Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs ofert na realizacje w 2009r zadań publicznych w zakresie wspierania grup kulturalnych mniejszości narodowych - termin składania ofert 6.02.2009r

 

 
DOCKonkurs ofert na realizacje w 2009r zadań publicznych w zakresie wspierania grup kulturalnych mniejszości narodowych.doc
 
 
 
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Krzysztof Sziroky
Data wytworzenia: 05.01.2009r
 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT 
NA REALIZACJĘ W 2009 r. ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE
WSPIERANIA GRUP KULTURALNYCH MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH
 
LISTA ZŁOŻONYCH OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA
 

Lp
Nazwa oferenta
Wnioskowana kwota na wsparcie zadania w 2009r.
Dotacja otrzymana w 2008
Przydzielona dotacja na rok 2009
UWAGI
1.
TSKN na Śląsku Opolskim
35 000
0,0
35 000
 

 
                                                                                                                                                     WÓJT GMINY
                                                                                                                                                 ( …. )
                                                                                                                                                      Zygmunt Cichoń
 
 
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Krzysztof Sziroky
Data wytworzenia: 2009-03-02

 

Wersja XML