• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz rachunków bankowych Urzędu Gminy

Wykaz rachunków bankowych Gminy Tarnów OpolskiWpłaty z tytułu:

- podatku od nieruchomości
- podatku od środków transportowych
- podatku rolnego
- podatku leśnego
- podatku od posiadania psów
- opłaty targowej
- opłaty skarbowej
- opłaty administracyjnej
- opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- wieczystego użytkowania
- czynszu dzierżawnego
- opłaty za udostępnienie danych z ewidencji ludności

można dokonywać na numer rachunku bankowego Gminy Tarnów Opolski:

Bank Spółdzielczy Odział Tarnów Opolski
56 8884 0004 2003 0032 4555 0007

 

 Wpłaty z tytułu:
- wadiów przetargowych
- zabezpieczeń należytego wykonania umów

należy dokonać na numer rachunku bankowego  Gminy Tarnów Opolski:

Bank Spółdzielczy Odział Tarnów Opolski
29 8884 0004 2003 0032 4555 0008

 

Wpłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi:
można dokonywać na numer rachunku bankowego  Gminy Tarnów Opolski:

Bank Spółdzielczy Odział Tarnów Opolski
50 8884 0004 2003 0032 4555 0018

 

Wersja XML

Gmina Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski
tel. 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax 77 46 44 282
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4938484
w tym miesiącu: 42121
dzisiaj: 1098

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1