Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6543500000000000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7466256256622141277775477753232525275293154512447025621276215
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
625915449367966563195745752643469826433458072604075176756494
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
508013680846762486553628642926410284786645367732497820865848
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
436234139041883354893811733665355153620434820495285526455613
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
257852456627989281823378229776345613916349117451783768141710
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00284562217523984219052210523828262573024526994
 1. Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 134344
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 75078
 3. Przetargi /Zamówienia publiczne / zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 70622
 4. Plany, Programy i zamierzenia
  Wyświetleń: 46422
 5. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 44939
 6. Rekrutacja pracowników
  Wyświetleń: 33433
 7. Referat Spraw Obywatelskiech i Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 27908
 8. Jednostki Organizacyjne
  Wyświetleń: 26280
 9. DRUKI
  Wyświetleń: 25868
 10. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2018r
  Wyświetleń: 25318
 11. Referat Organizacyjny
  Wyświetleń: 22162
 12. Referat Gospodarki Terenowj i Inwestycji
  Wyświetleń: 21297
 13. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2017r
  Wyświetleń: 19117
 14. Plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 18375
 15. Harmonogram wywozu odpadów w 2020 r.
  Wyświetleń: 17971
 16. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  Wyświetleń: 17566
 17. Wybory samorządowe 16.11.2014r
  Wyświetleń: 17096
 18. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2019r
  Wyświetleń: 16682
 19. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 16611
 20. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 16558
 21. Konkursy ofert - 2019r
  Wyświetleń: 16019
 22. Plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 15970
 23. Konkursy ofert - 2016r
  Wyświetleń: 15677
 24. Młodzieżowa Rada Gminy
  Wyświetleń: 15417
 25. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 25.05.2014r
  Wyświetleń: 15136
 26. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 14797
 27. Konkursy ofert - 2018r
  Wyświetleń: 14794
 28. Kontakt
  Wyświetleń: 14625
 29. Projekty Uchwał
  Wyświetleń: 14596
 30. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2015r
  Wyświetleń: 14591
 31. Konkursy ofert - 2015r
  Wyświetleń: 14415
 32. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 14049
 33. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 13180
 34. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 13179
 35. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 12299
 36. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2016r
  Wyświetleń: 12280
 37. Informacja o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 12126
 38. Internetowa wyszukiwarka Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 11021
 39. Konkursy ofert - 2017r
  Wyświetleń: 10944
 40. Referat Zamówień Publicznych i Promocji
  Wyświetleń: 10862
 41. Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 10434
 42. Nabór 2017r
  Wyświetleń: 10431
 43. Nieruchomości
  Wyświetleń: 10185
 44. Nieruchomości -2016r
  Wyświetleń: 9925
 45. Konkursy ofert
  Wyświetleń: 9860
 46. Wykaz rachunków bankowych Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 9617
 47. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 9310
 48. Rejestr ewidecji
  Wyświetleń: 9227
 49. Sołtysi i Rada Sołecka
  Wyświetleń: 8823
 50. Plan rozwoju sieci dróg gminnych w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 8544
 51. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 8286
 52. Jednostki pomocnicze SOŁECTWA
  Wyświetleń: 8150
 53. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2015r
  Wyświetleń: 8022
 54. Ogłoszenia - 2017r
  Wyświetleń: 8013
 55. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 7813
 56. GMINA TARNÓW OPOLSKI
  Wyświetleń: 7505
 57. Ochotnicza Straż Pożarna
  Wyświetleń: 7483
 58. Kierownictwo urzędu
  Wyświetleń: 7330
 59. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 7314
 60. Karta Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 7175
 61. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 7128
 62. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 7071
 63. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 7031
 64. Nabór 2018r
  Wyświetleń: 6960
 65. Gminny Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 6845
 66. Skład Rady Gminy Tarnów Opolski - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 6710
 67. Budżet Gminy - 2015r
  Wyświetleń: 6507
 68. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 6357
 69. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej
  Wyświetleń: 6336
 70. Sprawozdania z działalności Sołtysów i Rady Sołeckiej
  Wyświetleń: 6322
 71. Konkursy przedmiotowe
  Wyświetleń: 6321
 72. Azbest
  Wyświetleń: 6197
 73. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 6162
 74. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 6153
 75. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 6132
 76. Zasady gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości
  Wyświetleń: 5953
 77. Referat Budżetowo - Finansowy
  Wyświetleń: 5810
 78. Wybory samorządowe 2010r
  Wyświetleń: 5767
 79. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 5707
 80. Ogłoszenia - 2016r
  Wyświetleń: 5671
 81. Nieruchomości - 2018r
  Wyświetleń: 5582
 82. Kompetencje
  Wyświetleń: 5574
 83. Decyzje środowiskowe - 2017r
  Wyświetleń: 5509
 84. Nabór 2015r
  Wyświetleń: 5460
 85. Rada Gminy 2018-2023
  Wyświetleń: 5287
 86. Nabór 2016r
  Wyświetleń: 5280
 87. Nabór 2014r
  Wyświetleń: 5245
 88. Wykaz sołtysów i członków Rad Sołeckich na kadencję 2015-2019
  Wyświetleń: 5207
 89. Wybory Samorządowe 2006r
  Wyświetleń: 5162
 90. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Opolskiego w 2017r
  Wyświetleń: 5150
 91. Dziennik Ustaw i Monitor Polski
  Wyświetleń: 5122
 92. Skład Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 5102
 93. Uchwały VI kadencji - od 2 grudnia 2010r - do 20 pażdziernika 2014r
  Wyświetleń: 5087
 94. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2017r
  Wyświetleń: 5044
 95. TARNÓW OPOLSKI
  Wyświetleń: 5027
 96. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 5014
 97. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2014r
  Wyświetleń: 4975
 98. Uchwały VII kadencji - od 28 listopada 2014 r. do 10 października 2018 r.
  Wyświetleń: 4951
 99. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 4909
 100. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego
  Wyświetleń: 4856
 101. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
  Wyświetleń: 4815
 102. Protokoły z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VII kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 4813
 103. Nieruchomości - 2019r
  Wyświetleń: 4784
 104. Referendum ogólnokrajowe
  Wyświetleń: 4775
 105. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na 2018
  Wyświetleń: 4681
 106. Wykaz szkół Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 4670
 107. Kontrole
  Wyświetleń: 4650
 108. OCHRONA ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 4629
 109. Pracownicy młodociani
  Wyświetleń: 4548
 110. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2016 roku
  Wyświetleń: 4541
 111. Zarządzenia Wójta Gminy - 2017r
  Wyświetleń: 4526
 112. Nieruchomości - 2015r
  Wyświetleń: 4491
 113. Nieruchomości - 2013r
  Wyświetleń: 4462
 114. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4417
 115. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
  Wyświetleń: 4376
 116. Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Tarnowie Opolskim ogłasza nabór na wolne stanowisko: REFERENT termin składania 09 wrzesień 2013r.
  Wyświetleń: 4344
 117. Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. ewidencji ludności oraz obronności
  Wyświetleń: 4340
 118. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 4301
 119. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej
  Wyświetleń: 4290
 120. Statut Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 4283
 121. Rejestr placówek oświatowych Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 4268
 122. Strategia Rozwoju Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 4268
 123. Obwieszczenia - 2019r
  Wyświetleń: 4232
 124. Park Technologiczno-Innowacyjny Sp.z.o.o.
  Wyświetleń: 4156
 125. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4155
 126. Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych
  Wyświetleń: 4145
 127. Kontakt z Sołtysami
  Wyświetleń: 4108
 128. Zarządzenie Wójta Gminy z dnia 5.05.2014 powołania obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia Wyborów
  Wyświetleń: 4075
 129. Wybory do Sejmu i Senatu 25.10.2015r
  Wyświetleń: 4059
 130. PRZYWORY
  Wyświetleń: 4035
 131. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do PE w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 3986
 132. Nabór 2019r
  Wyświetleń: 3966
 133. Przetarg -Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Tarnów Opolski do szkół w Opolu
  Wyświetleń: 3947
 134. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 3925
 135. Zarządzenia Wójta Gminy - 2015r
  Wyświetleń: 3869
 136. Wykaz Publicznych Przedszkoli gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 3852
 137. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Opolskiego w 2018r
  Wyświetleń: 3821
 138. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2011 rok
  Wyświetleń: 3804
 139. Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds.księgowości podatkowej i składników majątkowych w Referacie Budżetowo-Finansowym
  Wyświetleń: 3795
 140. Oświata
  Wyświetleń: 3793
 141. Odpisy aktów Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 3787
 142. Obwieszczenia - 2016r
  Wyświetleń: 3772
 143. Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 3753
 144. Ogłoszenia - 2015r
  Wyświetleń: 3697
 145. Informacja PKW o obwodach głosowania utworzonych za granicą i na statkach morskich
  Wyświetleń: 3683
 146. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 3664
 147. Konkursy ofert - 2014r
  Wyświetleń: 3657
 148. Informacje - 2017r.
  Wyświetleń: 3550
 149. Dowody osobiste
  Wyświetleń: 3538
 150. Projekty uchwał VII kadencji - 2017 rok
  Wyświetleń: 3533
 151. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2013r
  Wyświetleń: 3519
 152. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach utworzonych w kraju
  Wyświetleń: 3485
 153. Wydanie decyzji o zajęciu pasa drogowego
  Wyświetleń: 3453
 154. System Informacji Przestrzennej - GEO SYSTEM
  Wyświetleń: 3415
 155. Uchwały V kadencji - od 24 listopada 2006r do 8 listopada 2010r
  Wyświetleń: 3413
 156. Budżet Gminy - 2017r
  Wyświetleń: 3409
 157. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2014 rok (styczeń - październik)
  Wyświetleń: 3407
 158. Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 3334
 159. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2015 rok
  Wyświetleń: 3326
 160. Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
  Wyświetleń: 3302
 161. Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem USC)
  Wyświetleń: 3293
 162. Zarządzenia Wójta Gminy - 2014r
  Wyświetleń: 3288
 163. Dodatki mieszkaniowe
  Wyświetleń: 3284
 164. Termin składania ofert 30.04.2015 - Zapytanie ofertowe na wykonanie prac konserwacyjnych istniejących rowów melioracyjnych na terenie Gminy Tarnów Op
  Wyświetleń: 3266
 165. Wydanie wypisu i wyrysu lub zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3232
 166. 2009r: Ogłoszenie o przetargu - BUDOWA HALI SPORTOWEJ W TARNOWIE OPOLSKIM
  Wyświetleń: 3223
 167. Ogłoszenie o naborze z dnia 10.01.2018r. na wolne stanowisko urzędnicze -inspektor - ds. energetyki gminnej i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3217
 168. Ogłoszenie z dnia 17.03.2015r o zamiarze zawarcia umowy - Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 3213
 169. Nieruchomości - 2014r
  Wyświetleń: 3206
 170. Walidrogi, Nakło, Raszowa
  Wyświetleń: 3198
 171. Konkursy ofert - 2013r
  Wyświetleń: 3180
 172. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 3179
 173. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do obsugi świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrdoku Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 3158
 174. NAKŁO, RASZOWA, WALIDROGI
  Wyświetleń: 3150
 175. Skład Rady Gminy Tarnów Opolski - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 3144
 176. Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 3144
 177. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2016 rok
  Wyświetleń: 3138
 178. Opłaty Skarbowe w USC
  Wyświetleń: 3132
 179. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 3120
 180. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - sekretarz gminy
  Wyświetleń: 3067
 181. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - 2007r
  Wyświetleń: 3061
 182. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2017 rok
  Wyświetleń: 3029
 183. Obwieszczenia - 2014r
  Wyświetleń: 3017
 184. Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
  Wyświetleń: 3015
 185. Decyzje środowiskowe - 2014r
  Wyświetleń: 3007
 186. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe 2010r - 2011
  Wyświetleń: 2999
 187. Nieruchomości
  Wyświetleń: 2988
 188. Informacje - 2018 r.
  Wyświetleń: 2977
 189. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych
  Wyświetleń: 2963
 190. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2013 rok
  Wyświetleń: 2950
 191. KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA: Publicznej Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2949
 192. Wykaz nieruchomości z dnia 01.06.2016 przeznaczonych do dzierżawy w Nakle
  Wyświetleń: 2948
 193. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2012r
  Wyświetleń: 2939
 194. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nakle ul. Strzelecka 49 z dnia 27 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 2934
 195. Nieruchomości - 2017r
  Wyświetleń: 2923
 196. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono ulg w zapłacie podatków i opłat lokalnych
  Wyświetleń: 2918
 197. Zarządzenia Wójta jako Kierownika Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 2907
 198. Nabór z dnia 25.01.2017 na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. płac w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2894
 199. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2017 roku
  Wyświetleń: 2891
 200. Wykaz szkół Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2887
 201. Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2878
 202. Projekty uchwał VII kadencji - 2015 rok
  Wyświetleń: 2876
 203. Uchwała Nr 3/06 Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowie Opolskim z dnia 4 października 2006r.
  Wyświetleń: 2873
 204. Przebudowa ul. Polnej w Kątach Opolskich oraz rozbudowa ul. Nowej w Kątach Opolskich, Przebudowa ul. Dunikowskiego i Konopnickiej w Nakle z dnia 22.02.2018 r.
  Wyświetleń: 2863
 205. Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2861
 206. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2853
 207. Nieruchomości 2010r - 2012r
  Wyświetleń: 2852
 208. Informacje - 2014r
  Wyświetleń: 2822
 209. Projekty uchwał VII kadencji - 2018 rok (styczeń - październik)
  Wyświetleń: 2820
 210. Zarządzenia Wójta Gminy - 2016r
  Wyświetleń: 2815
 211. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2797
 212. 002. Dowody osobiste - wymiana
  Wyświetleń: 2793
 213. Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 2786
 214. Informacje - 2013r
  Wyświetleń: 2785
 215. Udostępnienie Informacji Publicznej
  Wyświetleń: 2784
 216. Ogłoszenia - 2018r
  Wyświetleń: 2766
 217. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 2743
 218. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 2737
 219. Obwieszczenia - 2013r
  Wyświetleń: 2722
 220. Ogłoszenia 2010r - 2012r
  Wyświetleń: 2718
 221. KOSOROWICE
  Wyświetleń: 2715
 222. MIEDZIANA
  Wyświetleń: 2714
 223. KĄTY OPOLSKIE
  Wyświetleń: 2698
 224. Wykaz sołtysów i członków Rad Sołeckich na kadencję 2011-2015
  Wyświetleń: 2694
 225. Klauzula informacyjna Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2679
 226. Przyjmowanie skarg i wniosków
  Wyświetleń: 2674
 227. Dodatki mieszkaniowe
  Wyświetleń: 2652
 228. Konkursy ofert - 2012r
  Wyświetleń: 2652
 229. Ogłoszenie o naborze z dnia 10.04.2018r. na wolne stanowisko urzędnicze -podinspektor - ds. energetyki gminnej i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2651
 230. Na temat Opolskiej Karty Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 2633
 231. Budżet Gminy - 2014r.
  Wyświetleń: 2629
 232. Decyzje środowiskowe - 2016r
  Wyświetleń: 2627
 233. Wydanie zezwolenia na usuwania drzew i krzewów
  Wyświetleń: 2622
 234. System Informacji Przestrzennej - GISON
  Wyświetleń: 2599
 235. Obwieszczenia - 2017r
  Wyświetleń: 2586
 236. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2012 rok
  Wyświetleń: 2576
 237. Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Kosorowicach
  Wyświetleń: 2568
 238. Ogłoszenie o naborze - Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Kątach Op
  Wyświetleń: 2568
 239. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 2563
 240. Ogłoszenie z dnia 27.07.2015r o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany (2. edycji) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2553
 241. Zameldowanie na pobyt czasowy
  Wyświetleń: 2552
 242. Zapytanie ofertowe z dnia 13.04.2015r na zakup i montaż wiat przystankowych w ilości 3 sztuk na terenie gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2550
 243. Ogłoszenia - 2019r
  Wyświetleń: 2544
 244. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 2541
 245. 2014r - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2532
 246. Obwieszczenia - 2018r
  Wyświetleń: 2520
 247. Miedziana
  Wyświetleń: 2511
 248. Kulturotwórcza rola biblioteki w małych środowiskach na przykładzie biblioteki w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2497
 249. Protokoły z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VI kadencji (2010- 2014)
  Wyświetleń: 2483
 250. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 2460
 251. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2447
 252. Informacja - dodatek enegretyczny dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy
  Wyświetleń: 2441
 253. Obwieszczenia - 2015r
  Wyświetleń: 2438
 254. Budowa kanalizacji i wymiana/przebudowa sieci wodociągowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2428
 255. Kosorowice
  Wyświetleń: 2417
 256. Przebudowa ul. Polnej w Kątach Opolskich oraz rozbudowa ul. Nowej w Kątach Opolskich, Przebudowa ul. Dunikowskiego i Konopnickiej w Nakle z dnia 22.03.2018 r.
  Wyświetleń: 2416
 257. Projekty uchwał VI kadencji - 2013 rok
  Wyświetleń: 2412
 258. Nabór 2013r
  Wyświetleń: 2407
 259. Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych
  Wyświetleń: 2406
 260. Nabór na wolne stanowisko pracy.
  Wyświetleń: 2405
 261. Budżet Gminy - 2016r
  Wyświetleń: 2402
 262. 2014r - Wstawianie i dzierżawa pojemników
  Wyświetleń: 2386
 263. Informacje - 2011r
  Wyświetleń: 2385
 264. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2014r
  Wyświetleń: 2383
 265. Zarządzenia Wójta Gminy - 2013r
  Wyświetleń: 2379
 266. Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2377
 267. Rada Gminy
  Wyświetleń: 2377
 268. Wydanie decyzji o zajęciu pasa drogowego
  Wyświetleń: 2376
 269. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Przyworach
  Wyświetleń: 2375
 270. Ogłoszenie o naborze z dnia 30.01.2018r. na wolne stanowisko urzędnicze -inspektor - ds. energetyki gminnej i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2374
 271. 2011-Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Tarnów Opolski poprzez zakup wyposażenia
  Wyświetleń: 2373
 272. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -stacja pomp na sieci wodociągowej w m. Miedziana wraz z zagospodarowaniem terenu i zasilaniem energetycznym -termin składania 04.08.06r.
  Wyświetleń: 2371
 273. Rejstracja zgonu
  Wyświetleń: 2364
 274. Zgłoszenie urodzenia dziecka
  Wyświetleń: 2358
 275. Oświadczenia majątkowe za rok 2017
  Wyświetleń: 2357
 276. Informacje - 2012r
  Wyświetleń: 2351
 277. Rejestr petycji
  Wyświetleń: 2346
 278. Wykaz jednostek posiadających zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru od właścicieli nieruchomości stałych odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2344
 279. Budowa kanalizacji
  Wyświetleń: 2341
 280. Ustalanie pisowni imion i nazwisk
  Wyświetleń: 2330
 281. Nabór na wolne stanowisko Inspektora ds.remontów i inwestycji w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji
  Wyświetleń: 2322
 282. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wuborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 2321
 283. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2007 rok
  Wyświetleń: 2317
 284. 2011-Przetarg-utworzenie pracowni ceramicznej w jednej z sal Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim wraz z zakupem niezbędnego sprzętu oraz materiałów służących tej operacji
  Wyświetleń: 2310
 285. Konkursy ofert - 2011r
  Wyświetleń: 2309
 286. Przetarg nieograniczony na dostawę w formie leasingu operacyjnego koparko-ładowarki dla Zakładu Gopspodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Tranowie Opolskim
  Wyświetleń: 2309
 287. 2014r: Modernizacja dróg gminnych ul. Polnej i ul. Leśnej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2302
 288. Wniosek o szacowanie strat w rolnictwie powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego
  Wyświetleń: 2286
 289. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2009 rok
  Wyświetleń: 2280
 290. Petycje
  Wyświetleń: 2278
 291. Projekty uchwał VII kadencji - 2016 rok
  Wyświetleń: 2267
 292. Zameldowanie na pobyt stały
  Wyświetleń: 2264
 293. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2010 rok
  Wyświetleń: 2257
 294. OGŁOSZENIE: Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i promocji gminy - termin składania ofert do 16 grudnia 2013r.
  Wyświetleń: 2249
 295. Przywory
  Wyświetleń: 2241
 296. Zapytanie ofertowe - wykonanie kotłowni zasilane gazem ziemnym oraz wewnętrznej instalacji C.O.i elektryczne w budynku byłej stacji PKP w Tarnowie Op.
  Wyświetleń: 2232
 297. Zamówienie publiczne z dnia 16.06.2015r: Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2230
 298. Nabór z dnia 01.02.2017 na wolne stanowisko urzędnicze na podinspektora w Referacie Hala Sportowa
  Wyświetleń: 2221
 299. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Tarnów Opolski i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 2207
 300. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2015 roku
  Wyświetleń: 2206
 301. Informacja o sposobie głosowania oraz ważności głosu
  Wyświetleń: 2204
 302. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Tarnowie Opolskim z dnia 16 maja 2018r.
  Wyświetleń: 2202
 303. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 2199
 304. Komitety wyborcze,kandydaci - wizualizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 2196
 305. Zarządzenia Wójta Gminy - 2018r
  Wyświetleń: 2195
 306. Dotacje
  Wyświetleń: 2186
 307. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Op.
  Wyświetleń: 2182
 308. Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 12.12.2016 o cenach i stawkach opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku na terenie miejscowości Kąty Opolskie i Przywory w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2179
 309. Informacje - 2015r
  Wyświetleń: 2176
 310. Wykaz nieruchomości z dnia 22.04.2015r przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 2171
 311. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2014 roku
  Wyświetleń: 2167
 312. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2014 rok (listopad-grudzień)
  Wyświetleń: 2155
 313. Ogłoszenie o naborze - Młodszy Referent w Referacie Spraw Obywatelskich i USC - składanie ofert do 28.07.2010
  Wyświetleń: 2154
 314. Ogłoszenie o rokowaniach po drugim przetargu w sprawie sprzedaży nieruchomości - Rokowania odbędą się 29.06.2015r
  Wyświetleń: 2151
 315. Program współpracy Gminy i z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku
  Wyświetleń: 2145
 316. Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Tarnów Opolski i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 2144
 317. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2006 rok
  Wyświetleń: 2133
 318. Wykaz Bibliotek
  Wyświetleń: 2120
 319. Ogłoszenie: Wójt Gminy Tarnów Opolski poszukuje kandydata na stanowisko podinspektora ds. remontów i inwestycji
  Wyświetleń: 2119
 320. Informacje - 2010r
  Wyświetleń: 2118
 321. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 2113
 322. Budżet Gminy - 2013r.
  Wyświetleń: 2112
 323. OGŁOSZENIE-Wójt Gminy poszukuje kandydata na stanowisko podinspektora w referacie Gospodarka Terenowa i Inwestycje
  Wyświetleń: 2109
 324. Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Tarnów Opolski, jej jednostek organizacyjnych i innych z dnia 31.10.2018
  Wyświetleń: 2108
 325. Przetarg nieograniczony z dnia 19.08.2015r: Modernizacja przejętego budynku PKP w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2104
 326. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2008 rok
  Wyświetleń: 2101
 327. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2010 rok
  Wyświetleń: 2087
 328. Obwieszczenie z dnia 12.10.2012 o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2085
 329. 2011- Przetarg Modernizacja i remont drogi gminnej ulicy Krasickiego w miejscowości Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 2079
 330. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej o składzie osobowym obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2076
 331. Konsultacje społeczne - 2013r
  Wyświetleń: 2075
 332. Decyzje środowiskowe - 2015r
  Wyświetleń: 2069
 333. Obwieszczenie z dnia 28.10.2012r- budowa drogi gminnej w miejscowości Nakło Etap I
  Wyświetleń: 2065
 334. Decyzje środowiskowe - 2012r
  Wyświetleń: 2064
 335. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 21.11.2014r o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2063
 336. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 2061
 337. TERENY GÓRNICZE
  Wyświetleń: 2059
 338. Wybory Prezydenckie - 2015r
  Wyświetleń: 2056
 339. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 2013r
  Wyświetleń: 2055
 340. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016
  Wyświetleń: 2054
 341. Wykaz Sołtysów i Rady Sołeckiej
  Wyświetleń: 2053
 342. Zapytanie ofertowe - wykonanie remontu nawierzchni ścieralnej drogi ul.Zielonej w Tarnowie Opolskim - termin składania ofert 30.07.2015r
  Wyświetleń: 2050
 343. 2013: Ogłoszenie o przetargu - Dowożenie dzieci i uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i oddziału przedszkolnego wraz z opiekunami na terenie gminy Tarnów Opolski w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015
  Wyświetleń: 2047
 344. Projekty uchwał VI kadencji - 2014 rok
  Wyświetleń: 2047
 345. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 18.12.2013ro przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu zagopsodarowania przestrzennego województwa opolskiego
  Wyświetleń: 2046
 346. 2014r. - Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej w Walidrogach i Miedzianej oraz nieruchomości niezabudowanej w m. Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2042
 347. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 16.12.2014r o przystąpieniu do sporządzenia MPZP terenu górniczego Tarnów Opolski - Wschód
  Wyświetleń: 2042
 348. Transport Drogowy
  Wyświetleń: 2034
 349. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 2031
 350. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
  Wyświetleń: 2026
 351. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 2021
 352. Obwieszczenie o wyborach ławników sądowych w 2011r
  Wyświetleń: 2019
 353. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2016
 354. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego 2013r
  Wyświetleń: 2015
 355. Decyzje środowiskowe - 2011r
  Wyświetleń: 2010
 356. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 2009
 357. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje w 2016 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 2005
 358. Informacja PKW o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta RP w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24.05.2015 r.
