Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejstracja zgonu

Urząd Stanu Cywilnego pokój nr 1

Urząd Gminy Tarnów Opolski  

Tel. 077/ 46 40 857

e-mail: usc@tarnowopolski.pl

Kierownik Katarzyna Mateja

Godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 – 16:00

wtorek – czwartek 7:00 – 15:00          

piątek 7:00 – 14:00

 

Podstawa prawna:
art. 64-69 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz. 1264 ze zm.)

Wymagane dokumenty:
1. Karta zgonu wystawiana przez lekarza stwierdzającego zgon.
2. Dowód osobisty, paszport oraz książeczka wojskowa osoby zmarłej.
3. Do wglądu:
- dowód osobisty współmałżonka oraz osoby zgłaszającej zgon.

Opłaty:
Bez opłaty.

Termin składania dokumentów:  

- w dniu zgłaszania zgonu.

- zgon należy zgłosić w ciągu 3 dni od daty zgonu.

Termin rozpatrzenia sprawy:
Od ręki przy zgłoszeniu.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Formularze
Brak druków do pobrania.

 


Inne informacje
Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:
- małżonek lub dzieci zmarłego,
- najbliżsi krewni i powinowaci,
- osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon,
- osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,
- administrator budynku.
W przypadku zgonu spowodowanego wypadkiem lub inną przyczyną nienaturalną wymagana jest zgoda prokuratora na pochowania zwłok.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML