Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Terminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu styczniu 2022 r.
  Data modyfikacji: 17-01-2022 15:54
 2. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 25 stycznia 2022 r.
  Data modyfikacji: 17-01-2022 15:53
 3. Ogłoszenia - 2022r
  Data modyfikacji: 17-01-2022 15:45
 4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosorowice-2
  Data modyfikacji: 17-01-2022 15:43
 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Tarnów Opolski
  Data modyfikacji: 17-01-2022 15:32
 6. Zarządzenia Wójta Gminy - 2022 r.
  Data modyfikacji: 17-01-2022 14:09
 7. Zarządzenie Nr OR.0050.358.2022 Wójta Gminy z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie w przedmiocie zmiany zarządzenia nr OR.0050.350.2022 sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia II etapu eliminacji
  Data modyfikacji: 17-01-2022 14:07
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
  Data modyfikacji: 17-01-2022 13:29
 9. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji nr OR.152.6.2021
  Data modyfikacji: 14-01-2022 20:25
 10. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Walidrogi
  Data modyfikacji: 14-01-2022 20:17
Wersja XML