Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe za rok 2016

Oświadczenia majątkowe

 

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy wg stanu na dzień 31.12.2016r

 

Oświadczenia majątkowe kierowników; dyrektorów jednostek podległych:

Prezes Zarządu Parku Technologiczno- Innowacyjnego Sp.z.o.o:

Oświadczenia majątkowe: szkoły, gimnazja i przedszkola:

 

Wersja XML