  Wyświetleń: 1999
 359. Nabór na wolne stanowisko pracy.
  Wyświetleń: 1995
 360. Tereny górnicze
  Wyświetleń: 1995
 361. 2010r: Ogłoszenie o przetargu-Rekultywacja składowiska odpadów w Kosorowicach
  Wyświetleń: 1991
 362. Zaproszenie do konsultacji w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi zwierząt na terenie Gminy Tarnów Opolski w roku 2015
  Wyświetleń: 1991
 363. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Walidrogach -termin 17.04.2015
  Wyświetleń: 1988
 364. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1988
 365. Przetarg nieograniczony: Dostawa opału do jednostek organizacyjnych gminy Tarnów Opolski w sezonie grzewczym 2015/2016.
  Wyświetleń: 1981
 366. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1980
 367. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Tarnów Opolski i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1973
 368. Budżet Gminy - 2012r.
  Wyświetleń: 1972
 369. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1970
 370. Ogłoszenie z dnia 01.06.2015r o naborze kandydatów na ławników
  Wyświetleń: 1969
 371. 2014r -Modernizacja drogi gminnej ul. Łącznej w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1966
 372. Sprzedaż działek budowlanych w drodze przetargu
  Wyświetleń: 1965
 373. Nabór na wolne stanowisko pracy -Główny Księgowy ZGKiM
  Wyświetleń: 1956
 374. Ogłoszenie z dnia 21.07.2016 o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Walidrogach Tarnowie Op i Miedzianej
  Wyświetleń: 1955
 375. Gminny Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 1953
 376. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 1951
 377. Decyzje środowiskowe - 2013r
  Wyświetleń: 1950
 378. TARNINOWY ZAKĄTEK - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TARNOWIE OPOLSKIM
  Wyświetleń: 1947
 379. Ogłoszenie o naborze - Kierownik Referatu Hala Sportowa -termin składania do 15 grudnia 2010r
  Wyświetleń: 1942
 380. 2014 r.- Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Tarnów Opolski, Nakło, Kosorowice, Raszowa
  Wyświetleń: 1935
 381. Nabór na wolne stanowisko pracy-Aspirant pracy socjalnej
  Wyświetleń: 1935
 382. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych do plakatowania
  Wyświetleń: 1934
 383. Uchwała nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1928
 384. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 28.10.2015ro wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn.Budowa gazociągu Zdzieszowice-Wrocław
  Wyświetleń: 1921
 385. 2012:Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym a zbycie nieruchomości w Tarnowie Op i Walidrogach
  Wyświetleń: 1920
 386. GMINNA KOMISJA WYBORCZA
  Wyświetleń: 1920
 387. Ogłoszenie z dnia 08.10.2015 o konsultacjach do projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Op. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016”"
  Wyświetleń: 1920
 388. Projekty uchwał VI kadencji - 2012 rok
  Wyświetleń: 1920
 389. OGŁOSZENIE: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Zapłotnej w Kosorowicach
  Wyświetleń: 1914
 390. Program współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
  Wyświetleń: 1901
 391. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok
  Wyświetleń: 1899
 392. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych 2013r
  Wyświetleń: 1896
 393. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin 2013r
  Wyświetleń: 1895
 394. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2013r
  Wyświetleń: 1895
 395. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 24.10.2012r - Budowa drogi gminnej w miejscowości Nakło Etap I
  Wyświetleń: 1893
 396. Obwieszczenie Wójta Gminy o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 1893
 397. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 28.09.2015r o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn.Budowa gazociągu Zdzieszowice-Wrocław
  Wyświetleń: 1889
 398. Przebudowa oraz rozbudowa GOK w Przyworach z dnia 22.12.2017 r.
  Wyświetleń: 1888
 399. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2006r-2010r
  Wyświetleń: 1885
 400. 2012:Ogłoszenie o przetargu-ubezpieczenie dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 1884
 401. Obwieszczenie z dnia 26.08.2013r do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 1884
 402. OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych.
  Wyświetleń: 1871
 403. Informacja o składzie,siedzibie i pełnionych dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Opolu
  Wyświetleń: 1867
 404. Obwieszczenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu opracowania pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1865
 405. OGŁOSZENIE z dnia 15.06.2013: Rokowania dotyczące sprzedaży nieruchomości w m. Walidrogi
  Wyświetleń: 1865
 406. Informacja 2009r.
  Wyświetleń: 1862
 407. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Op z dnia 25.11.2015
  Wyświetleń: 1860
 408. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2018 rok (styczeń - październik)
  Wyświetleń: 1860
 409. Przetarg ZGKiM: Remont-modernizacja zbiornika wyrównawczego wody o objętości 1200m3-etap II
  Wyświetleń: 1854
 410. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tarnów Opolski na lata 2007 - 2009 z perspektywą do 2016 roku
  Wyświetleń: 1852
 411. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Przyworach z dnia 19.04.2016
  Wyświetleń: 1842
 412. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej o wynikach losowania składu osobowego obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1841
 413. Ogłoszenie z dnia 28.08.2015r o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych w Walidrogach
  Wyświetleń: 1840
 414. Projekty uchwał VI kadencji - 2011 rok
  Wyświetleń: 1839
 415. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 10.06.2014r o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1836
 416. Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego
  Wyświetleń: 1836
 417. Wymeldowanie z pobytu stałego
  Wyświetleń: 1834
 418. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 1833
 419. Opinia do ofert na realizację zadania publicznego – Ochrona i promocja zdrowia 2015r
  Wyświetleń: 1832
 420. Zarządzenia Wójta Gminy - 2011r
  Wyświetleń: 1829
 421. Decyzje środowiskowe - 2010r
  Wyświetleń: 1825
 422. Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowie Opolskim z dnia 15 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Tarnów Opolski bez głosowania w okręgach wyborczych nr 4, 5, 6, 12, 14
  Wyświetleń: 1823
 423. Udostępnianie danych osobowych
  Wyświetleń: 1822
 424. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi - 2012r
  Wyświetleń: 1821
 425. 2014: Modernizacja dróg gminnych ul. Polnej i ul. Leśnej w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1819
 426. Program Odnowy Wsi
  Wyświetleń: 1818
 427. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2012 roku.
  Wyświetleń: 1816
 428. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia lokalu wyborczego do głosowania korespondencyjnego
  Wyświetleń: 1810
 429. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnów Opolski na lata 2014-2018
  Wyświetleń: 1807
 430. Oświadczenia majątkowe za rok 2010
  Wyświetleń: 1800
 431. Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Tarnowie Opolskim z dnia 23.06.2017
  Wyświetleń: 1795
 432. Nabór 2012r
  Wyświetleń: 1794
 433. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 1.07.2014r o przystąpieniu do sporządzenia MPZP obejmującego obszar wsi Miedziana
  Wyświetleń: 1794
 434. 2014r - Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Tarnów Opolski, Nakło, Kosorowice, Raszowa
  Wyświetleń: 1785
 435. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 1784
 436. Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 09.11.2012r -rokowania odnośnie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Walidrogach
  Wyświetleń: 1781
 437. 2014r:Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych w Przyworach
  Wyświetleń: 1780
 438. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 22.10.2014r o zarejestrowanych kandydatach na wójta
  Wyświetleń: 1778
 439. Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Przyworach z dnia 6 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 1770
 440. NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - młodszego referenta w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w Referacie Hala Sportowa
  Wyświetleń: 1770
 441. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 1.07.2014r o podjęciu przez Radę Gminy Tarnów Opolski o przystąpieniu do sporządzenia MPZP obejmującego obszar wsi Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 1765
 442. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzielaniu zamówienia nr. 500043155-N-2018 z dnia 27.02.2018
  Wyświetleń: 1765
 443. 2010r: Ogłoszenie - budowa punktów oświetleniowych - termin składania ofert 3.08.2010
  Wyświetleń: 1764
 444. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Walidrogi ,Tarnów Opolski i Miedziana z dnia 29.01.2016
  Wyświetleń: 1762
 445. OGŁOSZENIE: Remont muru oporowego przy kościele zabytkowym w Raszowej
  Wyświetleń: 1758
 446. 2011 -Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarnów Opolski ul. Norwida i ul. Nowej oraz w miejscowości Walidrogi ul. Konwalii
  Wyświetleń: 1756
 447. Dane teleadresowe Sołtysów
  Wyświetleń: 1753
 448. Ogłoszenie z dnia 21.05.2015r o II przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Walidrogach
  Wyświetleń: 1752
 449. Ponowne konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015"
  Wyświetleń: 1750
 450. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1748
 451. OGŁOSZENIE z dnia 08.01.2013: w sprawie rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości w Walidrogach
  Wyświetleń: 1747
 452. Zarządzenie Nr OR 0050.58.2015 z dnia 19.05.2015 zmiany zarządzenia dot powołania obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1740
 453. Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kątach Opolskich z dnia 09.03.2017r.
  Wyświetleń: 1738
 454. OGŁOSZENIE: Dostawę opału na sezon grzewczy 2013/2014 dla placówek zarządzanych przez Publiczna Szkołę Podstawową w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1737
 455. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej o przyznanych numerach zarejestrowanym listom kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 1730
 456. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie przystąpienia do opracowania uchwały w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2014
  Wyświetleń: 1728
 457. Wykaz nieruchomości z dnia niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscwości Walidrogi z dnia 28.01.2015r
  Wyświetleń: 1725
 458. Protokoły z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski V kadencji (2006 - 2010)
  Wyświetleń: 1719
 459. Przetarg nieograniczony z dnia 09.09.2015r: Modernizacja przejętego budynku PKP w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1716
 460. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 26.05.2019 r.
  Wyświetleń: 1713
 461. 2010: Ogłoszenie o przetargu -Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012 w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1704
 462. Wzór formularza oświadczenia majątkowego radnego
  Wyświetleń: 1704
 463. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów - kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 1700
 464. Wypis z ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1700
 465. OGŁOSZENIE 2013:Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1696
 466. Ogłoszenie z dnia 28.08.2015r o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości zabudowanej w Walidrogach i Miedzianej oraz niezabudowanej w Tarnowie Op
  Wyświetleń: 1696
 467. 2010r: Ogłoszenie o remoncie drogi gminnej ul. Krośnickiej w Raszowej
  Wyświetleń: 1695
 468. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1693
 469. Dodatkowe usługi wstawiania i dzierżawy pojemników
  Wyświetleń: 1691
 470. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Walidrogi z dnia 29.01.2016
  Wyświetleń: 1689
 471. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1686
 472. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa
  Wyświetleń: 1682
 473. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 1680
 474. Tarnów Opolski: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Tarnów Opolski i jej jednostek organizacyjnych oraz innych - termin składania ofert 11.12.2015r.
  Wyświetleń: 1675
 475. Komisje Rady Gminy - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1674
 476. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski 2015r
  Wyświetleń: 1671
 477. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 4.07.2013r o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwesycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
  Wyświetleń: 1669
 478. 2011:Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność porzytku publicznegona rok 2012
  Wyświetleń: 1668
 479. Podatek leśny od osób fizycznych i prawnych
  Wyświetleń: 1664
 480. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 1663
 481. Obwieszczenia - 2011r
  Wyświetleń: 1661
 482. Zarządzenia Wójta Gminy - 2008r
  Wyświetleń: 1661
 483. 2012:Stworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach realizowanych w trybie ustawy na rok 2012
  Wyświetleń: 1652
 484. 2012:Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Walidrogach i Tarnowie Op
  Wyświetleń: 1650
 485. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 27.11.2013r o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1650
 486. OGŁOSZENIE 2012: o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego w miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 1644
 487. 2013:Ogłoszenie o przetargu - remont drogi gminnej ulicy Borowej w Kosorowicach
  Wyświetleń: 1642
 488. Obwieszczenia - 2012r
  Wyświetleń: 1640
 489. 2014: Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Walidrogach
  Wyświetleń: 1631
 490. Rada Gminy 2014-2018
  Wyświetleń: 1628
 491. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1628
 492. Transmisja obrad
  Wyświetleń: 1627
 493. Oświadczenia majątkowe za rok 2018
  Wyświetleń: 1623
 494. 2012:Dostawa pomocy dydaktycznych, nagłośnienia i sprzętu komputerowego w ramach projektu systemowego 9.1.2 Z nauką za pan brat!
  Wyświetleń: 1622
 495. Ogłoszenie o naborze z dnia 02.08.2017r. na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji
  Wyświetleń: 1622
 496. 2013:Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 872/240 w Kątach Opolskich
  Wyświetleń: 1620
 497. Oświadczenia majątkowe za rok 2006
  Wyświetleń: 1618
 498. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 22.10.2014 - kandydaci do Rady Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 1611
 499. 1.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - dzierżawa gruntu w Walidrogach ul.Opolska
  Wyświetleń: 1610
 500. Budżet Gminy - 2011r.
  Wyświetleń: 1608
 501. Ustalenie warunków zabudowy
  Wyświetleń: 1604
 502. Zapytanie ofertowe na nabór nauczycieli do zajęć pozalekcyjnych w ramach realizacji projektu Z nauką za pan brat! projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Wyświetleń: 1603
 503. Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 24 października 2016 r.
  Wyświetleń: 1602
 504. Tarnów Opolski: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Tarnów Opolski - termin składania ofert 11.12.2015r.
  Wyświetleń: 1600
 505. 2013:Ogłoszenie o przetargu - remont drogi gminnej ulicy Nałkowskiej w Kątach Op
  Wyświetleń: 1593
 506. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 1592
 507. 2013:Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn.: Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1591
 508. Zarządzenia Wójta Gminy - 2012r
  Wyświetleń: 1590
 509. OGŁOSZENIE: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 872/240 w Kątach Opolskich.
  Wyświetleń: 1588
 510. Zasady korzystania z wypożyczlni GBP w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1588
 511. Decyzje środowiskowe - 2009r
  Wyświetleń: 1583
 512. Uchwała Nr IV-2014 Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1583
 513. Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Tarnów Opolski i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 1582
 514. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - 2012r
  Wyświetleń: 1581
 515. 2012: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 1580
 516. 2013: Ogłoszenie o II przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Tarnowie Opolskim i Walidrogach
  Wyświetleń: 1577
 517. Ogłoszenie o naborze - Podinspektor w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji w Urzędzie Gminy -termin składania ofert 17.04.2012r
  Wyświetleń: 1577
 518. OGŁOSZENIE 2013: w sprawie opracowywania projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1575
 519. OGŁOSZENIE z dnia 11.04.2013: o II przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Tarnowie Opolskim i Walidrogach
  Wyświetleń: 1575
 520. Powtórne obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 2.06.2011ro przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Op
  Wyświetleń: 1575
 521. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursów realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2015 r.
  Wyświetleń: 1573
 522. 2012:Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości pod zabudowę w Tarnowie Op oraz niezabudowanych pod usługi w Walidrogach
  Wyświetleń: 1569
 523. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy z dnia 20.08.2015r :Dodatkowe usługi wstawiania i dzierżawy pojemników
  Wyświetleń: 1567
 524. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 27.11.2013r o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1566
 525. 2011- Dowożenie dzieci i uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola wraz z opiekunami na terenie gminy Tarnów Opolski w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013
  Wyświetleń: 1565
 526. Ogłoszenie z dnia 22.06.2015r w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Walidrogi
  Wyświetleń: 1564
 527. Druki do pobrania dotyczące wyborów
  Wyświetleń: 1561
 528. Informacja o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 1559
 529. Ogłoszenie o III nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanych w Walidrogach
  Wyświetleń: 1559
 530. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 kwietnia 2014 w sprawie numerów i obwodów głosowania
  Wyświetleń: 1554
 531. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 02.10.2015r o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Zakładu Eurosystem Polska Sp.z.o.o.
  Wyświetleń: 1551
 532. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości zabudowanej w Walidrogach i Miedzianej oraz niezabudowanych w Tarnowie Opolskim -termin 20.04.2015
  Wyświetleń: 1550
 533. Protokoły z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski IV kadencji (2002 - 2006)
  Wyświetleń: 1545
 534. Ogłoszenie o przetargu - odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych - ZGKiM
  Wyświetleń: 1543
 535. OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1541
 536. Prognoza oddziaływania na środowisko - Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Op na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020
  Wyświetleń: 1541
 537. Projekty uchwał V kadencji 2010 rok
  Wyświetleń: 1539
 538. Przebudowa ul. Dębowej w Tarnowie Opolskim z dnia 13.03.2018 r.
  Wyświetleń: 1539
 539. Budżet Gminy - 2010r
  Wyświetleń: 1538
 540. Obwieszczenia Burmistrza Krapkowic z dnia 10.09.2015r dot. Wydobycia kruszywa naturalnego spod lustra wody rzeki Odry
  Wyświetleń: 1537
 541. Zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
  Wyświetleń: 1537
 542. 2012:Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Kosorowicach - etap II
  Wyświetleń: 1535
 543. 2011:Podanie do publicznej wiadomości oferty organizacji pozarządowej
  Wyświetleń: 1534
 544. 2011- Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych i gimnzjalnych Gminy Tarnów Opolski poprzez zakup sprzętu
  Wyświetleń: 1531
 545. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie wpiserania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1531
 546. 2010: Budowa sieci wodociągowej w m. Tarnów Opolski w ulicy Nowej i Norwida oraz w m. Walidrogi w ulicy Konwalii i Stokrotek - 15.11.2010r.
  Wyświetleń: 1530
 547. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursów realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2015 r.
  Wyświetleń: 1530
 548. OGŁOSZENIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA INWESTYCJE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA- program wymiany kotłów w roku 2018
  Wyświetleń: 1527
 549. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 30.06.2016 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego Tarnów Op -Wschód
  Wyświetleń: 1524
 550. Ogłoszenie o naborze - Inspektor w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji w Urzędzie Gminy -termin składania ofert 25.05.2012r
  Wyświetleń: 1524
 551. Ogłoszenie z dnia 25.11.2013r o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu na działce nr 249/155 w m. Walidrogi
  Wyświetleń: 1523
 552. Konsultacje społeczne - 2015r
  Wyświetleń: 1522
 553. Ogłoszenia - 2014r
  Wyświetleń: 1522
 554. Wykaz nieruchomości z dnia 21 lipca 2016 r. przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany
  Wyświetleń: 1522
 555. OGŁOSZENIE 2013: w sprawie wynajęcia lokalu w miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 1519
 556. Ogłasza się konsultacje społeczne w zwiazku z opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
  Wyświetleń: 1517
 557. Ogłoszenie z dnia 15.03.2011 o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości w Walidrogach
  Wyświetleń: 1517
 558. Ogłoszenie o naborze - Kierownik referatu Gospodarki Terenowej i Inwestycji- termin składania ofert do 22.02.2010r
  Wyświetleń: 1513
 559. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU PULI ŚRODKÓW NA PROGRAM WYMIANY KOTŁÓW DLA OSÓB FIZYCZNYCH
  Wyświetleń: 1511
 560. 2012:Otwarty konkurs ofert na realizacje w 2012 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 1507
 561. OGŁOSZENIE 2013: Lokal do wynajęcia w m. Nakło
  Wyświetleń: 1507
 562. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wpiserania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1506
 563. Konsultacje społeczne - 2014r
  Wyświetleń: 1505
 564. Ogłoszenie - Zapytania ofertowe do projektu - Kompetentny Urzędnik = Sprawny Urząd = Zadowolony Obywatel
  Wyświetleń: 1505
 565. 2012: Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości w Kątach Opolskich
  Wyświetleń: 1504
 566. Oświadczenia majątkowe za rok 2011
  Wyświetleń: 1504
 567. Ogłoszenie o naborze - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -termin składania ofert do 17.10.2011r
  Wyświetleń: 1503
 568. Budżet Gminy - 2018r
  Wyświetleń: 1501
 569. 2012: Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Tarnów Opolski do szkół i placówek oświatowych w Opolu
  Wyświetleń: 1500
 570. Ogłoszenie o zmianie terminu posiedzenia komisji konkursowej
  Wyświetleń: 1500
 571. Przetargi - 2010r
  Wyświetleń: 1498
 572. Zatwierdzenie wstępnego projektu podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 1498
 573. OGŁOSZENIA: Remont drogi wewnętrznej ulicy Borowej w miejscowości Kosorowice
  Wyświetleń: 1495
 574. Zaproszenie osób do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach 2014r
  Wyświetleń: 1490
 575. Wyniki otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w roku 2015
  Wyświetleń: 1489
 576. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych- aktualizacja ustalona na dzień 28.02.2017
  Wyświetleń: 1485
 577. Dowożenie uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych, w których realizują obowiązek nauki wraz z zapewnieniem opiekunów w roku szkolnym 2016/2017 z dnia 22.04.2016
  Wyświetleń: 1483
 578. 2011:Ogłoszenie o naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego zrealizowania projektu-termin składania ofert 11.08.2011
  Wyświetleń: 1482
 579. Ogłoszenie o przetargu na remont i przebudowę oswietlenia ulicznego na terenie gminy Tarnów Opolski wraz z finansowaniem wykonanej inwestycji- UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 1480
 580. Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 1480
 581. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1479
 582. Budowa ścieżek pieszo rowerowych w Tarnowie Opolskim (od przejazdu PKP) przez miejscowość Kosorowice do miejscowości Miedziana z dnia 13.08.2018 r.
