Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) Wójt Gminy Tarnów Opolski udostępnia informację o specjalistycznym mobilnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

 I. prowadzącym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Gmina Tarnów Opolski - Firma odbierająca odpady: Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach, Częstochowa, ul. Bór 169, Tel. 77/ 4651 509 (oddział Dylaki)

II. adresie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Tarnów Opolski

 1. Kąty Op.: plac przy „Klubie” - filii Gminnego Ośrodka Kultury (ul. Odrzańska 9)
 2. Miedziana: plac naprzeciw filii Gminnego Ośrodka Kultury (ul. Wiejska 75b)
 3. Kosorowice: plac przy OSP (ul. Opolska 9a)
 4. Raszowa: plac przy OSP (ul. Ozimska 39)
 5. Tarnów Opolski: plac przy OSP ul. Ks. Klimasa 9
 6. Nakło: ul. Kościelna
 7. Walidrogi: plac przy filii Gminnego Ośrodka Kultury (ul. Opolska 1)
 8. Przywory: plac przy filii Gminnego Ośrodka Kultury (ul. Wiejska 83)

III. dniach i godzinach przyjmowania odpadów na terenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

 1. Kąty Op.: 13 maja 2019 r. i 2 września 2019 r.
 2. Miedziana: 14 maja 2019 r. i 3 września 2019 r.
 3. Kosorowice: 15 maja 2019 r. i 4 września 2019 r.
 4. Raszowa: 17 maja 2019 r. i 5 września 2019 r.
 5. Tarnów Opolski: 22 maja 2019 r. oraz 6 września 2019 r.
 6. Nakło: 23 maja 2019 r. oraz 16 września 2019 r.
 7. Walidrogi: 27 maja 2019 r. i 17 września 2019 r.
 8. Przywory: 28 maja 2019 r. i 19 września 2019 r.

Czas pracy mobilnego punktu do selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych: od godziny 9.00 do godziny 18.00.

 

Wersja XML