Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Zarządzenie Nr OR.0050.136.2019 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej gminy Tarnów Opolski na rok 2020
  Data modyfikacji: 03-08-2020 15:05
 2. Zarządzenie Nr OR.0050.136.2019 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej gminy Tarnów Opolski na rok 2020
  Data modyfikacji: 03-08-2020 15:04
 3. Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urządu Gminy za 2019 rok
  Data modyfikacji: 03-08-2020 13:14
 4. Projekt budowlano-wykonawczy dla zadania „Budowa ścieżki pieszo–rowerowej wzdłuż ulicy K. Klimasa w m. Tarnów Opolski, w ciągu drogi powiatowej nr 1712 O" z dnia 22 lipca 2020
  Data modyfikacji: 31-07-2020 13:07
 5. Zarządzenie nr 0050.216.2020 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 27.07.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków bieżących
  Data modyfikacji: 30-07-2020 14:24
 6. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych ul. Ogórkowej w Tarnów Opolski z dnia 16 czerwca 2020 r.
  Data modyfikacji: 29-07-2020 11:36
 7. Zarządzenie Nr OR.0050.215.2020 z dnia 22.07.2020 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w miejscowości Nakło i Raszowa
  Data modyfikacji: 23-07-2020 12:11
 8. Zarządzenie Nr OR.0050.214.2020 z dnia 22.07.2020 r. w sprawie ustalenia ceny na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Nakło i Raszowa
  Data modyfikacji: 23-07-2020 12:09
 9. Zarządzenie Nr OR.0050.213.2020 z dnia 22.07.2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Nakło i Raszowa
  Data modyfikacji: 23-07-2020 12:06
 10. „Świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych, w których realizują obowiązek szkolny lub nauki wraz z zapewnieniem opiekunów w roku szkolnym 2020/2021”
  Data modyfikacji: 22-07-2020 11:33
Wersja XML