Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory do Izby Rolniczej - 2019 r.

Tarnów Opolski, 14 czerwca 2019 r.

 

Wybory do Walnego Zgromadzenia Izb Rolniczych w Opolu

 

W porozumieniu z Izbą Rolniczą w Opolu, informuję iż w dniach od 17 do 25 czerwca 2019 r. w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim przy ulicy Dworcowej 6 (pokój nr 7) zgodnie z § 11 ust.1 uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, zostanie udostępniony do wglądu spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej w Opolu w godzina pracy Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim.

Poniedziałek w godz. od 7.00 do 16.00
Wtorek – czwartek w godz. od 7.00 do 15.00
Piątek w godz. od 7.00 do 14.00

 

                                                                                                                                    Sekretarz Gminy
                                                                                                                                 /-/ Czesław Bargiel

 

Wersja XML