Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe za rok 2018

Oświadczenia majątkowe

Wójt Gminy Tarnów Opolski

 

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy wg stanu na dzień 31.12.2018r

Przewodniczący Rady Gminy Tarnów Opolski

Radni Gminy Tarnów Opolski:

 

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy wg stanu na dzień 19.11.2018r

Przewodniczący Rady Gminy Tarnów Opolski

Radni Gminy Tarnów Opolski:

 

Oświadczenia Majątkowe na  2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018

Przewodniczący Rady Gminy Tarnów Opolski

Radni Gminy Tarnów Opolski:

 

 Oświadczenia majątkowe kierowników; dyrektorów jednostek podległych:

 

 

Prezes Zarządu Parku Technologiczno- Innowacyjnego Sp.z.o.o:

 

Oświadczenia majątkowe: szkoły, gimnazja i przedszkola:

 

Wersja XML