapytania radnych złożone w 2020 roku
  Wyświetleń: 1074
 1334. Rejestr wydanych zezwoleń na uprawę maku i konopi włóknistych
  Wyświetleń: 1074
 1335. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - remont części chodnika na ul Jakuba Kanii w Nakle - termin składania ofert 09.10.2006
  Wyświetleń: 1072
 1336. Budżet Gminy - 2003r
  Wyświetleń: 1071
 1337. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 20.04.2016 o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaia przestrzennego wsi Miedziana-2
  Wyświetleń: 1069
 1338. Sesja Nr XIII z dnia 25 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 1069
 1339. Sesja Nr XLIX z dnia 10 października 2018 r.
  Wyświetleń: 1065
 1340. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy-pracownik socjalny- termin składania ofert do 17.08.2007r.
  Wyświetleń: 1062
 1341. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie utwardzenia z kostki betonowej ul.Zielonej w Tarnowie Opolskim- termin składania 25.09.2006r.
  Wyświetleń: 1061
 1342. Zapytanie ofertowe z dnia 23.05.2019 r. - Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1061
 1343. Ogłoszenie - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim przeznacza do sprzedaży....w dniach od 5 do 16 kwietnia 2007r
  Wyświetleń: 1059
 1344. Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych - 2003r
  Wyświetleń: 1059
 1345. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
  Wyświetleń: 1058
 1346. Zapytanie ofertowe z dnia 20.03.2019 r.- Nadzór budowlany nad inwestycją - Przebudowa drogi gminnej ul. Św. Jacka w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1058
 1347. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Nr 13
  Wyświetleń: 1057
 1348. Ogłoszenie - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory-13.07.2007
  Wyświetleń: 1055
 1349. Wykaz placówek oświatowych Gminy Tarnów Opolski - 01.01.2019 r.
  Wyświetleń: 1055
 1350. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1054
 1351. Ogłoszenie o naborze - Młodszy Referent ds. księgowości budżetowej - składanie ofert do 14.07.2009r
  Wyświetleń: 1053
 1352. Obwieszczenie Wójta Gminy - budowa zakładu do produkcji karmy dla zwierząt domowych
  Wyświetleń: 1050
 1353. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych- ustalona na dzień 31.10.2019 r
  Wyświetleń: 1048
 1354. Protokół z dnia 23.01.2019 r. z Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 1047
 1355. Kontrole - rok 2016
  Wyświetleń: 1046
 1356. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 15 kwietnia 2014
  Wyświetleń: 1040
 1357. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 26.09.2016 o zakończeniu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę urządzeń wodnych wzdłuż trasy gazociągu
  Wyświetleń: 1039
 1358. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonej w drodze I przetargu ustnego nieograniczonych do sprzedaży w m. Walidrogi i Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1038
 1359. Ogłoszenie o naborze - Referent świadczeń socjalnych - składanie ofert do 15.05.2009r
  Wyświetleń: 1037
 1360. Interpelacje i zapytania radnych złożone w 2019 roku
  Wyświetleń: 1036
 1361. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - zakup ciągnika
  Wyświetleń: 1036
 1362. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2021 roku
  Wyświetleń: 1036
 1363. Protokół z dnia 23.01.2017 z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego Szkół Gimnazjalnych w roku szkolnym 2016-2017
  Wyświetleń: 1036
 1364. Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Tarnów Opolski, jej jednostek organizacyjnych i innych z dnia 14.11.2019
  Wyświetleń: 1035
 1365. Rejestr petycji - 2016 r.
  Wyświetleń: 1035
 1366. Informacja dotycząca unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tarnów Opolski w 2017 r
  Wyświetleń: 1027
 1367. Projekt budowlano-wykonawczy dla zadania „Budowa ścieżki pieszo–rowerowej wzdłuż ulicy K. Klimasa w m. Tarnów Opolski, w ciągu drogi powiatowej nr 1712 O" z dnia 5 marca 2020
  Wyświetleń: 1027
 1368. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie gruntu w Walidrogach- przetarg 7.09.2009r
  Wyświetleń: 1022
 1369. Zapytanie ofertowe z dnia 14.02.2018 w sprawie świadczenia usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych administratorowi bezpieczeństwa informacji zgodnie z przepisami UODO
  Wyświetleń: 1022
 1370. konkurs ofert na realizacje w 2009r zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu - termin składania ofert 6.02.2009r
  Wyświetleń: 1020
 1371. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową -25.09.2006
  Wyświetleń: 1020
 1372. Protokół z dnia 17.01.2019 r. z Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego szkół gimnazjalnych
  Wyświetleń: 1020
 1373. Sprawozdanie kwartalne Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 marca 2014r
  Wyświetleń: 1020
 1374. Konkurs ofert na realizacje w 2009r zadań publicznych w zakresie wspierania grup kulturalnych mniejszości narodowych - termin składania ofert 6.02.2009r
  Wyświetleń: 1019
 1375. NIEAKTUALNE: W zakładce OGŁOSZENIA umieszczone jest ogłoszenie w sprawie zatrudnienia pracownika na umowę na czas określony - na zastępstwo, na stanowisko ds. remontów i inwestycji
  Wyświetleń: 1019
 1376. Wytyczne obwodowych komisji wyborczych - materiały szkoleniowe
  Wyświetleń: 1019
 1377. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzeniu MPZP terenów ekspolatacji kruszywa w Przyworach
  Wyświetleń: 1017
 1378. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1013
 1379. Nabór na wolne stanowisko pracy - Główny księgowy do Zakładu Gospodareki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim -do 03.04.2006r.
  Wyświetleń: 1011
 1380. Obwieszczenie o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego “GÓRAŻDŻE II” .
  Wyświetleń: 1011
 1381. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługowo-przemysłową-25.11.2009
  Wyświetleń: 1011
 1382. Informacje - 2019 r.
  Wyświetleń: 1009
 1383. Zarządzenie Nr OR.0050.177.2020 z dnia 27.03.2020 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2019 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019
  Wyświetleń: 1009
 1384. Sesja Nr XVI z dnia 24 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 1007
 1385. Zarządzenie Nr 68/04 Wojewody Opolskiego z dnia 8 czerwca 2004r.
  Wyświetleń: 1007
 1386. Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 1005
 1387. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji- termin składania ofert do 21.03.2008r
  Wyświetleń: 1003
 1388. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - 2006r
  Wyświetleń: 1003
 1389. Sesja Nr XXI z dnia 18 września 2020 r.
  Wyświetleń: 1000
 1390. Wykaz jednostek posiadajacych zezwolenie na wywożenie nieczystości ciekłych na terenie gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1000
 1391. zawiadomienie- budowa chodnika Kosorowice-Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1000
 1392. Informacja dot. unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tarnów Opolski w 2018 roku
  Wyświetleń: 999
 1393. Budżet Gminy Tarnów Opolski uchwalony na rok 2003
  Wyświetleń: 998
 1394. Budżet Gminy Tarnów Opolski uchwalony na rok 2004
  Wyświetleń: 998
 1395. Informacja dotycząca unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tarnów Opolski w 2020 roku
  Wyświetleń: 997
 1396. Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego
  Wyświetleń: 997
 1397. Protokół z dnia 31.01.2017 z zawodów Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego Szkół Gimnazjalnych w roku szkolnym 2016-2017
  Wyświetleń: 996
 1398. Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnów Opolski - z dnia 20.04.2018
  Wyświetleń: 995
 1399. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski na rok 2020
  Wyświetleń: 995
 1400. Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
  Wyświetleń: 993
 1401. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - sieć tranzytowa wodociągowa - unieważniony
  Wyświetleń: 990
 1402. Ogłoszenie w sprawie konsultacji Planu Rozwoju Lokalnego z mieszkańcami Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 990
 1403. Raport o stanie Gminy Tarnów Opolski za 2018 rok
  Wyświetleń: 989
 1404. Ogłoszenie o naborze z dnia 09.10.2020r. na wolne stanowisko urzęnicze ds. zamówień publicznych i promocji Gminy w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w Referacie Zamówień Publicznych i Promocji
