Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2014r - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski

PDFENOTICES_Tarnow0polski-2014-052976-F02-PL.pdf

PDFnotice.pdf

DOCSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2 2014.doc

DOCSzczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.ZPE.271.02.2014doc[1].doc

DOCZałącznik nr 1 ZPE.271.02.2014.doc

DOCZalacznik nr 2.doc

DOCZalacznik nr 3.doc

DOCZalacznik nr 4.doc

DOCZalacznik nr 5.doc

DOCZalacznik nr 6.doc

DOCZalacznik nr 7.doc

DOCZalacznik nr 8.doc

DOCZalacznik nr 9 projekt umowy ZPE 271 02 2014.doc


Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka


PDFSprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty.pdf


PDFInformacja o zawarciu umowy.pdf


 

Wersja XML