  Wyświetleń: 1478
 583. Zaproszenie do konsultacji społecznych z dnia 12.01.2016 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
  Wyświetleń: 1477
 584. Zarządzenia Wójta Gminy - 2009r
  Wyświetleń: 1477
 585. Wyniki wyborów samorządowych przeprowadzonych 21 listopada 2010 roku.
  Wyświetleń: 1474
 586. 2012:Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na wydzierżawienie gruntu w Walidrogach
  Wyświetleń: 1471
 587. 2012: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Op. wraz z jednostkami organ. oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną w podziale na części
  Wyświetleń: 1467
 588. Nabór na stanowisko pracy - inspektor Biura Obsługi Klienta w Referacie Organizacyjnym w wymiarze 3/4 etatu
  Wyświetleń: 1467
 589. Ogłoszenie w sprawie wyników Otwrtych Konkursów Ofert na realizacje zadań w 2011r
  Wyświetleń: 1467
 590. Zarządzenia Wójta Gminy - 2007
  Wyświetleń: 1466
 591. Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1464
 592. 2012: Otwarty konkurs ofert na realizacje w 2012 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1462
 593. OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1459
 594. 2012: Ogłoszenie o przetargu Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 1457
 595. Obwieszczenie Wójta Gminy o numerach i granicach obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1457
 596. 2011- ogłoszenie o przetargu- Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Kosorowicach
  Wyświetleń: 1455
 597. Wieloletni Program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020
  Wyświetleń: 1454
 598. Wymeldowanie z pobytu czasowego
  Wyświetleń: 1453
 599. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 20.10.2014r o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1452
 600. Archiwum nagrań sesji Rady Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1450
 601. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu
  Wyświetleń: 1446
 602. Zameldowanie cudzoziemca
  Wyświetleń: 1446
 603. Ogłoszenie o naborze - Młodszy Referent w Referacie Hala Sportowa w wymiarze 1/2 etatu -termin składania do 7 marca 2011
  Wyświetleń: 1445
 604. Zaproszenie do konsultacji społecznych z dnia 01.02.2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1445
 605. Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu ogłasza od dnia 13.11.2015 nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Nakle
  Wyświetleń: 1442
 606. OGŁOSZENIA 2013: Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na zbycie niruchomości zabudowanej przeznaczonej pod usługi publiczne z możliwością zabudowy mieszkaniowej w m. Walidrogi
  Wyświetleń: 1441
 607. OGŁOSZENIE 2013:Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości zabudowanej przeznaczonej pod usługi publiczne z możliwością zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Walidrogi
  Wyświetleń: 1441
 608. 2012: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Op. wraz z jednostkami organ. oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną w podziale na części
  Wyświetleń: 1440
 609. 2012:Otwarty konkurs ofert na realizacje w 2012 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1440
 610. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2009-2012 z perspektywą 2013-2016
  Wyświetleń: 1440
 611. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2015r
  Wyświetleń: 1439
 612. Ogłoszenie z dnia 15.03.2011r o przetargu ustnym nieograniczonym -na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną ul.Zielona w Tarnowie Op oraz ul. Wrzosowa w Walidrogach
  Wyświetleń: 1439
 613. 2010r: Ogłoszenie-Dostawa opału na sezon grzewczy 2010-2011
  Wyświetleń: 1437
 614. Ogłoszenie o naborze z dnia 03.04.2018r. na wolne stanowisko urzędnicze -inspektor - ds. obsługi informatycznej i sekretariatu
  Wyświetleń: 1437
 615. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 1434
 616. Przebudowa sieci wodociągowej na działkach 1766/270, 2018/270, 2177/271, 2182/273, 2184/273, 2009/276 w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1433
 617. OGŁOSZENIE 2013: Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości w Tarnowie Op .
  Wyświetleń: 1426
 618. OGŁOSZENIE 2013:Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1426
 619. Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1425
 620. Zarządzenia Wójta Gminy - 2010r
  Wyświetleń: 1424
 621. Wydawanie paszportów
  Wyświetleń: 1419
 622. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2014 rok
  Wyświetleń: 1418
 623. Dodatkowe usługi wstawiania i dzierżawy pojemników z dnia 22.12.2015
  Wyświetleń: 1414
 624. Postanowienie Prezydenta o zarządzeniu wyborów
  Wyświetleń: 1413
 625. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie wpiserania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1412
 626. OGŁOSZENIE: Remont muru oporowego przy kościele zabytkowym w Raszowej
  Wyświetleń: 1410
 627. INFORMACJE O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW
  Wyświetleń: 1409
 628. Oświadczenia majątkowe za rok 2007
  Wyświetleń: 1409
 629. Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie podziału gminy na obwody głosowania
  Wyświetleń: 1407
 630. Umowa dzierżawy
  Wyświetleń: 1407
 631. Ogłoszenie o przetargu - dostawa opału na sezon grzewczy 2011/2012 dla placówek ZGKiM
  Wyświetleń: 1404
 632. OGŁOSZENIE z dnia 10.07.2013: o przetargu ustnym nieograniczonym dla nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż w m. Walidrogi
  Wyświetleń: 1402
 633. 2009r: Ogłoszenie o przetargu - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wody w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1400
 634. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 1.07.2014r o podjęciu przez Radę Gminy Tarnów Opolski uchwały o przystąpieniu do sporzadzania MPZP obejmujacego obszar wsi Przywory
  Wyświetleń: 1400
 635. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 1400
 636. OGŁOSZENIE 2013: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 872/240 w Kątach Opolskich
  Wyświetleń: 1399
 637. Wniosek o udostępnienie spisu wyborców
  Wyświetleń: 1399
 638. Informacje - 2016r.
  Wyświetleń: 1398
 639. Informacja o udziale w pracach komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1396
 640. Budowa ścieżek pieszo rowerowych w Tarnowie Opolskim (od przejazdu PKP) przez miejscowość Kosorowice do miejscowości Miedziana z dnia 30.05.2018 r.
  Wyświetleń: 1395
 641. 2011:Ogłoszenie - Nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego zrealizowania projektu 9.5
  Wyświetleń: 1394
 642. Obwieszczenie - w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1394
 643. OGŁOSZENIE 2013: Lokal do wynajęcia w m. Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 1394
 644. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 28.08.2014r o w wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie przebudowy wału Metalchem
  Wyświetleń: 1393
 645. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1392
 646. Konsultacje społeczne - 2016r
  Wyświetleń: 1391
 647. Potwierdzenie własnoręczności podpisu
  Wyświetleń: 1391
 648. Informacja Prezydenta Miasta Opola z dnia 22.12.2015 o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1389
 649. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etniczych oraz języka regionalnego
  Wyświetleń: 1389
 650. 2011-Ogłoszenie o wynajęciu lokalu użytkowego w Nakle
  Wyświetleń: 1388
 651. Ogłoszenia - 2013r
  Wyświetleń: 1388
 652. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1383
 653. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1377
 654. Dostawa opału do jednostek organizacyjnych gminy Tarnów Opolski w sezonie grzewczym 2014/2015.
  Wyświetleń: 1376
 655. Budżet Gminy - 2006r.
  Wyświetleń: 1373
 656. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015
  Wyświetleń: 1368
 657. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 1368
 658. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku
  Wyświetleń: 1366
 659. Remont końcowej części ul. Szkolnej w Kątach Opolskich, oraz wykonanie połączenia drogi gminnej, ul. Krótkiej w Kosorowicach z drogą powiatową i wykonanie połączenia utwardzonego placu przy cmentarzu w Miedzianej z drogą powiatową-24.06.2011 godzina 10:00
  Wyświetleń: 1365
 660. Apel Państwowej Komisji Wyborczej dot. spisu wyborców
  Wyświetleń: 1364
 661. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 3.10.2014r w sprawie podziału gminy na obwody głosowania
  Wyświetleń: 1361
 662. OGŁOSZENIE:Dostawę opału na sezon grzewczy 2013/2014 dla placówek zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1361
 663. Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkowników wieczystych
  Wyświetleń: 1360
 664. 2014r: Zatwierdzenie regulaminu do I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Przyworach z dnia 19.08.2014r
  Wyświetleń: 1359
 665. Wizualizacja wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 1359
 666. Zapytanie ofertowe o cenę dowozu ucznia niepełnosprawnego z ul. Strzeleckiej 62 do Zespołu Szkół Specjalnych w Krapkowicach ul. Kościelna 10 w okresie od dnia 01.10.2015r. do 24.06.2016r.
  Wyświetleń: 1359
 667. 2010: Ogłoszenie o przetargu -Remont drogi gminnej ulicy Słowackiego w Tarnowie Op-termin składania ofert 29.10.2010
  Wyświetleń: 1358
 668. Komunikat o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnychw wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r.
  Wyświetleń: 1357
 669. Ustawa o opłacie skarbowej która obowiązuje od 1 stycznia 2007r.
  Wyświetleń: 1357
 670. Zaproszenie osób z reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych na ro
  Wyświetleń: 1357
 671. Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Kosorowicach
  Wyświetleń: 1353
 672. Ogłoszenie z dnia 09.11.2015 o II przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych w Walidrogach
  Wyświetleń: 1353
 673. Ogłoszenie o przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Tarnowie Op. i Walidrogach - 20 wrzesnia 2011r.
  Wyświetleń: 1352
 674. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 8.10.2014r dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy
  Wyświetleń: 1351
 675. Uchwała Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1350
 676. OGŁOSZENIE2013: o konsultacjach społecznych w sprawie przystąpienia do opracowania uchwały w sprawie przyjęcia Programu z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 1349
 677. Ogłoszenie -przystąpienia do opracowania projektu ?Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1345
 678. Referaty i stanowiska pracy
  Wyświetleń: 1343
 679. Zarządzenie Wójta Gminy Nr OR.0050.346.2014 z dnia 28.08.2014rw sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
  Wyświetleń: 1342
 680. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2013 roku
  Wyświetleń: 1341
 681. Uzbrojenie działek gminnych przy ul. Kopernika w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1341
 682. Budżet Gminy - 2009r
  Wyświetleń: 1340
 683. Zawarcie wyznaniowego związku małżeńskiego ze skutkami cywilnymi
  Wyświetleń: 1335
 684. Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych
  Wyświetleń: 1333
 685. Uchwała Rady Gminy w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów
  Wyświetleń: 1333
 686. Informacje o projektach unijnych
  Wyświetleń: 1332
 687. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 4.07.2013r w sprawie odstąpienia od oceny przeprowadzenia oddzialywania na środowisko przedsięwzięcia budowy kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 1332
 688. Konkurs na stanowiska Dyrektorów
  Wyświetleń: 1331
 689. NIEWAŻNE! Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienienia funkcji specjalisty ds. rozliczeń/księgowy pn. Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1331
 690. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnów Op. oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015r
  Wyświetleń: 1330
 691. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego 2014r o wszczęciu postępowania w spr. zmiany decyzji dot. przebudowy wału Metalchem miasta Opola- Etap II
  Wyświetleń: 1327
 692. 2012: Informacja dla organizacji pozarządowych o wynikach konkursu otwartych ofert na realizację zadań na rok 2012r
  Wyświetleń: 1326
 693. OGŁOSZENIE 2012: o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczących opracowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1326
 694. Zapytanie ofertowe na nabór moderatora, który przeprowadzi warsztaty mające na celu opracowanie modelu/strategii organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1325
 695. ZAPYTANIE OFERTOWE Ubezpieczenie sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1325
 696. Harmonogram polowań zbiorowych na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1323
 697. Informacja o stawkach podatku od środków transportowych oraz podatku od nieruchomości na rok 2010r
  Wyświetleń: 1323
 698. Ogłoszenie o naborze z dnia 08.11.2017r. na wolne stanowisko urzędnicze - referent - biuro obsługi klienta
  Wyświetleń: 1322
 699. Obwieszczenie - Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Kosorowicach
  Wyświetleń: 1321
 700. Zarządzenie Nr OR.0050.48.2015 z dnia 20.04.2015 powołania obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia Wyborów Prezydenta RP
  Wyświetleń: 1321
 701. Ogłoszenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z dnia 11.09.2015r dot. całodobowej obsługi kotłowni w sezonie grzewczym 2015/2016
  Wyświetleń: 1320
 702. Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu ogłasza 20.10.2015r wykaz nieruchomości do sprzedaży w Nakle
  Wyświetleń: 1317
 703. Informacje dla wyborców, wzory dokumentów, druki
  Wyświetleń: 1314
 704. OGŁOSZENIE 2013: o przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1313
 705. Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu 21.10.2015r ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Miedzianej
  Wyświetleń: 1306
 706. Ogłoszenie z dnia 30.06.2011r o przetargu ustnym nieograniczonym -na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod usługi publiczne komercyjne i urządzeń transportu samochodowego w Walidrogach
  Wyświetleń: 1304
 707. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1302
 708. Wykaz terminów i ulic, na których będą prowadzone prace związane z budową i wymianą sieci wodociągowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1302
 709. Ogłoszenie dot. stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach
  Wyświetleń: 1300
 710. Ogłoszenie Wójta Gminy na otwarty konkurs ofert na realizacje w 2011 roku zadań publicznych w zakresie:kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 1293
 711. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1292
 712. Program Współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014r
  Wyświetleń: 1291
 713. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na terenie gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1291
 714. Wykaz nieruchomości z dnia 05.08.2016 przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 1291
 715. Wymeldowanie lub zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 1291
 716. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin
  Wyświetleń: 1288
 717. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursów realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2016r
  Wyświetleń: 1287
 718. Zatwierdzenie wstępnego projektu podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 1283
 719. Projekty uchwał VI kadencji 2010 rok
  Wyświetleń: 1282
 720. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1279
 721. Projekt Rocznego Programu Współpracy
  Wyświetleń: 1276
 722. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla wsi Nakło gm. Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1273
 723. 2011- Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną ul.Zielona w Tarnowie Op oraz ul. Wrzosowa w Walidrogach
  Wyświetleń: 1268
 724. 2011- Odbudowa drogi gminnej nr 105001 O w miejscowości Przywory ulica Polna
  Wyświetleń: 1265
 725. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 1264
 726. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2010r - 2012r
  Wyświetleń: 1264
 727. OGŁOSZENIE 2013: Dodatkowe odbiory i zagospodarowanie odpadów komunalnych w miesiącu sierpniu i wrześniu 2013 r. od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1263
 728. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 1263
 729. Oświadczenia majątkowe za rok 2008
  Wyświetleń: 1262
 730. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrwanych kandydatach na Wójta Gminy Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 1261
 731. Ogłoszenie o prztargu nieograniczonym - ulica Dzierżonia w Raszowej.
  Wyświetleń: 1261
 732. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu informuje o ocenie bieżącej jakości wody z dnia 14.01.2016
  Wyświetleń: 1260
 733. 2011:Zaproszenie na spotkanie w sprawie organizacji pozarządowych
  Wyświetleń: 1256
 734. NIEWAŻNE! Zapytanie ofertowe dotyczy pełnienia funkcji koordynatora projektu pn Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1256
 735. Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1256
 736. Budżet Gminy - 2007r
  Wyświetleń: 1253
 737. Ogłoszenie o naborze - referent ds.funduszu alimentacyjnego w wymiarze 1/2 etatu - termin składania ofert 28.11.2011r
  Wyświetleń: 1248
 738. Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów Opolski na 2015 rok.
  Wyświetleń: 1247
 739. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tarnów Op
  Wyświetleń: 1246
 740. Ogłoszenie o przetargu - remont nawierzchni w ulicy Kwiatowej w miejscowości Raszowa
  Wyświetleń: 1246
 741. Konsultacje społeczne - 2017r
  Wyświetleń: 1244
 742. 2010r: Ogłoszenie o przetargu -DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY TARNÓW OP. WRAZ Z OPIEKUNEM DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W OPOLU.
  Wyświetleń: 1243
 743. 2010r: Ogłoszenie o przetargu -remont drogi gminnej ulicy Odrzańskiej w Przyworach ETAP I
  Wyświetleń: 1243
 744. Budżet Gminy - 2008r
  Wyświetleń: 1243
 745. Projekty uchwał V kadencji- 2009r
  Wyświetleń: 1241
 746. Zapytanie ofertowe - dosatwa i montaż wyposażenia ogrodu przyrodniczo - edukacyjnego
  Wyświetleń: 1240
 747. Ogłoszenie o naborze z dnia 23.03.2018r. na wolne stanowisko urzędnicze -podinspektor - ds. energetyki gminnej i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1239
 748. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014r
  Wyświetleń: 1238
 749. ZAPYTANIE OFERTOWE Ubezpieczenie sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1234
 750. Plan pracy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2010 rok
  Wyświetleń: 1233
 751. 2011- Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod usługi publiczne komercyjne i urządzeń transportu samochodowego w Walidrogach
  Wyświetleń: 1228
 752. OGŁOSZENIE: Remont muru oporowego przy kościele zabytkowym w Raszowej
  Wyświetleń: 1226
 753. 2012: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę opału na sezon grzewczy 2012/2013 dla placówek zarządzanych przez ZGKiM na terenie Gminy
  Wyświetleń: 1225
 754. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1225
 755. 2012: Tarnów Opolski: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 1223
 756. Ogłoszenie dotyczące przystąpienia do opracowania projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015
  Wyświetleń: 1223
 757. 2012:Otwarty konkurs ofert na realizacje w 2012 roku zadań publicznych w zakresie kultury sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 1222
 758. Ogłoszenie Wójta Gminy na otwarty konkurs ofert na realizacje w 2011 roku zadań publicznych w zakresie:pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1217
 759. Ogłoszenie o przetargu - zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i placów gminy Tarnów Opolski- składanie ofert do 12.12.2011r
  Wyświetleń: 1215
 760. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany z dnia 14.09.2016
  Wyświetleń: 1215
 761. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski na rok 2014
  Wyświetleń: 1214
 762. Oświadczenia majątkowe za rok 2010 wg stanu 30 dni od dnia ślubowania
  Wyświetleń: 1211
 763. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Przywory w km. 11+415,18-11+726,76
  Wyświetleń: 1211
 764. Imienny wykaz głosowań radnych 2018-2023
  Wyświetleń: 1210
 765. Informacja - skład osobowy obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1210
 766. Budżet Gminy Tarnów Opolski uchwalony na rok 2005.
  Wyświetleń: 1205
 767. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Nr 14
  Wyświetleń: 1197
 768. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2006 rok
  Wyświetleń: 1197
 769. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1194
 770. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etniczych oraz języka regionalnego
  Wyświetleń: 1194
 771. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etniczych oraz języka regionalnego
  Wyświetleń: 1192
 772. Opinia do ofert na realizację zadania publicznego - upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji 2014r
  Wyświetleń: 1191
 773. Ogłoszenie o przetargu - remont nawierzchni dróg w Tarnowie Opolskim i Przyworach
  Wyświetleń: 1189
 774. Ogłoszenie z dnia 11.03.201 o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Walidrogach
  Wyświetleń: 1189
 775. Opinia do ofert na realizację zadania publicznego - ochrona i promocja zdrowia 2013r
  Wyświetleń: 1189
 776. Informacja o składzie osobowym Gminnej Komisji Wyborczej jej nazwie i siedzibie
  Wyświetleń: 1188
 777. 2011 - ogłoszenie o przetargu - Sprzedaż energii elektrycznej dla punktów poboru na terenie Gminy Tarnów Opolski: przepompownia ścieków p4 ul. Zielona, Tarnów Opolski oraz zbiornik wody -przepompownia wody pitnej ul. Wiejska, Miedziana - termin 04.02.2011
  Wyświetleń: 1187
 778. Budżet Gminy - 2013r
  Wyświetleń: 1184
 779. Ogłoszenie o naborze -Inspektor w Referacie Budżetowo-Finansowym w Urzędzie Gminy -termin składania ofert do 17.10.2011
  Wyświetleń: 1184
 780. Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnów Opolski z dnia 25.04.2016
  Wyświetleń: 1181
 781. OGŁOSZENIE z dnia 29.07.2013: Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości zabudowanej przeznaczonej pod usługi publiczne z możliwością zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Walidrogi.
  Wyświetleń: 1180
 782. Obwieszczenie o okręgach wyborczych i liczbie wybieranych radnych II
  Wyświetleń: 1179
 783. 5.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -wykonanie kotłowni na paliwa stałe w GOK-u
  Wyświetleń: 1178
 784. Konsultacje społeczne - 2012r
  Wyświetleń: 1178
 785. Obwieszczenie o okręgach wyborczych ich granicach i numerach liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 1174
 786. Ogłoszenie o rokowaniach po drugim przetargu w sprawie sprzedaży nieruchomości - Rokowania odbędą się 20.07.2015r
  Wyświetleń: 1174
 787. 2010- Ogłoszenie o dostawę opału na sezon grzewczy 2010/2011 dla placówek zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1173
 788. Terminarz i tematyka posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Tarnów Opolski w m-cu kwietniu 2016
  Wyświetleń: 1172
 789. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursów realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2011r.
  Wyświetleń: 1170
 790. Oświadczenia majątkowe za rok 2009
  Wyświetleń: 1169
 791. Budowa stacji pomiarowej Q=15 000 Nm3/h w m. Przywory
  Wyświetleń: 1168
 792. Decyzje środowiskowe - 2018r
  Wyświetleń: 1163
 793. Obwieszczenie - termin ponownego wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nakło,Raszowa,Walidrogi
  Wyświetleń: 1163
 794. Obwieszczenie - w sprawie zmiany składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1162
 795. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015r
  Wyświetleń: 1161
 796. Zapytanie ofertowe na wykonanie prac konserwatorskich istniejących rowów melioracyjnych w Raszowej - termin składania ofert do 22.05.2015
  Wyświetleń: 1161
 797. 2012: ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości pod zabudowę ul. Różana w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1159
 798. 2012: Ogłoszenie o przetargu Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną - Zadanie C
  Wyświetleń: 1157
 799. Ogłoszenie o rokowaniach po trzcim przetargu
  Wyświetleń: 1157
 800. Zapytanie ofertowe - świadczenie usług w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Tarnów Opolski w roku 2015r
  Wyświetleń: 1156
 801. Ogłoszenie o przetargu ustnym na zbycie nieruchomości - 5 września 2011r.
  Wyświetleń: 1154
 802. 2011:Informacja w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy lub jego części
  Wyświetleń: 1150
 803. Konkursy
  Wyświetleń: 1148
 804. Obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany MPZP wsi Tarnów Op
  Wyświetleń: 1147
 805. Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych z dnia 24.07.2017
  Wyświetleń: 1144
 806. Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu ogłasza 20.10.2015r nieruchomość do sprzedaży w Przyworach
  Wyświetleń: 1142
 807. Konsultacje społeczne - 2011r
  Wyświetleń: 1142
 808. Oświadczenia majątkowe za rok 2003
  Wyświetleń: 1142
 809. Zapytanie ofertowe z dnia 23.05.2016 na wykonanie zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski".
  Wyświetleń: 1142
 810. Oświadczenia majątkowe za 2004 rok
  Wyświetleń: 1140
 811. Uchwały VIII kadencji - od 19 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 1140
 812. Wykaz nieruchomości z dnia 05.05.2016 przeznaczony do dzierżawy w miejscowości Nakło w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 1140
 813. Program współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi na 2012r
  Wyświetleń: 1139
 814. Zarządzenia Wójta Gminy - 2006
  Wyświetleń: 1138
 815. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1134
 816. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2018 roku
  Wyświetleń: 1132
 817. Ogłoszenie z dnia 09.11.2015 o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości zabudowanej w Walidrogach i Miedzianej oraz niezabudowanych w Tarnowie Op
  Wyświetleń: 1131
 818. Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Tarnów Opolski, jej jednostek organizacyjnych i innych z dnia 15.11.2016
  Wyświetleń: 1130
 819. 2012: Ogłoszenie - nadania nazw ulic SOSNOWA i GAJOWA w Walidrogach
  Wyświetleń: 1129
 820. 6.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Tarnów Op.
  Wyświetleń: 1127
 821. Modernizacja przejętego budynku PKP w Tarnowie Opolskim z dnia 09.06.2016
  Wyświetleń: 1127
 822. Obwieszczenie OKW w Opolu o zarejestrowanych listach kandydatów -SEJM okr 21
  Wyświetleń: 1124
 823. Zarządzenia Wójta Gminy - 2019r
  Wyświetleń: 1124
 824. Dostawa opału do jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski i innych w sezonie grzewczym 2016/17 z dnia 30.09.2016r.
