Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta Gminy - 2014r


PDFZarządzenie Nr OR.0050.10.2014 z dnia 31.12.2014 zmiany Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Tarnów Opolski na lata 2014-2023.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapik
Data wytworzenia: 2014-12-31

 

  

PDFZarządzenie Nr OR 0050.9.2014 z dnia 29.12.2014 ustalenia składu komisji konkursowej w celu wyboru dyrektora PSP Tarnów Op.pdf
PDFRozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 26.03.2015r- nieważność zarządzenia Nr OR 0050.9.2014r.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Jośko
Data wytworzenia: 2014-12-29


 

PDFZarządzenie Nr OR 0050.8.2014 z dnia 29.12.2014r zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapik
Data wytworzenia: 2014-12-29PDFZarządzenie Wójta Nr 0050.7.2014 z dnia 22.12.2014 zatwierdzenia regulaminu do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Walidrogach Miedzianej i Tarnowie Op.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2014-12-22

 

 

 

 

PDFZarządzenie nr OR.0050.6.2014 z dnia 12 grudnia 2014 w sparwie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Halina Pacholczuk
Data wytworzenia: 2014-12-12

 

 

 

 


PDFZarządzenie Wójta Nr OR 0050.3.2014 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczn
Data wytworzenia: 2014-12-09
PDFZarządzenie Wójta Nr OR 0050.2.2014 zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapik
Data wytworzenia: 2014-11-28


 


PDFZarządzenie Wójta Nr OR 0050.380.2014r zmiany w planie wydatków i dochodów budżetowych.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapik
Data wytworzenia: 2014-11-26

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.379.2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Tarnów Opolski z zakresu pomocy społecznej.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Halina Pacholczuk
Data wytworzenia: 2014-11-24

 

 

 

 

PDFZarządzenie nr OR 0050.378.2014 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapik
Data wytworzenia: 2014-11-19

 

 

 

 

PDFZarządzenie nr OR.0050.376.2014 w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2015..pdf

DOCXFolrmularz.docx

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapik
Data wytworzenia: 2014-11-18

 

 

 

 

PDFZarządzenie Wójta Nr OR.0050.374.2014 z dnia 13.11.2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze I przetargu w Walidrogach,Tarnowi Op i Miedzianej.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2014-11-13

 

 

 

 

PDFZarządzenie Wójta Nr OR.0050.373.2014 z dnia 13.11.2014 ustalenia ceny wywoławczej oraz wadium dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze I przetargu w Walidrogi,Tarnów Op i Miedzianej .pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2014-11-13

 

 

 

 

PDFZarządzenie Wójta Nr OR 0050.372.2014 z dnia 3.11.2014r powołania przedstawicieli do sprawowania stałego,zawnetrznego dozoru lokalu wyborczego.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Janusz Borowiak
Data wytworzenia: 2014-11-03

 

 
PDFZarządzenie Wójta Nr OR 0050.371.2014 z dnia 27.10.2014 zmian w planie wydatków budżetowych.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapik
Data wytworzenia: 2014-10-27


 

 

 

 

PDFZarządzenie Wójta Nr OR.0050.370.2014 z dnia 27.10.2014 zatwierdzenia regulaminu do III przetargu niograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Walidrogach.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2014-10-27

 

 

 

 

PDFZarządzenie Wójta Nr OR.0050.369.2014 z dnia 27.10.2014r ustalenia ceny wywoławczej oraz ustalenia wadium dla nieruchomości przeznaczonej do sprtzedaży w drodze III przetargu ustnego Walidrogach.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2014-10-27

 

  

JPEGZarządzenie Wójta Nr OR.0050.368.2014 z dnia 23.10.2014 wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu oraz ustalenie stawki czynszu dzierżawnego..jpeg

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2014-10-23

 

 

 

 

PDFZarządzenie Wójta Nr OR.0050.367.2014r z dnia 21.10.2014r wskazania osób do składu obwodowych komisji wyborczych.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Mientus
Data wytworzenia: 2014-10-21

