Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje - 2014r

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer kart/rok

1/2014

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji

3

Temat dokumentu

- ochrona powietrza

- ochrona wód

- ochrona powierzchni ziemi

- ochrona przed hałasem

- ochrona przed polami elektromagnetycznymi

- ochrona kopalin

- ochrona zwierząt oraz roślin

4

Nazwa dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

 „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnowie Opolskim”

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Województwo opolskie, Gmina Tarnów Opolski

7

Znak sprawy

GTŚ. 6220.09.2013

ZPŚ.6220.01.2014

8

Dokument wytworzył

ZGKiM Tarnów Opolski

9

Data dokumentu

19.12.2013

10

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

 

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Tarnów Opolski

Ul. Dworcowa 6

46-050 Tarnów Opolski

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

 

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

 

18

Uwagi

-

 

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer kart/rok

2/2014

2

Rodzaj dokumentu

Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania

3

Temat dokumentu

- ochrona powietrza

- ochrona wód

- ochrona powierzchni ziemi

- ochrona przed hałasem

- ochrona przed polami elektromagnetycznymi

- ochrona kopalin

- ochrona zwierząt oraz roślin

4

Nazwa dokumentu

Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

 „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnowie Opolskim”

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Województwo opolskie, Gmina Tarnów Opolski

7

Znak sprawy

GTŚ. 6220.09.2013

ZPŚ.6220.01.2014

8

Dokument wytworzył

Wójt Gminy Tarnów Opolski

9

Data dokumentu

27.01.2014

10

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

 

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Tarnów Opolski

Ul. Dworcowa 6

46-050 Tarnów Opolski

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

 

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

 

18

Uwagi

-

 

 

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer kart/rok

3/2014

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji

3

Temat dokumentu

- ochrona powietrza

- ochrona wód

- ochrona powierzchni ziemi

- ochrona przed hałasem

- ochrona przed polami elektromagnetycznymi

- ochrona kopalin

- ochrona zwierząt oraz roślin

4

Nazwa dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

 Prowadzenie skupu złomu w zakresie zbierania odpadów innych niż niebezpieczne żelazo i stal 17 04 05, mieszaniny metali 17 04 07

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Województwo opolskie, Gmina Tarnów Opolski

7

Znak sprawy

ZPŚ.6220.03.2014

8

Dokument wytworzył

P.H.U. Wanda Skład Opału

Wanda Legierska, ul. Strzelecka 22, Nakło

9

Data dokumentu

13.05.2014

10

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

 

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Tarnów Opolski

Ul. Dworcowa 6

46-050 Tarnów Opolski

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

 

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

 

18

Uwagi

-

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer kart/rok

4/2014

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji

3

Temat dokumentu

- ochrona powietrza

- ochrona wód

- ochrona powierzchni ziemi

- ochrona przed hałasem

- ochrona przed polami elektromagnetycznymi

- ochrona kopalin

- ochrona zwierząt oraz roślin

4

Nazwa dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

 Projekt remontu i przebudowy budynków inwentarskich na zakład produkcji brykietów z węgla drzewnego

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Województwo opolskie, Gmina Tarnów Opolski

7

Znak sprawy

ZPŚ.6220.04.2014

8

Dokument wytworzył

Zdzisław Czuczwara , Zakład Projektowania i Wykonawstwa Instalacji i Sieci Wod.Kan. gazu i C.O. „PIWIS” ul. 1 Maja 53 p. 10, 45-069 Opole – pełnomocnik firmy „Bracia Tokarscy”

9

Data dokumentu

10.06.2014

10

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

 

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Tarnów Opolski

Ul. Dworcowa 6

46-050 Tarnów Opolski

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

 

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

 

18

Uwagi

-

 

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer kart/rok

5/2014

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji

3

Temat dokumentu

- ochrona powietrza

- ochrona wód

- ochrona powierzchni ziemi

- ochrona przed hałasem

- ochrona przed polami elektromagnetycznymi

- ochrona kopalin

- ochrona zwierząt oraz roślin

4

Nazwa dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

 Budowa elektrowni wodnej Kąty Opolskie

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Województwo opolskie, Gmina Tarnów Opolski

7

Znak sprawy

ZPŚ.6220.06.2014

8

Dokument wytworzył

INECO Sp. z o.o. Elektrownia wodna w Kątach Opolskich Sp. k. ul. Runek 6, 86-150 Osie

9

Data dokumentu

5.07.2012

10

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

 

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Tarnów Opolski

Ul. Dworcowa 6

46-050 Tarnów Opolski

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

 

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

 

18

Uwagi

-

 