  Wyświetleń: 1123
 825. Protokoły z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VI kadencji (2010- 2014)
  Wyświetleń: 1123
 826. Komunikat o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
  Wyświetleń: 1122
 827. 2009r - Ogłoszenie o przetargu -Remont;modernizacja zbiornika wyrównawczego wody o objętości 1200 m3 - termin składania ofert 28.05.2009r
  Wyświetleń: 1120
 828. Ogłoszenie z dnia 05.10.2016 o rokowaniach po trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości w Miedzianej i Tarnowie Op
  Wyświetleń: 1120
 829. Państwowa Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 1120
 830. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- budowę zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 94
  Wyświetleń: 1119
 831. Aktualizacja dokumentacji budowy kanalizacji ścieków komunalnych Tarnów Op-termin składania ofert do 20.02.2008
  Wyświetleń: 1117
 832. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 1116
 833. 2011- Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości w Walidrogach
  Wyświetleń: 1115
 834. g
  Wyświetleń: 1114
 835. Ogłoszenie z dnia 11.03.201 o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości zabudowanej w Walidrogach i Miedzianej oraz nieruchomości niezabudowanych w Tarnowie Op
  Wyświetleń: 1114
 836. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2011 roku
  Wyświetleń: 1113
 837. OGŁOSZENIA z dnia 23.01.2013: o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości w Tarnowie Opolskim i Walidrogach
  Wyświetleń: 1112
 838. Ogłoszenie -przystąpienia do opracowania projektu budżetu Gminy Tarnów Opolski na rok 2011
  Wyświetleń: 1111
 839. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tarnów Opolski 25 września 2011r
  Wyświetleń: 1108
 840. 2010r: Ogłoszenie -utwardzenie ulic kamieniem w Walidrogach ul. Słoneczna ( z wyłączeniem własności prywatnej) części ul. Lawendowej do ostatniej posesjiOgłoszenie o zamówienie - roboty drogowe
  Wyświetleń: 1107
 841. 2011-ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Tarnowie Op i zabudowaną w Walidrogach
  Wyświetleń: 1106
 842. Ogłoszenie o konkursie ofert na realizacje w 2010r zadań w zakresie kultury sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji -termin składania ofert do 6.02.2010r
  Wyświetleń: 1106
 843. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 1104
 844. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju
  Wyświetleń: 1104
 845. Sprzedaż działek niezbędnych dla poprawienia warunków zagospodarowania
  Wyświetleń: 1098
 846. 2012: OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi dot.Programu opieki nad zwierzętami
  Wyświetleń: 1097
 847. Odpisy aktów Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 1097
 848. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 1096
 849. Ogłoszenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 1095
 850. Zapytanie ofertowe z dnia 12.07.2017 r.- Nadzór budowlany nad inwestycją Modernizacji energetycznej szkoły w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1094
 851. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy Referent w Referacie ds. Obywatelskich i USC- termin składania ofert do 21.03.2008r
  Wyświetleń: 1089
 852. 2013: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym w sprawie zbycia nieruchomości w Tranowie Opolskim i Walidrogach
  Wyświetleń: 1088
 853. Ogłoszenie 2012:W związku z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie- na wniosek organizacji- uruchamia się proces konsultacyjny.
  Wyświetleń: 1088
 854. OGŁOSZENIE 2013: Nowy system gospodarowania odpadami na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1088
 855. Ogłoszenie Wójta Gminy na otwarty konkurs ofert na realizacje w 2011 roku zadań publicznych w zakresie:kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1087
 856. Ogłoszenie dotyczące przystąpienia do opracowania projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
  Wyświetleń: 1086
 857. Wykaz nieruchomości z dnia 29.07.2016 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w Przyworach
  Wyświetleń: 1086
 858. Ogłoszenie w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w Walidrogach
  Wyświetleń: 1085
 859. Sprawozdanie Kwartelne Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31marca 2015r
  Wyświetleń: 1084
 860. Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 1084
 861. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2010-2015
  Wyświetleń: 1083
 862. 006. Opłata skarbowa za czynności wykonane w Ewidencji Ludności
  Wyświetleń: 1081
 863. Ogłoszenie o naborze: Referent ds. ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i melioracji - termin składania ofert do 26 kwietnia 2013r.
  Wyświetleń: 1081
 864. Wykaz nieruchomości z dnia 07.04.2016 przeznaczonych do sprzedaży w drodze pezprzetargowej
  Wyświetleń: 1081
 865. Ogłoszenie z dnia 20.09.2016 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu
  Wyświetleń: 1080
 866. Wydanie informacji o przeznaczeniu działki z planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1080
 867. Zarządzenia Wójta Gminy - 2006 rok
  Wyświetleń: 1080
 868. Zapytanie ofertowe w sprawie ubezpieczenia sprzętu
  Wyświetleń: 1079
 869. Decyzje środowiskowe -2014
  Wyświetleń: 1078
 870. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2003 rok
  Wyświetleń: 1077
 871. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 1076
 872. Ogłoszenie: Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę naklejek i plakatów w ramach promocji projektu Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1076
 873. Wybory do Sejmu i Senatu 9.10.2011r.
  Wyświetleń: 1076
 874. Zapytanie ofertowe z dnia 08.11.2016 dotyczące remontu drogi gminnej ul.Pasiecznej i Sosnowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1073
 875. Ogłoszenie z dnia 16.05.2016 o II ustnym nieograniczonym przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej w Miedzianej oraz niezabudowanej w Tarnowie Op.
  Wyświetleń: 1072
 876. INFORMACJA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
  Wyświetleń: 1069
 877. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 1066
 878. Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego należy
  Wyświetleń: 1065
 879. Sprawozdanie Rb-NDS dnia 20.10.2015 za okres od 1.01.2015 do 30.09.2015
  Wyświetleń: 1064
 880. Informacja o stanie mienia gminy
  Wyświetleń: 1057
 881. Ogłoszenie o naborze - Młodszy Inspektor Kultury w Filii GOK w Raszowej- termin składania do 21 lutego 2011r
  Wyświetleń: 1057
 882. Ogłoszenie o naborze - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -termin składania ofert do 31.10.2011r
  Wyświetleń: 1056
 883. 2010- ogłoszenie oprzetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości.
  Wyświetleń: 1055
 884. Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 4.09.2015 w sali budynku straży pożarnej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1054
 885. Oświadczenia majątkowe 2002r.
  Wyświetleń: 1054
 886. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - kopalnia Miedziana II
  Wyświetleń: 1053
 887. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 1051
 888. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy - 2003r
  Wyświetleń: 1050
 889. Obwieszczenie - o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 1049
 890. Projekty uchwał VIII kadencji - 2019 rok
  Wyświetleń: 1048
 891. Budżet Gminy - 2004r
  Wyświetleń: 1043
 892. Ogłoszenie o naborze z dnia 13.11.2017r. na wolne stanowisko urzędnicze - radcy prawnego
  Wyświetleń: 1042
 893. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrwanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 1041
 894. 7.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -sprzedaż działek budowlanych w Przyworach
  Wyświetleń: 1039
 895. Wójt Gminy i Sekretarz
  Wyświetleń: 1039
 896. Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 1038
 897. Zapytanie ofertowe z dnia 06.11.2017 na obsługę bankową budżetu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1037
 898. Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Tarnowie Opolskim z dnia 30.05.2017
  Wyświetleń: 1034
 899. Zarządzenie Wójta Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1033
 900. Ogłoszenie o przetargu Remont drogi gminnej ul. Wyzwolenia w miejscowości Kąty Opolskie - 17.03.2009
  Wyświetleń: 1032
 901. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1031
 902. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 1030
 903. Ogłoszenie z dnia 22.09.2016r. o konsultacjach do projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Op. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017”
  Wyświetleń: 1030
 904. 4.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -sprzedaż gruntu pod zabudowę ul.Zielona Tarnów Op.
  Wyświetleń: 1028
 905. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Tarnowa Opolskiego i Nakła z dnia 16.06.2017
  Wyświetleń: 1026
 906. Bibliomaj 2010
  Wyświetleń: 1025
 907. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 1025
 908. Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy - 2003r
  Wyświetleń: 1025
 909. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystapieniu do sporządzenia zmiany MPZP terenu górniczego Górażdże II
  Wyświetleń: 1023
 910. Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarnów Opolski na 2015 - 2023
  Wyświetleń: 1023
 911. Wybory do Sejmu i Senatu 2007r
  Wyświetleń: 1022
 912. Konkurs na stanowiska Dyrektorów Szkół i Gimnazjów- termin składania do 27 kwietnia 2007r
  Wyświetleń: 1019
 913. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - rozbudowa ZPUH MROCZEK
  Wyświetleń: 1019
 914. 9.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -sprzedaż nieruchomości w Kątach Op.
  Wyświetleń: 1018
 915. 2012: Zarządzenie w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2013
  Wyświetleń: 1017
 916. 8.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -sprzedaż działek budowlanych w Przyworach i Tarnowie Op.
  Wyświetleń: 1015
 917. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego dotyczące rozbudowy drogi wojewódzkiej w Przyworach
  Wyświetleń: 1015
 918. Ogłoszenie - o wynajęciu lokalu użytkowego w Przyworach
  Wyświetleń: 1013
 919. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 1013
 920. Dzierżawa nowych lub używanych pojemników na odpady komunalne segregowane i niesegregowane wraz z ich wstawieniem na posesje mieszkańców Gminy Tarnów Opolski z dnia 24.11.2017 r.
  Wyświetleń: 1012
 921. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - ubezpieczenia
  Wyświetleń: 1012
 922. Obwieszczenie - budowa studni awaryjnej 1A w ramach rozbudowy ujęcia wody w Grotowicach
  Wyświetleń: 1009
 923. Obwieszczenie Wójta Gminy - remont drogi gminnej- ul. Celna Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1007
 924. OGŁOSZENIE 2013: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim posiada środki sprzętowe do sprzedaży
  Wyświetleń: 1007
 925. Obwieszczenie o terminie sesji Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia protestów i zarzutów
  Wyświetleń: 1004
 926. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym - wykonanie nawierzchni asfaltowej ul.Poniatowskiego i ul.Prusa w Kosorowicach- termin składania 25.09.2006r.
  Wyświetleń: 1004
 927. Zapytanie ofertowe z dnia 30.03.2017 - wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 1004
 928. 05. INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCY
  Wyświetleń: 999
 929. Terminarz i tematyka posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Tarnów Opolski w październiku 2016
  Wyświetleń: 999
 930. Uchawała nr 158/2011 Składu Orzekajacego Reginialnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 998
 931. Opinia do ofert na realizację zadania publicznego - upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji 2014r
  Wyświetleń: 995
 932. Uchwała Rady Gminy w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.
  Wyświetleń: 995
 933. Obwieszczenie Wójta Gminy - remont drogi gminnej- ul. Dzierżonia Raszowa
  Wyświetleń: 993
 934. Protokoły z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 993
 935. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 992
 936. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych z dnia 28.12.2016
  Wyświetleń: 991
 937. Obwieszczenie - w sprawie informacji i numerach i granicach obwodów głosowania
  Wyświetleń: 988
 938. Wyniki II tury Wyborów Wójta Gminy Tarnów Oolski przeprowadzonych 5 grudnia 2010 r.
  Wyświetleń: 986
 939. Ogłoszenie o terminie wyłożenia do publicznego wglądu uproszczonego planu urządzenia lasu
  Wyświetleń: 985
 940. Dowóz uczniów/dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Tarnów Opolski do szkół/przedszkoli/ośrodków w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 982
 941. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNÓW OPOLSKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zamierzonej eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego w Przyworach
  Wyświetleń: 982
 942. Konsultacje społeczne - 2018r
  Wyświetleń: 981
 943. NIEWAŻNE! Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji specjalisty ds. rekrutacji i monitoringu pn. zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 978
 944. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2015
  Wyświetleń: 978
 945. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 976
 946. Podatek rolny od osób fizycznych
  Wyświetleń: 975
 947. Obwieszczenia Wójta Gminy Tarnów Opolski - sortownia kruszywa naturalnego w Kosorowicach
  Wyświetleń: 972
 948. Ogłoszenie o naborze z dnia 19.12.2017r. na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor - ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i promocji gminy
  Wyświetleń: 971
 949. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie kotłowni na gaz w PSP Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 970
 950. Obwieszczenie - o wynikach wyborów uzupełniających do Rad Gminy w Tarnowie Op.
  Wyświetleń: 968
 951. OGŁOSZENIE 2013: ogłoszenie o nieruchomościach przeznaczonych do dzierżawy w drodze I ustnego nieograniczonego w miejscowości Walidrogi
  Wyświetleń: 967
 952. Do zadań referatu Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich należy
  Wyświetleń: 966
 953. Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów
  Wyświetleń: 964
 954. Wykaz Bibliotek
  Wyświetleń: 964
 955. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - remont drogi gminnej ulica Ligonia w m. Nakło - termin składania do 09.06.2008
  Wyświetleń: 963
 956. Obwieszczenie Wójta Gminy - remont drogi gminnej- ul. Zakładowa Przywory
  Wyświetleń: 961
 957. Sprawozdanie z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 961
 958. Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Tarnów Opolski, jej jednostek organizacyjnych i innych z dnia 13.11.2017
  Wyświetleń: 960
 959. Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dot. Programu Współpracy Gminy Tarnów Opolski na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 960
 960. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym-lokal w Nakle
  Wyświetleń: 959
 961. Konsultacje społeczne - 2019r
  Wyświetleń: 954
 962. Wykaz Publicznych Przedszkoli gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 954
 963. Budowa drogi gminnej - ul. Wyzwolenia w m. Kąty Op.
  Wyświetleń: 953
 964. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Przyworach
  Wyświetleń: 953
 965. Zaproszenie z dnia 01.12.2016 osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursów realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2016r
  Wyświetleń: 952
 966. Zapytanie ofertowe z dnia 09.12.2016 na dostawę tabletów na potrzeby Rady Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 952
 967. Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor
  Wyświetleń: 950
 968. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27.04.2016 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2015r
  Wyświetleń: 949
 969. Usuwanie azbestu
  Wyświetleń: 949
 970. Ogłoszenie o naborze z dnia 08.11.2017r. na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. wymiaru podatkowego i egzekucji
  Wyświetleń: 948
 971. Budowa tężni solankowej wraz zagospodarowaniem terenu w Tarnowie Opolskim (Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule "zaprojektuj i wybuduj”) z dnia 9.08.2018
  Wyświetleń: 938
 972. Zarządzenia Wójta Gminy - 2005 rok
  Wyświetleń: 938
 973. Obwieszczenie Wójta Gminy o terminie sesji Rady Gminy w sprawie uchwalenia MPZP dla wsi Nakło,Raszowa,Walidrogi
  Wyświetleń: 937
 974. 2010r: Ogłoszenie o remoncie ulicy Kościuszki w Nakle -termin składania ofert 11.10.2010r
  Wyświetleń: 936
 975. Wykaz na dzierżawę gruntu w Walidrogach w drodze przeatrgu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 936
 976. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - kanalizacja
  Wyświetleń: 932
 977. Ogłoszenie o konkursie ofert na realizacje w 2010r zadań w zakresie wspierania grup kulturalnych mniejszości narodowych -termin składania ofert do 6.02.2010r
  Wyświetleń: 932
 978. Lokal wyborczy w Kosorowicach
  Wyświetleń: 931
 979. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 20.04.2016 o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaia przestrzennego wsi Przywory-2
  Wyświetleń: 931
 980. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 20.04.2016 o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaia przestrzennego wsi Kąty Op-2
  Wyświetleń: 928
 981. Budżet Gminy - 2003r.
  Wyświetleń: 926
 982. Ogłoszenie - Remont i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy -termin składania do 24.01.2008r
  Wyświetleń: 926
 983. Sprawozdanie z wykonania planu finasowego za rok 2006
  Wyświetleń: 925
 984. Informacja PKW o udziale obywateli UE
  Wyświetleń: 922
 985. POSTANOWIENIE Marszałka Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu wyborów Prezydenta
  Wyświetleń: 922
 986. Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 922
 987. Zezwolenie na utrzyamnia psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 921
 988. Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, na terenie Gminy Tarnów Opolski w roku 2016 - termin składania 28 listopada 2016r
  Wyświetleń: 920
 989. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum przy ul. Kopernika 10 w Tarnowie Opolskim z dnia 23 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 918
 990. Ogłoszenie o przetargu - przebudowa nawierzchni ulicy Celnej w Tarnowie Opolskim -termin składania do 05.11.2007r
  Wyświetleń: 918
 991. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 918
 992. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 916
 993. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- stacja pomp - termin do 30.10.06r.
  Wyświetleń: 916
 994. 2011:Ogłoszenie o opracowaywaniu projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ALICJI i JULII ulicy w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 915
 995. Ogłoszenie Wójta Gminy na otwarty konkurs ofert na realizacje w 2011 roku zadań publicznych w zakresie:wspierania grup kulturalnych mniejszości narodowej
  Wyświetleń: 915
 996. Konkurs ofert na realizację w 2006r. zadania publicznego w zakresie Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 914
 997. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008r
  Wyświetleń: 914
 998. Wykaz wieloletnich zadań inwestycyjnych gminy 2007-2009
  Wyświetleń: 914
 999. Ogłoszenie o konkursie ofert na realizacje w 2010r zadań w zakresie klutury fizycznej i sportu -termin składania ofert do 6.02.2010r
  Wyświetleń: 913
 1000. Ogłoszenie o naborze -Referent świadczeń alimentacyjnych -składanie ofert do 15.05.2009
  Wyświetleń: 912
 1001. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2015 rok
  Wyświetleń: 911
 1002. Wymiana/przebudowa sieci wodociągowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 911
 1003. Ogłoszenie o konkursie ofert na realizacje w 2010r zadań w zakresie pomocy społecznej -termin składania ofert do 6.02.2010r
  Wyświetleń: 910
 1004. Wybory uzupełniające 25.09.2011r
  Wyświetleń: 910
 1005. Informacja o składzie osobowym obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 909
 1006. Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa opału dla placówek zarządzanych przez ZGKiM na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 906
 1007. Transport Drogowy
  Wyświetleń: 906
 1008. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - obsługa kotłowni w placówkach zarządzanych przez ZGKiM- termin składania 02.11.2006r
  Wyświetleń: 905
 1009. Ogłoszenie o naborze - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji ludności - składanie ofert do 15.06.2009
  Wyświetleń: 904
 1010. 2010r: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- zbycie nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 903
 1011. Czytelnicy zarejestrowani w latach 2007 - 2008
  Wyświetleń: 903
 1012. Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkowników wieczystych
  Wyświetleń: 902
 1013. Budżet Gminy - 2004r.
  Wyświetleń: 897
 1014. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - dowóz dzieci do szkół wraz z opiekunami - termin składania do 18.05.2007r.
  Wyświetleń: 897
 1015. Sprawozdanie z wykonania zadań budżetowych za 2003 rok.
  Wyświetleń: 894
 1016. Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Tarnów Opolski w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
  Wyświetleń: 893
 1017. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Tarnów Opolski za rok 2014
  Wyświetleń: 892
 1018. Obiweeszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski-wyrobisko Miedziana
  Wyświetleń: 891
 1019. Podatek leśny od osób fizycznych
  Wyświetleń: 890
 1020. Oświadczenia majątkowe za rok 2005
  Wyświetleń: 889
 1021. konkurs ofert na realizacje w 2009r zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej - termin składania ofert do 6.02.2009r
  Wyświetleń: 888
 1022. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - rozbudowa ZPUH MROCZEK
  Wyświetleń: 886
 1023. 3.Ogłoszenie -rozstrzygnięcie przetargu-transport
  Wyświetleń: 885
 1024. Wykaz Bibliotek
  Wyświetleń: 885
 1025. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną- termin 30.03.06r.
  Wyświetleń: 884
 1026. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 883
 1027. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 883
 1028. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
  Wyświetleń: 882
 1029. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- remont nawierzchni na ul.Św.Jacka Tarnów Opolski - termin składania ofert upływa dnia 09.10.2006r.
  Wyświetleń: 881
 1030. Ogłoszenie o naborze z dnia 16.05.2019 r. na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Jednostki Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 880
 1031. Wybory do Sejmu i Senatu 9.10.2011r.
  Wyświetleń: 879
 1032. Informacja o stawkach podatku od środków transportowych oraz podatku od nieruchomości na rok 2010r
  Wyświetleń: 878
 1033. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- zbycie nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
  Wyświetleń: 878
 1034. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 877
 1035. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 877
 1036. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowe w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 876
 1037. Komunikat Wójta Gminy z dnia 2 kwietnia 2004r.
  Wyświetleń: 875
 1038. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Działkowej i ul. Celnej w Tarnowie Opolskim -termin składania 25.09.2006r.
  Wyświetleń: 875
 1039. Terminarz Komisji stałych
  Wyświetleń: 875
 1040. Nabór kandydatów na stanowisko: Monter konserwator sieci wod.- kan. - składanie ofert do 20.03.2014r
  Wyświetleń: 874
 1041. Ogłoszenie - II Otwarty konkurs ofert na realizację w 2008r zadania publicznego - kultura fizyczna i sport
  Wyświetleń: 873
 1042. Przebudowa ulicy Zakładowej w Przyworach część II - termin składania ofert 26.02.2008
  Wyświetleń: 872
 1043. 2009r: Ogłoszenie o przetargu-Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej do oświetlenia ulicznego Gminy Tarnów Opolski-termin składania ofert do 21.12.2009r
  Wyświetleń: 871
 1044. Budżet Gminy - 2005r.
  Wyświetleń: 871
 1045. Nabór na wolne stanowisko pracy- Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim - termin do 30.05.2008r
  Wyświetleń: 871
 1046. Ogłoszenie - o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory
  Wyświetleń: 870
 1047. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014r
  Wyświetleń: 869
 1048. Obwieszczenie - kanalizacja sanitarna w m. Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 866
 1049. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - Polskiej Telefonii Cyfrowej
  Wyświetleń: 865
 1050. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski-Przywory obszar górniczy nr 5
  Wyświetleń: 865
 1051. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- zbycie nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę w Tarnowie Op i Przyworach - przetarg 14.09.09r
  Wyświetleń: 864
 1052. Budżet Gminy - 2005r
  Wyświetleń: 861
 1053. Obwieszczenie - zawiadomienie o wyłożeniu do konsultacji społecznych prognozy oddziaływania na środowisko oraz planu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 860
 1054. Ogłoszenie z dnia 16.05.2016 o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Walidrogach
  Wyświetleń: 860
 1055. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2005 rok
  Wyświetleń: 858
 1056. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 857
 1057. 2.Ogłoszenie -rozstrzygnięcie przetargu-budowa kotłowni w GOK
  Wyświetleń: 856
 1058. Ogłoszenie o zamowieniu Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji ścieków komunalnych miejscowości Miedziana Gm.Tarnów Opolski - termin składani 19.11.2007
  Wyświetleń: 854
 1059. Biuletyn Gminnej Biblioteczki Publicznej
  Wyświetleń: 853
 1060. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wuborczej o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 853
 1061. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o przyznanych numerach dla list kandydatów wyborczych w wyborach do rady Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 850
 1062. Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku
  Wyświetleń: 849
 1063. Obiweeszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 848
 1064. Otwarty konkurs ofert - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - termin składania ofert 5.03.2008
  Wyświetleń: 847
 1065. Protokoły wyników wyborów do Sejmu i Senatu
  Wyświetleń: 846
 1066. Rejestracja zgonu
  Wyświetleń: 846
 1067. Budowa tężni solankowej wraz zagospodarowaniem terenu w Tarnowie Opolskim (Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule "zaprojektuj i wybuduj”) z dnia 5.04.2018
  Wyświetleń: 845
 1068. Ogłoszenie - spotkanie członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 844
 1069. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - przebudowa posadzek w salach lekcyjnych i korytarzach Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opolskim - termin składania 24.07.06r.
