Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dotacje

Zestawienie przyznanych dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy Tarnów Opolski w 2016 r.

 

1.
Nazwa podmiotu ubiegającego się o dotację :
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Marcina Biskupa w Tarnowie Opolskim przy ul. Ks. Klimasa 18
Kwota dofinansowania z budżetu powiatu w zł : 35 000,00
Przedmiot dotacji : z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich przy zabytku: ambona oraz chrzcielnica

2.
Nazwa podmiotu ubiegającego się o dotację :
Parafia Rzymskokatolicka Opatrzności Bożej w Raszowej przy ul. Ozimskiej 43
Kwota dofinansowania z budżetu powiatu w zł : 15 000,00
Przedmiot dotacji : z przeznaczeniem na wykonanie prac: naprawa związana z całkowitą wymianą zniszczonych ościeżnic i skrzydeł drzwi, wstawieniem nowych zawiasów, zamknięć i uszczelnień dot. 3 szt. istniejących zewnętrznych drzwi kościoła


Razem:  50 000,00

Wersja XML