• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu główne Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)
Menu informacyjne Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)
Serwis www

Ogłoszenie- o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kąty Opolskie


Ogłoszenie  
 Wójt Gminy zawiadamia ponownie o
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kąty Opolskie  
 
   Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy w Tarnowie Opolskim Nr VIII/51/07 z dnia 31 maja 2007 r., o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kąty Opolskie – zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kąty Opolskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wymienione dokumenty wyłożone będą do publicznego wglądu w dniach od 26 maja 2008 r. do 25 czerwca 2008 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim w godz. od 10°° do 13°°.
 
   Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w piątek 2 czerwca 2008 r. o godz. 13°° w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6 pok.2
   
 Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Tarnów Opolski z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 15 dni od daty zakończenia wyłożenia.   
   
                                                                                  Wójt Gminy Tarnów Opolski
 Podmiot udostępniający:
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zbigniew Bahryj
Data wytworzenia: 2008-05-19

Gmina Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski
tel. 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax 77 46 44 282
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4734919
w tym miesiącu: 51512
dzisiaj: 1425