Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta Gminy - 2015r

PDFZarządzenie Nr OR.0050.134.2015 z dnia 15.12.2015 powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu opiniowania złozonych ofert na realizację zadań publicznych.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapik
Data wytworzenia: 2015-12-15

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR 0050.133.2015 z dnia 14.12.2015r zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów Op na lata 2015-2023.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapik
Data wytworzenia: 2015-12-14

 

 
PDFZarządzenie Nr OR.0050.132.2015 z dnia 10.12.2015 zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych..pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapik
Data wytworzenia: 2015-12-10

 

 


 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.131.2015 z dnia 30.11.2015 zmian w planie wydatków budżetowych.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapik
Data wytworzenia: 2015-11-30

 

 


 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.130.2015 z dnia 27.11.2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Tarnów Op z zakresu pomocy społecznej (2).pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Halina Pacholczuk
Data wytworzenia: 2015-11-27

 

 

 


PDFZarządzenie Nr OR.0050.129.2015 z dnia 27.11.2015 zmiany zarządzenia Nr OR.0050.377.2014 z dnia 18.11.2014 w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Halina Pacholczuk
Data wytworzenia: 2015-11-25

 

 


 

PDFZarządzenie Nr OR 0050.128.2015 zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapik
Data wytworzenia: 2015-11-19

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR 0050.127.2015 z dnia 17.11.2015 ogłoszenia przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej gminy Tarnów Op. na 2016 rok.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapik
Data wytworzenia: 2015-11-17

 

 

 PDFZarządzenie Nr OR 0050.126.2015 z dnia 12.11.2015 zmian w planie wydatków budżetowych.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapik
Data wytworzenia: 2015-11-12
 

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.125.2015 z dnia 12.11.2015 projekt budżetu Gminy Tarnów Op. na 2016 rok.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapik
Data wytworzenia: 2015-11-12


 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR 0050.124.2015 z dnia 5.11.2015 zatwierdzenia regulaminu do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości..pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2015-11-05

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR 0050.123.2015 z dnia 5.11.2015 ustalenia ceny wywoławczej oraz ustalenia wadium dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2015-11-05

 

 


 

PDFZarządzenie Nr OR 0050.122.2015 z dnia 5.11.2015 zatwierdzenia regulaminu do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Walidrogach oraz powołania komisji przetargowej.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2015-11-05

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR 0050.121.2015 z dnia 5.11.2015 ustalenia ceny wywoławczej oraz wadium dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Walidrogach.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2015-11-05

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR 0050.120.2015 zmian w planie wydatków budżetowych.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapik
Data wytworzenia: 2015-11-04

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.119.2015 z dnia 28 października 2015 r. w sparwie zmian w palnie dochodów i wydatków budżetowych.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapik
Data wytworzenia: 2015-10-28

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.118.2015 z dnia 27.10.2015 wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2015-10-27 PDFZarządzenie Nr OR.0050.117.2015 z dnia 23.10.2015 zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych..pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapik
Data wytworzenia: 2015-10-23PDFZarządzenie Nr OR.0050.116.2015 z dnia 20.10.2015 powołania przedstawicieli do sprawowania stałego,zewnętrznego dozoru lokali wyborczych.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Janusz Borowiak
Data wytworzenia: 2015-10-20

 


 

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.115.2015 z dnia 20.10.2015 powierzenia stanowiska dyrektora PSP w Tarnowie Op.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Jośko
Data wytworzenia: 2015-10-20

 

 


 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.114.2015 z dnia 19.10.2015r zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapik
Data wytworzenia: 2015-10-19

 

 


 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.113.2015 z dnia 19.10.2015 zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora PSP w Tarnowie Op.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Jośko
Data wytworzenia: 2015-10-19

 

 

 


PDFZarządzenie Nr OR.0050.112.2015 z dnia 14.10.2015 zmiany zarządzenia dot.powołania obwodowych Komisji wyborczych.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Mientus
Data wytworzenia: 2015-10-14

 

 


