Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe z dnia 12.10.2018 r.- Nadzór budowlany nad inwestycją Budowa ścieżek pieszo rowerowych w Tarnowie Opolskim (od przejazdu PKP) przez miejscowość Kosorowice do miejscowości Miedziana

DOCzalacznik-nr-1-do-zapytania-ofertowego-formularz-ofertowy-nadzor-budowlany.doc
DOCzalacznik-nr-2-wykaz-uslug-nadzor-budowlany.doc

DOCzalacznik-nr-3-wykaz-osob-nadzor-budowlany.doc
DOCXzalacznik-nr-4-wzor-umowy-nadzor-budowlany.docx
Brak opisu obrazka

Wersja XML