Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

konkurs ofert na realizacje w 2009r zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu - termin składania ofert 6.02.2009r

 


DOCkonkurs ofert na realizacje w 2009r zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu.doc 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Krzysztof Sziroky
Data wytworzenia: 2009-01-05
 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT 
NA REALIZACJĘ W 2009 r. ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE
KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ
 
LISTA ZŁOŻONYCH OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA W ZAKRESIE UPOWRZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I REKREACJI
 

Lp
Nazwa oferenta
Wnioskowana kwota na wsparcie zadania w 2009r.
Dotacja otrzymana w 2008
Przydzielona dotacja na rok 2009
UWAGI
1.
Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Tarnowie Opolskim
 
172 000
 
126 400
 
137 250
 
2.
 
PZW Opole
 
3 200
 
0,0
 
1 500
 
3.
Klub Kyokushin Karate w Tarnowie Opolskim
 
15 000
 
9 000
 
10 000
 
 
4
Stowarzyszenie Azjatyckich
Sztuk i Sportów Walki
Kokusai Bujuts, Keijutsu
 Remmei „KOU BU KAI”
 
 
 
5 000
 
 
1 600
 
 
2 000
 

 
                                                                                                                                                     WÓJT GMINY
                                                                                                                                                    ( …. )
                                                                                                                                                         Zygmunt Cichoń

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Krzysztof Sziroky
Data wytworzenia: 2009-03-02

Wersja XML