Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  Data modyfikacji: 21-02-2020 09:31
 2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim-etap III
  Data modyfikacji: 21-02-2020 09:29
 3. Projekt budowlano-wykonawczy dla zadania „Budowa ścieżki pieszo–rowerowej wzdłuż ulicy K. Klimasa w m. Tarnów Opolski, w ciągu drogi powiatowej nr 1712 O" z dnia 20 lutego 2020
  Data modyfikacji: 20-02-2020 13:56
 4. Uchwała.XV.118.2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów Opolski
  Data modyfikacji: 20-02-2020 09:01
 5. Protokół z dnia 21.01.2020 r. z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego Szkół Podstawowych
  Data modyfikacji: 19-02-2020 12:29
 6. Protokół z dnia 17.01.2020 r. z zawodów gminnych Konkursu Biologicznego Szkół Podstawowych
  Data modyfikacji: 19-02-2020 12:28
 7. Protokół z dnia 20.01.2020 r. z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego Szkół Podstawowych
  Data modyfikacji: 19-02-2020 12:28
 8. Protokół z dnia 15.01.2020 r. z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Szkół Podstawowych
  Data modyfikacji: 19-02-2020 12:27
 9. Protokół z dnia 16.01.2020 r. z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Geografinczego Szkół Podstawowych
  Data modyfikacji: 19-02-2020 12:26
 10. Protokół z dnia 14.01.2020 r. z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego Szkół Podstawowych
  Data modyfikacji: 19-02-2020 12:26
Wersja XML