Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie z dnia 10 grudnia 2018 roku o konsultacjach społecznych z mieszkańcmi Gminy Tarnów Opolski dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Tarnów Opolski

Wójt Gminy Tarnów Opolski zaprasza mieszkańców gminy Tarnów Opolski do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Tarnów Opolski.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w dniach od  07.12.2018r. do dnia 14.12.2018r. włącznie.

Konsultacje przeprowadzane są w formie zebrania opinii, uwag i propozycji przesłane na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia Nr OR.0050.6.2018 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Tarnów Opolski  drogą listowną na adres Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa  6, 46-050 Tarnów Opolski lub przesłanie drogą elektroniczną na adres

 

 

Wersja XML