  Wyświetleń: 843
 1070. Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania...
  Wyświetleń: 842
 1071. Ogłoszenie o naborze z dnia 11.12.2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor -stanowisko ds.remontów i inwestycji
  Wyświetleń: 841
 1072. Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nakle oraz Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Op.
  Wyświetleń: 839
 1073. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie nawierzchni boiska w Gimnazjum w Przyworach - termin składania 27.07.2006r.
  Wyświetleń: 837
 1074. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Przywory
  Wyświetleń: 836
 1075. Oświadczenia majątkowe za rok 2004
  Wyświetleń: 833
 1076. Zapytanie ofertowe z dnia 23.10.2017 na zaprojektowanie i wykonanie tablicy informacyjnej wolnostojącej - „Modernizacja Energetyczna budynku szkoły w Tarnowie Opolskim”
  Wyświetleń: 833
 1077. Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
  Wyświetleń: 832
 1078. INFORMACJA o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 831
 1079. Obwieszczenie - Kanalizacja sanitarna w m. Miedziana
  Wyświetleń: 831
 1080. Nabór na wolne stanowisko pracy-Podinspektor Referatu Gospodarki Terenowej i Inwestycji w Urzędzie Gminy- do 19.02.2007r.
  Wyświetleń: 830
 1081. Obwieszczenie o konsultacjach społecznych dot. przystąpienia do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2013-2016 z prespektywą na lata 2017-2012
  Wyświetleń: 829
 1082. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2004 rok
  Wyświetleń: 829
 1083. Wykreślenie z wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 828
 1084. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 825
 1085. 003. Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego
  Wyświetleń: 824
 1086. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- remont chodnika na ul.Św.Marcina Tarnów Opolski - termin do 05.04.06r.
  Wyświetleń: 823
 1087. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły i Przedszkola - termin składania do 11 kwietnia 2007r
  Wyświetleń: 821
 1088. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- wymiana stolarki okiennej i drzwi w GOKu
  Wyświetleń: 819
 1089. Ogłoszenie - otwarty II konkurs ofert na realizacje w 2009 roku zadań publicznych w zakresie: kultury,sztuki,ochrony dóbr kultury...
  Wyświetleń: 818
 1090. Obwieszczenia Wójta Gminy Tarnów Opolski - 2005r
  Wyświetleń: 817
 1091. Ogłoszenie o przetargu nieogroniczonym - remont kotłowni w Przedszkolu Tarnów Opolski - termin do 10.07.2006r.
  Wyświetleń: 817
 1092. Nabór na wolne stanowisko pracy- samodzielny księgowy/Aspirant pracy socjalnej- do 23.06.2006r.
  Wyświetleń: 816
 1093. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania -złoza Przywory obszar górniczy nr 6
  Wyświetleń: 816
 1094. Obwieszczenie OKW w Opolu o zarejestrowanych kandydatach -SENAT okr 52
  Wyświetleń: 815
 1095. Obiweeszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - chodnik w Miedzianej
  Wyświetleń: 813
 1096. Konkurs na kandydata - stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Przyworach - 02.10.2006r.
  Wyświetleń: 812
 1097. Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 812
 1098. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  Wyświetleń: 809
 1099. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2007r zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu cz.II - termin składania do 30.09.2007r.
  Wyświetleń: 809
 1100. Opłaty skarbowe w USC
  Wyświetleń: 809
 1101. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2005
  Wyświetleń: 809
 1102. Budżet Gminy - 2019r
  Wyświetleń: 808
 1103. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Termomodernizację budynku Urzędu Gminy Tarnów Opolski z budową kotłowni wodnej opalanej gazem ziemnym GZ50, instalacji centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej -termnin składania 10.08.06r.
  Wyświetleń: 808
 1104. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2007r zadania publicznego w zakresie kultury,kultury fizycznej
  Wyświetleń: 808
 1105. Zarządzenia Wójta Gminy - 2005
  Wyświetleń: 808
 1106. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim -do dnia 22.06.2007
  Wyświetleń: 806
 1107. Umowa dzierżawy
  Wyświetleń: 806
 1108. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 804
 1109. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- na świadczenia ochrony ubezpieczeniowej na rzecz gminy - termin do 29.11.08r.
  Wyświetleń: 803
 1110. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -przebudowę lini napowietrznej -termin składania 16.04.2007r.
  Wyświetleń: 802
 1111. Zapraszenie do składania ofert na dostawę oprogramowania kadrowo-płacowego, arkuszy organizacyjnych, e-dziennika oraz programu finansowego do Urzędu Gminy Tarnów Opolski oraz jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski z dnia 09.08.2017 r.
  Wyświetleń: 802
 1112. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - kanalizacja
  Wyświetleń: 801
 1113. Zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 800
 1114. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2002 rok
  Wyświetleń: 798
 1115. Druki deklaracji śmieciowych
  Wyświetleń: 797
 1116. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 20.04.2016 o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaia przestrzennego wsi Miedziana-2
  Wyświetleń: 797
 1117. 004. Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego - ponad 2 miesiące
  Wyświetleń: 790
 1118. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
  Wyświetleń: 790
 1119. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji- termin składania ofert do 16.10.2007r
  Wyświetleń: 790
 1120. Ogłoszenie o przetargu - remont nawierzchni w ulicy Chopina w miejscowości Nakło- składanie ofert do 20.05.2009
  Wyświetleń: 790
 1121. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - utwardzenie ul. Sosnowej w Miedzianej - termin składania ofert 09.10.2006 r.
  Wyświetleń: 790
 1122. Program ochrony Środowiska 2004-2006
  Wyświetleń: 790
 1123. Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 789
 1124. 2010r: Ogłoszenie o przetargu -na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną ul.Zielona w Tarnowie Op
  Wyświetleń: 782
 1125. Nowości wydawnicze - październik 2008r
  Wyświetleń: 782
 1126. Sprzedaż działek budowlanych w drodze przetargu
  Wyświetleń: 782
 1127. OGŁOSZENIE 2013: Nowy system gospodarowania odpadami na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 781
 1128. Ogłoszenie o przetargu nieogroniczonym - remont nawierzchni dróg nieasfaltowych w gminie Tarnów Opolski - termin do 17.07.06r.
  Wyświetleń: 780
 1129. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 780
 1130. Ogłoszenie o prztargu nieograniczonym - ulicy Zakładowej w m. Przywory w celu włączenia jej do drogi wojewódzkiej. Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, podsypki z materiału kamiennego, podbudowy z kamienia łamanego, warstwy odsącz
  Wyświetleń: 778
 1131. Obwieszczenie Wójta Gminy - budowa zakładu do produkcji karmy dla zwierząt domowych
  Wyświetleń: 776
 1132. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - remont drogi gminnej - ulica Damrota w m. Tarnów Opolski - termin składania do 06.06.2008
  Wyświetleń: 776
 1133. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Wyświetleń: 776
 1134. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie utwardzenia z kostki betonowej ul.Zielonej w Tarnowie Opolskim- termin składania 25.09.2006r.
  Wyświetleń: 774
 1135. Obwieszczenie Wójta Gminy -lokalizacja i montaż sortowni kruszywa naturalnego na części działki nr 339 k.m. 2 obręb Miedziana.
  Wyświetleń: 773
 1136. Oświadczenia majątkowe za rok 2002
  Wyświetleń: 773
 1137. Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową - 16.01.2008r
  Wyświetleń: 771
 1138. Ogłoszenie przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2015
  Wyświetleń: 771
 1139. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2014 rok
  Wyświetleń: 771
 1140. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim ul. Klimasa 15 z dnia 27 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 768
 1141. Projekty uchwał VI kadencji - 2014 rok
  Wyświetleń: 766
 1142. 2010r: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości w Tarnowie Op ul.Zielona i Przywory ul.Miodowa
  Wyświetleń: 765
 1143. Projekt budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2009 rok
  Wyświetleń: 764
 1144. Informacja Starosty Opolskiego z dnia 20.06.2016 o rozpoczęciu prac geodezyjnych dot.modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali
  Wyświetleń: 762
 1145. Sprzedaż działek niezbędnych dla poprawienia warunków zagospodarowania
  Wyświetleń: 760
 1146. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 760
 1147. Koserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnów Opolski - z dnia 21.04.2017
  Wyświetleń: 759
 1148. wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 755
 1149. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 06.10.2016 o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych (...)
  Wyświetleń: 754
 1150. wniosek i szacowanie strat w rolnictwie powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiaka atmosferycznego
  Wyświetleń: 753
 1151. Ogłoszenie o przetargu ustnym
  Wyświetleń: 751
 1152. Nabór na wolne stanowisko pracy- Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej- do 25.11.2005r.
  Wyświetleń: 749
 1153. OGŁOSZENIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA INWESTYCJE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA- program wymiany kotłów
  Wyświetleń: 749
 1154. Program zajęć na czas ferii zimowych 2007r
  Wyświetleń: 747
 1155. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych na rok 2017
  Wyświetleń: 746
 1156. Ogłoszenie- o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 745
 1157. Ogłoszenie o naborze - Referent świadczeń socjalnych - składanie ofert do 15.05.2009r
  Wyświetleń: 744
 1158. Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych z dnia 18.07.2018
  Wyświetleń: 744
 1159. Ogłoszenie o naborze - Młodszy Referent ds. księgowości budżetowej - składanie ofert do 14.07.2009r
  Wyświetleń: 740
 1160. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie gruntu w Walidrogach - przetarg 7.10.2009r
  Wyświetleń: 740
 1161. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2014r
  Wyświetleń: 740
 1162. Obwieszczenie o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego “GÓRAŻDŻE II” .
  Wyświetleń: 738
 1163. Uchawała nr 157/2011 Składu Orzekajacego Reginialnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o mozliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Tarnów Opolski na 2011 rok
  Wyświetleń: 738
 1164. Zajęcia dzieci w Gminnej Bibliotece Publicznej w 2007r
  Wyświetleń: 738
 1165. Zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok I i II półrocze.doc
  Wyświetleń: 738
 1166. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2004.
  Wyświetleń: 736
 1167. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych samorządu gminy w 2007r.
  Wyświetleń: 734
 1168. Ustalenie warunków zabudowy
  Wyświetleń: 733
 1169. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2005
  Wyświetleń: 732
 1170. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 02.08.2016 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę urządzeń wodnych wzdłuż trasy gazociągu
  Wyświetleń: 731
 1171. Ogłoszenie - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory-13.07.2007
  Wyświetleń: 730
 1172. Ogłoszenie - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim przeznacza do sprzedaży....w dniach od 5 do 16 kwietnia 2007r
  Wyświetleń: 730
 1173. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- wykonanie chodnika z wykonaniem zatoki postojowej
  Wyświetleń: 729
 1174. NIEAKTUALNE: W zakładce OGŁOSZENIA umieszczone jest ogłoszenie w sprawie zatrudnienia pracownika na umowę na czas określony - na zastępstwo, na stanowisko ds. remontów i inwestycji
  Wyświetleń: 728
 1175. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2019 roku
  Wyświetleń: 728
 1176. Ogłoszenie o przetargu - remont nawierzchni w ul. Zawadzkiego w miejscowości Tarnów Opolski- termin składania ofert do 24.09.2009r
  Wyświetleń: 726
 1177. Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługowo-przemysłową- 26.03.2007
  Wyświetleń: 726
 1178. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - stacja bazowa Plus GSM
  Wyświetleń: 722
 1179. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonej w drodze I przetargu ustnego nieograniczonych do sprzedaży w m. Walidrogi i Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 722
 1180. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie nawierzchni boiska w Gimnazjum w Przyworach.
  Wyświetleń: 719
 1181. Plan Gospodarki Odpadami 2004-2006
  Wyświetleń: 719
 1182. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy-pracownik socjalny- termin składania ofert do 17.08.2007r.
  Wyświetleń: 718
 1183. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie nawierzchni na ul Jakuba Kanii w Nakle - termin składania ofert 09.10.2006r.
  Wyświetleń: 718
 1184. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- przełożenia chodnika z wykonaniem zatoki postojowej
  Wyświetleń: 718
 1185. 2010r:Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- zbycie nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę usługowo-handlową w Walidrogach
  Wyświetleń: 713
 1186. Obwieszczenie - złoże Przywory obszar górniczy nr 6
  Wyświetleń: 713
 1187. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - stacja bazowa Plus GSM
  Wyświetleń: 713
 1188. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - 2012r
  Wyświetleń: 712
 1189. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji- termin składania ofert do 05.05.2008r
  Wyświetleń: 711
 1190. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - obsługa kotłowni w placówkach zarządzanych przez ZGKiM- termin składania 16.10.2006r
  Wyświetleń: 708
 1191. Budżet Gminy - 2003r
  Wyświetleń: 706
 1192. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019
  Wyświetleń: 706
 1193. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Nr 13
  Wyświetleń: 703
 1194. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym-utwardzenie placu przy ul. Św. Marcina z budową miejsc postojowych w Tarnowie Opolskim -termin do 06.03.06r.
  Wyświetleń: 703
 1195. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową -25.09.2006
  Wyświetleń: 702
 1196. Konkurs ofert na realizacje w 2009r zadań publicznych w zakresie wspierania grup kulturalnych mniejszości narodowych - termin składania ofert 6.02.2009r
  Wyświetleń: 700
 1197. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych- aktualizacja ustalona na dzień 30.10.2017
  Wyświetleń: 700
 1198. Budżet Gminy Tarnów Opolski uchwalony na rok 2004
  Wyświetleń: 699
 1199. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji- termin składania ofert do 21.03.2008r
  Wyświetleń: 698
 1200. ogłoszenie o przetargu na wykonanie zjazdu z drogi krajowej wWalidrogach
  Wyświetleń: 693
 1201. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- sieć tranzytowa wodociagowa z Miedzianej do Kątów Op.-termin do 30.11.06r.
  Wyświetleń: 693
 1202. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 02.08.2016 w sprawie wszczęcia postepowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie gazociągiem rzek
  Wyświetleń: 691
 1203. Modernizacja dachu na budynku wielofunkcyjnym w Kosorowicach z dnia 27 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 690
 1204. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - zbycie nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę usługowo-przemysłową w Walidrogach- 14 listopada 2008r
  Wyświetleń: 690
 1205. Zarządzenie Nr OR 120.5.2015 z dnia 30 stycznia 2015r w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 690
 1206. Konkurs na stanowiska dyrektorów w terminie do 10 marca 2008r.
  Wyświetleń: 685
 1207. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokali użytkowych w miejscowości Nakło - 20.05.2009
  Wyświetleń: 685
 1208. Zawiadomienie Wójta Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 685
 1209. Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, na terenie Gminy Tarnów Opolski w roku 2016 - termin składania 07 lipca 2016r.
  Wyświetleń: 683
 1210. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - remont części chodnika na ul Jakuba Kanii w Nakle - termin składania ofert 09.10.2006
  Wyświetleń: 683
 1211. Zarządzenie Nr 68/04 Wojewody Opolskiego z dnia 8 czerwca 2004r.
  Wyświetleń: 678
 1212. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 677
 1213. Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor Referatu Gospodarki Terenowej i Inwestycji- do 06.06.2006r.
  Wyświetleń: 676
 1214. Obwieszczenie Wójta Gminy - budowa zakładu do produkcji karmy dla zwierząt domowych
  Wyświetleń: 676
 1215. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- dzierżawa nieruchomości w Walidrogach- termin składania 5.02.2009r
  Wyświetleń: 673
 1216. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - sieć tranzytowa wodociągowa - unieważniony
  Wyświetleń: 672
 1217. Zapytania ofertowe z dnia 26.05.2017 - usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 672
 1218. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Tarnów Opolski z dnia 29.08.2018 r.
  Wyświetleń: 671
 1219. Nabór na wolne stanowisko pracy - Główny księgowy do Zakładu Gospodareki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim -do 03.04.2006r.
  Wyświetleń: 669
 1220. Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu ustnym - zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Przyworach-termin składania ofert 19.03.2008r.
  Wyświetleń: 669
 1221. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzeniu MPZP terenów ekspolatacji kruszywa w Przyworach
  Wyświetleń: 668
 1222. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie nawierzchni asfaltowej z podbudową i studzienkami na ul.Młyńskiej w Raszowej -termin składania 25.09.2006r.
  Wyświetleń: 668
 1223. konkurs ofert na realizacje w 2009r zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu - termin składania ofert 6.02.2009r
  Wyświetleń: 666
 1224. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługowo-przemysłową-25.11.2009
  Wyświetleń: 665
 1225. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 15 kwietnia 2014
  Wyświetleń: 663
 1226. ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- wynajem lokalu-klubo kawiarnię w Miedzianej - 6 pażdziernik 2008r
  Wyświetleń: 662
 1227. Budżet Gminy - 2006r
  Wyświetleń: 660
 1228. Ogłoszenie w sprawie konsultacji Planu Rozwoju Lokalnego z mieszkańcami Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 660
 1229. Budowa ścieżek pieszo rowerowych w Tarnowie Opolskim (od przejazdu PKP) przez miejscowość Kosorowice do miejscowości Miedziana z dnia 9.04.2018 r.
  Wyświetleń: 659
 1230. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - 2006r
  Wyświetleń: 659
 1231. Obwieszczenie Wójta Gminy- o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 653
 1232. Przebudowa drogi gminnej ul. Św. Jacka w miejscowości Tarnów Opolski z dnia 22.01.2019 r.
  Wyświetleń: 653
 1233. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Termomodernizację budynku Urzędu Gminy Tarnów Opolski z budową kotłowni wodnej opalanej gazem ziemnym GZ50, instalacji centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej -termnin składania 01.09.06r.
  Wyświetleń: 652
 1234. Praca z dziećmi - 2009r
  Wyświetleń: 650
 1235. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - zakup ciągnika
  Wyświetleń: 649
 1236. Modernizacja dachu na budynku wielofunkcyjnym w Kosorowicach z dnia 11 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 648
 1237. zawiadomienie- budowa chodnika Kosorowice-Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 648
 1238. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie gruntu w Walidrogach- przetarg 7.09.2009r
  Wyświetleń: 646
 1239. Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
  Wyświetleń: 645
 1240. Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 643
 1241. konkurs ofert na realizacje w 2009r zadań publicznych w zakresie kultury sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji - termin składania ofert 6.02.2009r
  Wyświetleń: 642
 1242. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - remont części chodnika na ul Jakuba Kanii w Nakle - termin składania ofert 13.12.2006
  Wyświetleń: 642
 1243. Budżet Gminy Tarnów Opolski uchwalony na rok 2003
  Wyświetleń: 637
 1244. Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych - 2003r
  Wyświetleń: 636
 1245. Otwarty konkurs ofert 2008r. w zakresie kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 633
 1246. Klauzula informacyjna dotyczy przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r
  Wyświetleń: 632
 1247. Ogłoszenie o przetargu - Dowóz uczniów do szkół wraz z opiekunami na terenie gminy Tarnów Opolski w roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011 - termin składania ofert 05.06.2009r
  Wyświetleń: 630
 1248. Sprawozdanie kwartalne Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 marca 2014r
  Wyświetleń: 630
 1249. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.
  Wyświetleń: 628
 1250. Otwarty konkurs ofert 2008r -w zakresie pielęgnacji w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych
  Wyświetleń: 623
 1251. Ogłoszenie o naborze z dnia 26.11.2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze- inspektor -stanowisko ds.remontów i inwestycji
  Wyświetleń: 621
 1252. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 619
 1253. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych gminy Tarnów Opolski w 2008 roku przez organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 614
 1254. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę w Walidrogach
  Wyświetleń: 612
 1255. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 26.09.2016 o zakończeniu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę urządzeń wodnych wzdłuż trasy gazociągu
  Wyświetleń: 611
 1256. Projekt budżetu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 603
 1257. Ogłoszenie o naborze z dnia 21.02.2018r. na wolne stanowisko urzędnicze -podinspektor - ds. energetyki gminnej i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 602
 1258. Ramowy plan współpracy na rok 2008 - Nakło
  Wyświetleń: 591
 1259. Sprawozdanie z wykonania zadań budżetowych za I półrocze 2004r.
  Wyświetleń: 586
 1260. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w Gminie Tarnów Opolski w zakresie Pomocy Społecznej lub Kultury Fizycznej i Sportu
  Wyświetleń: 577
 1261. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2006r-2010r
  Wyświetleń: 576
 1262. Skład komisji Rady Gminy - kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 575
 1263. Świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Tarnów Opolski z dnia 19.11.2018 r.
  Wyświetleń: 567
 1264. Klauzula informacyjna dotyczy przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r o ewidencji ludności
  Wyświetleń: 561
 1265. Decyzje środowiskowe - 2019r
  Wyświetleń: 558
 1266. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 557
 1267. Roboty wykończeniowe w klasach oraz korytarzach w budynku szkoły w Tarnowie Opolskim z dnia 19 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 553
 1268. Ogłoszenie: Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę naklejek i plakatów w ramach promocji projektu Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 551
 1269. Ogłoszenie z dnia 10 grudnia 2018 roku o konsultacjach społecznych z mieszkańcmi Gminy Tarnów Opolski dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 540
 1270. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 07.10.2016 o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę urządzeń wodnych wzdłuż trasy projektowanego gazociągu.
  Wyświetleń: 538
 1271. Zapytanie ofertowe z dnia 12.10.2018 r.- Nadzór budowlany nad inwestycją Budowa ścieżek pieszo rowerowych w Tarnowie Opolskim (od przejazdu PKP) przez miejscowość Kosorowice do miejscowości Miedziana
  Wyświetleń: 529
 1272. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Tarnów Opolski z dnia 13.09.2018 r.
  Wyświetleń: 526
 1273. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 28.09.2016 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór i zrzut wód powierzchniowych z rzeki Odra
  Wyświetleń: 525
 1274. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych- aktualizacja ustalona na dzień 30.04.2018
  Wyświetleń: 523
 1275. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Szkoły Podstawowej im Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim przy ul. Kopernika 10 z dnia 16 maja 2019r.
  Wyświetleń: 514
 1276. Projekty uchwał VIII kadencji - 2018 rok (listopad - grudzień)
  Wyświetleń: 514
 1277. Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnów Opolski - z dnia 20.04.2018
  Wyświetleń: 512
 1278. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 508
 1279. Zapytanie ofertowe z dnia 14.02.2018 w sprawie świadczenia usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych administratorowi bezpieczeństwa informacji zgodnie z przepisami UODO
  Wyświetleń: 504
 1280. Klauzula informacyjna dotyczy przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r o dowodach osobistych
  Wyświetleń: 497
 1281. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych- aktualizacja ustalona na dzień 31.03.2018
  Wyświetleń: 494
 1282. Remont budynku GOK w Przyworach z dnia 10.05.2018 r.
  Wyświetleń: 489
 1283. Zapytanie ofertowe z dnia 20.06.2018 na wykonanie zadania Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 445
 1284. Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
  Wyświetleń: 438
 1285. Ogłoszenie o naborze z dnia 30.08.2019 r. na zastępstwo za Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Tarnowie Opolskim w pełnym wymiarze czasu pracy
  Wyświetleń: 430
 1286. Rekrutacja do przedszkoli oraz szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 424
 1287. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych- aktualizacja ustalona na dzień 31.10.2018
  Wyświetleń: 423
 1288. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych- ustalona na dzień 19.01.2019 r.
