Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Tarnów Opolski z dnia 19.11.2018 r.


PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia- Odbiór odpadów ZPE.271.14.2018.pdf

PDFInformacja o wyborze oferty ZPE.271.14.2018.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert- ZPE.271.14.2018- Odpady.pdf

DOCXSIWZ-Świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych ZPE.271.14.2018.docx

PDFOgłoszenie o zamówieniu ZPE.271.14.2018.pdf

DOCXzał. 10- Identyfikator w miniportalu.docx
DOCXzał. 8- Oświadczenie o grupie kapitąłowej.docx
DOCzał. 9 PROJEKT UMOWY ZPE.271.14.2018.doc
DOCXzał. 6 - Wykaz sprzętu.docx
DOCXzał. 7- ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW DO ODDANIA WYKONAWCY.docx
DOCXzał. 4- Oświadczenie o braku zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.docx
DOCXzał. 5 - Oświadczenie o nie zaleganiu z uiszczaniem podatków.docx
PDFzał. 3- Instrukcja wypełniania JEDZ.pdf
DOCXzał. 1-Formularz ofertowy.docx
DOCXzał. 2- Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu JEDZ.docx

 

Wersja XML