  Wyświetleń: 985
 1405. Wykaz placówek oświatowych Gminy Tarnów Opolski - 01.01.2018 r.
  Wyświetleń: 984
 1406. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - stacja bazowa Plus GSM
  Wyświetleń: 983
 1407. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - zbycie nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę usługowo-przemysłową w Walidrogach- 14 listopada 2008r
  Wyświetleń: 983
 1408. Ogłoszenie o przetargu - Dowóz uczniów do szkół wraz z opiekunami na terenie gminy Tarnów Opolski w roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011 - termin składania ofert 05.06.2009r
  Wyświetleń: 982
 1409. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski na rok 2018
  Wyświetleń: 982
 1410. Protokół z dnia 24.01.2017 z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego Szkół Gimnazjalnych w roku szkolnym 2016-2017
  Wyświetleń: 982
 1411. Protokół z dnia 25.01.2017 z zawodów gminnych Wojeówdzkiego Konkursu Matematycznego Szkół Gimnazjalnych w roku szkolnym 2016-2017
  Wyświetleń: 979
 1412. Sprawozdania Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2014 rok
  Wyświetleń: 978
 1413. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Termomodernizację budynku Urzędu Gminy Tarnów Opolski z budową kotłowni wodnej opalanej gazem ziemnym GZ50, instalacji centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej -termnin składania 01.09.06r.
  Wyświetleń: 977
 1414. Rekrutacja do przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022
  Wyświetleń: 973
 1415. Protokół z dnia 18.01.2019 r. z Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 972
 1416. Otwarty konkurs ofert 2008r. w zakresie kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 971
 1417. Budowa drogi gminnej ul. Nowa w m. Nakło z dnia 1 września 2020 r.
  Wyświetleń: 970
 1418. Protokół z dnia 2.02.2018 r. z Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 970
 1419. Wniosek na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 967
 1420. Protokół z dnia 17.01.2020 r. z zawodów gminnych Konkursu Biologicznego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 966
 1421. Informacje - 2019r.
  Wyświetleń: 964
 1422. Protokół z dnia 19.01.2017 z zawodów gminnych Wojeódzkiego Konkursu Jezyka Niemieckiego Szkół Gimnazjalnych w roku szkolnym 20162017
  Wyświetleń: 964
 1423. konkurs ofert na realizacje w 2009r zadań publicznych w zakresie kultury sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji - termin składania ofert 6.02.2009r
  Wyświetleń: 962
 1424. Zapytanie ofertowe z dnia 20.06.2018 na wykonanie zadania Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 960
 1425. Wykaz placówek oświatowych Gminy Tarnów Opolski - 01.01.2017 r.
  Wyświetleń: 959
 1426. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych ul. Ogórkowej w Tarnów Opolski z dnia 16 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 958
 1427. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski na rok 2019
  Wyświetleń: 957
 1428. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych gminy Tarnów Opolski w 2008 roku przez organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 956
 1429. Kontrole - rok 2020
  Wyświetleń: 955
 1430. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 02.08.2016 w sprawie wszczęcia postepowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie gazociągiem rzek
  Wyświetleń: 955
 1431. Sprawozdanie z wykonania zadań budżetowych za I półrocze 2004r.
  Wyświetleń: 955
 1432. Zapytanie ofertowe z dnia 02.12.2019 r. - oferty cenowe na odbiór, transport i przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 953
 1433. Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach
  Wyświetleń: 952
 1434. Konkurs na stanowiska dyrektorów w terminie do 10 marca 2008r.
  Wyświetleń: 952
 1435. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Opolskiego w 2019r
  Wyświetleń: 952
 1436. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.
  Wyświetleń: 951
 1437. Wniosek o wykreślenie z rejestru
  Wyświetleń: 951
 1438. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie nawierzchni asfaltowej z podbudową i studzienkami na ul.Młyńskiej w Raszowej -termin składania 25.09.2006r.
  Wyświetleń: 949
 1439. Zarządzenie Nr OR.0050.37.2019 z dnia 15.02.2019r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2019r.
  Wyświetleń: 949
 1440. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 09.09.2019 r. o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanej w Nakle
  Wyświetleń: 948
 1441. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski na rok 2017
  Wyświetleń: 946
 1442. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2006r-2010r
  Wyświetleń: 945
 1443. Zmiana wpisu w rejestrze
  Wyświetleń: 943
 1444. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę w Walidrogach
  Wyświetleń: 941
 1445. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 15.10.2018 o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Miedziana i Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 941
 1446. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 21.09.2018 o III nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości nezabudowanej położonej w miejscowości Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 941
 1447. Protokół z dnia 2.02.2018 r. z Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 941
 1448. Protokół z dnia 1.02.2018 r. z Wojewódzikego Konkusu Biologicznego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 939
 1449. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w Gminie Tarnów Opolski w zakresie Pomocy Społecznej lub Kultury Fizycznej i Sportu
  Wyświetleń: 938
 1450. Sprawozdania Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2020 rok
  Wyświetleń: 938
 1451. Zapytanie ofertowe z dnia 03.06.2019 r. - Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach Opole, Dobrzen Wielki i Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 935
 1452. Budżet Gminy - 2006r
  Wyświetleń: 934
 1453. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- dzierżawa nieruchomości w Walidrogach- termin składania 5.02.2009r
  Wyświetleń: 932
 1454. Projekty uchwał na XXIX Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 30 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 931
 1455. Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych z dnia 1.08.2019
  Wyświetleń: 931
 1456. Sesja Nr XLV z dnia 25 maja 2018 r.
  Wyświetleń: 930
 1457. Wpis do rejestru działalnośći regulowanej
  Wyświetleń: 930
 1458. Zarządzenie Nr OR.0050.38.2019 z dnia 21.02.2019r w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz mniejsz
  Wyświetleń: 930
 1459. Informacja o składach i godzinach pracy obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 929
 1460. Protokół z dnia 24.01.2019 r. z Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 929
 1461. Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urządu Gminy za 2018 rok
  Wyświetleń: 929
 1462. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - remont części chodnika na ul Jakuba Kanii w Nakle - termin składania ofert 13.12.2006
  Wyświetleń: 928
 1463. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy w dniu 20 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 928
 1464. Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do 30 września 2019 roku
  Wyświetleń: 928
 1465. Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018 r. - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 926
 1466. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 28.09.2016 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór i zrzut wód powierzchniowych z rzeki Odra
  Wyświetleń: 925
 1467. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych
  Wyświetleń: 925
 1468. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 923
 1469. Projekty uchwał na XXIV Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 28 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 923
 1470. Obwieszczenie Wójta Gminy- o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 922
 1471. Protokół z dnia 21.01.2020 r. z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 922
 1472. Sesja Nr XXXVI z dnia 30 sierpnia 2017 r.
  Wyświetleń: 922
 1473. Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2018 r. - Urząd Gminy Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 922
 1474. Koło Łowieckie 3 Lis Zarząd Okręgowy Opole - informacja o planowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejscu polowań zbiorowych na 2019/2020
  Wyświetleń: 921
 1475. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski na rok 2015 z dnia 27.04.2015r.