 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.111.2015 z dnia 7.10.2015r zmiana zarządzenia dot.powołania obwodowych Komisji Wyborczych.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Mientus
Data wytworzenia: 2015-10-07

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.110.2015r z dnia 7.10.2015r powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Mientus
Data wytworzenia: 2015-10-07

 

 


 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.109.2015 z dnia 6.10.2015r ustalenia składu Komisji Konkursowej w celu wyboru dyrektora PSP w Tarnowie Op..pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Jośko
Data wytworzenia: 2015-10-06

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR 0050.108.2015r z dnia 05.10.15r powołania obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia Wyborów do Sejmu i Senatu.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Czesław Bargiel
Data wytworzenia: 2015-10-05

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.107.2015 z dnia 30.09.2015r zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapik
Data wytworzenia: 2015-09-30

 

 


 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.106.2015 z dnia 28.09.2015r zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapik
Data wytworzenia: 2015-09-28

 


 

 

PDFZarządzenie NrOR.0050.105.2015 z dnia 22.09.2015 ogłoszenia do publicznej wiadomości przystąpienia do opracowania projektu -Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Op z organizacjami pozarządowymi.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dominika Urbańczyk
Data wytworzenia: 2015-09-22

 

  

PDFZarządzenie Nr OR.0050.104.2015 z dnia 21.09.2015 ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora PSP w Tarnowie Opolskim.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jośko Gabriela
Data wytworzenia: 2015-09-21

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR 0050.103.2015 z dnia 21.09.2015 zmian w planie wydatków budżetowych.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapik
Data wytworzenia: 2015-09-21

 

 


 

PDFZarządzenie Nr OR 0050.102.2015 z dnia 15.09.2015r upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych z wyborami do Sejmu i Senatu RP.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Mientus
Data wytworzenia: 2015-09-15

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.101.2015r z dnia 03.09.2015r zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapik
Data wytworzenia: 2015-09-03

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.100.2015 z dnia 31.08.2015zastępstwa dyrektora Publicznego Gimnazjum w Tarnowie Op.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jośko Gabriela
Data wytworzenia: 2015-08-31

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.99.2015 z dnia 28.08.2015 zatwierdzenia regulaminu do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Walidrogach,Miedzianej i Tarnowie Op.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2015-08-28

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR 0050.98.2015 z dnia 28.08.2015r zatwierdzenia reulaminu do I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Walidrogach.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2015-07-23

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.97.2015 z dnia 25.08.2015 powołania przedstawicieli do sprawowania stałego dozoru lokali wyborczych.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Janusz Borowiak
Data wytworzenia: 2015-08-25

 

 
PDFZarządzenie Nr OR.0050.96.2015 zmiana zarządzenia w sprawie powołania obwodowych Komisji do Spraw Referendum.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Mientus
Data wytworzenia: 2015-08-24

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.95.2015 z dnia 20.08.2015 przekazania lokalu mieszkalnego w Raszowej przy ul.Ozimskiej 55-1 Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu Stowarzyszeniu Liberis Silesiae.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:  
Data wytworzenia: 2015-08-20

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.94.2015 z dnia 19.08.2015 zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapik
Data wytworzenia: 2015-08-19

 

 

 


PDFZarządzenie Nr OR.0050.93.2015 powołania operatorów obsługi obwodowych komisji do spraw Referendum Ogólnokrajowym.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Mientus
Data wytworzenia: 2015-08-18

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.92.2015 powołania Obwodowych Komisji do Spraw.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Mientus
Data wytworzenia: 2015-08-12

 

 

 


PDFZarządzenie Nr OR.0050.91.2015 z dnia 3.08.2015r podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Mientus
Data wytworzenia: 2015-08-03

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR 0050.90.2015r z dnia 28.07.2015 zmian w planie wydatków budżetowych.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapik
Data wytworzenia: 2015-07-28

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR 0050.89.2015 gospodarowania mieniem gminy.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2015-07-23

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.88.2015 z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budzetowych.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapik
Data wytworzenia: 2015-07-22

