Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Projekty uchwał VIII kadencji - 2020 rok
  Data modyfikacji: 17-01-2020 13:32
 2. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy w dniu 27 stycznia 2020 r.
  Data modyfikacji: 17-01-2020 12:46
 3. Terminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu styczniu 2020 r.
  Data modyfikacji: 17-01-2020 12:33
 4. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną z dnia 10 stycznia
  Data modyfikacji: 17-01-2020 11:53
 5. Rejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2018-2023
  Data modyfikacji: 17-01-2020 11:29
 6. Harmonogram Zebrań Wiejskich w Gminie Tarnów Opolski w 2020 r.
  Data modyfikacji: 17-01-2020 07:37
 7. Przetargi /Zamówienia publiczne /Zapytania ofertowe - 2020r
  Data modyfikacji: 16-01-2020 14:59
 8. Zarządzenie Nr OR.0050.144.2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.0050.347.2017 z dnia 17 listopada 2017 roku dotyczącego powołania członków Zespołu Integracyjnego
  Data modyfikacji: 15-01-2020 13:59
 9. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
  Data modyfikacji: 10-01-2020 13:22
 10. Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Tarnów Opolski, jej jednostek organizacyjnych i innych z dnia 14.11.2019
  Data modyfikacji: 08-01-2020 14:43
Wersja XML