Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 24 października 2016 r.

O G Ł O S Z E N I E

w dniu 24 października 2016 r. (poniedziałek)

o godz.  9:00 w sali budynku PKP

w Tarnowie Opolskim  ul. Dworcowa 4

odbędzie się sesja Rady Gminy  Tarnów Opolski

 

Tematem sesji będzie:

 1. Otwarcie XXIV sesji Rady Gminy;
 2. Sprawy regulaminowe:

- stwierdzenie prawomocności obrad sesji,

            - przedstawienie porządku obrad sesji;

      3.  Informacje przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami;

 1. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych
   
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady;
   
 3. Informacja Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych  przez zastępcę wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy
   
 4. Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji;
   
 5. Podejmowanie uchwał:
 1. Sprawozdanie z działalności komisji;
   
 2. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji odbytej w dniu 12.09.2016 r.;
   
 3. Interpelacje i zapytania radnych;
   
 4. Wolne wnioski i informacje;
   
 5. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Rudolf Urban

Wersja XML