Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe z dnia 20.03.2019 r.- Nadzór budowlany nad inwestycją - Przebudowa drogi gminnej ul. Św. Jacka w miejscowości Tarnów Opolski

PDFProtokół z przeprowadzonego wyboru ofert-dot. usługi pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania o nazwie Przebudowa drogi gminnej ul. Św. Jacka w miejscowości Tarnów Opolski.pdf

DOCXzapytanie ofertowe- nadzór Św. Jacka.docx
DOCzalacznik-nr-3-wykaz-osob- nadzór św. Jacka.doc
DOCzalacznik-nr-2-wykaz-uslug-nadzor-św. Jacka.doc

DOCXzalacznik-nr-4-wzor-umowy-nadzor-św. jacka.docx

Wersja XML