Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

1.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - dzierżawa gruntu w Walidrogach ul.Opolska

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU USTNYM NIEORANICZONYM


Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza
nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntu
1. Częśći działki nr.245/153 o pow.100m2 położonej w Walidrogach przy
ulicy Opolskiej przeznaczonej pod działalność handlową.


2. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Opolu Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi Kw.Nr 76105

3. Cena wywoławcza na 1m2 gruntu wynosi: 86zł 40/100

4. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona i nie ma przeszkód w rozporządzaniu nią.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium
w wysokości : 17zł 28/100 , wpłata w kasie Urzędu Gminy do dnia 12.03.2004r. do godz.14:00

6. Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg zaliczone zostanie
na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy.

7. Wadium zwraca się natychmiast po przetargu.

8. Przetarg odbędzie się dnia 15 marca 2004r. o godz.15 w budynku Urzędu Gminy pok.2 w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6

9. Przetarg jest nieograniczony zgodnie z §12 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 13 stycznia 1998r. Dz.U.Nr 9 poz.30 w spr.określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie i dzierżawę nieruchomości.

10. Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyń.
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w pok.2 w Urzędzie Gminy tel:4 644 282 w.24

Wójt Gminy
Tarnów Opolski
Wersja XML