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer kart/rok

6/2014

2

Rodzaj dokumentu

Decyzja

3

Temat dokumentu

- ochrona powietrza

- ochrona wód

- ochrona powierzchni ziemi

- ochrona przed hałasem

- ochrona przed polami elektromagnetycznymi

- ochrona kopalin

- ochrona zwierząt oraz roślin

4

Nazwa dokumentu

Decyzja umarzająca postępowanie

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

 Prowadzenie skupu złomu w zakresie zbierania odpadów innych niż niebezpieczne żelazo i stal 17 04 05, mieszaniny metali 17 04 07

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Województwo opolskie, Gmina Tarnów Opolski

7

Znak sprawy

ZPŚ.6220.03.2014

8

Dokument wytworzył

Wójt Gminy Tarnów Opolski

9

Data dokumentu

21.07.2014

10

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

 

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Tarnów Opolski

Ul. Dworcowa 6

46-050 Tarnów Opolski

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

Tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

 

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

 

18

Uwagi

-

 

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer kart/rok

7/2014

2

Rodzaj dokumentu

Postanowienie

3

Temat dokumentu

- ochrona powietrza

- ochrona wód

- ochrona powierzchni ziemi

- ochrona przed hałasem

- ochrona przed polami elektromagnetycznymi

- ochrona kopalin

- ochrona zwierząt oraz roślin

4

Nazwa dokumentu

Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

 Projekt remontu i przebudowy budynków inwentarskich na zakład produkcji brykietów z węgla drzewnego

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Województwo opolskie, Gmina Tarnów Opolski

7

Znak sprawy

ZPŚ.6220.04.2014

8

Dokument wytworzył

Wójt Gminy Tarnów Opolski

9

Data dokumentu

11.08.2014

10

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

 

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Tarnów Opolski

Ul. Dworcowa 6

46-050 Tarnów Opolski

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

Tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

 

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

 

18

Uwagi

-

 

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer kart/rok

8/2014

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji

3

Temat dokumentu

- ochrona powietrza

- ochrona wód

- ochrona powierzchni ziemi

- ochrona przed hałasem

- ochrona przed polami elektromagnetycznymi

- ochrona kopalin

- ochrona zwierząt oraz roślin

4

Nazwa dokumentu

Wniosek o zmianę  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

 Zmiana decyzji środowiskowej nr OS.6220.06.2012 z dn. 04.02.2013r. dot. Budowy zakładu usługowo-produkcyjnego w Kątach Opolskich

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Województwo opolskie, Gmina Tarnów Opolski

7

Znak sprawy

ZPŚ.6220.07.2014

8

Dokument wytworzył

Dawid Waloszek, ADW PROJEKT, ul. Polna 4a, 46-046 Kadłub Turawski – pełnomocnik MM Systemy Sp. z o.o.

9

Data dokumentu

15.09.2014

10

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

 

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Tarnów Opolski

Ul. Dworcowa 6

46-050 Tarnów Opolski

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

 

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

 

18

Uwagi

-

 

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer kart/rok

9/2014

2

Rodzaj dokumentu

decyzja

3

Temat dokumentu

- ochrona powietrza

- ochrona wód

- ochrona powierzchni ziemi

- ochrona przed hałasem

- ochrona przed polami elektromagnetycznymi

- ochrona kopalin

- ochrona zwierząt oraz roślin

4

Nazwa dokumentu

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

 Projekt remontu i przebudowy budynków inwentarskich na zakład produkcji brykietów z węgla drzewnego

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Województwo opolskie, Gmina Tarnów Opolski

7

Znak sprawy

ZPŚ.6220.04.2014

8

Dokument wytworzył

Wójt Gminy Tarnów Opolski

9

Data dokumentu

22.09.2014

10

Dokument zatwierdził

 

11

Data zatwierdzenia dokumentu

 

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Tarnów Opolski

Ul. Dworcowa 6

46-050 Tarnów Opolski

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

Tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

 

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

 

18

Uwagi

-

 

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer kart/rok

10/2014

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji

3

Temat dokumentu

- ochrona powietrza

- ochrona wód

- ochrona powierzchni ziemi

- ochrona przed hałasem

- ochrona przed polami elektromagnetycznymi

- ochrona kopalin

- ochrona zwierząt oraz roślin

4

Nazwa dokumentu

Wniosek o zmianę  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

 Budowa DPS dla osób starszych

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Województwo opolskie, Gmina Tarnów Opolski

7

Znak sprawy

ZPŚ.6220.08.2014

8

Dokument wytworzył

Zenon Gąsowski, DOMUS Biuro Usług Projektowych, ul. Wiejska 23A, Sławice, 49-120 Dąbrowa, pełnomocnik

9

Data dokumentu

30.09.2014

10

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

 

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Tarnów Opolski

Ul. Dworcowa 6

46-050 Tarnów Opolski

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

 

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

 

