Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gospodarka odpadami

Od 1 kwietnia 2022 r. Gmina Tarnów Opolski stała się członkiem Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. Związek zrzesza 14 gmin województwa opolskiego, tworzy i obsługuje wspólny system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Kontakt: Związek Międzygminny Czysty Region, ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle

Biuro informacji i obsługi mieszkańców: tel. 77 44 61 193 lub 77 44 61 197, e-mail:
 

Wszelki informację dotyczące funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami od 1 kwietnia 2022 r. można znaleźć na stronie internetowej związku www.czystyregion.pl

 

 

PDFinformacja o firmie zajmującej się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych 2020.pdf

 

Wersja XML