Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2019 roku

Tarnów Opolski, 18.12.2018r.

 

Informacja

 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego,
podatku leśnego oraz stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących w 2019 roku.

 

 

      Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim informuje, iż w 2019 roku stawki podatku od nieruchomości pozostają na poziomie roku 2018.

Obowiązuje uchwała nr XXIV/173/2016 z dnia 24 października 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tarnów Opolski.

 

Wysokość stawek podatku rolnego obowiązujących w 2019 roku:

Wysokość stawek podatku leśnego obowiązujących w 2019 roku:

 

Druki dotyczące informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego zarówno dla osób fizycznych i prawnych pozostają bez zmian.

Podatek od środków transportowych w 2019 roku:

W 2018 roku nie została podjęta uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2019 roku. W związku z tym obowiązuje uchwała nr XXXIX/293/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

UCHWAŁA NR XXXIX/293/2017 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia 27 listopada 2017 r.w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2019

Wersja XML