 

 

 

 

PDFZarządzenie Wójta Nr OR.0050.366.2014r z dnia 21.10.2014r powołania operatorów obsługi onformatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Mientus
Data wytworzenia: 2014-10-21

 

 

 

 

PDFZarządzenie Wójta Nr OR.0050.364.2014 z dnia 9.10.2014 przystąpienia do projektu Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Op. z organizacjami pozarządowymi....pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:  
Data wytworzenia: 2014-10-09

 

 


 

PDFZarządzenie Wójta Nr OR.0050.363.2014 z dnia 8.10.2014 zmian w planie wydatków budżetowych.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapik
Data wytworzenia: 2014-10-08

 

  

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr OR 0050.362.2014r z dnia 3.10.2014r zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapik
Data wytworzenia: 2014-10-03

 

 

 

 

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr OR 0050.361.2014 wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Mientus
Data wytworzenia: 2014-10-03

 

 

 

 

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr OR 0050.360.2014 zmian w planie wydatków budżetowych.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapik
Data wytworzenia: 2014-09-26

 

 
PDFZarządzenie Wójta Gminy OR 0050.359.2014 z dnia 25.09.2014r ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny 
Data wytworzenia: 2014-09-25PDFZarządzenie Wójta Gminy OR 0050.358.2014 z dnia 25.09.2014r ustalenia ceny na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej w Nakle.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny 
Data wytworzenia: 2014-09-25
PDFZarządzenie Wójta Gminy OR 0050.357.2014 z dnia 25.09.2014r wyrażenia zgody na usytuowanie instalacji systemu antenowego łączeń internetowych na budynku w Miedzianej.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny 
Data wytworzenia: 2014-09-25
PDFZarządzenie Wójta Gminy OR 0050.356.2014 z dnia 25.09.2014rogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w Miedzianej.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny 
Data wytworzenia: 2014-09-25


 

 

 

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr OR 0050.355.2014 z dnia 23.09.2014powołania koordynatora gminnego.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Mientus
Data wytworzenia: 2014-09-23 
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr OR 0050.354.2014 z dnia 18.09.2014r zmiany w planie wydatków budżetowych.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapik
Data wytworzenia: 2014-09-18

 

 

 

 

PDFZarządzenie Wójta Gminy OR 0050.353.2014 wniesienia aportu do Spółki pod nazwą Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o z siedzibą w Opolu .pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny 
Data wytworzenia: 2014-09-18

 

 
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr OR 0050.352.2014 z dnia 10.09.2014 zmian w planie wydatków budżetowych.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapik
Data wytworzenia: 2014-09-10


 

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr OR 0050.351.2014r z dnia 10.09.2014r powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora PSP w Tarnowie Op.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Jośko
Data wytworzenia: 2014-09-10

 

 

 


PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr OR.0050.350.2014r z dnia 8.09.2014r ogłoszenia wykazu na wynajem lokali użytkowych w Przyworach.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny 
Data wytworzenia: 2014-09-08
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr OR.0050.349.2014r z dnia 8.09.2014r wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w Przyworach oraz ustalenie stwawki czynszu za wynajem.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny 
Data wytworzenia: 2014-09-08PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr OR 0050.348.2014 z dnia 5.09.2014r zmian w planie wydatków budżetowych.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapik
Data wytworzenia: 2014-09-05


 

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr OR 0050.347.2014 z dnia 3.09.2014r powołania przy Gminie Tarnów Op Kapituły przyznającej nagrodę Statuetki Złotej Tarniny w 2014 roku.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Janusz Borowiak
Data wytworzenia: 2014-09-03

 

 

 

 

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr OR 0050.346.2014r z dnia 28.08.2014r podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych..pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Mientus
Data wytworzenia: 2014-08-28

 

 

 

 

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr OR 0050.345.2014r z dnia 28.08.2014r zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf

odmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapik
Data wytworzenia: 2014-08-28PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr OR 0050.344.2014r z dnia 26.08.2014 powierzenia obowiązków dyrektora PSP w Tarnowie Opolskim.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Jośko
Data wytworzenia: 2014-08-26
 

