Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Uchwała Nr XLIII/335/2022 w sprawie wniesienia aportu do spółki pod firmą Park Technologiczno-Innowacyjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Przyworach
  Data modyfikacji: 01-07-2022 07:58
 2. Uchwała Nr XLIII/334/2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Tarnów Opolski na lata 2022-2024
  Data modyfikacji: 01-07-2022 07:54
 3. Uchwała Nr XLIII/333/2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Tarnów Opolski na rok szkolny 2022/2023
  Data modyfikacji: 01-07-2022 07:49
 4. Uchwała Nr XLIII/332/2022 w przedmiocie zmiany uchwały nr XLIV/341/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
  Data modyfikacji: 01-07-2022 07:47
 5. Uchwała Nr XLIII/331/022 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnów Opolski na lata 2022 – 2026
  Data modyfikacji: 01-07-2022 07:40
 6. Uchwała Nr XLIII/328/022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
  Data modyfikacji: 01-07-2022 07:33
 7. Uchwała Nr XLIII/330/022 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 3 lat
  Data modyfikacji: 01-07-2022 07:32
 8. Uchwała Nr XLIII/329/022 w sprawie emisji obligacji komunalnych
  Data modyfikacji: 01-07-2022 07:30
 9. Uchwała Nr XLIII/327/022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Data modyfikacji: 01-07-2022 07:24
 10. Uchwała Nr XLIII/326/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tarnów Opolski za rok 2021
  Data modyfikacji: 01-07-2022 07:19
Wersja XML