Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr petycji

Rejestr Petycji rok 2019

Nr petycji

Imię i nazwisko
lub nazwa

podmiotu
wnoszącego
petycje
(w przypadku
wyrażenia
zgody,
o której mowa
w art. 4 ust. 3
ustawy

o petycjach)

Treść petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia

Sposób załatwienia sprawy

OR.152.1.2019

Szulc-Efekt.
Sp.z.o.o.

ul.Poligonowa 1
04-051 Warszawa

 

Organizator
konkursu
"Podwórko
Talentów
NIVEA"
Xs - Events
Sp. zo.o. Sp.k
ul. Okrężna 36,
02-916 Warszawa

PDFPetycja nr OR.152.1.2019.pdf

 

Petycja w sprawie-
Inicjatywa Dbajmy
o Dzieci,
Młodzież i Rodzinę-
Zmieniajmy Gminy
na Lepsze

08.03.2019

Petycja rozpatrzona PDFOdpowiedź OR.152.1.2019.pdf

 

OR.152.2.2019

 


Adwokat
Renata Sutor
ul. Rynek 8b
34-700
Rabka-Zdrój
 

PDFPetycja nr OR.152.2.2019.pdf  Petycja w zakresie zmiany przepisów prawa 29.03.2019

Petycja rozpatrzona PDFOdpowiedź OR.152.2.2019.pdf

 

OR.152.3.2019
 

Szulc-Efekt.
Sp.z.o.o.

ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

PDFPetycja nr OR.152.3.2019.pdf

Petycja w sprawie redukcji
kosztów   związanych z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych

29.05.2019

Petycja rozpatrzona
PDFOdpowiedź OR.152.3.2019.pdf

 

OR.152.4.2019

Szulc-Efekt.
Sp.z.o.o.

ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

PDFPetycja nr OR.152.4.2019.pdf

Petycja pn. Wszyscy walczymy o czyste powietrze - w sprawie wyszczególnienia parku maszynowego - przeznaczonego do zadań oczyszczania Gminy.

07.06.2019

Petycja rozpatrzona

PDFOdpowiedź OR.152.4.2019.pdf

OR.152.5.2019

 

Szulc-Efekt.
Sp.z.o.o.

ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

PDFPetycja nr OR.152.5.2019.pdf

PDFPetycja nr OR.152.5.2019..pdf

Petycja w sprawie - Pełnej Elektronizacji Zamówień - Zmieniajmy Gminy Na Lepsze

 

12.09.2019

19.09.2019

 

 

OR.152.6.2019

 

Mirosław Marzec PDFPetycja nr OR.152.6.2019.pdf

Petycja w sprawie wstrzymania budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) przy ulicy Ogrodowej w Tarnowie Opolskim.

30.09.2019

Petycja rozpatrzona

PDFOdpowiedź OR.152.6.2019.pdf

 

OR.152.7.2019

 

Renata Sutor
ul. Rybnik 8B 34-700
Rabka-Zdrój
 

PDFPetycja nr OR.152.7.2019.pdf Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa 24.09.2019  

OR.152.8.2019

 

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13    00-412 Warszawa

 

PDFPetycja nr OR.152.8.2019.pdf Petycja w sprawie płatności bezgotówkowych. 14.10.2019

Petycja rozpatrzona

PDFOdpowiedź OR.152.8.2019.pdf

 

OR.152.9.2019

 

Szulc-Efekt.
Sp.z.o.o.

ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

 

PDFPetycja nr OR.152.9.2019.pdf


Petycja w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa              i ograniczenia ilości wypadków drogowych z udziałem uczniów.
 