  Wyświetleń: 917
 1476. Koło Łowieckie "OSTOJA" Krapkowice - plan polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2019/2020
  Wyświetleń: 916
 1477. Projekt Budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2020 rok
  Wyświetleń: 915
 1478. Sesja Nr XXXVII z dnia 25 września 2017 r.
  Wyświetleń: 915
 1479. SPROSTOWANIE OMYŁEK PISARSKICH w Konkursie ofert z dnia 23.01.2018 na realizacje w 2018 roku zadan publicznych z zakresu kultury sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 915
 1480. Sesja Nr II z dnia 3 grudnia 2014 r.
  Wyświetleń: 914
 1481. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 17.06.2019 r. o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kąty Opolskie przy ul. Kościelnej 12
  Wyświetleń: 913
 1482. Sesja Nr XLVI z dnia 26 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 912
 1483. Rejestr petycji - 2021 r.
  Wyświetleń: 909
 1484. Zapytanie radnej Anny Gebauer z dnia 13 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 909
 1485. Projekt budżetu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 905
 1486. Protokół z dnia 30.01.2018 r. z Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 905
 1487. Protokół z dnia 31.01.2018 r. z Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 903
 1488. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 11.05.2018, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbiórka istniejącej stacji gazowej wysokiego ciśnienia oraz budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysoki
  Wyświetleń: 902
 1489. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Tarnów Opolski za rok 2018
  Wyświetleń: 901
 1490. Ogłoszenie: Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę naklejek i plakatów w ramach promocji projektu Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 897
 1491. Nabór kandydata z dnia 01.12.2020 na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor - stanowisko ds. zamówień publicznych i promocji Gminy
  Wyświetleń: 896
 1492. PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY TARNÓW OPOLSKINA LATA 2018-2032
  Wyświetleń: 896
 1493. Protokół z dnia 20.01.2020 r. z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 896
 1494. Protokół z dnia 25.01.2019 r. z Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 893
 1495. Wykaz Sołtysów i członków Rad Sołeckich na kadencję 2011 - 2015
  Wyświetleń: 892
 1496. Interpelacja radnej Anny Gebauer w sprawie zastoisk wodnych w Tarnowie Opolskim z dnia 23 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 890
 1497. Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2018 r. - Gmina Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 888
 1498. Zarządzenie Nr OR.0050.141.2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia II etapu eliminacji gminnych
  Wyświetleń: 888
 1499. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku
  Wyświetleń: 887
 1500. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 19.02.2018 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 885
 1501. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w celu realizacji inwestycji polegającej na przebudowie linii kolejowej na odcinku Kędzierzyn Koźle - Opole Groszowice
  Wyświetleń: 883
 1502. Koło Łowieckie Nr 1 "JELEŃ" Strzelce Opolskie - informacja w sprawie dodatkowego polowania zbiorowego
  Wyświetleń: 882
 1503. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
  Wyświetleń: 879
 1504. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych- ustalona na dzień 01.06.2020 r.
  Wyświetleń: 879
 1505. Sprawozdanie Rb-NDS (korekta) za okres od początku roku do 31 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 879
 1506. Uchwała.XIII.102.2019 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku
  Wyświetleń: 879
 1507. Wykaz Sołtysów i członków Rad Sołeckich na kadencję 2015 - 2019
  Wyświetleń: 879
 1508. Zarządzenie Nr OR.0050.163.2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2020 r.
  Wyświetleń: 879
 1509. Ogłoszenie o naborze z dnia 10.07.2020 r. na wolne stanowisko urzędnicze ds. zagospodarowania przestrzennego, numeracji porządkowej i zabytków gminnych
  Wyświetleń: 877
 1510. Sesja Nr XXXIX z dnia 27 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 877
 1511. Zapytanie Przewodniczącego Rady Gminy Rudolfa Urbana w sprawie propozycji lokalizacji PSZOKu
  Wyświetleń: 877
 1512. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 25.06.2019 r. o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanej w Nakle
  Wyświetleń: 875
 1513. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 8.04.2019 r. o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kąty Opolskie ul. Kościelna 12
  Wyświetleń: 875
 1514. Lista wszystkich uczniów z dnia 22.01.2020 r. po weryfikacji prac po etapie gminnym Wojewódzkiego Konkurs Języka Niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego
  Wyświetleń: 874
 1515. Konsultacje społeczne - 2021 r.
  Wyświetleń: 871
 1516. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 20.07.2020 r. o III nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kąty Opolskie przy ul. Kościelnej 12
  Wyświetleń: 871
 1517. Uchwała nr 394-2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 24.09.2018 w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku
  Wyświetleń: 871
 1518. Uchwała nr XLIII-296-2014 w sprawie przyjęcia Planu rozwoju dróg gminnych
  Wyświetleń: 869
 1519. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 867
 1520. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na 2019 rok
  Wyświetleń: 866
 1521. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy w dniu 30.06.2020 r
  Wyświetleń: 865
 1522. Remont budynku GOK w Przyworach z dnia 10.05.2018 r.
  Wyświetleń: 865
 1523. Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022
  Wyświetleń: 863
 1524. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 31.01.2019 roku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej, tj. ul. Leszczynowej w miejscowości Miedziana
  Wyświetleń: 861
 1525. Zaproszenie do konsultacji społecznych w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski w 2019 r a dnia 25.01.2019 r.
  Wyświetleń: 861
 1526. Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 859
 1527. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 07.10.2016 o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę urządzeń wodnych wzdłuż trasy projektowanego gazociągu.
  Wyświetleń: 859
 1528. Interpelacja radnego Alfreda Kobieni z dnia 23 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 858
 1529. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 09.09.2019 r. o III nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kąty Opolskie przy ul. Kościelnej 12
  Wyświetleń: 858
 1530. PLAN ROZWOJU DRÓG GMINNYCH W GMINIE TARNÓW OPOLSKI - marzec 2014
  Wyświetleń: 857
 1531. Sesja Nr XLVIII z dnia 12 września 2018 r.
  Wyświetleń: 857
 1532. Sesja Nr XLVII z dnia 26 lipca 2018 r.
  Wyświetleń: 852
 1533. Sprawozdania finansowe - 2019 rok
  Wyświetleń: 852
 1534. Sesja Nr XXIV z dnia 28 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 850
 1535. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 19.04.2018 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 849
 1536. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 13.09.2018 o podaniu do publicznej wiadomości informacji w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Walidrog
  Wyświetleń: 848
 1537. Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 25.10.2018 r. o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanej w Nakle
  Wyświetleń: 848
 1538. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Morcinka w Kątach Opolskich oraz przebudowa drogi gminnej ul. Chopina w Nakle z dnia 10 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 848
 1539. Zarządzenie Nr OR.0050.61.2019 z dnia 19.03.2019r w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań w zakresie wspieranie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 845
 1540. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów Opolski z dnia 12 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 841
 1541. Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2020 r.