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR 0050.87.2015 z dnia 15.07.2015r zatwierdzenia regulaminu do rokowań na sprzedaż nieruchomości.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2015-07-15

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR 0050.86.2015 z dnia 15.07.2015r zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapik
Data wytworzenia: 2015-07-15

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.85.2015 z dnia 15.07.2015 ustanowienia odpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności gruntowej..pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2015-07-15

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.84.2015 z dnia 15.07.2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w Walidrogach.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2015-07-15

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.83.2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w Walidrogach Tarnowie Op i Miedzianej.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2015-07-15

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.82.2015r z dnia 15.07.2015 ustalenia ceny wywoławczej oraz ustalenia wadium dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu w Tarnowie Op Walidrogach i Miedzianej.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2015-07-15

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR 0050.81.2015 z dnia 15.07.2015 ustalenia ceny wywoławczej oraz ustalenia wadium dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu w Walidrogach.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2015-07-15

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR 0050.80.2015 z dnia 9.07.2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2015-07-09

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.79.2015 z dnia 9.07.2015 ustalenia ceny na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej w Raszowej.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2015-07-09

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR 0050.78.2015 z dnia 8.07.2015 zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapik
Data wytworzenia: 2015-07-08

 

 

 

 

PDFZarzadzenie Nr OR 0050.77.2015 z dnia 26.06.2015 powołania Kapituły przyznającej Statuetkę Złotej Tarniny.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:  
Data wytworzenia: 2015-06-26

 

 


 

PDFZarządzenie Nr OR 0050.76.2015r z dnia 24.06.2015r powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Pani J.Kluge-Jaisczok.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Jośko
Data wytworzenia: 2015-06-24

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR 0050.75.2015r z dnia 24.06.2015r powołania komisji egzaminiacyjnej dla nauczyciela Księdza P.Brągiel.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Jośko
Data wytworzenia: 2015-06-24

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR 0050.74.2015 z dnia 24.05.2015r powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Pani A.Silarskiej.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Jośko
Data wytworzenia: 2015-06-24

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR 0050.73.2015 z dnia 24.05.2015r powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Pani M.Knosala.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Jośko
Data wytworzenia: 2015-06-24

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR 0050.72.2015 z dnia 24.05.2015r powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Pani A.Kowol.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Jośko
Data wytworzenia: 2015-06-24

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.71.2015 z dnia 23.06.2015 podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzedowych obwieszczeń referendalnych i plakatów komitetów.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Mientus
Data wytworzenia: 2015-06-23

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.70.2015 z dnia 23.06.2015 zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapik
Data wytworzenia: 2015-06-23

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.69.2015 z dnia 22 czerwca 2015r. w sparwie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy w miejscowości Walidrogi.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2015-06-22

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.68.2015 z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w Walidrogach.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2015-06-22

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.67.2015 z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego na gruntach stanowiących własność Gminy Tarnów Opolski.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2015-06-22

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.66.2015 z dnia 9.06.2015 ustalenia ceny wywoławczej do rokowań ustalenia wadium dla nieruchomości niezabudowanej w Tarnów Op.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2015-06-09

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.65.2015 z dnia 28.05.2015r wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w Walidrogach.pdf
 

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2015-05-28

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.64.2015 z dnia 28.05.2015 wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości w Raszowej.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2015-05-28

 

 

 


PDFZarządzenie Nr OR.0050.63.2015 z dnia 21.05.2015 zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapik
Data wytworzenia: 2015-05-21

 

 

 


PDFZarządzenie Nr OR.0050.62.2015 z dnia 21 maja 2015r zatwierdzenia regulaminu do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Walidrogach.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2015-05-21

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR 0050.61.2015 z dnia 21.05.2015 zmiany zarządzenia w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora PSP w Tarnowie Op.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Jośko
Data wytworzenia: 2015-05-21

 

 


 

PDFZarządzenie Nr OR 0050.60.2015 ustalenia ceny wywoławczej oraz ustalenia wadium dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego w Walidrogach.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2015-05-21

