Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Rejestr petycji - 2020 r.
  Data modyfikacji: 14-08-2020 13:26
 2. Sesja Nr V z dnia 25 lutego 2019 r.
  Data modyfikacji: 14-08-2020 13:00
 3. Uchwała.V.42.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Data modyfikacji: 14-08-2020 12:58
 4. Uchwała.V.43.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Data modyfikacji: 14-08-2020 12:57
 5. Uchwała.V.44.2019 w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Tarnów Opolski
  Data modyfikacji: 14-08-2020 12:54
 6. Uchwała.V.45.2019 w przedmiocie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia
  Data modyfikacji: 14-08-2020 12:46
 7. Uchwała.V.46.2019 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
  Data modyfikacji: 14-08-2020 12:30
 8. Uchwała.V.47.2019 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji
  Data modyfikacji: 14-08-2020 12:28
 9. Uchwała.V.48.2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tarnów Opolski
  Data modyfikacji: 14-08-2020 12:27
 10. Uchwała.V.49.2019 w sprawie przedłużenia ulicy Julii w miejscowości Tarnów Opolski
  Data modyfikacji: 14-08-2020 12:21
Wersja XML