  Wyświetleń: 839
 1542. Projekty uchwał na XI Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 20 września 2019 r.
  Wyświetleń: 839
 1543. Projekty uchwał na XVI Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 24 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 839
 1544. Zapytanie Komisji Rolnictwa w sprawie melioracji złożone 6 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 839
 1545. Projekty uchwał na XXII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 26 października 2020 r.
  Wyświetleń: 838
 1546. Zapytanie ofertowe z dnia 27.01.2020 r. - oferty cenowe na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, dla zadania „Budowa ścieżki pieszo–rowerowej wzdłuż ulicy K. Klimasa w m. Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 837
 1547. Zapytanie ofertowe z dnia 27.06.2019 r. - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 835
 1548. Zapytanie radnego Teodora Okos w sprawie modernizacji wiaduktu w Przyworach
  Wyświetleń: 835
 1549. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Op. na lata 2013r -2016r z perspektywą na lata 2017- 2020
  Wyświetleń: 834
 1550. Informacja dla hodowców bydła
  Wyświetleń: 827
 1551. Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do 31 marca 2018 r.
  Wyświetleń: 826
 1552. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 02.03.2020 r. o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kąty Opolskie przy ul. Kościelnej 12
  Wyświetleń: 825
 1553. Zarządzenie Nr OR.0050.136.2019 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej gminy Tarnów Opolski na rok 2020
  Wyświetleń: 825
 1554. Uchwała Nr XVIII/140/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Walidrogi
  Wyświetleń: 824
 1555. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 20.09.2019 r.
  Wyświetleń: 823
 1556. Sesja Nr XIV z dnia 28 grudnia 2015 r.
  Wyświetleń: 823
 1557. Sesja Nr XXXVIII z dnia 30 października 2017 r.
  Wyświetleń: 819
 1558. Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do 30 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 818
 1559. Zarządzenie Nr OR.0050.143.2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarów Opolski na lata 2019-2030 przyjętej uchwałą Nr III/15/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 818
 1560. Zarządzenie Nr OR.0050.36.2019 z dnia 15.02.2019r w sprawie uchylenia Zarządzenia nr OR.0050.27.2019 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 stycznia 2019r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
  Wyświetleń: 818
 1561. Projekty uchwał na XV Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 27 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 817
 1562. Sesja Nr XXVIII z dnia 28 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 814
 1563. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2015-2016
  Wyświetleń: 812
 1564. Zapytanie Przewodniczącego Rady Gminy Rudolfa Urbana w sprawie przystanku komunikacji autobusowej w Nakle
  Wyświetleń: 812
 1565. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy w dniu 25 listopada 2019 r
  Wyświetleń: 811
 1566. Zarządzenie Nr OR.0050.166.2020 z dnia 24.02.2020 r. w sprawie powołania komisji rozstrzygającej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie uchwały - o działalności pożytku publicznego
  Wyświetleń: 811
 1567. Sesja Nr III z dnia 29 grudnia 2014 r.
  Wyświetleń: 810
 1568. Zarządzenie Nr OR.0050.60.2019 z dnia 19.03.2019r w sprawie powołania komisji rozstrzygającej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie uchwały - o działalności pożytku publicznego
  Wyświetleń: 810
 1569. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 15.11.2019, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1750 O na odcinku Tarnów Opolski- Nakło w zakresie budowy drogi rowerowej”
  Wyświetleń: 809
 1570. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 20.07.2020 r. o III nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanej w Nakle
  Wyświetleń: 808
 1571. Terminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu grudniu 2019 r.
  Wyświetleń: 807
 1572. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 17.12.2019 r. o wydaniu zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. „ Budowa elektrowni wodnej Kąty Opolskie” w miejscowości Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 806
 1573. Sesja Nr I z dnia 28 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 805
 1574. Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy - 2017
  Wyświetleń: 805
 1575. Głosujmy bezpiecznie
  Wyświetleń: 803
 1576. Ogłoszenie o naborze z dnia 09.11.2020 r. na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami i ochrony przyrody
  Wyświetleń: 803
 1577. Zarządzenie Nr OR.0050.140.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 803
 1578. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 11.05.2020 r. o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanej w Nakle
  Wyświetleń: 802
 1579. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 05.02.2019, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zakładu produkcyjno-usługowego Brökelmann Polska Sp z.o.o.
  Wyświetleń: 800
 1580. Protokół z dnia 16.01.2020 r. z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Geografinczego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 800
 1581. Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego stan na dzień 01.01.2021 r
  Wyświetleń: 800
 1582. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 21.12.2018 w sprawie wyniku konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych na rzecz osób z terenu Gminy Tarnów Opolski na okres od 1 stycznia
  Wyświetleń: 799
 1583. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn Budowa systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej
  Wyświetleń: 798
 1584. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Walidrogi za rok 2018
  Wyświetleń: 796
 1585. Terminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu listopadzie 2019 r.
  Wyświetleń: 795
 1586. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 13.09.2018 o podaniu do publicznej wiadomości informacji w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w miejscowości Walidrogi
  Wyświetleń: 794
 1587. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 14.07.2017 r. o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa oraz możliwości zapoznania się z jego treścią
  Wyświetleń: 793
 1588. Zarządzenie Nr OR.0050.170.2020 z dnia 03.03.2020 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację w roku 2020 zadań publicznych
  Wyświetleń: 792
 1589. Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2018 rok
  Wyświetleń: 789
 1590. Zarządzenie Nr OR.0050.167.2020 z dnia 25.02.2020 r. w sprawie powołania komisji rozstrzygającej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie uchwały - o działalności pożytku publicznego
  Wyświetleń: 784
 1591. Sprawozdania Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2019 rok
  Wyświetleń: 783
 1592. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021
  Wyświetleń: 781
 1593. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów Opolski (Uchwała Nr XVII/138/2020)
  Wyświetleń: 780
 1594. Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy - 2019
  Wyświetleń: 780
 1595. Uchwała nr 204/2020 PKW z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 780
 1596. Zapytanie ofertowe z dnia 22 lipca 2019 - Wykonanie i montaż tablic informacyjno/pamiątkowych "Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim - etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski
  Wyświetleń: 777
 1597. Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnów Opolski - z dnia 24.04.2019
  Wyświetleń: 776
 1598. POSTANOWIENIE NR 857/2020 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 776
 1599. Sesja Nr XXVI z dnia 21 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 774
 1600. Sesja Nr XL z dnia 28 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 773
 1601. Zarządzenie Nr OR.0050.142.2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 773
 1602. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2018 rok (listopad - grudzień)
  Wyświetleń: 772
 1603. Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do 30 września 2018 r.
  Wyświetleń: 770
 1604. Raport o stanie Gminy Tarnów Opolski za 2019 rok
  Wyświetleń: 768
 1605. Wykaz nieruchomości z dnia 13.10.2017 przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 768
 1606. Koło Łowieckie "Złoty Róg" Opole - aneks do planu polowań zbiorowych 2018/2019
  Wyświetleń: 765
 1607. Postanowienie Nr 688 2020 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 30 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 765
 1608. Nabór kandydata z dnia 22.12.2020 na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 763
 1609. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Miedziana za rok 2018
  Wyświetleń: 763
 1610. Projekty uchwał na XXVII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 6 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 762
 1611. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 03.11.2017 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, dla przedsięwzięcia pn. Budowa systemowej Stacji Redukcyjno- Pomiarowej w Przyworach.
  Wyświetleń: 760
 1612. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
  Wyświetleń: 757
 1613. Informacja dot. unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tarnów Opolski w 2014 roku
  Wyświetleń: 756
 1614. Uchwała Nr XXX-221-2017 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 756
 1615. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 11.05.2020 r. o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kąty Opolskie przy ul. Kościelnej 12
  Wyświetleń: 755
 1616. Sesja Nr XII z dnia 28 października 2019 r.
  Wyświetleń: 755
 1617. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 08.05.2020 r.