18

Uwagi

-

 

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer kart/rok

11/2014

2

Rodzaj dokumentu

Postanowienie

3

Temat dokumentu

- ochrona powietrza

- ochrona wód

- ochrona powierzchni ziemi

- ochrona przed hałasem

- ochrona przed polami elektromagnetycznymi

- ochrona kopalin

- ochrona zwierząt oraz roślin

4

Nazwa dokumentu

Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Budowa elektrowni wodnej Kąty Opolskie

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Województwo opolskie, Gmina Tarnów Opolski

7

Znak sprawy

ZPŚ.6220.06.2014

8

Dokument wytworzył

Wójt Gminy Tarnów Opolski

9

Data dokumentu

27.10.2014

10

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

 

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Tarnów Opolski

Ul. Dworcowa 6

46-050 Tarnów Opolski

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

Tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

 

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

 

18

Uwagi

-

 

 

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer kart/rok

12/2014

2

Rodzaj dokumentu

Postanowienie

3

Temat dokumentu

- ochrona powietrza

- ochrona wód

- ochrona powierzchni ziemi

- ochrona przed hałasem

- ochrona przed polami elektromagnetycznymi

- ochrona kopalin

- ochrona zwierząt oraz roślin

4

Nazwa dokumentu

Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Zmiana decyzji środowiskowej nr OS.6220.06.2012 z dn. 04.02.2013r. dot. Budowy zakładu usługowo-produkcyjnego w Kątach Opolskich

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Województwo opolskie, Gmina Tarnów Opolski

7

Znak sprawy

ZPŚ.6220.07.2014

8

Dokument wytworzył

Wójt Gminy Tarnów Opolski

9

Data dokumentu

06.11.2014

10

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

 

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Tarnów Opolski

Ul. Dworcowa 6

46-050 Tarnów Opolski

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

Tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

 

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

 

18

Uwagi

-

 

 

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer kart/rok

13/2014

2

Rodzaj dokumentu

decyzja

3

Temat dokumentu

- ochrona powietrza

- ochrona wód

- ochrona powierzchni ziemi

- ochrona przed hałasem

- ochrona przed polami elektromagnetycznymi

- ochrona kopalin

- ochrona zwierząt oraz roślin

4

Nazwa dokumentu

Decyzja o umorzeniu postępowania

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Budowa DPS dla osób starszych

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Województwo opolskie, Gmina Tarnów Opolski

7

Znak sprawy

ZPŚ.6220.08.2014

8

Dokument wytworzył

Wójt Gminy Tarnów Opolski

9

Data dokumentu

28.11.2014

10

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

 

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Tarnów Opolski

Ul. Dworcowa 6

46-050 Tarnów Opolski

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

Tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

 

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

 

18

Uwagi

-

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer kart/rok

14/2014

2

Rodzaj dokumentu

Decyzja

3

Temat dokumentu

- ochrona powietrza

- ochrona wód

- ochrona powierzchni ziemi

- ochrona przed hałasem

- ochrona przed polami elektromagnetycznymi

- ochrona kopalin

- ochrona zwierząt oraz roślin

4

Nazwa dokumentu

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

 Zmiana decyzji środowiskowej nr OS.6220.06.2012 z dn. 04.02.2013r. dot. Budowy zakładu usługowo-produkcyjnego w Kątach Opolskich

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Województwo opolskie, Gmina Tarnów Opolski

7

Znak sprawy

ZPŚ.6220.07.2014

8

Dokument wytworzył

Dawid Waloszek, ADW PROJEKT, ul. Polna 4a, 46-046 Kadłub Turawski – pełnomocnik MM Systemy Sp. z o.o.

9

Data dokumentu

10.12.2014

10

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

 

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Tarnów Opolski

Ul. Dworcowa 6

46-050 Tarnów Opolski

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

Tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

8/2014, 12/2014

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

 

18

Uwagi

-

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer kart/rok

15/2014

2

Rodzaj dokumentu

Decyzja

3

Temat dokumentu

- ochrona powietrza

- ochrona wód

- ochrona powierzchni ziemi

- ochrona przed hałasem

- ochrona przed polami elektromagnetycznymi

- ochrona kopalin

- ochrona zwierząt oraz roślin

4

Nazwa dokumentu

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Budowa elektrowni wodnej Kąty Opolskie

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Województwo opolskie, Gmina Tarnów Opolski

7

Znak sprawy

ZPŚ.6220.06.2014

8

Dokument wytworzył

Wójt Gminy Tarnów Opolski

9

Data dokumentu

18.12.2014

10

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

 

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Tarnów Opolski

Ul. Dworcowa 6

46-050 Tarnów Opolski

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

Nie

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

5/2014, 11/2014

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

 

18

Uwagi

-

 

Wersja XML