 

PDFZarządzenie Nr OR 0050.343.2014r z dnia 19.08.2014r zatwierdzenia regulaminu do I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Przyworach.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny 
Data wytworzenia: 2014-08-19

 

 
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr OR 0050.342.2014r z dnia 18.08.2014r zmian w planie wydatków budżetowych.pdf

odmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapik
Data wytworzenia: 2014-08-18
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr OR 0050.341.2014r z dnia 08.08.2014r zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf

odmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapik
Data wytworzenia: 2014-08-08

JPEGZarządzenie Nr OR. 0050.340.2014r z dnia 4.08.2014r ustalenia ceny wywoławczej oraz wadium dla nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego w Walidrogach.jpeg

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny 
Data wytworzenia: 2014-08-04
JPEGZarzadzenie Nr OR.0050.339.2014 z dnia 4.08.2014r ogłoszenia rokowań w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Walidrogach Tarnowie Op. i Miedziana.jpeg
JPEGOgłoszenie o rokowaniach - str.1.jpeg
JPEGOgłoszenie o rokowaniach -str.2.jpeg

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny 
Data wytworzenia: 2014-08-04


 

JPEGZarządzenie Nr OR.0050.338.2014r z dnia 4.08.2014r przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze rokowań,ustalenia składu komisji i ceny wywoławczej do rokowań oraz ustalenia zaliczki.jpeg

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny 
Data wytworzenia: 2014-08-04

 

 

 

 

JPEGZarządzenie Nr OR. 0050.337.2014r z dnia 4.08.2014r zatwierdzenia regulaminu do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Walidrogach.jpeg

JPEGRegulamin do przetargu - str.1.jpeg
JPEGRegulamin do przetargu - str.2.jpeg

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny 
Data wytworzenia: 2014-08-04

 

 

 

 

 

JPEGZarządzenie Nr OR.0050.336.2014r z dnia 4.08.2014r zatwierdzenia regulaminu do rokowań na sprzedaż nieruchomości.jpeg
JPEGRegulamin do rokowań.jpeg
 

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny 
Data wytworzenia: 2014-08-04


 

 

 

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr OR 0050.335.2014 z dnia 30.09.2014r wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości w Kosorowicach Miedzianej i Walidrogach.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2014-09-30


 

PDFZarządzenie Nr OR 0050.334.2014 wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w Przyworach oraz ustalenie stawki czynszu.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2014-07-23

 

 

 


 

PDFZarządzenie Nr OR 0050.333.2014r ogłoszenia wykazu na wynajem lokalu użytkowego w Przyworach.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2014-07-23

 

 
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr OR 0050.332.2014r z dnia 16.07.2014r zmian w planie wydatków budżetowych.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapikj
Data wytworzenia: 2014-07-16 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.330.2014 z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w m. Przywory.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2014-07-04

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.329.2014 z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie ustalenia ceny wywoływczej oraz wadium do I przetargu ustnego w m. Przywory.pdf

odmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2014-07-04

 

 

 

 

PDFZarządzenie nr OR.0050.328.2014 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenia nieruchomości w m. Tarnów Opolski.pdf

odmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2014-07-04

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR 0050.327.2014r z dnia 26.06.2014r zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf

odmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapik
Data wytworzenia: 2014-06-26 PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr OR 0050.326.2014 z dnia 23.06.2014r przekazania Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej realizacji Uchwały dot. udzielenia pomocy rzeczowej dla Ukrainy.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:  
Data wytworzenia: 2014-06-23

 

PDFZarządzenie Nr OR 0050.325.2014r z dnia 23.06.2014r ustalenia opłat za korzystanie z hali sportowej w Tarnowie Op..pdf

odmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:  
Data wytworzenia: 2014-06-23

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.324.2014r ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Gminy Tarnów Op.pdf

odmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2014-06-24


 