22.10.2019

Petycja rozpatrzona

PDFOdpowiedź OR.152.9.2019.pdf

OR.152.10.2019

 

 

PDFPetycja nr OR.152.10.2019.pdf Petycja w sprawie obowiązku umieszczenia informacji na przystankach, peronach, stanowiskach, dworcach, stacjach zwanymi dalej węzłami komunikacyjnymi, przesiadkowymi. 05.11.2019

Petycja rozpatrzona

PDFOdpowiedź OR.152.10.2019.pdf

DOCXOdpowiedź OR.152.10.2019.docx

 

Rejestr Petycji rok 2018

Nr petycji

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku
wyrażenia zgody, o której mowa
w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Treść petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia

Sposób załatwienia sprawy

OR.152.1.2018 NODN Sophia z Krakowa PDFPetycja nr OR.152.1.2018.pdf

 

Petycja w sprawie upowszechniania informacji działaniach non profit - Wdrażanie Programu Nauki Zachowania 2018

 

29.01.2018

Petycja rozpatrzona 21.03.2018

PDFOdpowiedź OR.152.1.2018.pdf

OR.152.2.2018

 

 

Szulc-Efekt.
Sp.z.o.o.

ul.Poligonowa 1
04-051 Warszawa

PDFPetycja nr OR.152.2.2018.pdf

Petycja w sprawie -Walczmy ze Smogiem- Optymalizujmy Koszty Publiczne- Dbajmy o efektywność energetyczną

 

30.04.2018

Petycja rozpatrzona 26.07.2018

PDFOdpowiedź OR.152.2.2018.pdf

 

OR.152.3.2018

Szulc-Efekt.
Sp.z.o.o.

ul.Poligonowa 1
04-051 Warszawa

PDFPetycja nr OR.152.3.2018.pdf

Petycja w sprawie - Walczmy ze Smogiem- Zmieniajmy Gminy na Lepsze 5

 

17.08.2018

Petycja rozpatrzona 08.11.2018

PDFOdpowiedź OR.152.3.2018.pdf

 

OR.152.4.2018

Szulc-Efekt.
Sp.z.o.o.

ul.Poligonowa 1
04-051 Warszawa

 

PDFPetycja nr OR.152.4.2018.pdf

Petycja w sprawie - Inicjatywa Dbajmy o komfort najmłodszych - Zmieniajmy Gminy i Szkoły na Lepsze

 

20.09.2018

Petycja rozpatrzona 04.10.2018

PDFOdpowiedź OR.152.4.2018.pdf

 

OR.152.5.2018

Szulc-Efekt.
Sp.z.o.o.

ul.Poligonowa 1
04-051 Warszawa

PDFPetycja nr OR.152.5.2018.pdf Petycja w sprawie - Inicjatywa - Jawność i transparentność poprzez Informatyzację Gmin 08.11.2018

Petycja rozpatrzona 31.12.2018

PDFOdpowiedź OR.152.5.2018.pdf

 

Rejestr Petycji rok 2017

Nr petycji

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku
wyrażenia zgody, o której mowa
w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Treść petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia

Sposób załatwienia sprawy

OR.152.1.2017 Szulc-Efekt.
Sp.z.o.o.
ul.Poligonowa 1
04-051 Warszawa
PDFPetycja OR 152.1.2017.pdf Petycja w sprawie publikacji w całości niniejszego wniosku 11.02.2017 Petycja rozpatrzona 30.03.2017
PDFOdpowiedź OR.152.1.2017.pdf
OR.152.2.2017   PDFPetycja OR.152.2.2017.pdf

Petycja w sprawie utrzymania klas 1-3 oraz klas 4-8 Szkoły Podstawowej w Przyworach

16.03.2017

 

 

Petycja rozpatrzona 24.04.2017          PDFOdpowiedz OR.152.2.2017.pdf

 

 

OR.152.3.2017

Szulc-Efekt.
Sp.z.o.o.

GPD Agency Sp. z o.o. Sp.k.

 

PDFPetycja OR.152.3.2017.pdf Petycja w sprawie przystąpienia do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" 10.05.2017

Petycja rozpatrzona 30.05.2017
PDFOdpowiedź OR.152.3.2017.pdf

OR.152.4.2017

Szulc-Efekt.
Sp.z.o.o.

ul.Poligonowa 1
04-051 Warszawa

PDFPetycja OR.152.4.2017.pdf Umieszczenia baneru Mikroporady 09.06.2017

Petycja rozpatrzona 04.09.2017

PDFOdpowiedz OR.152.4.2017.pdf

OR.152.5.2017 Szulc-Efekt.
Sp.z.o.o.
ul.Poligonowa 1
04-051 Warszawa
PDFPetycja OR.152.5.2017.pdf Opublikowanie baneru o konferencji w sprawie zapobiegania uciążliwości zapachowej 10.07.2017

Petycja rozpatrzona

09.08.2017 r.

