Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Zarządzenie Nr OR.0050.412.2022 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 23.05.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie w miejscowości Nakło
  Data modyfikacji: 23-05-2022 14:10
 2. Zarządzenie Nr OR.0050.411.2022 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 23.05.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości w miejscowości Nakło
  Data modyfikacji: 23-05-2022 14:01
 3. Zarządzenie Nr OR.0050.408.2022 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 18.05.2022 r. w sprawie obwieszczenia informacji o możliwości udziału mieszkańców gminy w debacie nad raportem o stanie gminy
  Data modyfikacji: 23-05-2022 11:34
 4. Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosorowicach
  Data modyfikacji: 23-05-2022 09:27
 5. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 22.05.2022r. o zakończeniu postepowania dowodowego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki pieszo- rowerowej wzdłuż ulicy K. Klimasa w m. Tarnów Opolski, w ciągu drogi powiatowej nr 1712 O
  Data modyfikacji: 22-05-2022 21:49
 6. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych którym udzielono ulg,odroczeń,umorzeń w roku 2021
  Data modyfikacji: 19-05-2022 14:10
 7. Rejestr działalności regulowanej i wnioski
  Data modyfikacji: 19-05-2022 13:00
 8. Gospodarka odpadami
  Data modyfikacji: 19-05-2022 12:43
 9. Zgłoszenie selektywnego zbierania popiołu
  Data modyfikacji: 19-05-2022 12:41
 10. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy - zabudowa jednorodzinna
  Data modyfikacji: 19-05-2022 12:36
Wersja XML