Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referat Zamówień Publicznych i Promocji

Referat Zamówień Publicznych i Promocji
Urząd Gminy Tarnów Opolski - Budynek PKP
ul. Dworcowa 4


Kierownik/Zamówienia Publiczne -Dominika Urbańczyk-  tel. 77 46 40 868, e-mail:
Ochrona Środowiska- Anna Sekula  - tel.77 46 40 862, e-mail: ,
Gospodarka odpadami - Małgorzata Bahryj - tel. 77/ 46 40 879, e-mail: odpady@tarnowopolski.pl
Promocja i pozyskiwanie środków pozabudżetowych  - tel. 77 46 40 880, e-mail: promocja@tarnowopolski.pl

Gminny Koordynator Programu Ochrony Środowiska - Izabela Kozubek, tel. 77 46 40 888, e-mail: life@tarnowopolski.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 – 16:00
wtorek – czwartek 7:00 – 15:00           
piątek 7:00 – 14:00

 

Do zadań Referatu Zamówień Publicznych i Promocji:

1) realizacja zadań związanych z zamówieniami publicznymi;
2) prowadzenie spraw związanych z ochrona środowiska;
3) nadzorowanie i kontrola gospodarki odpadami;
4) prowadzenie spraw z decyzjami środowiskowymi;
5) prowadzenie spraw związanych z rolnictwem;
6) prowadzenie spraw dotyczących ochrony zwierząt i łowiectwa;
7) pozyskiwanie funduszy europejskich w zakresie ochrony środowiska i rolnictwa;
8) koordynacja działań na poziomie gminy i realizacja zadań w ramach Aglomeracji Opolskiej;
9) prowadzenie strony internetowej;
10) sporządzanie wniosków o dofinansowanie zadań gminy oraz rozliczanie otrzymanych dotacji;
11) promocja gminy;
12) współpraca z organizacją

Wersja XML