Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wójta Gminy o przystapieniu do sporządzenia zmiany MPZP terenu górniczego Górażdże II

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski
 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Górażdże II”
 
 
 
         Wójt Gminy Tarnów Opolski, stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.), zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego GÓRAŻDŻE II.
Podjęcie opracowania następuje na podstawie uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski Nr XXXVII/264/09 z dnia 21 grudnia 2009 r., o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zmieniany plan obejmuje teren górniczy „Górażdże II”, administracyjnie położony na pograniczu dwóch gmin: Gogolin (większość terenu górniczego) i Tarnów Opolski (tylko północna część terenu górniczego).    
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w zmiany planu.
Wnioski do projektu zmiany planu, także dotyczące ochrony środowiska, należy składać w okresie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, lub za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (e-mail:   Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 


 

                                                                                                                                       Wójt Gminy
                                                                                                       Zygmunt Cichoń


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Krystian Smolka
Data wytworzenia: 19.08.2010
Wersja XML

Gmina Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski
tel. 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax 77 46 44 282
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 5004046
w tym miesiącu: 32091
dzisiaj: 1436

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1