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR 0050.59.2015 z dnia 20.05.2015r ustalenia ceny wywoławczej do rokowań ustalenia wadium dla nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w Walidrogach Miedzianej i Tarnowie Op.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Mientus
Data wytworzenia: 2015-05-20

 

 

 


PDFZarządzenie Nr OR 0050.58.2015 z dnia 19.05.2015 zmiany zarządzenia dot powołania obwodowych Komisji Wyborczych.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Mientus
Data wytworzenia: 2015-05-19

 

 
PDFZarządzenie Wójta Nr OR 0050.57.2015 z dnia 12.05.2015 w sprawie dochodów i wydatków budżetowych.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapik
Data wytworzenia: 2015-05-12

 

 

 

 

PDFZarządzenie Wójta Nr OR 0050.56.2015 z dnia 12.05.2015 ogłoszenia wykazu na wynajem lokalu użytkowego w Walidrogach.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2015-05-12

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.55.2015 z dnia 04.05.2015r powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora PSP w Tarnowie Op.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Jośko
Data wytworzenia: 2015-05-04

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.54.2015r z dnia 30.04.2015r gospodarowania mieniem gminy.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2015-04-30

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.53.2015 z dnia 29.04.2015r powołania przedstawicieli do sprawowania stałego zewnętrznego dozoru lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami..pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Mientus
Data wytworzenia: 2015-04-29

 

 


 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.52.2015 z dnia 29.04.2015 zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapik
Data wytworzenia: 29.04.2015r-

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.51.2015 z dnia 28.04.2015r wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości w Walidrogach,Kątach Op.,Miedzianej,Kosorowicach,Tarnowie Op.,Nakle i Raszowej.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2015-04-28

 

 


 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.50.2015 z dnia 28.04.2015 wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w Tarnowie Opolskim.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2015-04-28

 

 


 

PDFZarządzenie Nr OR 0050.49.2015 z dnia 22.04.2015r powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Mientus
Data wytworzenia: 2015-04-22

 

 


 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.48.2015 z dnia 20.04.2015 powołania obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia Wyborów Prezydenta RP.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Mientus
Data wytworzenia: 2015-04-20

 

 


 

PDFZarządzenie Nr OR 0050.47.2015r z dnia 13.04.2015r powołania koordynatora gminnego.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Mientus
Data wytworzenia: 2015-04-13

 

 


 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.46.2015r z dnia 9.04.2015rpowołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tarnowie Opolskim.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Mientus
Data wytworzenia: 2015-04-09

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.45.2015 zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapik
Data wytworzenia: 2015-04-08

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR 0050.44.2015 z dnia 31.03.2015 gospodarowania mieniem gminy.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2015-03-31

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.43.2015 z dnia 31.03.2015r zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapik
Data wytworzenia: 2015-03-31

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR 0050.42.2015 z dnia 30.03.2015r przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2014r.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapik
Data wytworzenia: 2015-03-30

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR 0050.41.2015 z dnia 25.03.2015r wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości Przywory.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2015-03-25

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.40.2015r z dnia 25.03.2015r zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapik
Data wytworzenia: 2015-03-25

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.39.2015r z dnia 18.03.2015r powołania składu osobowego Gminnej Rady Seniorów.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dominika Urbańczyk
Data wytworzenia: 2015-03-18

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.38.2015 zdnia 17.03.2015r ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Nakle i Raszowej.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2015-03-17

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR 0050.37.2015 z dnia 17.03.2015r wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2015-03-17

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR 0050.36.2015 z dnia 17.03.2015 zmiany zarządzenia Nr OR 0050.377.2014r z dnia 18.11.2014r w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego..pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2015-03-12

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr 0050.35.2015 z dnia 9.03.2015 obniżenia ceny wywoławczej oraz ustalenia wadium dla nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze II przetargu .pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2015-03-09

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr 0050.34.2015 z dnia 9.03.2015 zatwierdzenia regulaminu do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Walidrogach, Miedzianej i Tarnowie Op.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2015-03-09

