Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat Wójta Gminy z dnia 2 kwietnia 2004r.

K O M U N I K A T
WÓJTA GMINY TARNÓW OPOLSKI
z dnia 2 kwietnia 2004 r
.


Stosownie do art. 76 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja Wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25 poz. 219) wyznacza się na terenie gminy Tarnów Opolski miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w celu prowadzenia kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego:

Sołectwo Kąty Opolskie - przystanki autobusowe przy ul. Krapkowickiej

Sołectwo Kosorowice - przystanki autobusowe przy ul. Opolskiej

Sołectwo Miedziana - przystanki autobusowe przy ul. Wiejskiej

Sołectwo Nakło - przystanki autobusowe przy ul. Strzeleckiej słup ogłoszeniowy przy ul. Kościelnej

Sołectwo Tarnów Opolski - przystanek autobusowy przyul. Dworcowej przystanki autobusowe przy ul. Ks. Klimasa słup ogłoszeniowy przy
ul. Ks.Klimasa (skrzyżowanie z ul. Sienkiewicza)

Sołectwo Przywory - przystanki autobusowe przy ul. Wiejskiej.

Sołectwo Raszowa - przystanki autobusowe przy ul. Ozimskiej słup ogłoszeniowy przy ul. Ozimskiej

Sołectwo Walidrogi - przystanki autobusowe przy ul. OpolskiejWójt Gminy
Zygmunt Cichoń
Wersja XML