Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Uchwała.XVI.125.2020 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Przywory
  Data modyfikacji: 26-02-2020 14:41
 2. Uchwała.XVI.126.2020 sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim -etap III
  Data modyfikacji: 26-02-2020 14:38
 3. Uchwała.XVI.127.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu poprzez udzielenie dotacji celowej
  Data modyfikacji: 26-02-2020 14:37
 4. Uchwała.XVI.128.2020 zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Data modyfikacji: 26-02-2020 14:36
 5. Uchwała.XVI.129.2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski w 2020 r.
  Data modyfikacji: 26-02-2020 14:34
 6. Uchwała.XVI.130.2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawek tej opłaty
  Data modyfikacji: 26-02-2020 14:32
 7. Uchwała.XVI.131.2020. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  Data modyfikacji: 26-02-2020 14:31
 8. Uchwała.XVI.132.2020 sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarnów Opolski
  Data modyfikacji: 26-02-2020 14:20
 9. Uchwała.XVI.133.2020 określenia średniej ceny jednostki paliwa w gmine Tarnów Opolski na rok szkolny 2019-2020
  Data modyfikacji: 26-02-2020 14:18
 10. Uchwała.XVI.134.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zapewniania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek dla których Gmina Tarnów Opolski jest organem prowadzącym
  Data modyfikacji: 26-02-2020 14:18
Wersja XML