 PDFZarządzenie Nr 0050.323.2014r z 17.06.2014r w sprawie gospodarowania mieniem gminy.pdf

odmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:  Krystian Smolka
Data wytworzenia: 2014-06-13

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr 0050.322.2014r z 13.06.2014r powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na mianowanego..pdf

odmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2014-06-13

 

  

PDFZarządzenie Nr 0050.321.2014r z 13.06.2014r powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na mianowanego..pdf

odmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2014-06-13

 

  

PDFZarządzenie Nr 0050.320.2014r z 13.06.2014r powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na mianowanego..pdf

odmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2014-06-13

 

  

PDFZarządzenie Nr 0050.319.2014r z 13.06.2014r powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na mianowanego..pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2014-06-13

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr 0050.318.2014r z 13.06.2014r powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na mianowanego..pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Jośko
Data wytworzenia: 2014-06-13

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr 0050.317.2014r z 13.06.2014 wyrażenia zgody na usytuowanie instalacji systemu antenowego łączeń internetowych na budynku gminnym w Miedzianej.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2014-06-13

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr 0050.316.2014r z 13.06.2014 wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w Nakle oraz ustalenie stawki czynszu za wynajem.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2014-06-13

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr 0050.315.2014r z dnia 13.06.2014 zatwierdzenia regulaminu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Walidrogach..pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2014-06-13

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr 0050.314.2014r z 13.06.2014r w sprawie wyboru sołtysa wsi Walidrogi oraz wyboru Rady Sołeckiej wsi Walidrogi.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2014-06-13

 

 

 PDFZarządzenie Nr OR 0050.313.2014r z 05.06.2014r zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapik
Data wytworzenia: 2014-06-05

 

 

 PDFZarządzenie Nr OR 0050.312.2014r z 03.06.2014r w sprawie gospodarowania mieniem gminy.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2014-06-03
 
PDFZarządzenie Nr OR 0050.311.2014r z 30.05.2014r zmian w planie wydatków budżetowych.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2014-06-13

 

  

PDFZarządzenie nr OR.0050.310.2014 z dnia 30.05.2014 w sprawie wyboru sołtysa wsi Walidrogi.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Krystian Wojtala
Data wytworzenia: 2014-05-30

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.309.2014r upoważnienia kierownika GOPS do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Krystian Wojtala
Data wytworzenia: 2014-05-22

 

  

PDFZarządzenie Nr OR.0050.308.2014 Wójta Gminy Tarnów Op. ustalenia ceny wywoławczej oraz wadium dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze prtzetargu.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2014-05-21

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR 0050.307.2014r z 19.05.2014r zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapik
Data wytworzenia: 2014-05-19

 

 

 


PDFZarządzenie Nr OR 0050.306.2014r z 14.05.2014r zmian w planie wydatków budżetowych.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapik
Data wytworzenia: 2014-05-14

 

 

 PDFZarządzenie Nr OR.0050.305.2014r z 5.05.2014r powołania obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia Wyborów do Parlamentu Europejskiego.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Mientus
Data wytworzenia: 2014-05-05 


 

PDFZarządzenie Wójta Nr OR.0050.304.2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w Walidrogach.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2014-04-24

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.303.2014 ustalenia ceny wywoławczej oraz wadium dla nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Walidrogach.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2014-04-24

 

 

 PDFZarządzenie Nr OR.0050.302.2014r z dnia 23.04.2014r zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapik
Data wytworzenia: 2014-04-18
PDFZarządzenie Nr OR.0050.301.2014 powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2014-04-22


 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.300.2014 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Jośko
Data wytworzenia: 2014-04-18PDFZarządzenie Nr OR 0050.299.2014r z dnia 18.04.2014r zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych..pdf

