Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2.Ogłoszenie -rozstrzygnięcie przetargu-budowa kotłowni w GOK

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Opolskim

Osiedle Zakładowe 7

 

Informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kotłowni w budynku Gminnego Ośrodka Kultury wybrano ofertę:

 

Zakładu Usług Sanitarnych i Ciepłowniczych

ul. Chmielowicka 78/4

45 – 738 Opole

 

Cena oferty: 89.016,19zł brutto

informację wytworzył(a): Jolanta Bioły
za treść odpowiada: Ewa Loster
data wytworzenia: 27.08.2004
Wersja XML