Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowie Opolskim

                                                   Załącznik
                                           Do Uchwały Nr 2/04
                                     Gminnej Komisji Wyborczej
                                        w Tarnowie Opolskim
                                         z dnia 16 lipca 2004r.KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TARNOWIE OPOLSKIM


Podaje się do publicznej wiadomości, że Gminna Komisja Wyborcza w Tarnowie Opolskim powołana postanowieniem Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 14 lipca2004r. na pierwszym posiedzeniu ukonstytuowała się następująco :

1. Zbigniew Krzywda Przewodniczący Komisji
2. Ewa Budziarek Zastępca Przewodniczącego
3. Ewelina Adamiec Członek Komisji
4. Barbara Bienias Członek Komisji
5. Stanisław Fijałkowski Członek Komisji
6. Hildegarda Piontek Członek Komisji
7. Anna Smolarek Członek Komisji

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w Budynku Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6 pok. Nr 1.

Plan dyżurów rejestracyjnych :
21 lipca 2004r. godz. 10.00 - 15.00
22 lipca 2004r. godz. 10.00 - 15.00
23 lipca 2004r. godz. 10.00 - 15.00
26 lipca 2004r. godz. 10.00 - 15.00
27 lipca 2004r. godz. 10.00 - 15.00
28 lipca 2004r. godz. 10.00 - 17.00
29 lipca 2004r. godz. 10.00 - 17.00
30 lipca 2004r. godz. 8.00 - 24.00


Przewodniczący Komisji
Zbigniew Krzywda

Wersja XML