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapik
Data wytworzenia: 2014-04-18PDFZarządzenie Nr OR.0050.298.2014 z dnia 17.04.2014r. zatwierdzenia regulaminu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Tarnowie Op. i Miedzianej.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2014-04-17PDFZarządzenie Nr OR.0050.297.2014 z dnia 17.04.2014r. zatwierdzenia regulaminu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Kosorowicach.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2014-04-17
PDFZarządzenie Nr OR.0050.296.2014r powołania koordynatora gminnego i operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2014-04-17PDFZarządzenie OR.0050.295.2014 wydzierżawienia gruntu i ustalenia czynszu dzierżawnego w Nakle.pdf

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Mientus
Data wytworzenia: 2014-04-17

  

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.294.2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w Nakle.pdf

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy..pdf

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2014-04-09

  

 

PDFZarządzenie Nr OR 0050.293.2014 wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu w Tarnowie Op oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego.pdf

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2014-04-01

 


PDFZarządzenie Nr OR.0050.292.2014 wyrażenia zgody na usytuowanie instalacji systemu antenowego łączeń internetowych na budynku gminnym w Miedzianej.pdf

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2014-04-07

 

 

 PDFZarządzenie Nr OR.0050.291.2014r ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy z zakresu pomocy społecznej.pdf

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:  
Data wytworzenia: 2014-04-01
PDFZarządzenie Nr OR.0050.290.2014r z dnia 31.03.2014r uchylenia zarządzenia własnego w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapik
Data wytworzenia: 2014-03-31
PDFZarządzenie Nr OR.0050.289.2014 z dnia 31.03.2014r zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapik
Data wytworzenia: 2014-03-31
PDFZarządzenie OR.0050.288.2014r z dnia 27.03.2014r wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.pdf

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Mientus
Data wytworzenia: 2014-03-27DOCZarządzenie Nr OR.0050.287.2014r z dnia 27.03.2014r rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2013r.doc

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapik
Data wytworzenia: 2014-03-27
PDFZarządzenie Nr OR.0050.286.2014r ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.pdf

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2014-03-26

 

 

 

 

PDFZarrządzenie Nr OR.0050.285.2014r ustalenia ceny na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej w Tarnowie Opolskim.pdf

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2014-03-26

 

 

 PDFZarządzenie Nr OR.0050.284.2014r z dnia 24.03.2014r zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych..pdf

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapik
Data wytworzenia: 2014-03-14
PDFZarządzenie Nr OR.0050.283.2014r zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych..pdf

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapik
Data wytworzenia: 2014-03-24 

PDFZarządzenie Nr OR 0050.282.2014r zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapik
Data wytworzenia: 2014-03-10

 

 

 


 

PDFZarządzenie Nr OR 0050.281.2014r zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych..pdf

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapik
Data wytworzenia: 2014-02-26

 

 

 PDFZarządzenie Nr OR.0050.280.2014r podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych..pdf

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Mientus
Data wytworzenia: 2014-02-26

 

 

 


 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.279.2014r ustalenia wysokości opłat oraz sposobu zamieszczania płatnych reklam i ogłoszeń w gazecie lokalnej..pdf

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:  
Data wytworzenia: 2014-02-18

 

 

 
 

 

PDFZarządzenie nr OR.0050.278.2014 w sparwie ogłoszenia wyników otawrtego konkursu ofer na realizację zadań publicznych.pdf

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dominika Urbańczyk
Data wytworzenia: 2014-02-17

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr ORR.0050.277.2014 zmiany terminu posiedzenia Komisji rozstrzygajacej otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych.pdf

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dominika Urbańczyk
Data wytworzenia: 2014-02-10

 

 

 
PDFZarządzenie Nr OR0050.276.2014 powołania komisji rozstrzygającej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie uchwały o działalności pożytku publicznego.pdf

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dominika Urbańczyk
Data wytworzenia: 2014-02-10

 

 


 

 

PDFZarządzenie nr OR.0050.275.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonych do sprzedaży w m. Kosorowice.pdf

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2014-02-05

 

 

 

 

PDFZarządzenie nr OR.0050.274.2014 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej oraz ustalenia wadium dla nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego w m. Kosorowicena zbycie nieruchomości w.pdf

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2014-02-05

 

 

 

 

