Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe z dnia 30.03.2017 - wywozu odpadów komunalnych


                                                                                               Tarnów Opolski, dnia 30 marzec 2017 r.

Zapytanie ofertowe

Gmina Tarnów Opolski działając w imieniu swoich jednostek organizacyjnych zleci usługi wywozu odpadów komunalnych  w roku 2017 z pojemników zlokalizowanych przy obiektach gminnych wg załącznika nr 1.

Proszę o przesłanie oferty cenowej w terminie do 7.04.2017 r. do godz. 10:00, załącznik nr 1 powinien zostać przedstawiony przy założeniu, że Wykonawca dostarczy pojemniki na cały okres obowiązywania umowy tj. od 01.07.2017 r. do 31.12.2018 r.

Kryterium wyboru ofert: cena - 100%.

 

Wersja XML