Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkursy

Otwarty konkurs ofert na realizację  w roku 2005 zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, organizacji imprez sportowo rekreacyjnych oraz remontów obiektów kultury fizycznej będących własnością Gminy Tarnów Opolski
DOCZARZĄDZENIE Wójta
DOCZałącznik nr 1 - oferta upowszechniania kultury fizycznej
DOCZałącznik nr 2 - oferta imprezy_2005
DOCZałącznik nr 3 - oferta na remonty 2005
DOCZałącznik nr 4 - sprawozdanie 2005

informację wytworzył(a): wpisz imię i nazwisko lub nazwę
za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko lub nazwę
data wytworzenia: wpisz datę
Wersja XML