Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie z dnia 25.11.2013r o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu na działce nr 249/155 w m. Walidrogi

                                                 O G Ł O S Z E N I E

                                          o unieważnieniu przetargu

 

 

           Wójt Gminy Tarnów Opolski  unieważnia przetarg ustny nieograniczony na    

             dzierżawę gruntu położonego na działce nr 249/155 w miejscowości Walidrogi                 

             z dnia  25 listopada 2013 r.


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2013-10-23
Wersja XML