  Wyświetleń: 754
 1618. Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Tarnów Opolski, jej jednostek organizacyjnych i innych z dnia 12 listopada
  Wyświetleń: 752
 1619. Uchwała nr 143-2020 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30.04.2020 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2019 r.
  Wyświetleń: 752
 1620. Zapytanie ofertowe Gmina Tarnów Opolski zleci usługi wywozu odpadów komunalnych w roku 2021 z pojemników zlokalizowanych przy drogach i obiektach gminnych
  Wyświetleń: 752
 1621. Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy - 2018
  Wyświetleń: 751
 1622. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Walidrogi za rok 2017
  Wyświetleń: 751
 1623. Obwieszczenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu opracowania pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 750
 1624. Sesja Nr XII z dnia 2 listopada 2015 r.
  Wyświetleń: 748
 1625. Informacja dot. unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tarnów Opolski w 2013 roku
  Wyświetleń: 747
 1626. Sesja Nr XXVII z dnia 6 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 747
 1627. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2020 rok
  Wyświetleń: 745
 1628. Nabór kandydata z dnia 17 maja 2021 r. na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor - stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i ochrony przyrody
  Wyświetleń: 743
 1629. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 23.06.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosorowice- 2
  Wyświetleń: 743
 1630. Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urządu Gminy za 2017 rok
  Wyświetleń: 743
 1631. Sesja Nr XI z dnia 28 września 2015 r.
  Wyświetleń: 740
 1632. Sesja Nr XIII z dnia 23 listopada 2015 r.
  Wyświetleń: 740
 1633. Sesja Nr XXII z dnia 26 października 2020 r.
  Wyświetleń: 740
 1634. Uchwała nr 110-2019 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 23.04.2019 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2018 r.
  Wyświetleń: 738
 1635. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 736
 1636. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji
  Wyświetleń: 736
 1637. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów Opolski (Uchwała Nr XLIII/331/2018)
  Wyświetleń: 735
 1638. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych- ustalona na dzień 01.10.2020
  Wyświetleń: 735
 1639. Koło Łowieckie "JELEŃ" Zabrze - uzupełnienie harmonogramu polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 734
 1640. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów Opolski z dnia 08 lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 734
 1641. Projekty uchwał na XXIV Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 24 października 2016 r.
  Wyświetleń: 733
 1642. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Raszowa za rok 2018
  Wyświetleń: 733
 1643. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 18.07.2019 r
  Wyświetleń: 729
 1644. Kontrole - rok 2015
  Wyświetleń: 729
 1645. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 02.11.2018 r. w sprawie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory- 2
  Wyświetleń: 729
 1646. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 02.12.2019 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1750 O na odcinku Tarnów Opolski – Nakło
  Wyświetleń: 728
 1647. Projekty uchwał na XXXVII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 25 września 2017 r.
  Wyświetleń: 727
 1648. Zarządzenie Nr OR.0050.144.2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.0050.347.2017 z dnia 17 listopada 2017 roku dotyczącego powołania członków Zespołu Integracyjnego
  Wyświetleń: 727
 1649. Projekt budowlano-wykonawczy dla zadania „Budowa ścieżki pieszo–rowerowej wzdłuż ulicy K. Klimasa w m. Tarnów Opolski, w ciągu drogi powiatowej nr 1712 O" z dnia 22 lipca 2020
  Wyświetleń: 723
 1650. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2020r.
  Wyświetleń: 722
 1651. Projekt budowlano-wykonawczy dla zadania „Budowa ścieżki pieszo–rowerowej wzdłuż ulicy K. Klimasa w m. Tarnów Opolski, w ciągu drogi powiatowej nr 1712 O" z dnia 20 lutego 2020
  Wyświetleń: 722
 1652. Projekty uchwał na XII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 28 października 2019 r.
  Wyświetleń: 722
 1653. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 24.06.2019 r.
  Wyświetleń: 720
 1654. Sesja Nr X z dnia 4 września 2015 r.
  Wyświetleń: 720
 1655. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 718
 1656. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Raszowa za rok 2017
  Wyświetleń: 718
 1657. Zarządzenie Nr OR.0050.397.2018 z dnia 27.03.2018 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2017 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji
  Wyświetleń: 717
 1658. Uchwała.XIV.112.2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych i na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  Wyświetleń: 716
 1659. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - 2020 r.
  Wyświetleń: 715
 1660. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 14.11.2018 w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej, tj. ul. Leszczynowej w miejscowości Miedziana
  Wyświetleń: 715
 1661. Uchwała nr 79-2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych o obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polsk
  Wyświetleń: 715
 1662. Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2019 r. - Urząd Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 711
 1663. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Miedziana za rok 2016
  Wyświetleń: 711
 1664. Uchwała II.12.2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 711
 1665. Sesja Nr II z dnia 23 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 709
 1666. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - 2019 r.
  Wyświetleń: 708
 1667. Informacja dot. unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tarnów Opolski w 2016 roku
  Wyświetleń: 708
 1668. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi w roku 2017
  Wyświetleń: 708
 1669. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych- ustalona na dzień 19.01.2021
  Wyświetleń: 707
 1670. Projekty uchwał na XL Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 28 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 707
 1671. Ogłoszenie z dnia 09.11.2020r. o konsultacjach do projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Op. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021”
  Wyświetleń: 706
 1672. Uchwała Nr XIII-88-07 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nakło,Raszowa,Walidrogi
  Wyświetleń: 706
 1673. Decyzje środowiskowe - 2022 r.
  Wyświetleń: 705
 1674. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 29.12.2017 o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomość przeznaczoną na przebudowę wału Metalchem miasta Opola
  Wyświetleń: 705
 1675. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 18.09.2018 r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 705
 1676. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - 2018 r.
  Wyświetleń: 704
 1677. Porgram usuwania wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 703
 1678. Projekty uchwał na XXXIX Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 27 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 703
 1679. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Miedziana za rok 2017
  Wyświetleń: 703
 1680. Sesja Nr V z dnia 25 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 702
 1681. Świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 702
 1682. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2016r.
  Wyświetleń: 701
 1683. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2017r.
  Wyświetleń: 701
 1684. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 20.12.2019 r.
  Wyświetleń: 701
 1685. Projekt budowlano-wykonawczy dla zadania „Rozbudowa ul. Kopernika i Kościuszki do połączenia z ul. Klimasa i ul. Dworcową w Tarnowie Opolskim z dnia 12 listopada
  Wyświetleń: 701
 1686. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 23.06.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Opolski- 2
  Wyświetleń: 699
 1687. Uchwała Nr XXXI/256/2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Opolski-2
  Wyświetleń: 699
 1688. Informacja dot. unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tarnów Opolski w 2015 roku
  Wyświetleń: 698
 1689. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Nakło za rok 2018
  Wyświetleń: 698
 1690. Sesja Nr IX z dnia 24 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 697
 1691. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Walidrogi za rok 2016
  Wyświetleń: 696
 1692. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 17.05.2019 r.
  Wyświetleń: 695
 1693. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów Opolski z dnia 19 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 694
 1694. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 693
 1695. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Nakło za rok 2016
  Wyświetleń: 693
 1696. Protokół z dnia 11.01.2017 z zawodów Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego Szkół Podstawowych w roku szkolnym 2016-2017
  Wyświetleń: 692
 1697. Sesja Nr XXIV z dnia 24 października 2016 r.
  Wyświetleń: 689
 1698. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Przywory za rok 2017
  Wyświetleń: 689
 1699. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującą przebudowę linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn Koźle- Opole Zachodnie
  Wyświetleń: 688
 1700. Sprawozdania Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2013 rok
  Wyświetleń: 687
 1701. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2017 rok
  Wyświetleń: 686
 1702. Zaproszenie do konsultacji społecznych w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski w 2020 r. z dnia 22.01.2020 r.