  Wyświetleń: 416
 1289. Zapytanie ofertowe z dnia 31.12.2018 r. w sprawie usługi wywozu odpadów komunalnych w roku 2019 z pojemników zlokalizowanych przy drogach i obiektach gminnych
  Wyświetleń: 409
 1290. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.09.2019 r. na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor -stanowisko ds. podatków
  Wyświetleń: 387
 1291. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 383
 1292. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 374
 1293. Zapytanie ofertowe z dnia 17.12.2018 r. w sprawie usługi wywozu odpadów komunalnych w roku 2019 z pojemników zlokalizowanych przy drogach i obiektach gminnych
  Wyświetleń: 373
 1294. Wybory do Izb Rolniczych
  Wyświetleń: 361
 1295. Modernizacja dachu na budynku wielofunkcyjnym w Kosorowicach z dnia 24.05.2019
  Wyświetleń: 359
 1296. Informacje - 2019r.
  Wyświetleń: 357
 1297. Zaproszenie z dnia 09.08.2017 do składania ofert na dostawę oprogramowania kadrowo-płacowego, arkuszy organizacyjnych, e-dziennika oraz programu finansowego do Urzędu Gminy Tarnów Opolski oraz jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów
  Wyświetleń: 341
 1298. Sprawozdania finansowe - 2018 rok
  Wyświetleń: 339
 1299. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Opolskiego w 2019r
  Wyświetleń: 325
 1300. OGŁOSZENIE O DODATKOWYM NABORZE DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA INWESTYCJE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA - program wymiany kotłów
  Wyświetleń: 308
 1301. Zapytanie ofertowe z dnia 20.03.2019 r.- Nadzór budowlany nad inwestycją - Przebudowa drogi gminnej ul. Św. Jacka w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 305
 1302. Zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych
  Wyświetleń: 284
 1303. Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu
  Wyświetleń: 282
 1304. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych- ustalona na dzień 30.04.2019 r.
  Wyświetleń: 257
 1305. Zapytanie ofertowe z dnia 23.05.2019 r. - Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 245
 1306. Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych z dnia 1.08.2019
  Wyświetleń: 239
 1307. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2019 rok
  Wyświetleń: 236
 1308. Zapytanie ofertowe z dnia 03.06.2019 r. - Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach Opole, Dobrzen Wielki i Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 234
 1309. Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnów Opolski - z dnia 24.04.2019
  Wyświetleń: 218
 1310. Ochrona Danych Osobowych
  Wyświetleń: 214
 1311. Świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Tarnów Opolski z dnia 4.11.2019 r.
  Wyświetleń: 210
 1312. Projekt Budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2020 rok
  Wyświetleń: 209
 1313. Ogłoszenia - 2020r
  Wyświetleń: 202
 1314. Rejestr działalności regulowanej i wnioski
  Wyświetleń: 192
 1315. Klauzula informacyjna Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 190
 1316. Wybory do Izby Rolniczej - 2019 r.
  Wyświetleń: 190
 1317. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2020 roku
  Wyświetleń: 186
 1318. Zapytanie ofertowe z dnia 27.06.2019 r. - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 177
 1319. Programy, raporty i ogłoszenia
  Wyświetleń: 173
 1320. Zapytanie ofertowe z dnia 22 lipca 2019 - Wykonanie i montaż tablic informacyjno/pamiątkowych "Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim - etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski
  Wyświetleń: 157
 1321. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 156
 1322. Sprawozdania Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2018 rok
  Wyświetleń: 155
 1323. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Wyświetleń: 153
 1324. Projekty uchwał na XIII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 25 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 146
 1325. Rejestr petycji - 2019 r.
  Wyświetleń: 144
 1326. Budżet Gminy - 2020r
  Wyświetleń: 143
 1327. Wytyczne obwodowych komisji wyborczych - materiały szkoleniowe
  Wyświetleń: 143
 1328. Uchwała.XIV.114.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego
  Wyświetleń: 140
 1329. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 17 września 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 21 w wyborach do Sejmu RP
  Wyświetleń: 136
 1330. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2020r
  Wyświetleń: 135
 1331. Ewidencje, rejestry, archiwa
  Wyświetleń: 131
 1332. Sesja Nr XII z dnia 28 października 2019 r.
  Wyświetleń: 127
 1333. POSTANOWIENIE NR 709 2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 126
 1334. Projekty uchwał na XIV Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 20 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 125
 1335. Uchwała nr 79-2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych o obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polsk
  Wyświetleń: 125
 1336. Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Tarnów Opolski, jej jednostek organizacyjnych i innych z dnia 14.11.2019
  Wyświetleń: 124
 1337. Wykaz Sołtysów i członków Rad Sołeckich na kadencję 2019 - 2023
  Wyświetleń: 124
 1338. Sesja Nr XIII z dnia 25 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 120
 1339. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 17 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 52 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 117
 1340. INFORMACJAOKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPOLUz dnia 26sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 113
 1341. Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach
  Wyświetleń: 109
 1342. Konkursy przedmiotowe ucznów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 109
 1343. Zarządzenie Nr OR.0050.104.2019 z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospoli.pdf
  Wyświetleń: 109
 1344. Informacja o dyżurach URZĘDNIKA WYBORCZEGO
  Wyświetleń: 107
 1345. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Tarnów Opolski za rok 2018
  Wyświetleń: 105
 1346. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 103
 1347. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 06 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach
  Wyświetleń: 103
 1348. Zapytanie ofertowe z dnia 02.12.2019 r. - oferty cenowe na odbiór, transport i przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 103
 1349. Plany Pracy - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 101
 1350. Konkursy przedmiotowe ucznów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 100
 1351. Koło Łowieckie 3 Lis Zarząd Okręgowy Opole - informacja o planowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejscu polowań zbiorowych na 2019/2020
  Wyświetleń: 98
 1352. Zapytanie ofertowe na usługi wywozu odpadów komunalnych w roku 2020 z pojemników zlokalizowanych przy drogach i obiektach gminnych z dnia 18 grudnia
  Wyświetleń: 98
 1353. Sprawozdania Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2017 rok
  Wyświetleń: 97
 1354. Informacja o dodatkowym dyżurze URZĘDNIKA WYBORCZEGO
  Wyświetleń: 96
 1355. Sesja Nr XI z dnia 20 września 2019 r.
  Wyświetleń: 96
 1356. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego
  Wyświetleń: 95
 1357. Wykaz placówek oświatowych Gminy Tarnów Opolski - 01.09.2019 r.
  Wyświetleń: 94
 1358. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
  Wyświetleń: 93
 1359. Konkursy przedmiotowe ucznów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 92
 1360. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy w dniu 20 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 91
 1361. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 90
 1362. Sprawozdania Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2015 rok
  Wyświetleń: 90
 1363. Zarządzenie Nr OR.0050.105.2019 z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki
  Wyświetleń: 90
 1364. Postanowienie Komiasarza Wyborczego z dnia 26 września 2019 r w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 89
 1365. Sprawozdania Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2016 rok
  Wyświetleń: 89
 1366. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 16 września 2019 r. o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń do OKW przez komitety wyborcze
  Wyświetleń: 88
 1367. Sprawozdania Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2014 rok
  Wyświetleń: 88
 1368. Przepisy prawne, wyjaśnienia, informacje dotyczące wyborów do Sejmu RP i Senatu RP wydane przez inne organy
  Wyświetleń: 87
 1369. Kontrole - rok 2019
  Wyświetleń: 86
 1370. Sesja Nr XXXIX z dnia 27 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 85
 1371. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 83
 1372. Projekty uchwał na XII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 28 października 2019 r.
  Wyświetleń: 83
 1373. Sesja Nr XLIX z dnia 10 października 2018 r.
  Wyświetleń: 82
 1374. Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2018 rok (listopad - grudzień)
  Wyświetleń: 82
 1375. Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Gminy Tarnów Opolski w 2018 roku
  Wyświetleń: 81
 1376. Koło Łowieckie "JELEŃ" Zabrze - uzupełnienie harmonogramu polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 80
 1377. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Wyświetleń: 80
 1378. Projekty uchwał na X Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 18 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 80
 1379. Protokół nr XII-2019 z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji z dnia 28 października 2019 r.
  Wyświetleń: 80
 1380. Sesja Nr X z dnia 18 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 80
 1381. Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2018 r. - Gmina Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 80
 1382. Koło Łowieckie "OSTOJA" Krapkowice - plan polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2019/2020
  Wyświetleń: 79
 1383. Kontrole - rok 2018
  Wyświetleń: 79
 1384. Sesja Nr XIV z dnia 20 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 79
 1385. Interpelacje i zapytania radnych złożone w 2019 roku
  Wyświetleń: 78
 1386. Raport o stanie Gminy Tarnów Opolski za 2018 rok
  Wyświetleń: 78
 1387. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną z dnia 10 stycznia
  Wyświetleń: 78
 1388. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy w dniu 25 listopada 2019 r
  Wyświetleń: 77
 1389. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 09.09.2019 r. o III nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kąty Opolskie przy ul. Kościelnej 12
  Wyświetleń: 77
 1390. Projekty uchwał na XXVII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 6 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 77
 1391. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2015-2016
  Wyświetleń: 77
 1392. Sesja Nr XLVIII z dnia 12 września 2018 r.
  Wyświetleń: 77
 1393. Protokół nr XI-2019 z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji z dnia 20 września 2019 r.
  Wyświetleń: 76
 1394. Sesja Nr III z dnia 20 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 76
 1395. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Miedziana za rok 2018
  Wyświetleń: 75
 1396. Wykaz Sołtysów i członków Rad Sołeckich na kadencję 2011 - 2015
  Wyświetleń: 75
 1397. Kontrole - rok 2015
  Wyświetleń: 74
 1398. Sesja Nr II z dnia 23 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 74
 1399. Sesja Nr IX z dnia 24 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 74
 1400. Sprawozdanie Rb-NDS (korekta) za okres od początku roku do 31 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 74
 1401. Kontrole - rok 2016
  Wyświetleń: 73
 1402. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku
  Wyświetleń: 73
 1403. Rejestr petycji - 2016 r.
  Wyświetleń: 73
 1404. Wniosek na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 73
 1405. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 28.10.2019 r
  Wyświetleń: 72
 1406. Informacja dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 72
 1407. Kontrole - rok 2017
  Wyświetleń: 72
 1408. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w celu realizacji inwestycji polegającej na przebudowie linii kolejowej na odcinku Kędzierzyn Koźle - Opole Groszowice
  Wyświetleń: 72
 1409. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych- ustalona na dzień 31.10.2019 r
  Wyświetleń: 72
 1410. Projekty uchwał na XI Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 20 września 2019 r.
  Wyświetleń: 72
 1411. Sprawozdania Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2013 rok
  Wyświetleń: 72
 1412. Wykaz Sołtysów i członków Rad Sołeckich na kadencję 2015 - 2019
  Wyświetleń: 72
 1413. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku
  Wyświetleń: 71
 1414. Rejestr petycji - 2017 r.
  Wyświetleń: 71
 1415. Rejestr petycji - 2018 r.
  Wyświetleń: 71
 1416. Sesja Nr I z dnia 19 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 71
 1417. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Raszowa za rok 2018
  Wyświetleń: 71
 1418. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 18.07.2019 r
  Wyświetleń: 70
 1419. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Tarnów Opolski z dnia 12 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 70
 1420. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Walidrogi za rok 2018
  Wyświetleń: 70
 1421. Uchwała.VII.63.2019 w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2018-2032 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 70
 1422. Zarządzenie Nr OR.0050.37.2019 z dnia 15.02.2019r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2019r.
  Wyświetleń: 70
 1423. Koło Łowieckie "Złoty Róg" Opole - aneks do planu polowań zbiorowych 2018/2019
  Wyświetleń: 69
 1424. Koło Łowieckie Nr 1 "JELEŃ" Strzelce Opolskie - informacja w sprawie dodatkowego polowania zbiorowego
  Wyświetleń: 69
 1425. Sesja Nr XIII z dnia 23 listopada 2015 r.
  Wyświetleń: 69
 1426. Sesja Nr XLVII z dnia 26 lipca 2018 r.
  Wyświetleń: 69
 1427. Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do 30 września 2019 roku
  Wyświetleń: 69
 1428. Terminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu listopadzie 2019 r.
  Wyświetleń: 69
 1429. Wykaz placówek oświatowych Gminy Tarnów Opolski - 01.01.2019 r.
  Wyświetleń: 69
 1430. Zapytanie Przewodniczącego Rady Gminy Rudolfa Urbana w sprawie propozycji lokalizacji PSZOKu
  Wyświetleń: 69
 1431. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Op. na lata 2013r -2016r z perspektywą na lata 2017- 2020
  Wyświetleń: 68
 1432. Projewkt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 68
 1433. Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018 r. - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 68
 1434. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji
  Wyświetleń: 68
 1435. Zarządzenie Nr OR.0050.60.2019 z dnia 19.03.2019r w sprawie powołania komisji rozstrzygającej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie uchwały - o działalności pożytku publicznego
  Wyświetleń: 68
 1436. Informacja dotycząca unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tarnów Opolski w 2019 roku
  Wyświetleń: 67
 1437. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 09.09.2019 r. o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanej w Nakle
  Wyświetleń: 67
 1438. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 67
 1439. Sesja Nr II z dnia 3 grudnia 2014 r.
  Wyświetleń: 67
 1440. Sesja Nr X z dnia 4 września 2015 r.
  Wyświetleń: 67
 1441. Sesja Nr XIV z dnia 28 grudnia 2015 r.
  Wyświetleń: 67
 1442. Sesja Nr XLV z dnia 25 maja 2018 r.
  Wyświetleń: 67
 1443. Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do 31 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 67
 1444. Interpelacje i zapytania radnych złożone w 2018 roku
  Wyświetleń: 66
 1445. Koło Łowieckie "Jeleń" Zabrze - harmonogram polowań zbiorowych na sezon 2018/2019
  Wyświetleń: 66
 1446. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 66
 1447. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na 2019 rok
  Wyświetleń: 65
 1448. Projekty uchwał na I Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 23 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 65
 1449. Projekty uchwał na III Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 19 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 65
 1450. Projekty uchwał na XLVI Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 25 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 65
 1451. Projekty uchwał na XLVIII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 12 września 2018 r.
  Wyświetleń: 65
 1452. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 25.11.2019 r
  Wyświetleń: 64
 1453. Informacja dot. unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tarnów Opolski w 2018 roku
  Wyświetleń: 64
 1454. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Tarnów Opolski z dnia 19 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 64
 1455. Sesja Nr XXXVI z dnia 30 sierpnia 2017 r.
  Wyświetleń: 64
 1456. Zarządzenie Nr OR.0050.127.2019 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości w miejscowości Kosorowice
  Wyświetleń: 64
 1457. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 20.09.2019 r.
  Wyświetleń: 63
 1458. Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2018 rok
  Wyświetleń: 63
 1459. Projekty uchwał na XLV Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 25 maja 2018 r.
  Wyświetleń: 63
 1460. Sesja Nr XL z dnia 28 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 63
 1461. Sesja Nr XLVI z dnia 26 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 63
 1462. Sesja Nr XXXVIII z dnia 30 października 2017 r.
  Wyświetleń: 63
 1463. SPROSTOWANIE OMYŁEK PISARSKICH w Konkursie ofert z dnia 23.01.2018 na realizacje w 2018 roku zadan publicznych z zakresu kultury sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 63
 1464. Zarządzenie Nr OR.0050.136.2019 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej gminy tarnów Opolski na rok 2020
  Wyświetleń: 63
 1465. Zarządzenie Nr OR.0050.36.2019 z dnia 15.02.2019r w sprawie uchylenia Zarządzenia nr OR.0050.27.2019 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 stycznia 2019r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
  Wyświetleń: 63
 1466. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
  Wyświetleń: 62
 1467. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 05.02.2019, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zakładu produkcyjno-usługowego Brökelmann Polska Sp z.o.o.
  Wyświetleń: 62
 1468. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 15.11.2019, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1750 O na odcinku Tarnów Opolski- Nakło w zakresie budowy drogi rowerowej”
  Wyświetleń: 62
 1469. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2020 rok
  Wyświetleń: 62
 1470. Projekty uchwał na XXVIII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 28 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 62
 1471. Sesja Nr I z dnia 28 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 62
 1472. Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2018 r. - Urząd Gminy Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 62
 1473. Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urządu Gminy za 2018 rok
  Wyświetleń: 62
 1474. Zarządzenie Nr OR.0050.61.2019 z dnia 19.03.2019r w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań w zakresie wspieranie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 62
 1475. Informacja dotycząca unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tarnów Opolski w 2017 r
  Wyświetleń: 61
 1476. Informacje - 2019 r.
  Wyświetleń: 61
 1477. Projekty uchwał na II Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 20 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 61
 1478. Projekty uchwał na XLIX Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 10 października 2018 r.
  Wyświetleń: 61
 1479. Projekty uchwał na XLVII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 26 lipca 2018 r.
  Wyświetleń: 61
 1480. Projekty uchwał na XXIV Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 24 października 2016 r.
  Wyświetleń: 61
 1481. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Walidrogi za rok 2017
  Wyświetleń: 61
 1482. Terminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu grudniu 2019 r.
  Wyświetleń: 61
 1483. Uchwała.XIII.102.2019 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku
  Wyświetleń: 61
 1484. Zapytanie radnego Teodora Okos w sprawie modernizacji wiaduktu w Przyworach
  Wyświetleń: 61
 1485. Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urządu Gminy za 2017 rok
  Wyświetleń: 61
 1486. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do PE w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 60
 1487. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 31.01.2019 roku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej, tj. ul. Leszczynowej w miejscowości Miedziana
  Wyświetleń: 60
 1488. Projekt uchwały w sprawie niewygaśnięcia niezrealizowanych kwot wydatków
  Wyświetleń: 60
 1489. Protokół z dnia 25.01.2019 r. z Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 60
 1490. Sesja Nr XII z dnia 2 listopada 2015 r.
  Wyświetleń: 60
 1491. Sesja Nr XXV z dnia 9 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 60
 1492. Sesja Nr XXVI z dnia 21 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 60
 1493. Sesja Nr XXXVII z dnia 25 września 2017 r.
  Wyświetleń: 60
 1494. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Nakło za rok 2015
  Wyświetleń: 60
 1495. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Tarnów Opolski za rok 2015
  Wyświetleń: 60
 1496. Wykaz placówek oświatowych Gminy Tarnów Opolski - 01.01.2017 r.
  Wyświetleń: 60
 1497. Wykaz placówek oświatowych Gminy Tarnów Opolski - 01.01.2018 r.
  Wyświetleń: 60
 1498. Zapytanie Przewodniczącego Rady Gminy Rudolfa Urbana w sprawie przystanku komunikacji autobusowej w Nakle
  Wyświetleń: 60
 1499. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn Budowa systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej
  Wyświetleń: 59
 1500. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Krapkowice w przedmiocie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Tarnów Opolski w żłobkach na terenie Miasta Krapkowice w 2020 roku
  Wyświetleń: 59
 1501. Projekty uchwał na IV Sesję Rady Gminy w dniu 28 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 59
 1502. Projekty uchwał na XXXVIII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 30 października 2017 r.
  Wyświetleń: 59
 1503. Protokół po zakończeniu ogłoszenia dotyczącego przystąpienia do opracowania projektu uchwały w sprawie opracowania Projektu Budżetu Gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 59
 1504. Protokół z dnia 2.02.2018 r. z Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 59
 1505. Sesja Nr VIII z dnia 17 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 59
 1506. Sesja Nr XXVIII z dnia 28 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 59
 1507. Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urządu Gminy za 2014 rok
  Wyświetleń: 59
 1508. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów Opolski z dnia 8 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 59
 1509. Protokół nr IX-2019 z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji z dnia 24 czerwca2019 r.
  Wyświetleń: 58
 1510. Protokół nr X-2019 z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji z dnia 18 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 58
 1511. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Miedziana za rok 2014
  Wyświetleń: 58
 1512. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Nakło za rok 2018
  Wyświetleń: 58
 1513. Sprawozdanie z działaności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Przywory za rok 2014
  Wyświetleń: 58
 1514. Uchwała.XIII.106.2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w  miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 58
 1515. Wniosek o wykreślenie z rejestru
  Wyświetleń: 58
 1516. Zarządzenie Nr OR.0050.134.2019 z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 58
 1517. Zarządzenie Nr OR.0050.135.2019 z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 58
 1518. Zmiana wpisu w rejestrze
  Wyświetleń: 58
 1519. Informacja dot. unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tarnów Opolski w 2013 roku
  Wyświetleń: 57
 1520. Informacja dot. unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tarnów Opolski w 2016 roku
  Wyświetleń: 57
 1521. Projekty uchwał na XXVI Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 21 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 57
 1522. Protokół z dnia 23.01.2019 r. z Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 57
 1523. Sesja Nr III z dnia 29 grudnia 2014 r.
  Wyświetleń: 57
 1524. Sesja Nr XXIV z dnia 24 października 2016 r.
  Wyświetleń: 57
 1525. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Kąty Opolskie za rok 2015
  Wyświetleń: 57
 1526. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Miedziana za rok 2016
  Wyświetleń: 57
 1527. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Walidrogi za 2014 rok
  Wyświetleń: 57
 1528. Wpis do rejestru działalnośći regulowanej
  Wyświetleń: 57
 1529. Zebrania Wiejskie w Gminie Tarnów Opolski - harmonogram od 9 do 19 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 57
 1530. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 17.05.2019 r.
  Wyświetleń: 56
 1531. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 24.06.2019 r.
  Wyświetleń: 56
 1532. Informacja o składach i godzinach pracy obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 56
 1533. Interpelacja radnej Anny Gebauer w sprawie zastoisk wodnych w Tarnowie Opolskim z dnia 23 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 56
 1534. Konkurs ofert z dnia 23.01.2018 na realizacje w 2018 roku zadan publicznych z zakresu kultury sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 56
 1535. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 21.09.2018 o III nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości nezabudowanej położonej w miejscowości Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 56
 1536. Postanowienie Nr 355_2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w gminie Tarnow Opolski
  Wyświetleń: 56
 1537. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 56
 1538. Projekty uchwał na XXV Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 9 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 56
 1539. Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do 31 grudnia 2018 roku
  Wyświetleń: 56
 1540. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Miedziana za rok 2017
  Wyświetleń: 56
 1541. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Nakło za rok 2017
  Wyświetleń: 56
 1542. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Raszowa za rok 2017
  Wyświetleń: 56
 1543. Zapytanie Komisji Rolnictwa w sprawie melioracji złożone 6 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 56
 1544. Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urządu Gminy za 2015 rok
  Wyświetleń: 56
 1545. Informacja dla hodowców bydła
  Wyświetleń: 55
 1546. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 11.01.2019, w sprawie zakończenia postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pn. Budowa zakładu produkcyjno-usługowego Brökelmann Polska Sp z.o.o.p.
  Wyświetleń: 55
 1547. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 13.09.2018 o podaniu do publicznej wiadomości informacji w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Walidrog
  Wyświetleń: 55
 1548. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 15.10.2018 o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Miedziana i Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 55
 1549. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 8.04.2019 r. o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kąty Opolskie ul. Kościelna 12
  Wyświetleń: 55
 1550. Projekty uchwał na XL Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 28 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 55
 1551. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 sierpnia 2018 r.