PDFZarządzenie nr OR.0050.273.2014 w sprawie wykonania pierwokupu nieruchomości.pdf

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2014-02-05

 

 

 

 

PDFZarządzenie nr OR.0050.272.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.pdf

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2014-02-05

 

 

 

 

PDFZarządzenie nr OR.0050.271.2014 w sprawie ustalenia ceny na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej w m. Tarnów Opolski.pdf

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2014-02-05

 

 

 

 

PDFZarządzenie nr OR.0050.270.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu na wynajem lolalu użytkowego w m. Nakło i Kąty Opolskie.pdf

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2014-02-05

 

 

 

 

 PDFZarządzenie nr OR.0050.269.2014 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lakalu użytkowego w m. Nakło i Kąty Op. oraz ustalenia stawki czynszu za wynajem .pdf

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2014-02-05

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR 0050.268.2014r zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych..pdf

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapik
Data wytworzenia: 2014-01-30

 

 

 

 

PDFZarządzenie nr OR.0050.267.2014 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, oraz ustalenia wadium dla nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetagu ustnego w m. Walidrogi i Tarnów Opolski.pdf

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2014-01-29

 

 

 

 

PDFZarządzenie nr OR.0050.266.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej przeznaczonych do sprzedaży w m. Walidrogi i Tarnów Opolski.pdf
PDFWykaz nieruchomości zabudowanych i niezabudownych przeznaczonych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego.pdf

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2014-01-29

 

 

 

 

 PDFZarządzenie nr OR.0050.265.2014 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, oraz ustalenia wadium dla nieruchomościzabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetagu ustnego w m. Miedziana.pdf

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2014-01-29

 

 

 

 

 PDFZarządzenie nr OR.0050.264.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonych do sprzedaży w m. Miedziana.pdf
PDFWykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze I przetargu.pdf

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2014-01-29

 

 

 

 

PDFZarządzenie nr OR.0050.263.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Kąty Op., Nakło, Tarnów Opolski.pdf
PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2014-01-29

 

 

 

 

PDFZarządzenie nr OR.0050.262.2014 w sprawie wydzierżawienia gruntu i ustalenia czynszu dzierżawnego w m. Kąty Op.,Nakło i Tarnów Opolski.pdf

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2014-01-29

 

 

 

 

PDFZarządzenie nr OR.0050.261.2014 w sparwie ogłoszenie wykazu nieruchmości niezabudewanych przeznaczonych do sprzedaży w m. Walidrogi i Tarnów Opolski.pdf

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2014-01-14

 

 

 

 


PDFZrządzenie nr OR.0050.260.2013 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej oraz wadium do I przetargu ustnego nieograniczonego w m. Walidrogi i Tarnów Opolski.pdf

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2014-01-14

 

 

 
 

PDFZarządzenie nr OR.0050.259.2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofrt na wykonanie zadań publicznych gminy Tarnów Opolski w 2014 roku przez organizacje pozarządowe.pdf

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dominika Urbańczyk
Data wytworzenia: 2014-01-14

 

 
PDFZarządzenie nr OR.0050.258.2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofrt na wykonanie zadań publicznych gminy Tarnów Opolski w 2014 roku przez organizacje pozarządowe.pdf

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dominika Urbańczyk
Data wytworzenia: 2014-01-14

 

 

 


PDFZarządzenie nr OR.0050.257.2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofrt na wykonanie zadań publicznych gminy Tarnów Opolski w 2014 roku przez organizacje pozarządowe.pdf

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dominika Urbańczyk
Data wytworzenia: 2014-01-14

 

 

 


PDFZarządzenie nr OR.0050.256.2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofrt na wykonanie zadań publicznych gminy Tarnów Opolski w 2014 roku przez organizacje pozarządowe.pdf

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dominika Urbańczyk
Data wytworzenia: 2014-01-14

 

 

 


PDFZarządzenie nr OR.0050.254.2014 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapik
Data wytworzenia: 2014-01-07

 

 
 
 
 
 
Wersja XML