Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Tarnów Opolski
  Data modyfikacji: 25-11-2020 14:10
 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 24.11.2020 o zakończeniu postępowania dowodowego wszczętego na wniosek PSM Metalibau Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Data modyfikacji: 25-11-2020 12:26
 3. Zarządzenie Wójta Gminy Nr.OR.0050.254.2020 z dnia 19.11.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków bieżących
  Data modyfikacji: 25-11-2020 10:21
 4. Zarządzenie Wójta Gminy Nr.OR.0050.253.2020 z dnia 17.11.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków bieżących
  Data modyfikacji: 25-11-2020 10:12
 5. Protpkół z dnia 23.11.2020r. z konsultacji do projektu Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Op. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publiczne
  Data modyfikacji: 23-11-2020 14:33
 6. Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Tarnów Opolski, jej jednostek organizacyjnych i innych z dnia 12 listopada
  Data modyfikacji: 23-11-2020 09:52
 7. Projekt budowlano-wykonawczy dla zadania „Rozbudowa ul. Kopernika i Kościuszki do połączenia z ul. Klimasa i ul. Dworcową w Tarnowie Opolskim z dnia 12 listopada
  Data modyfikacji: 23-11-2020 09:46
 8. Projekty uchwał na XXIII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 30 listopada 2020 r.
  Data modyfikacji: 21-11-2020 17:00
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Data modyfikacji: 21-11-2020 16:59
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Data modyfikacji: 21-11-2020 16:54
Wersja XML