  Wyświetleń: 55
 1552. Sesja Nr XI z dnia 28 września 2015 r.
  Wyświetleń: 55
 1553. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kosorowice za rok 2014
  Wyświetleń: 55
 1554. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Kosorowice za rok 2015
  Wyświetleń: 55
 1555. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Nakło za rok 2016
  Wyświetleń: 55
 1556. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Przywory za rok 2017
  Wyświetleń: 55
 1557. Sprawozdanie z działaności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kąty Opolskie za rok 2014
  Wyświetleń: 55
 1558. Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
  Wyświetleń: 55
 1559. Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urządu Gminy za 2016 rok
  Wyświetleń: 55
 1560. Zarządzenie Nr OR.0050.128.2019 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie w miejscowości Kosorowice
  Wyświetleń: 55
 1561. INFORMACJA o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 54
 1562. Koło Łowieckie "OSTOJA" Krapkowice - harmonogram polowań
  Wyświetleń: 54
 1563. Protokół z dnia 2.02.2018 r. z Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 54
 1564. Sesja Nr XVI z dnia 15 lutego 2016 r.
  Wyświetleń: 54
 1565. Uchwała.XIII.101.2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
  Wyświetleń: 54
 1566. Zarządzenie Nr OR.0050.136.2019 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej gminy tarnów Opolski na rok 2020
  Wyświetleń: 54
 1567. Zgłoszenie kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 do utworzenia bazy konkursowej w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim w roku 2019
  Wyświetleń: 54
 1568. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 stycznia 2018 r.
  Wyświetleń: 54
 1569. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 13.09.2018 o podaniu do publicznej wiadomości informacji w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w miejscowości Walidrogi
  Wyświetleń: 53
 1570. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 25.06.2019 r. o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanej w Nakle
  Wyświetleń: 53
 1571. Porgram usuwania wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 53
 1572. Projekty uchwał na IX Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 24 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 53
 1573. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Miedziana za rok 2015
  Wyświetleń: 53
 1574. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Przywory za rok 2018
  Wyświetleń: 53
 1575. Zaproszenie do konsultacji społecznych w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski w 2019 r a dnia 25.01.2019 r.
  Wyświetleń: 53
 1576. Zarządzenie Nr OR.0050.20.2019 z dnia 08.01.2019 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, oraz ustalenia wadium dla nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do szprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 53
 1577. Kontrole - rok 2009
  Wyświetleń: 52
 1578. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2019 r.
  Wyświetleń: 52
 1579. Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 25.10.2018 r. o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanej w Nakle
  Wyświetleń: 52
 1580. Projekt aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020
  Wyświetleń: 52
 1581. Projekty uchwał na VI Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 25 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 52
 1582. Projekty uchwał na VIII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski dniu 17 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 52
 1583. Projekty uchwał na XXI Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 13 czerwca 2016 r.
  Wyświetleń: 52
 1584. Protokół z dnia 1.02.2018 r. z Wojewódzikego Konkusu Biologicznego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 52
 1585. Protokół z dnia 24.01.2017 z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego Szkół Gimnazjalnych w roku szkolnym 2016-2017
  Wyświetleń: 52
 1586. Protokół z dnia 24.01.2019 r. z Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 52
 1587. Zarządzenie Nr OR.0050.125.2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 52
 1588. Zarządzenie Nr OR.0050.38.2019 z dnia 21.02.2019r w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz mniejsz
  Wyświetleń: 52
 1589. Protokół nr VIII-2019 z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji z dnia 17 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 51
 1590. Protokół nr XIII-2019 z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji z dnia 25 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 51
 1591. Protokół z dnia 30.01.2018 r. z Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 51
 1592. Protokół z dnia 7.01.2019 r. z Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 51
 1593. Uchwała.XIII.104.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Krapkowice w przedmiocie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Tarnów Opolski w żłobkach na terenie Miasta Krapkowice w 2020 r
  Wyświetleń: 51
 1594. Zarządzenie Nr OR.0050.123.2019 r. z dnia 22 października 2019 r w sprawie ustalenia ceny na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 51
 1595. Zarządzenie Nr OR.0050.25.2019 z dnia 16.01.2019 r w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 51
 1596. Kontrole - rok 2013
  Wyświetleń: 50
 1597. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 12.07.2018 r.o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 50
 1598. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 21.08.2018 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory -2
  Wyświetleń: 50
 1599. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 26.02.2019 r. o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w miejscowości Miedziana i Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 50
 1600. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w przedmiocie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Tarnów Opolski w żłobkach na terenie Miasta Opola w 2020 roku.
  Wyświetleń: 50
 1601. Projekty uchwał na XXXII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 24 kwietnia 2017 r.
  Wyświetleń: 50
 1602. Projekty uchwał na XXXIX Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 27 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 50
 1603. Protokół z dnia 19.01.2017 z zawodów gminnych Wojeódzkiego Konkursu Jezyka Niemieckiego Szkół Gimnazjalnych w roku szkolnym 20162017
  Wyświetleń: 50
 1604. Sesja Nr XLI z dnia 29 stycznia 2018 r.
  Wyświetleń: 50
 1605. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Walidrogi za rok 2016
  Wyświetleń: 50
 1606. Terminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu czerwcu 2019 r.
  Wyświetleń: 50
 1607. Uchwała.XIII.103.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w przedmiocie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Tarnów Opolski w żłobkach na terenie
  Wyświetleń: 50
 1608. Zarządzenie Nr OR.0050.30.2019 z dnia 24.01.2019 r w sprawie ogłoszeniaotwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznychw zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.
  Wyświetleń: 50
 1609. Koło Łowieckie "OSTOJA" Krapkowice - informacja na temat dodatkowych polowań zbiorowych
  Wyświetleń: 49
 1610. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 19.02.2018 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 49
 1611. Postanowienie Nr 286.2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do PE
  Wyświetleń: 49
 1612. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 49
 1613. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 r
  Wyświetleń: 49
 1614. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
  Wyświetleń: 49
 1615. Projekty uchwał na XXXVI Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 30 sierpnia 2017 r.
  Wyświetleń: 49
 1616. Protokół nr V-2019 z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji z dnia 25 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 49
 1617. Protokół z dnia 18.01.2019 r. z Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 49
 1618. Protokół z dnia 25.01.2017 z zawodów gminnych Wojeówdzkiego Konkursu Matematycznego Szkół Gimnazjalnych w roku szkolnym 2016-2017
  Wyświetleń: 49
 1619. Protokół z dnia 31.01.2017 z zawodów Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego Szkół Gimnazjalnych w roku szkolnym 2016-2017
  Wyświetleń: 49
 1620. Sesja Nr V z dnia 25 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 49
 1621. Sesja Nr VII z dnia 29 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 49
 1622. Sesja Nr XXVII z dnia 6 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 49
 1623. Sesja Nr XXXIV z dnia 26 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 49
 1624. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Raszowa za rok 2014
  Wyświetleń: 49
 1625. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Przywory za rok 2016
  Wyświetleń: 49
 1626. Uchwała.XIII.100.2019 wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 49
 1627. Zarządzenie Nr OR.0050.114.2019 z dnia 09 września 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 49
 1628. Zarządzenie Nr OR.0050.120.2019 z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 49
 1629. Zarządzenie Nr OR.0050.124.2019 z dnia 22 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 49
 1630. Zarządzenie Nr OR.0050.24.2019 z dnia 14.01.2019 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2019-2021
  Wyświetleń: 49
 1631. Zarządzenie Nr OR.0050.27.2019 z dnia 24.01.2019 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2019 r.
  Wyświetleń: 49
 1632. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód rzeki Strugi dla stawu w Kosorowicach
  Wyświetleń: 49
 1633. Interpelacja radnego Alfreda Kobieni z dnia 23 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 48
 1634. Koło Łowieckie 3 Lis ZO Opole - informacja o planowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejscu polowań zbiorowych na 2019/2020
  Wyświetleń: 48
 1635. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 19.04.2018 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 48
 1636. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 17.06.2019 r. o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kąty Opolskie przy ul. Kościelnej 12
  Wyświetleń: 48
 1637. Protokół nr IV-2019 z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji z dnia 28 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 48
 1638. Protokół z dnia 23.01.2017 z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego Szkół Gimnazjalnych w roku szkolnym 2016-2017
  Wyświetleń: 48
 1639. Uchwała.XIII.99.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 48
 1640. Zarządzenie Nr OR.0050.129.2019 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 48
 1641. Zarządzenie Nr OR.0050.99.2019 z dnia 29 lipca 2019 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 48
 1642. Debata nad raportem o stanie gminy
  Wyświetleń: 47
 1643. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 25.02.2019 r
  Wyświetleń: 47
 1644. Informacja dot. unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tarnów Opolski w 2014 roku
  Wyświetleń: 47
 1645. Kontrole - rok 2008
  Wyświetleń: 47
 1646. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy w dniu 24 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 47
 1647. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 21.12.2018 w sprawie wyniku konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych na rzecz osób z terenu Gminy Tarnów Opolski na okres od 1 stycznia
  Wyświetleń: 47
 1648. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 47
 1649. Projekty uchwał na VII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 29 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 47
 1650. Projekty uchwał VIII kadencji - 2020 rok
  Wyświetleń: 47
 1651. Protokół nr VII-2019 z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji z dnia 29 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 47
 1652. Protokół z dnia 17.01.2019 r. z Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego szkół gimnazjalnych
  Wyświetleń: 47
 1653. Protokół z dnia 31.01.2018 r. z Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 47
 1654. Protokół z dnia 5.01.2018 r. z Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 47
 1655. ROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY TARNÓW OPOLSKINA LATA 2018-2032
  Wyświetleń: 47
 1656. Sesja Nr IV z dnia 28 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 47
 1657. Sesja Nr XXII z dnia 20 lipca 2016 r.
  Wyświetleń: 47
 1658. Sesja Nr XXX z dnia 15 lutego 2017 r.
  Wyświetleń: 47
 1659. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Przywory za 2013 r.
  Wyświetleń: 47
 1660. Zarządzenie nr 0050.126.2019 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 28.10.2019 w sprawie ogłoszenia dodatkowego naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska
  Wyświetleń: 47
 1661. Zarządzenie Nr OR.0050.133.2019 z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 47
 1662. Zarządzenie Nr OR.0050.19.2019 z dnia 08.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza w 2019 roku
  Wyświetleń: 47
 1663. Zarządzenie Nr OR.0050.22.2019 z dnia 14.01.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów Opolski na lata 2019-2030 przyjętej uchwałą Nr III 15 2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 r
  Wyświetleń: 47
 1664. Zarządzenie Nr OR.0050.497.2018 z dnia 14.11.2018 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Tarnów Opolski projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 47
 1665. Zarządzenie Nr OR.0050.94.2019 z dnia 21.06.2019 r. w przedmiocie zmiany zarządzenia nr OR.0050.18.2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 47
 1666. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 20.12.2018 r
  Wyświetleń: 46
 1667. Konkurs ofert z dnia 23.01.2018 na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej
  Wyświetleń: 46
 1668. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną pod budowę systemowej Stacji Red.- Pomiar. w Przyworach
  Wyświetleń: 46
 1669. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 11.05.2018, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbiórka istniejącej stacji gazowej wysokiego ciśnienia oraz budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysoki
  Wyświetleń: 46
 1670. Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Opolu IX Wydział Cywilny zawiadamia, iż w sprawie o sygn. akt IX Ns 276 19 z wniosku dłużnika Gminy Tarnów Opolski z udziałem wierzycieli, o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu
  Wyświetleń: 46
 1671. Program Ochrony Środowiska na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 46
 1672. Projekty uchwał na XXXVII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 25 września 2017 r.
  Wyświetleń: 46
 1673. Protokół z dnia 11.01.2019 r. z Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 46
 1674. Protokół z dnia 8.01.2019 r. z Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 46
 1675. Sesja Nr XV z dnia 25 stycznia 2016 r.
  Wyświetleń: 46
 1676. Sesja Nr XXXI z dnia 20 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 46
 1677. Uchwała.XIII.105.2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 46
 1678. Zarządzenie Nr OR.0050.113.2019 z dnia 06.09.2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Nakle oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu
  Wyświetleń: 46
 1679. Zarządzenie Nr OR.0050.131.2019 r. z dnia 12 listopada 2019 r.w sprawie ogłoszenia do publicznej wiadomości przystąpienia do opracowania projektu „ Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
  Wyświetleń: 46
 1680. Zarządzenie Nr OR.0050.132.2019 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Tarnów Opolski projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 46
 1681. Zarządzenie Nr OR.0050.32.2019 z dnia 24.01.2019 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznychw zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2019 r.
  Wyświetleń: 46
 1682. Zarządzenie Nr OR.0050.50.2019 z dnia 25.02.2019r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 46
 1683. Zarządzenie Nr OR.0050.79.2019 z dnia 14.05.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 46
 1684. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów Opolski z dnia 17 lipca 2014 r.
  Wyświetleń: 46
 1685. Koło Łowieckie 3 Lis ZO Opole - zgłoszenia dodatkowych polowań redukcyjnych na dziki sezon 2018-2019
  Wyświetleń: 45
 1686. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, obejmującej budowę ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej z drogą powiatową w miejscowości Walidrogi
  Wyświetleń: 45
 1687. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 08.01.2019 r. o III nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanej w Nakle.
  Wyświetleń: 45
 1688. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych i na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  Wyświetleń: 45
 1689. Projekty uchwał na XLII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 26 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 45
 1690. Protokół nr I-2018 z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji z dnia 19 listopada2018 r.
  Wyświetleń: 45
 1691. Sesja Nr IX z dnia 9 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 45
 1692. Sesja Nr VI z dnia 23 marca 2015 r.
  Wyświetleń: 45
 1693. Sesja Nr XLII z dnia 26 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 45
 1694. Sesja Nr XLIII z dnia 26 marca 2018 r.
  Wyświetleń: 45
 1695. Sesja Nr XXIII z dnia 12 września 2016 r.
  Wyświetleń: 45
 1696. Sesja Nr XXXII z dnia 24 kwietnia 2017 r.
  Wyświetleń: 45
 1697. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Nakło za rok 2014
  Wyświetleń: 45
 1698. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Raszowa za rok 2016
  Wyświetleń: 45
 1699. Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urządu Gminy za 2012 rok
  Wyświetleń: 45
 1700. Zarządzenie Nr OR.0050.103.2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 45
 1701. Zarządzenie Nr OR.0050.29.2019 z dnia 24.01.2019 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznychw zakresie pomocy społecznej w 2019 r.
  Wyświetleń: 45
 1702. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 44
 1703. Koło Łowieckie 3 Lis ZO Opole - informacja o planowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejscu polowań zbiorowych na 2019/2020
  Wyświetleń: 44
 1704. Konkurs ofert z dnia 23.01.2018 na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 44
 1705. Kontrole - rok 2007
  Wyświetleń: 44
 1706. Kontrole - rok 2011
  Wyświetleń: 44
 1707. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 02.12.2019 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1750 O na odcinku Tarnów Opolski – Nakło
  Wyświetleń: 44
 1708. Projekty uchwał na V Sesję Rady Gminy w dniu 25 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 44
 1709. Protokół z dnia 11.01.2017 z zawodów Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego Szkół Podstawowych w roku szkolnym 2016-2017
  Wyświetleń: 44
 1710. Protokół z dnia 13.01.2017 z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 44
 1711. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 stycznia 2015 r.
  Wyświetleń: 44
 1712. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Tarnów Opolski z dnia 31 stycznia 2014 r.
  Wyświetleń: 44
 1713. Sesja Nr XVII z dnia 30 marca 2016 r.
  Wyświetleń: 44
 1714. Sesja Nr XXIX z dnia 26 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 44
 1715. Sesja Nr XXXIII z dnia 24 maja 2017 r.
  Wyświetleń: 44
 1716. Sesja Nr XXXV z dnia 13 lipca 2017 r.
  Wyświetleń: 44
 1717. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Kąty Opolskie za rok 2017
  Wyświetleń: 44
 1718. Uchwała nr 23-2019 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15.01.2019 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Tarnów Opolski na 2019 rok
  Wyświetleń: 44
 1719. Uchwała nr 578-2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12.12.2018 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów Opolski na 2019 rok
  Wyświetleń: 44
 1720. Zarządzenie Nr OR.0050.106.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 44
 1721. Zarządzenie Nr OR.0050.111.2019 z dnia 06.09.2019 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, oraz ustalenia wadium dla nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego w m. Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 44
 1722. Zarządzenie Nr OR.0050.112.2019 z dnia 06.09.2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu do III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kątach Opolskich oraz powołania komisji przetargowej
  Wyświetleń: 44
 1723. Zarządzenie Nr OR.0050.116.2019 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 44
 1724. Zarządzenie Nr OR.0050.117.2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków bieżących
  Wyświetleń: 44
 1725. Zarządzenie Nr OR.0050.21.2019 z dnia 08.01.2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu do III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Nakle oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu
  Wyświetleń: 44
 1726. Zarządzenie Nr OR.0050.38.2019 z dnia 21.02.2019r w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz mniejsz
  Wyświetleń: 44
 1727. Zarządzenie Nr OR.0050.39.2019 z dnia 25.02.2019r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Tarnów Opolski i Miedziana
  Wyświetleń: 44
 1728. Zarządzenie Nr OR.0050.65.2019 z dnia 28.03.2019r w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolskiza 2018 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultu
  Wyświetleń: 44
 1729. Zarządzenie Nr OR.0050.98.2019 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 44
 1730. Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 08.02.2019 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 44
 1731. Zgłoszenie kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 do utworzenia bazy konkursowej w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim w roku 2019
  Wyświetleń: 44
 1732. Informacja dot. unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tarnów Opolski w 2015 roku
  Wyświetleń: 43
 1733. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 43
 1734. Konkurs ofert z dnia 23.01.2018 na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
  Wyświetleń: 43
 1735. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 27.08.2018 r. w sprawie podziału Gm. Tarnów Opolski na okręgi wyborcze ustalenia ich granic i numerów liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 43
 1736. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 19 kwietnia 2019 r. o obwodach głosowania wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach
  Wyświetleń: 43
 1737. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 20 września 2019 r.
  Wyświetleń: 43
 1738. Projekty uchwał na XXII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 20 lipca 2016 r.
  Wyświetleń: 43
 1739. Projekty uchwał na XXXIV Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 26 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 43
 1740. Sesja Nr VII z dnia 27 kwietnia 2015 r.
  Wyświetleń: 43
 1741. Sesja Nr XX z dnia 17 maja 2016 r.
  Wyświetleń: 43
 1742. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Kąty Opolskie za rok 2018
  Wyświetleń: 43
 1743. Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urządu Gminy za 2013 rok
  Wyświetleń: 43
 1744. Zarządzenie Nr OR.0050.107.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów Opolski na lata 2019-2030 przyjętej uchwałą Nr III 15 2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 43
 1745. Zarządzenie Nr OR.0050.119.2019 z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 43
 1746. Zarządzenie Nr OR.0050.121.2019 z dnia 21 października 2019 r. w sprawie wskazania Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
  Wyświetleń: 43
 1747. Zarządzenie Nr OR.0050.31.2019 z dnia 24.01.2019 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 r.
  Wyświetleń: 43
 1748. Zarządzenie Nr OR.0050.36.2019 z dnia 15.02.2019r w sprawie uchylenia Zarządzenia nr OR.0050.27.2019 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 stycznia 2019r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
  Wyświetleń: 43
 1749. Zarządzenie Nr OR.0050.57.2019 z dnia 04.03.2019r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w miejscowości Walidrogi
  Wyświetleń: 43
 1750. Zarządzenie Nr OR.0050.59.2019 z dnia 06.03.2019r w sprawie ustalenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europe
  Wyświetleń: 43
 1751. Zarządzenie Nr OR.0050.87.2019 z dnia 30.05.2019r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków bieżących
  Wyświetleń: 43
 1752. Zarządzenie Nr OR.0050.97.2019 z dnia 25 lipca 2019 r.w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 43
 1753. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów Opolski z dnia 18 stycznia 2016 r.
  Wyświetleń: 43
 1754. Koło Łowieckie Nr 1 "JELEŃ" Strzelce Opolskie - kalendarzyk polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 42
 1755. Kontrole - rok 2012
  Wyświetleń: 42
 1756. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 9 stycznia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych
  Wyświetleń: 42
 1757. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 42
 1758. Protokół z dnia 12.01.2018 r. z Wojewódzkiego Konkursy Języka Angielskiego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 42
 1759. Protokół z dnia 17.01.2017 z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego Szkół Gimnazjalnych r roku szkolnym 2016-2017
  Wyświetleń: 42
 1760. Rejestry
  Wyświetleń: 42
 1761. Sesja Nr IV z dnia 26 stycznia 2015 r.
  Wyświetleń: 42
 1762. Sesja Nr XXI z dnia 13 czerwca 2016 r.
  Wyświetleń: 42
 1763. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kąty Op za 2013 r.
  Wyświetleń: 42
 1764. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Tarnów Opolski za rok 2016
  Wyświetleń: 42
 1765. Terminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu kwietniu 2019 r.
  Wyświetleń: 42
 1766. Uchwała nr 577-2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12.12.2018 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów Opolski na 2019 rok
  Wyświetleń: 42
 1767. Uchwała nr 579-2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12.12.2018 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 42
 1768. Uchwała Rejonowej Komisji Wyborczej nr 34 w Opolu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania pełnomocników w gminach
  Wyświetleń: 42
 1769. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze. późn. zm.)
  Wyświetleń: 42
 1770. Zarządzenie Nr OR.0050.102.2019 z dnia 06 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 42
 1771. Zarządzenie Nr OR.0050.122.20129 z dnia 22 października 2019 r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 42
 1772. Zarządzenie Nr OR.0050.130.2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 42
 1773. Zarządzenie Nr OR.0050.23.2019 z dnia 14.01.2019 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego na gruntach stanowiących własność Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 42
 1774. Zarządzenie Nr OR.0050.30.2019 z dnia 24.01.2019 r w sprawie ogłoszeniaotwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznychw zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.
  Wyświetleń: 42
 1775. Zarządzenie Nr OR.0050.31.2019 z dnia 24.01.2019 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 r
  Wyświetleń: 42
 1776. Zarządzenie Nr OR.0050.33.2019 z dnia 24.01.2019r w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szko
  Wyświetleń: 42
 1777. Zarządzenie Nr OR.0050.52.2019 z dnia 25.02.2019r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 42
 1778. Zarządzenie Nr OR.0050.73.2019 z dnia 15.04.2019 w sprawie ustalenia regulaminów określających zasady dofinansowania niektórych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gm.
  Wyświetleń: 42
 1779. Zarządzenie Nr OR.0050.81.2019 z dnia 14.05.2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 42
 1780. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 20.12.2019 r.
  Wyświetleń: 41
 1781. Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej nr 34 w Opolu z dnia 17 kwietnia 2019 r. o pełnionych dyżurach
  Wyświetleń: 41
 1782. Jak zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej ?
  Wyświetleń: 41
 1783. Kontrole - rok 2005
  Wyświetleń: 41
 1784. Kontrole - rok 2006
  Wyświetleń: 41
 1785. Kontrole - rok 2014
  Wyświetleń: 41
 1786. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 12.02.2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości zarzadzenia Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych w wyborach w 2018 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów
  Wyświetleń: 41
 1787. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 19.02.2018 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 41
 1788. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy w dniu 18.07.2019 r.
  Wyświetleń: 41
 1789. Projekty uchwał na XLIII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 26 marca 2018 r.
  Wyświetleń: 41
 1790. Projekty uchwał na XVI Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 15 lutego 2016 r.
  Wyświetleń: 41
 1791. Protokół nr VI-2019 z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji z dnia 25 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 41
 1792. Protokół z dnia 10,01,2019 r. z Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 41
 1793. Protokół z dnia 3.01.2018 r. z Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 41
 1794. Protokół z dnia 5.01.2018 r. z Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 41
 1795. Protokół z dnia 8.01.2018 r. z Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 41
 1796. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Kosorowice za rok 2017
  Wyświetleń: 41
 1797. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Kosorowice za rok 2018
  Wyświetleń: 41
 1798. Zarządzenie Nr OR.0050.100.2019 z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 41
 1799. Zarządzenie Nr OR.0050.104.2019 z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
  Wyświetleń: 41
 1800. Zarządzenie Nr OR.0050.110.2019 z dnia 06.09.2019 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, oraz ustalenia wadium dla nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego w m. Nakło
  Wyświetleń: 41
 1801. Zarządzenie Nr OR.0050.141.2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia II etapu eliminacji gminnych
  Wyświetleń: 41
 1802. Zarządzenie Nr OR.0050.29.2019 z dnia 24.01.2019 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznychw zakresie pomocy społecznej w 2019 r.
