Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie - w sprawie zmiany składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Tarnów Opolski
z dnia 31 maja 2004 r.DIV>


w sprawie zmiany składu osobowego w obwodowych komisjach wyborczych


Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja Wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25 poz. 219) podaje się do publicznej wiadomości:

1. Ze składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Tarnowie Opolskim została skreślona Pani Katarzyna Franz.

2. Ze składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Nakle została skreślona Pani Edyta Fabisz, a w jej miejsce została powołana Pani Anna Ciesiółko.

Wójt Gminy
Zygmunt Cichoń

Wersja XML

Gmina Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski
tel. 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax 77 46 44 282
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 5556286
w tym miesiącu: 95231
dzisiaj: 382

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1