Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Zarządzenie Nr OR.0050.145.2020 z dnia 03 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Data modyfikacji: 20-01-2020 15:35
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Data modyfikacji: 20-01-2020 15:17
 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Data modyfikacji: 20-01-2020 15:15
 4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m 2 pasa drogowego dróg gminnych i na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  Data modyfikacji: 20-01-2020 15:03
 5. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
  Data modyfikacji: 20-01-2020 14:21
 6. Projekt uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarnów Opolski
  Data modyfikacji: 20-01-2020 13:59
 7. Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim
  Data modyfikacji: 20-01-2020 13:55
 8. Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
  Data modyfikacji: 20-01-2020 13:44
 9. Zarządzenie Nr OR.0050.149.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Kąty Opolskie
  Data modyfikacji: 20-01-2020 13:20
 10. Zarządzenie Nr OR.0050.148.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, oraz ustalenia wadium dla nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargo ustnego w miejscowości Kąty Opolskie
  Data modyfikacji: 20-01-2020 13:18
Wersja XML