  Wyświetleń: 41
 1803. Zarządzenie Nr OR.0050.3.2018 z dnia 22.11.2018 w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej gminy Tarnów Opolski na rok 2019
  Wyświetleń: 41
 1804. Zarządzenie Nr OR.0050.34.2019 z dnia 24.01.2019r w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 do klas pierwszych
  Wyświetleń: 41
 1805. Zarządzenie Nr OR.0050.40.2019 z dnia 25.02.2019r w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, oraz ustalenia wadium dla nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 41
 1806. Zarządzenie Nr OR.0050.41.2019 z dnia 25.02.2019r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 41
 1807. Zarządzenie Nr OR.0050.53.2019 z dnia 25.02.2019r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Walidrogi
  Wyświetleń: 41
 1808. Zarządzenie Nr OR.0050.56.2019 z dnia 28.02.2019r w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 41
 1809. Zarządzenie Nr OR.0050.63.2019 z dnia 25.03.2019r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Walidrogi
  Wyświetleń: 41
 1810. Zarządzenie Nr OR.0050.68.2019 z dnia 05.04.2019r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków bieżących
  Wyświetleń: 41
 1811. Zarządzenie Nr OR.0050.72.2019 z dnia 15.04.2019 w sprawie planu dofinansowania zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2019
  Wyświetleń: 41
 1812. Zarządzenie Nr OR.0050.86.2019 z dnia 20.05.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów Opolski na lata 2019-2030 przyjętej uchwałą Nr III 15 2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 41
 1813. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów Opolski z dnia 22 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 41
 1814. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 28.01.2019 r
  Wyświetleń: 40
 1815. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy w dniu 28.01.2019 r.
  Wyświetleń: 40
 1816. Postanowienie Nr 283.2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach
  Wyświetleń: 40
 1817. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 40
 1818. Projekty uchwał na XIX Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 25 kwietnia 2016 r.
  Wyświetleń: 40
 1819. Projekty uchwał na XLIV Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 26 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 40
 1820. Projekty uchwał na XVII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 30 marca 2016 r.
  Wyświetleń: 40
 1821. Projekty uchwał na XXIX Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 26 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 40
 1822. Protokół nr II-2018 z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji z dnia 23 listopada2018 r.
  Wyświetleń: 40
 1823. Protokół z dnia 10.01.2018 r. z Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 40
 1824. Protokół z dnia 4.01.2018 r. z Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 40
 1825. Sesja Nr V z dnia 10 lutego 2015 r.
  Wyświetleń: 40
 1826. Sesja Nr XVIII z dnia 13 kwietnia 2016 r.
  Wyświetleń: 40
 1827. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Miedziana za 2013 r.
  Wyświetleń: 40
 1828. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Tarnów Opolski za rok 2014
  Wyświetleń: 40
 1829. Zarządzenie Nr OR.0050.105.2019 z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki
  Wyświetleń: 40
 1830. Zarządzenie Nr OR.0050.108.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji w celu wyboru najlepszej klasy oraz najlepszych uczniów w Gminie Tarnów Opolski w roku szkolnym 2018 2019
  Wyświetleń: 40
 1831. Zarządzenie Nr OR.0050.28.2019 z dnia 24.01.2019 r w sprawieo głoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w 2019 r.
  Wyświetleń: 40
 1832. Zarządzenie Nr OR.0050.44.2019 z dnia 25.02.2019r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 40
 1833. Zarządzenie Nr OR.0050.45.2019 z dnia 25.02.2019r w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, oraz ustalenia wadium na sprzedaż nieruchomości w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 40
 1834. Zarządzenie Nr OR.0050.59.2019 z dnia 06.03.2019r w sprawie ustalenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 40
 1835. Zarządzenie Nr OR.0050.61.2019 z dnia 19.03.2019r w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań w zakresie wspieranie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 40
 1836. Zarządzenie Nr OR.0050.62.2019 z dnia 25.03.2019r w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.0050.23.2019 r. z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego na gruntach stanowiących własność Gminy
  Wyświetleń: 40
 1837. Zarządzenie Nr OR.0050.77.2019 z dnia 10.05.2019r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków bieżących
  Wyświetleń: 40
 1838. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 23.11.2018 r.
  Wyświetleń: 39
 1839. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 03.07.2018 o podaniu do publicznej wiadomości informacji w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 39
 1840. Projekty uchwał na XX Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 17 maja 2016 r.
  Wyświetleń: 39
 1841. Protokół nr III-2018 z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji z dnia 20 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 39
 1842. Protokół z dnia 12.01.2017 z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego Szkół Podstawowych w roku szkolnym 2016-2017
  Wyświetleń: 39
 1843. Protokół z dnia 14.01.2019 r. z Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 39
 1844. Protokół z dnia 9.01.2019 r. z Wojewódzkiego Konkursy Języka Niemieckiego Szkół Podstawowych
  Wyświetleń: 39
 1845. Raport o stanie Gminy Tarnów Opolski za 2018 rok
  Wyświetleń: 39
 1846. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Przywory za rok 2015
  Wyświetleń: 39
 1847. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Raszowa za rok 2015
  Wyświetleń: 39
 1848. Terminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu lutym 2019 r.
  Wyświetleń: 39
 1849. Zarządzenie Nr OR.0050.101.2019 z dnia 06 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wygaśnięcie prawa trwałego zarządu
  Wyświetleń: 39
 1850. Zarządzenie Nr OR.0050.42.2019 z dnia 25.02.2019r w sprawie ustalenia ceny na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 39
 1851. Zarządzenie Nr OR.0050.43.2019 z dnia 25.02.2019r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 39
 1852. Zarządzenie Nr OR.0050.46.2019 z dnia 25.02.2019r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 39
 1853. Zarządzenie Nr OR.0050.58.2019 z dnia 04.03.2019r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Walidrogi
  Wyświetleń: 39
 1854. Zarządzenie Nr OR.0050.71.2019 z dnia 11.04.2019 w sprawie powołania koordynatora gminnego
  Wyświetleń: 39
 1855. Zarządzenie Nr OR.0050.85.2019 z dnia 17.05.2019r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków bieżących
  Wyświetleń: 39
 1856. Imienny wykaz głosowań radnych na I sesji rady Gminy odbytej w dniu 19.11.2018 r.
  Wyświetleń: 38
 1857. Informacja o dyżurach URZĘDNIKA WYBORCZEGO
  Wyświetleń: 38
 1858. Kontrole - rok 2010
  Wyświetleń: 38
 1859. Projekty uchwał na XXXI Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 20 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 38
 1860. Protokół z dnia 03.01.2017 z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Szkół Podstawowych w roku szkolnym 2016-2017
  Wyświetleń: 38
 1861. Protokół z dnia 29.01.2018 r. z Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 38
 1862. Sesja Nr VIII z dnia 29 czerwca 2015 r.
  Wyświetleń: 38
 1863. Sesja Nr XLIV z dnia 26 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 38
 1864. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Tarnów Op. za 2013 r.
  Wyświetleń: 38
 1865. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Tarnów Opolski za rok 2017
  Wyświetleń: 38
 1866. Terminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu październiku 2019 r.
  Wyświetleń: 38
 1867. Terminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu wrześniu 2019 r.
  Wyświetleń: 38
 1868. Zarządzenie Nr OR.0050.118.2019 z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 38
 1869. Zarządzenie Nr OR.0050.26.2019 z dnia 23.01.2019 r w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.0050.25.2019 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 38
 1870. Zarządzenie Nr OR.0050.32.2019 z dnia 24.01.2019 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznychw zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2019 r
  Wyświetleń: 38
 1871. Zarządzenie Nr OR.0050.35.2019 z dnia 15.02.2019r w sprawie powołania komisji rozstrzygającej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie uchwały - o działalności pożytku publicznego
  Wyświetleń: 38
 1872. Zarządzenie Nr OR.0050.55.2019 z dnia 28.02.2019r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków bieżących
  Wyświetleń: 38
 1873. Zarządzenie Nr OR.0050.67.2019 z dnia 03.04.2019r w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 38
 1874. Zarządzenie Nr OR.0050.76.2019 z dnia 09.05.2019r w sprawie odwołania Pani Kariny Cebula- Gajowy z funkcji dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 38
 1875. Zarządzenie Nr OR.0050.82.2019 z dnia 14.05.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 38
 1876. Zarządzenie Nr OR.0050.84.2019 z dnia 17.05.2019 w sprawie obwieszczenia informacji o możliwości udziału mieszkańców gminy w debacie nad raportem o stanie gminy
  Wyświetleń: 38
 1877. Zarządzenie Nr OR.0050.88.2019 z dnia 30.05.2019r w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 38
 1878. Zarządzenie Nr OR.0050.92.2019 z dnia 17.06.2019 r. w przedmiocie zmiany zarządzenia nr OR.0050.89.2019 z dnia 05 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły
  Wyświetleń: 38
 1879. Zarządzenie Nr OR.0050.93.2019 z dnia 21.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Nakle oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetar.
  Wyświetleń: 38
 1880. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi powiatowej nr 1712 O ul. Opolska w m. Kosorowice
  Wyświetleń: 38
 1881. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu z dnia 7 października 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną
  Wyświetleń: 37
 1882. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 28.04.2019 o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń do OKW przez komitety wyborcze
  Wyświetleń: 37
 1883. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 37
 1884. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 37
 1885. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 37
 1886. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 08.04.2019 r. o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kąty Opolskie przy ul. Kościelnej 12
  Wyświetleń: 37
 1887. Projekty uchwał na XLI Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 29 stycznia 2018 r.
  Wyświetleń: 37
 1888. Projekty uchwał na XXX Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 15 lutego 2017 r.
  Wyświetleń: 37
 1889. Projekty uchwał na XXXV Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 13 lipca 2017 r.
  Wyświetleń: 37
 1890. Protokół z dnia 04.01.2017 z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego Szkół Podstawowych w roku szkolnym 2016-2017
  Wyświetleń: 37
 1891. Protokół z dnia 10.01.2017 zawodów Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego Szkół Podstawowych w roku szkolnym 2016-2017
  Wyświetleń: 37
 1892. Protokół z dnia 11.01.2018 r. z Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego Szkół Gimnazjalnych
  Wyświetleń: 37
 1893. Sesja Nr VI z dnia 25 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 37
 1894. Terminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu styczniu 2019 r.
  Wyświetleń: 37
 1895. Uchwała.XIV.108.2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2020 rok
  Wyświetleń: 37
 1896. Zarządzenie Nr OR.0050.28.2019 z dnia 24.01.2019 r w sprawieo głoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w 2019
  Wyświetleń: 37
 1897. Zarządzenie Nr OR.0050.35.2019 z dnia 15.02.2019r w sprawie powołania komisji rozstrzygającej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie uchwały - o działalności pożytku publicznego
  Wyświetleń: 37
 1898. Zarządzenie Nr OR.0050.37.2019 z dnia 15.02.2019r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2019r.
  Wyświetleń: 37
 1899. Zarządzenie Nr OR.0050.48.2019 z dnia 25.02.2019r w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, oraz ustalenia wadium na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 37
 1900. Zarządzenie Nr OR.0050.51.2019 z dnia 25.02.2019r w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, oraz ustalenia wadium dla nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Kąty
  Wyświetleń: 37
 1901. Zarządzenie Nr OR.0050.54.2019 z dnia 26.02.2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Tarnowie Opolskim i Miedzianej oraz powołania komisji przetargowej
  Wyświetleń: 37
 1902. Zarządzenie Nr OR.0050.66.2019 z dnia 03.04.2019r w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za rok 2018
  Wyświetleń: 37
 1903. Zarządzenie Nr OR.0050.91.2019 z dnia 14.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kątach Opolskich oraz powołania komisji przetargowej
  Wyświetleń: 37
 1904. Zarządzenie Nr OR.0050.95.2019 z dnia 21.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 37
 1905. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 29.04.2019 r.
  Wyświetleń: 36
 1906. Ogłoszenie - w dniu 25 lutego 2019 r. odbędzie się Sesja Rady Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 36
 1907. Projekty uchwał na XVIII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 13 kwietnia 2016 r.
  Wyświetleń: 36
 1908. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Kąty Opolskie za rok 2016
  Wyświetleń: 36
 1909. Wybory do Walnego Zgromadzenia Izb Rolniczych w Opolu
  Wyświetleń: 36
 1910. Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze. późn. zm.).
  Wyświetleń: 36
 1911. Zarządzenie Nr OR.0050.115.2019 z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.0050.347.2017 z dnia 17 listopada 2017 roku dotyczącego powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
  Wyświetleń: 36
 1912. Zarządzenie Nr OR.0050.137.2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 36
 1913. Zarządzenie Nr OR.0050.138.2019 z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 36
 1914. Zarządzenie Nr OR.0050.27.2019 z dnia 24.01.2019 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2019 roku
  Wyświetleń: 36
 1915. Zarządzenie Nr OR.0050.60.2019 z dnia 19.03.2019r w sprawie powołania komisji rozstrzygającej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie uchwały - o działalności pożytku publicznego
  Wyświetleń: 36
 1916. Zarządzenie Nr OR.0050.83.2019 z dnia 16.05.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim przy ul. Kopernika 10
  Wyświetleń: 36
 1917. Zarządzenie Nr OR.0050.96.2019 z dnia 21.06.2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 36
 1918. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne w zakresie poboru wód podziemnych w ujęcia wody Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 36
 1919. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomość przeznaczoną pod budowę systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej w Przyworach
  Wyświetleń: 35
 1920. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 29.05.2018 o III nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanej w Kosorowicach
  Wyświetleń: 35
 1921. Plan pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji na 2020 rok
  Wyświetleń: 35
 1922. Postanowienie Nr 286.2019 Komisarza Wyborczego w Opolu Iz dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwh komisji wyborczych w wyborach do PE
  Wyświetleń: 35
 1923. Projekty uchwał na XV Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 20 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 35
 1924. Rejestr petycji - 2017 r.
  Wyświetleń: 35
 1925. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Raszowa za 2013 r.
  Wyświetleń: 35
 1926. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Walidrogi za 2013 r.
  Wyświetleń: 35
 1927. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Kosorowice za rok 2016
  Wyświetleń: 35
 1928. Zarządzenie Nr OR.0050.47.2019 z dnia 25.02.2019r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 35
 1929. Zarządzenie Nr OR.0050.49.2019 z dnia 25.02.2019r w sprawie ogłoszenia wykazu na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 35
 1930. Zarządzenie Nr OR.0050.69.2019 z dnia 08.04.2019r w sprawie zatwierdzenia regulaminu do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Kątach Opolskich oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu
  Wyświetleń: 35
 1931. Zgłoszenie kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 do utworzenia bazy konkursowej w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim w roku 2019
  Wyświetleń: 35
 1932. Konkurs ofert z dnia 23.01.2018 na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej
  Wyświetleń: 34
 1933. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 12.03.2018 w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej , tj. ul. Nowej w miejscowości Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 34
 1934. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 09.04.2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 34
 1935. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 20.02.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. wydania decyzji środowiskowej na realizację- Rozbiórka istniejącej stacji oraz budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej
  Wyświetleń: 34
 1936. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy w dniu 17 maja 2019 r. godz. 15.00
  Wyświetleń: 34
 1937. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 15.02.2018 o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w miejscowości Miedziana, Tarnów Opolski i Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 34
 1938. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 16.08.2018 o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanej w Nakle
  Wyświetleń: 34
 1939. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 27.04.2018 o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w miejscowości Miedziana, Tarnów Opolski i Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 34
 1940. Projekty uchwał na XXIII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 12 września 2016 r.
  Wyświetleń: 34
 1941. Projekty uchwał na XXXIII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 24 maja 2017 r.
  Wyświetleń: 34
 1942. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Tarnów Opolski z dnia 14 lutego 2017 r.
  Wyświetleń: 34
 1943. Sesja Nr XIX z dnia 25 kwietnia 2016 r.
  Wyświetleń: 34
 1944. Zarządzenia Wójta Gminy - 2020 r.
  Wyświetleń: 34
 1945. Zarządzenie Nr OR.0050.109.2019 z dnia 04 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 34
 1946. Zarządzenie Nr OR.0050.64.2019 z dnia 25.03.2019r w sprawie określenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości będących własnością Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 34
 1947. Zarządzenie Nr OR.0050.78.2019 z dnia 14.05.2019 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, oraz ustalenia wadium na sprzedaż nieruchomości w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 34
 1948. Zarządzenie Nr OR.0050.80.2019 z dnia 14.05.2019 r. w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu dzierżawnego na gruntach stanowiących własność Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 34
 1949. Zarządzenie Nr OR.0050.89.2019 z dnia 05.06.2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 34
 1950. Zarządzenie Nr OR.0050.90.2019 z dnia 14.06.2019 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, oraz ustalenia wadium dla nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 34
 1951. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 17.12.2019 r. o wydaniu zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. „ Budowa elektrowni wodnej Kąty Opolskie” w miejscowości Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 33
 1952. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 04.01.2018 o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanej w Kosorowicach
  Wyświetleń: 33
 1953. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 15.03.2018 o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanej w Kosorowicach
  Wyświetleń: 33
 1954. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 23.04.2018 o III nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanej w Nakle
  Wyświetleń: 33
 1955. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r.
  Wyświetleń: 33
 1956. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie podziału Gminy Tarnów Opolski na stałe obwody głosowania
  Wyświetleń: 33
 1957. Protokół z dnia 05.01.2017 z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego Szkół Podstawowych w roku szkolnym 2016-2017
  Wyświetleń: 33
 1958. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kosorowice za 2013 r.
  Wyświetleń: 33
 1959. Uchwała.XIII.98.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowe
  Wyświetleń: 33
 1960. Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja w 2020 r.
  Wyświetleń: 32
 1961. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 11.04.2018 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej, tj. ul. Nowej w miejscowości Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 32
 1962. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 13.02.2018 o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości niezabudowanej w Nakle
  Wyświetleń: 32
 1963. Terminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu styczniu 2020 r.
  Wyświetleń: 32
 1964. Uchwała nr 726-2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15.01.2019 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 32
 1965. Uchwała.XIV.112.2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych i na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  Wyświetleń: 32
 1966. Zarządzenie Nr OR.0050.142.2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 32
 1967. Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 25.03.2019 r.
  Wyświetleń: 31
 1968. Uchwała.XIV.113.2019 w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 31
 1969. Zarządzenie Nr OR.0050.140.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 31
 1970. Zarządzenie Nr OR.0050.70.2019 z dnia 11.04.2019r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków bieżących
  Wyświetleń: 31
 1971. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 06.06.2018 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej, tj. ul. Leszczynowej w miejscowości Miedziana
  Wyświetleń: 30
 1972. Plany pracy Rady Gminy na 2020 rok
  Wyświetleń: 30
 1973. Terminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu marcu 2019 r.
  Wyświetleń: 30
 1974. Zarządzenie Nr OR.0050.74.2019 z dnia 19.04.2019r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków bieżących
  Wyświetleń: 30
 1975. Zarządzenie Nr OR.0050.75.2019 z dnia 29.04.2019r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków bieżących
  Wyświetleń: 30
 1976. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 24.05.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie linii kolejowe
  Wyświetleń: 29
 1977. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 12.07.2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory -2
  Wyświetleń: 29
 1978. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy w dniu 29 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 29
 1979. Uchwała.XIV.115.2019 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 29
 1980. Zarządzenie Nr OR.0050.139.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia własnego w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących
  Wyświetleń: 29
 1981. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Województwo Opolskie nieruchomości przeznaczoną na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 423 w miejscowości Przywory
  Wyświetleń: 28
 1982. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 21.06.2018 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na przebudowie linii kolejowej nr 136 na odcinku Kiędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 28
 1983. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 19.04.2018 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 28
 1984. Projek uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 28
 1985. Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 03.07.2018 o podaniu do publicznej wiadomości informacji w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w miejscowości Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 27
 1986. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Nakło za 2013 r.
  Wyświetleń: 27
 1987. Uchwała.XIV.111.2019 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
  Wyświetleń: 27
 1988. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 21.05.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Województwo Opolskie nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi wojewódzkiej
  Wyświetleń: 26
 1989. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy w dniu 27 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 26
 1990. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 26
 1991. Harmonogram Zebrań Wiejskich w Gminie Tarnów Opolski w 2020 r.
  Wyświetleń: 24
 1992. Plan pracy Komisji Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska na 2020 r.
  Wyświetleń: 24
 1993. Plan pracy Komisji Społeczno-Gospodarczej na rok 2020
  Wyświetleń: 24
 1994. Plany pracy Komisji na 2020 rok
  Wyświetleń: 24
 1995. Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 24
 1996. Projekty uchwał na I Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 23 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 24
 1997. Zarządzenie Nr OR.0050.143.2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarów Opolski na lata 2019-2030 przyjętej uchwałą Nr III/15/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 24
 1998. Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019
  Wyświetleń: 23
 1999. Plany pracy Rady Gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 23
 2000. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 30.12.2019 r. sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1750 O na odcinku Tarnów Opolski – Nakło w zakresie budowy drogi rowerowej
  Wyświetleń: 21
 2001. Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2020 r.
  Wyświetleń: 21
 2002. Uchwała.XIV.109.2019 w sprawie niewygaśnięcia niezrealizowanych kwot wydatków
  Wyświetleń: 21
 2003. Plan Pracy Komisji Oświaty na rok 2019
  Wyświetleń: 20
 2004. Plany pracy Komisji na 2019 rok
  Wyświetleń: 20
 2005. Plan Pracy Komisji Społeczno-Gospodarczej na rok 2019
  Wyświetleń: 19
 2006. Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
  Wyświetleń: 19
 2007. Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 17
 2008. Uchwała.XIV.107.2019 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 17
 2009. Plan Pracy Komisji Rolnictwa na rok 2019
  Wyświetleń: 16
 2010. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
  Wyświetleń: 16
 2011. Projekt uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 15
 2012. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 15
 2013. Uchwała.XIV.110.2019 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku
  Wyświetleń: 15
 2014. Zarządzenie Nr OR.0050.144.2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.0050.347.2017 z dnia 17 listopada 2017 roku dotyczącego powołania członków Zespołu Integracyjnego
  Wyświetleń: 15
 2015. Nieruchomości - 2020r
  Wyświetleń: 14
 2016. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m 2 pasa drogowego dróg gminnych i na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  Wyświetleń: 14
 2017. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
  Wyświetleń: 13
 2018. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 13
 2019. Konsultacje społeczne - 2020 r.
  Wyświetleń: 12
 2020. Zaproszenie do konsultacji społecznych w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski w 2020 r. z dnia 22.01.2020 r.
  Wyświetleń: 11
 2021. Zarządzenie Nr OR.0050.145.2020 z dnia 03 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 11
 2022. Zarządzenie Nr OR.0050.146.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, oraz ustalenia wadium dla nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargo ustnego w miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 10
 2023. Zarządzenie Nr OR.0050.149.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 10
 2024. Zarządzenie Nr OR.0050.148.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, oraz ustalenia wadium dla nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargo ustnego w miejscowości Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 9
 2025. Zarządzenie Nr OR.0050.147.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Nakło
  Wyświetleń: 7
Wersja XML