Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych- aktualizacja ustalona na dzień 28.02.2017

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na rok 2017 ustalona na dzień 28.02.2017 r.

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na rok 2017 r obliczona na dzień 28-02-2017 r. wynosi 8.284,95 zł (miesięczna podstawowa kwota dotacji 690,41 zł). Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski wg. SIO na dzień 30 września 2016 r., pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi 196 .

Podstawowa kwota dotacji dla szkół na rok 2017 r obliczona na dzień 28-02-2017 r. wynosi 12.083,17 zł (miesięczna podstawowa kwota dotacji 1.006,93 zł). Statystyczną liczba uczniów w szkołach, prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski wg. SIO na dzień 30 września 2016 r pomniejszoną, w przypadku szkół niebędących szkołami specjalnymi, o statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym w tych szkołach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym wynosi 409.

 

Wersja XML