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr 0050.33.2015 z dnia 9.03.2015 zatwierdzenia regulaminu do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Walidrogach.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2015-03-09

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.32.2015r z dnia 04.03.2015r ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2015r zadań w zakresie kultury,pomocy społecznej i inne.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dominika Urbańczyk
Data wytworzenia: 2015-03-04

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR 0050.31.2015 z dnia 26.02.2015 gospodarowania mieniem gminy.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:  
Data wytworzenia: 2015-02-26

 

 


 

PDFZarzadzenie Nr OR.0050.30.2015 z dnia 26 lutego 2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2015-02-26

 

 

 

 

PDFZarzadzenie Nr OR.0050.29.2015 z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia ceny na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej w miejscowości Tarnów Opolski.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2015-02-26

 

 


 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.28.2015r z dnia 25.02.2015r podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Mientus
Data wytworzenia: 2015-02-25

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR 0050.27.2015 z dnia 24.02.2015r zmian w planie wydatków budżetowych.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapik
Data wytworzenia: 2015-02-24

 

 

 


PDFZarządzenie Nr OR.0050.26.2015r z dnia 24.02.2015r zmiany terminu posiedzenia Komisji rozstrzygajacej otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dominika Urbańczyk
Data wytworzenia: 2015-02-24-

 

 

 


PDFZarządzenie Nr OR.0050.25.2015r z dnia 24.02.2015r powołania komisji rozstrzygającej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie uchwały o działalności pożytku publicznego.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dominika Urbańczyk
Data wytworzenia: 2015-02-24

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.24.2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Nakle,Tarnowie Op. i Raszowej.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2015-02-17

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.23.2015 ogłoszenia wykazu na wynajem lokali użytkowych na terenie Gminy Tarnów Op..pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2015-02-17

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.22.2015 ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego na gruntach stanowiących własność Gminy Tarnów Op..pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2015-02-17

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.21.2015 ustalenia minimalnych stawek za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy tarnów Op.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2015-02-17
 

 

PDFZarządzenie Wójta Nr OR.0050.20.2015 ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Jośko
Data wytworzenia: 2015-01-28

 

 
PDFZarządzenie nr OR.0050.19.2015 z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchmości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Walidrogi.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2015-01-28

 

 

 

 

PDFZarządzenie nr OR.0050.18.2015 z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej oraz ustalenia wadium dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego w miejscowości Walidrogi.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2015-01-28

 

 

 


PDFZarządzenie Nr OR.0050.17.2015r z dnia 28.01.2015r ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykoanie zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dominika Urbańczyk
Data wytworzenia: 2015-01-28 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.16.2015r z dnia 28.01.2015r ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykoanie zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dominika Urbańczyk
Data wytworzenia: 2015-01-28

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.15.2015r z dnia 28.01.2015r ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykoanie zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dominika Urbańczyk
Data wytworzenia: 2015-01-28


 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.14.2015r z dnia 28.01.2015r ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych gminy w 2015r przez organizacje pozarządowe.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dominika Urbańczyk
Data wytworzenia: 2015-01-28

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.13.2015 z dnia 14.01.2015r powierzenia stanowiska dyrektora PSP w Tarnowie Opolskim.pdf
PDFRozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 27.03.2015r- nieważność zarządzenia Nr OR 0050.13.2015r.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Jośko
Data wytworzenia: 2015-01-14

 

 
PDFZarządzenie Nr OR 0050.12.2015 z dnia 14.01.2015r zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora PSP w Tarnowie Opolskim.pdf
PDFRozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 27.03.2015r- nieważność zarządzenia Nr OR 0050.12.2015r.pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Jośko
Data wytworzenia: 2015-01-14

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR 0050.11.2015 z dnia 9.01.2015r ogłoszenia do publicznej wiadomości ponownego przystąpienia do opracowania projektu Programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi...pdf

podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:  
Data wytworzenia: 2015-01-09
Wersja XML