PDFOdpowiedź OR.152.5.2017.pdf

 

OR.152.6.2017

 

Szulc-Efekt.
Sp.z.o.o.
ul.Poligonowa 1
04-051 Warszawa
PDFPetycja OR.152.6.2017.pdf Petycja w sprawie utworzenia na stronie internetowej zakładki "Wiarygodna Firma" 12.07.2017

Petycja rozpatrzona

03.10.2017

PDFOdpowiedź OR.152.6.2017.pdf

 

OR.152.7.2017

 

NODN Sophia z Krakowa PDFPetycja OR.152.7.2017.pdf

Petycja w sprawie upowszechnienia informacji

20.08.2017

Petycja rozpatrzona

28.08.2017 r.

PDFOdpowiedź OR.152.7.2017.pdf

OR.153.8.2017 Szulc-Efekt.
Sp.z.o.o.
ul.Poligonowa 1
04-051 Warszawa
PDFPetycja OR.152.8.2017.pdf Petycja w sprawie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach. 07.09.2017

Petycja rozpatrzona

07.12.2017

PDFOdpowiedź OR.152.8.2017.pdf

 

OR.153.9.2017

Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe Krzysztof Wolicki    Prezes Zarządu

PDFPetycja OR.152.9.2017.pdf Petycja w sprawie podwyższenia kwoty Zasiłku Pogrzebowego do wysokości 6 000 zł. 19.09.2017

Petycja rozpatrzona

19.12.2017

PDFOdpowiedź OR.152.9.2017.pdf

 

OR.153.10.2017

 

Szulc-Efekt.
Sp.z.o.o.
ul.Poligonowa 1
04-051 Warszawa

PDFPetycja OR.152.10.2017.pdf Petycja w sprawie inicjatywy wspierania mikroprzedsiębiorców 21.10.2017

Petycja rozpatrzona

17.01.2018

PDFOdpowiedź OR.152.10.2017.pdf

 

 


Rejestr Petycji rok 2016

Nr petycji

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku
wyrażenia zgody, o której mowa
w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Treść petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia

Przebieg petycji

Sposób załatwienia sprawy

OR.152.1.2016  Szulc-Efekt Sp.z.o.o. PDFPetycja OR 152.1.2016.pdf Poprawy efektywności energetycznej 22.04.2016

 

Petycja rozpatrzona 28.04.2016
PDFOdpowiedź OR 152.1.2016.pdf
OR.152.2.2016 Szulc-Efekt.
Sp.z.o.o.
PDFPetycja OR.152.2.2016.pdf Efektywności energetycznej oraz archiwizacji wniosku 22.07.2016   Petycja rozpatrzona 29.07.2016
PDFOdpowiedź OR 152.2.2016.pdf
OŚ.152.1.2016 Szulc-Efekt.
Sp.z.o.o.
PDFPetycja OŚ.152.1.2016.pdf Wzorowe łazienki w szkołach 30.09.2016   Petycja rozpatrzona 07.10.2016
PDFOdpowiedź OŚ.152.1.2016.pdf
OR.152.3.2016 Szulc-Efekt.
Sp.z.o.o.
PDFPetycja OR 152.3.2016.pdf Analiza i ocena danych publikowanych w BIP 06.10.2016

 

 

Petycja rozpatrzona 18.10.2016
PDFOdpowiedź OR 152.3.2016.pdf
OR.152.3.2016 Szulc-Efekt.
Sp.z.o.o.
PDFPetycja OR 152.4.2016.pdf Czystsze Powietrze -informacja 31.10.2016   Petycja rozpatrzona 09.11.2016
PDFOdpowiedź OR 152.4.2016.pdf

 

Wersja XML

Gmina Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski
tel. 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax 77 46 44 282
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4940049
w tym miesiącu: 43686
dzisiaj: 353

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1