  Wyświetleń: 686
 1703. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 24.02.2020 r.
  Wyświetleń: 685
 1704. Obwieszczenia - 2022 r.
  Wyświetleń: 683
 1705. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - 2016 r.
  Wyświetleń: 682
 1706. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku
  Wyświetleń: 682
 1707. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Nakło za rok 2017
  Wyświetleń: 682
 1708. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów Opolski (Uchwała Nr XXII/156/2016)
  Wyświetleń: 681
 1709. Projekty uchwał na XXVI Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 21 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 681
 1710. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Raszowa za rok 2016
  Wyświetleń: 681
 1711. Projekty uchwał na XLVI Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 25 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 680
 1712. Ogłoszenie z dnia 02.06.2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Strategii Rozwoju Gminy Tarnów Opolski na lata 2021 do 2031 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 679
 1713. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - 2017 r.
  Wyświetleń: 678
 1714. Informacja z dnia 29.06.2017 o wynikach rozstrzygniętego II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w Walidrogach
  Wyświetleń: 677
 1715. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 22 06.2017 o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanej w Kosorowicach
  Wyświetleń: 677
 1716. Projekty uchwał na II Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 20 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 677
 1717. Sesja Nr XXV z dnia 9 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 677
 1718. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2018r.
  Wyświetleń: 675
 1719. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2019r.
  Wyświetleń: 675
 1720. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania na wniosek zakładu PSM-Metallbau Sp. z o.o. w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych
  Wyświetleń: 675
 1721. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 11.01.2019, w sprawie zakończenia postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pn. Budowa zakładu produkcyjno-usługowego Brökelmann Polska Sp z.o.o.p.
  Wyświetleń: 675
 1722. Projekt budowlano-wykonawczy dla zadania „Budowa ścieżki pieszo–rowerowej wzdłuż ulicy K. Klimasa w m. Tarnów Opolski, w ciągu drogi powiatowej nr 1712 O" z dnia 25 marca 2020
  Wyświetleń: 675
 1723. Projekty uchwał na XXVIII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 28 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 673
 1724. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 14.08.2017 o III nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w miejscowości Miedziana i Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 672
 1725. Projekty uchwał na XXXVIII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 30 października 2017 r.
  Wyświetleń: 671
 1726. Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urządu Gminy za 2021 rok
  Wyświetleń: 671
 1727. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nakle z siedzibą przy ul. Strzeleckiej 49, 46-050 Nakło z dnia 17 maja 2021r.
  Wyświetleń: 669
 1728. Uchwała.XIII.106.2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w  miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 668
 1729. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 sierpnia 2018 r.
  Wyświetleń: 668
 1730. Koło Łowieckie "Jeleń" Zabrze - harmonogram polowań zbiorowych na sezon 2018/2019
  Wyświetleń: 667
 1731. Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Tarnów Opolski w 2021 roku
  Wyświetleń: 667
 1732. Uchwała nr 162-2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 26.04.2018 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2017 r.
  Wyświetleń: 666
 1733. Uchwała Reginalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr 505-2016 z dnia 13.12.2016 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarnów Op. na lata 2017-2025
  Wyświetleń: 666
 1734. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 30.12.2019 r. sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1750 O na odcinku Tarnów Opolski – Nakło w zakresie budowy drogi rowerowej
  Wyświetleń: 665
 1735. Sesja Nr XXXI z dnia 20 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 664
 1736. Uchwała Nr XXIX-208-2017 o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennegowsi Tarnów Op– 2
  Wyświetleń: 664
 1737. Zarządzenie Nr OR.0050.139.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia własnego w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 664
 1738. Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urządu Gminy za 2019 rok
  Wyświetleń: 661
 1739. Sesja Nr XXIX z dnia 30 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 660
 1740. Projekty uchwał na XLVIII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 12 września 2018 r.
  Wyświetleń: 659
 1741. Projewkt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 658
 1742. Protokół nr XIII-2019 z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji z dnia 25 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 658
 1743. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 27.11.2017 o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanej w Nakle
  Wyświetleń: 656
 1744. Projekty uchwał VIII kadencji - 2022 rok
  Wyświetleń: 656
 1745. Raport o stanie Gminy Tarnów Opolski za 2020 rok
  Wyświetleń: 655
 1746. Protokół z dnia 13.01.2017 z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 654
 1747. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 653
 1748. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 05.12.2017 o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, dla zadania budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 z drogą nr 1712 O w m. Walidrogi
  Wyświetleń: 652
 1749. Protokół z dnia 8.01.2019 r. z Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 651
 1750. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr 503-2016 z dnia 13.12.2016 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów Opolski na 2017r.
  Wyświetleń: 651
 1751. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 27.04.2020 r.
  Wyświetleń: 649
 1752. Sesja Nr XV z dnia 27 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 649
 1753. Uchwała Nr XIII/101/2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
  Wyświetleń: 648
 1754. Zarządzenie Nr OR.0050.104.2019 z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospoli.pdf
  Wyświetleń: 645
 1755. Zasady składania interpelacji i zapytań radnych
  Wyświetleń: 645
 1756. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2016 rok.
  Wyświetleń: 643
 1757. Zaproszenie z dnia 09.08.2017 do składania ofert na dostawę oprogramowania kadrowo-płacowego, arkuszy organizacyjnych, e-dziennika oraz programu finansowego do Urzędu Gminy Tarnów Opolski oraz jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów
  Wyświetleń: 643
 1758. Projekty uchwał na XXXVI Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 30 sierpnia 2017 r.
  Wyświetleń: 642
 1759. Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Tarnów Opolski w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 641
 1760. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych i na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  Wyświetleń: 640
 1761. Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urządu Gminy za 2014 rok
  Wyświetleń: 640
 1762. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 12.07.2018 r.o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 639
 1763. Plany pracy Rady Gminy na 2020 rok
  Wyświetleń: 639
 1764. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Nakło za rok 2015
  Wyświetleń: 639
 1765. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 28.10.2019 r
  Wyświetleń: 638
 1766. Imienny wykaz głosowań radnych na I sesji rady Gminy odbytej w dniu 19.11.2018 r.
  Wyświetleń: 638
 1767. Informacja o dyżurach URZĘDNIKA WYBORCZEGO
  Wyświetleń: 638
 1768. Konkursy ofert - 2022.
  Wyświetleń: 638
 1769. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 21.08.2018 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory -2
  Wyświetleń: 638
 1770. Projekty uchwał na XLVII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 26 lipca 2018 r.
  Wyświetleń: 638
 1771. Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do 31 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 638
 1772. Uchwała XLIX.388.2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 10 października 2018 r.w sprawie zmiany Statutu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 638
 1773. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 stycznia 2018 r.
  Wyświetleń: 638
 1774. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 9 marca 2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu opracowania pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 637
 1775. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 27.01.2020 r.
