Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Uchwała Nr XX.158.2020 w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany zapisów prawa miejscowego
  Data modyfikacji: 05-07-2020 20:41
 2. Uchwała Nr XX.157.2020 w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany zapisów prawa miejscowego
  Data modyfikacji: 05-07-2020 20:39
 3. Uchwała Nr XX.156.2020 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie poszerzenia obszaru wydobycia kruszyw na terenie gminy Tarnów Opolski
  Data modyfikacji: 05-07-2020 20:37
 4. Uchwała Nr XX.155.2020 nadania nazwy ulicy w  miejscowości Walidrogi
  Data modyfikacji: 05-07-2020 20:34
 5. Uchwała Nr XX.153.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Raszowa
  Data modyfikacji: 05-07-2020 20:32
 6. Uchwała Nr XX.152.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Tarnów Opolski
  Data modyfikacji: 05-07-2020 20:22
 7. Uchwała Nr XX.151.2020 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Tarnów Opolski
  Data modyfikacji: 05-07-2020 20:19
 8. Uchwała Nr XX.150.2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Tarnów Opolski
  Data modyfikacji: 05-07-2020 20:16
 9. Uchwała Nr XX.149.2020 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
  Data modyfikacji: 05-07-2020 20:13
 10. Uchwała Nr XX.148.2020 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
  Data modyfikacji: 05-07-2020 18:31
Wersja XML