Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Projekt budowlano-wykonawczy dla zadania „Budowa ścieżki pieszo–rowerowej wzdłuż ulicy K. Klimasa w m. Tarnów Opolski, w ciągu drogi powiatowej nr 1712 O" z dnia 25 marca 2020
  Data modyfikacji: 03-04-2020 19:37
 2. Zarządzenie Nr OR.0050.177.2020 z dnia 27.03.2020 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2019 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019
  Data modyfikacji: 02-04-2020 10:35
 3. Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych
  Data modyfikacji: 01-04-2020 13:44
 4. Informacja o dyżurach URZĘDNIKA WYBORCZEGO w Gminie Tarnów Opolski w celu przyjmowania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych
  Data modyfikacji: 01-04-2020 13:21
 5. Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 30.03.2020 r.
  Data modyfikacji: 01-04-2020 13:02
 6. Uchwała XVII/139/2020 w sprawie funduszu sołeckiego
  Data modyfikacji: 01-04-2020 11:33
 7. Uchwała XVII/138/2020 w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów Opolski”
  Data modyfikacji: 01-04-2020 11:23
 8. Uchwała XVII/136/2020 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
  Data modyfikacji: 01-04-2020 11:19
 9. Uchwała XVII/137/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  Data modyfikacji: 01-04-2020 11:16
 10. Sesja Nr XVII z dnia 30 marca 2020 r.
  Data modyfikacji: 01-04-2020 11:08
Wersja XML