  Wyświetleń: 636
 1776. Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2017 roku
  Wyświetleń: 635
 1777. INFORMACJAOKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPOLUz dnia 26sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 634
 1778. Koło Łowieckie 3 Lis ZO Opole - zgłoszenia dodatkowych polowań redukcyjnych na dziki sezon 2018-2019
  Wyświetleń: 634
 1779. Nabór kandydata z dnia 25 października 2021 r. na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 631
 1780. Protokół z dnia 11.01.2018 r. z Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 630
 1781. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Miedziana za rok 2015
  Wyświetleń: 630
 1782. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych
  Wyświetleń: 630
 1783. Zarządzenie Nr OR.0050.136.2019 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej gminy Tarnów Opolski na rok 2020
  Wyświetleń: 630
 1784. Projekt uchwały w sprawie niewygaśnięcia niezrealizowanych kwot wydatków
  Wyświetleń: 629
 1785. Projekty uchwał na I Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 23 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 627
 1786. Zarządzenie Nr OR.0050.18.1.2018 z dnia 31.12.2018 w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów budżetowych
  Wyświetleń: 627
 1787. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów Opolski z dnia 6 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 627
 1788. Sesja Nr I z dnia 19 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 626
 1789. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomość przeznaczoną pod budowę systemowej Stacji Redukcyjno -Pomiarowej w Przyworach
  Wyświetleń: 625
 1790. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego
  Wyświetleń: 625
 1791. Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urządu Gminy za 2016 rok
  Wyświetleń: 625
 1792. Postanowienie Marszałka Sejmu RP w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta RP na dzień 10 maja 2020 r. wraz z kalendarzem wyborczym
  Wyświetleń: 624
 1793. Sprawozdania finansowe - 2020 rok
  Wyświetleń: 624
 1794. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 28.01.2019 r
  Wyświetleń: 623
 1795. Plany pracy Rady Gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 622
 1796. Projekty uchwał na XXXII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 25 października 2021 r.
  Wyświetleń: 621
 1797. Protokół z dnia 03.01.2017 z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Szkół Podstawowych w roku szkolnym 2016-2017
  Wyświetleń: 621
 1798. Sesja Nr X z dnia 18 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 621
 1799. Terminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu czerwcu 2020 r.
  Wyświetleń: 621
 1800. Uchwała.XXII.182.2020 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nakło
  Wyświetleń: 621
 1801. Konkurs ofert z dnia 23.01.2018 na realizacje w 2018 roku zadan publicznych z zakresu kultury sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 620
 1802. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 619
 1803. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2017r -2020r. z perspektywą na lata 2021- 2024
  Wyświetleń: 619
 1804. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych którym udzielono ulg,odroczeń,umorzeń w roku 2019
  Wyświetleń: 618
 1805. Protokół z dnia 08.01.2020 r. z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 617
 1806. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę linii kolej
  Wyświetleń: 616
 1807. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku
  Wyświetleń: 616
 1808. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych- ustalona na dzień 23.04.2021
  Wyświetleń: 615
 1809. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Przywory za rok 2016
  Wyświetleń: 615
 1810. Protokół z dnia 7.01.2019 r. z Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 614
 1811. Sesja Nr XXVI z dnia 22 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 614
 1812. Informacja o dodatkowym dyżurze URZĘDNIKA WYBORCZEGO
  Wyświetleń: 613
 1813. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną pod budowę systemowej Stacji Red.- Pomiar. w Przyworach
  Wyświetleń: 613
 1814. Projekty uchwał na III Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 19 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 610
 1815. Informacje o uprawnieniach wyborców
  Wyświetleń: 609
 1816. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 26.05.2021 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Opolski - 2
  Wyświetleń: 609
 1817. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 02.03.2020 r. o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanej w Nakle
  Wyświetleń: 609
 1818. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 609
 1819. Nabór kandydata z dnia 08 lipca 2021 r. na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor - stanowisko: Gminny Koordynator Programu Ochrony Powietrza
  Wyświetleń: 608
 1820. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 27.08.2018 r. w sprawie podziału Gm. Tarnów Opolski na okręgi wyborcze ustalenia ich granic i numerów liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 608
 1821. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kosorowice za rok 2014
  Wyświetleń: 608
 1822. Protokół z dnia 3.01.2018 r. z Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 607
 1823. Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urządu Gminy za 2015 rok
  Wyświetleń: 607
 1824. Protokół z dnia 04.01.2017 z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego Szkół Podstawowych w roku szkolnym 2016-2017
  Wyświetleń: 606
 1825. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 25.02.2019 r
  Wyświetleń: 605
 1826. Projekty uchwał na XLV Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 25 maja 2018 r.
  Wyświetleń: 605
 1827. Koło Łowieckie 3 Lis ZO Opole - informacja o planowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejscu polowań zbiorowych na 2019/2020
  Wyświetleń: 604
 1828. Protokół z dnia 10.01.2018 r. z Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 604
 1829. Projekty uchwał na XXVI Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 22 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 603
 1830. Protokół z dnia 28.01.2021 r. z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 603
 1831. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 30.03.2020 r.
  Wyświetleń: 602
 1832. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę linii kolejowej
  Wyświetleń: 602
 1833. „Świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych, w których realizują obowiązek szkolny lub nauki wraz z zapewnieniem opiekunów w roku szkolnym 2020/2021”
  Wyświetleń: 600
 1834. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 25.11.2019 r
  Wyświetleń: 600
 1835. Konkurs ofert z dnia 23.01.2018 na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej
  Wyświetleń: 600
 1836. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
  Wyświetleń: 600
 1837. Protokół z dnia 11.01.2019 r. z Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 600
 1838. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28.04.2017 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2016r.
  Wyświetleń: 600
 1839. Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Tarnów Opolski o zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
  Wyświetleń: 598
 1840. Nabór kandydata z dnia 23 kwietnia 2021 r. na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor - stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i ochrony przyrody
  Wyświetleń: 596
 1841. Uchwała nr 331-2020 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 05.10.2020 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku
  Wyświetleń: 596
 1842. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 19.10.2017 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 595
 1843. Plan pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji na 2020 rok
  Wyświetleń: 595
 1844. Sesja Nr XXVII z dnia 29 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 595
 1845. Zarządzenie Wójta Gminy Nr OR.0050.271.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań
  Wyświetleń: 595
 1846. Sesja Nr VII z dnia 29 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 592
 1847. Zarządzenie Nr OR.0050.16.2018 z dnia 27.12.2018 w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów budżetowych
  Wyświetleń: 591
 1848. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 590
 1849. Uchwała.XVI.127.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu poprzez udzielenie dotacji celowej
  Wyświetleń: 590
 1850. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Wyświetleń: 589
 1851. Projekty uchwał na XXV Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 9 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 589
 1852. Protokół z dnia 09.01.2020 r. z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 588
 1853. Protokół z dnia 29.01.2018 r. z Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 587
 1854. Uchwała.XIII.105.2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 587
 1855. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów Opolski z dnia 8 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 587
 1856. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 r
  Wyświetleń: 586
 1857. Protokół z dnia 17.01.2017 z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego Szkół Gimnazjalnych r roku szkolnym 2016-2017
  Wyświetleń: 586
 1858. Sprawozdanie z działaności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kąty Opolskie za rok 2014
  Wyświetleń: 585
 1859. Zarządzenie Nr OR.0050.18.2.2018 z dnia 31.12.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów Opolski na lata 2018-2027 przyjętej uchwałą Nr XL 304 2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 585
 1860. Protokół z dnia 8.01.2018 r. z Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 584
 1861. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 29.04.2019 r.
