Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe za rok 2013

Strona archiwalna

 

Urząd Gminy:

Oświadczenia majątkowe kierowników; dyrektorów jednostek podległych:

Szkoły:

 

Przedszkola:

 

Prezes Zarządu Parku Technologiczno- Innowacyjnego Sp.z.o.o:

 

Oświadczenia Majątkowe Radnych Gminy
na dzień 31.12.2013r: 

Wersja XML