Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9  lit. e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) Wójt Gminy Tarnów Opolski udostępnia informacje o:

I. zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688):

1. Gmina Tarnów Opolski - Firma odbierająca odpady:

Remondis Opole Sp. z o. o.
Aleja Przyjaźni 9, Opole tel. 77 4536262

II. punkcie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Tarnów Opolski:

Zbiórka prowadzone jest w ramach tzw. wystawki, sprzed posesji mieszkańców w terminie wskazanym w harmonogramie odbioru odpadów.