  Wyświetleń: 583
 1862. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 19 kwietnia 2019 r. o obwodach głosowania wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach
  Wyświetleń: 583
 1863. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Tarnów Opolski za rok 2015
  Wyświetleń: 583
 1864. Uchwała nr XXXVII-262-09 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 583
 1865. Sesja Nr XXX z dnia 15 lutego 2017 r.
  Wyświetleń: 581
 1866. Sesja Nr XXXIV z dnia 26 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 580
 1867. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Miedziana za rok 2014
  Wyświetleń: 580
 1868. Uchwała.XIV.115.2019 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 580
 1869. Sesja Nr XXXV z dnia 13 lipca 2017 r.
  Wyświetleń: 579
 1870. Protokół z dnia 9.01.2020 r. z Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 577
 1871. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Kąty Opolskie za rok 2015
  Wyświetleń: 577
 1872. Postanowienie nr 85/2020 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP
  Wyświetleń: 575
 1873. Protokół z dnia 14.01.2020 r. z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 574
 1874. Projekty uchwał na V Sesję Rady Gminy w dniu 25 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 573
 1875. Sesja Nr XXXII z dnia 25 października 2021 r.
  Wyświetleń: 573
 1876. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Kosorowice za rok 2015
  Wyświetleń: 573
 1877. Protokół z dnia 22.01.2021 r. z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 572
 1878. Protokół nr XIV-2019 z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji z dnia 20 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 571
 1879. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Walidrogi za 2014 rok
  Wyświetleń: 571
 1880. Projekty uchwał na XLIX Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 10 października 2018 r.
  Wyświetleń: 569
 1881. Zaproszenie do konsultacji społecznych w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski w 2021 r. z dnia 14.01.2021 r.
  Wyświetleń: 569
 1882. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2013r -2016r. z perspektywą na lata 2017- 2020
  Wyświetleń: 566
 1883. Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 23.10.2018 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 566
 1884. Jak zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej ?
  Wyświetleń: 565
 1885. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 565
 1886. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r.
  Wyświetleń: 565
 1887. Protokół z dnia 14.01.2019 r. z Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 565
 1888. Ogłoszenie o II sesji Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 23 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 564
 1889. Protokół z dnia 10.01.2020 r. z Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 564
 1890. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 stycznia 2015 r.
  Wyświetleń: 564
 1891. „Przebudowa dróg gminnych: ul. Stokrotek i ul. Lawendowej w m. Walidrogi oraz ul. Krótkiej w m. Kąty Opolskie ”
  Wyświetleń: 563
 1892. Protokół z dnia 25.01.2021 r. z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 563
 1893. Protokół po zakończeniu ogłoszenia dotyczącego przystąpienia do opracowania projektu uchwały w sprawie opracowania Projektu Budżetu Gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 563
 1894. Protokół z dnia 5.01.2018 r. z Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 563
 1895. Terminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu grudniu 2018 r
  Wyświetleń: 563
 1896. Zapytanie ofertowe z dnia 13.01.2021 r. - oferty cenowe na odbiór, transport i przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 563
 1897. Ogłoszenie o III sesji Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 20 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 562
 1898. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 562
 1899. Sesja Nr IV z dnia 28 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 562
 1900. Projekty uchwał na XXX Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 15 lutego 2017 r.
  Wyświetleń: 559
 1901. Protokół z dnia 10.01.2020 r. z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 559
 1902. Budowa placu zabaw w miejscowości Nakło, Budowa placu zabaw w miejscowości Raszowa
  Wyświetleń: 558
 1903. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, obejmującej budowę ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej z drogą powiatową w miejscowości Walidrogi
  Wyświetleń: 558
 1904. Kontrole - rok 2009
  Wyświetleń: 557
 1905. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 30.06.2020 r.
  Wyświetleń: 556
 1906. Protokół z dnia 10,01,2019 r. z Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 556
 1907. Uchwała nr 383-2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 26.09.2017 w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku
  Wyświetleń: 555
 1908. Koło Łowieckie "OSTOJA" Krapkowice - informacja na temat dodatkowych polowań zbiorowych
  Wyświetleń: 554
 1909. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2019 r.
  Wyświetleń: 554
 1910. Protokół z dnia 26.01.2021 r. z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 554
 1911. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomość przeznaczoną pod budowę systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej w Przyworach
  Wyświetleń: 553
 1912. Projekty uchwał na XXIII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 30 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 552
 1913. Postanowienie Nr 283.2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach
  Wyświetleń: 551
 1914. Zarządzenie Nr OR.0050.18.2018 z dnia 31.12.2018 w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu Wójta Gminy na najlepszą klasę oraz najlepszych uczniów w Gminie Tarnów Op w roku szkolnym 2018-2019
  Wyświetleń: 550
 1915. Zarządznie Nr 0050.165.2020 w sprawie ustalenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 550
 1916. Uchwała.XIII.103.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w przedmiocie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Tarnów Opolski w żłobkach na terenie
  Wyświetleń: 549
 1917. Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej nr 34 w Opolu z dnia 17 kwietnia 2019 r. o pełnionych dyżurach
  Wyświetleń: 548
 1918. Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urządu Gminy za 2020 rok
  Wyświetleń: 548
 1919. Zarządzenie Nr OR.0050.6.2018 z dnia 10.12.2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 548
 1920. Terminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu listopad 2020 r.
  Wyświetleń: 547
 1921. Protokół z dnia 10.01.2017 zawodów Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego Szkół Podstawowych w roku szkolnym 2016-2017
  Wyświetleń: 546
 1922. Protokół z dnia 12.01.2017 z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego Szkół Podstawowych w roku szkolnym 2016-2017
  Wyświetleń: 546
 1923. Protokół z dnia 8.01.2020 r. z Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 546
 1924. Przepisy prawne, wyjaśnienia, informacje dotyczące wyborów do Sejmu RP i Senatu RP wydane przez inne organy
  Wyświetleń: 546
 1925. Protokół z dnia 05.01.2017 z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego Szkół Podstawowych w roku szkolnym 2016-2017
  Wyświetleń: 545
 1926. Uchwała nr VI/33/03 Rady Gminy w Tarnowie Opolskim z dnia 27 marca 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosorowice
  Wyświetleń: 545
 1927. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 06 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach
  Wyświetleń: 544
 1928. Uchwała.XIII.104.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Krapkowice w przedmiocie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Tarnów Opolski w żłobkach na terenie Miasta Krapkowice w 2020 r
  Wyświetleń: 544
 1929. Informacja dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 542
 1930. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy w dniu 30 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 541
 1931. Uchwała Rejonowej Komisji Wyborczej nr 34 w Opolu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania pełnomocników w gminach
  Wyświetleń: 541
 1932. Uchwała.XVI.130.2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawek tej opłaty
  Wyświetleń: 541
 1933. Zarządzenie Nr OR.0050.135.2019 z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 541
 1934. Kontrole - rok 2006
  Wyświetleń: 540
 1935. Kontrole - rok 2007
  Wyświetleń: 540
 1936. Protokół z dnia 27.01.2021 r. z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 540
 1937. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń w roku 2018
  Wyświetleń: 540
 1938. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 16 września 2019 r. o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń do OKW przez komitety wyborcze
  Wyświetleń: 539
 1939. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 539
 1940. Zarządzenie nr 0050.224.2020 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 18.09.2020 w sprawie ustalenia minimalnych stawek za najem lokali użzutkowych stanowiących własność Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 539
 1941. Zarządzenie Nr OR.0050.138.2019 z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 539
 1942. Budżet Gminy - 2022r
  Wyświetleń: 538
 1943. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 10 kwietnia 2020 r. o numerach i granicach obwodów głosowania wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 538
 1944. Postanowienie Komiasarza Wyborczego z dnia 26 września 2019 r w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 538
 1945. Projekt Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski