Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 12.12.2016 o cenach i stawkach opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku na terenie miejscowości Kąty Opolskie i Przywory w Gminie Tarnów Opolski

WÓJT GMINY TARNÓW OPOLSKI

ogłasza

ceny i stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku na terenie miejscowości Kąty Opolskie i Przywory w Gminie Tarnów Opolski, ustalone na podstawie art. 24a ust. 1, ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz.139 ze zm. ) oraz Uchwałą nr XXVII/189/2016  Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 06 grudnia 2016 r.

 

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków:

 

Do cen i stawek dolicza się podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości.

 

                                                                                                                                      Wójt Gminy
                                                                                                                                   Krzysztof Mutz

Wersja XML