Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

8.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym -sprzedaż działek budowlanych w Przyworach i Tarnowie Op.

            OGŁOSZENIE

O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

 

Wójt Gminy  Tarnów Opolski ogłasza I  nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek budowlanych w Tarnowie Op. i Przyworach.


1. Nieruchomości przeznaczone do przetargu oznaczone są działkami o
numerach w/m w pkt.3 położone w Tarnowie Op przy ul.Zawadzkiego
i Przyworach przy ulicy Wiejskiej.
    
2. Dla nieruchomości tych Sąd Rejonowy w Opolu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Kw. Nr  76162 , 76141 , 44606

3. Cena wywoławcza działek budowlanych wynosi:

dz.nr      843   o pow.0.0872 ha            Tarnów Op             24.000 zł
dz.nr      848   o pow.0.0783 ha            Tarnów Op             22.000 zł
dz.nr      854   o pow.0.0805 ha            Tarnów Op             23.000 zł
dz.nr      856   o pow.0.0850 ha            Tarnów Op             24.000 zł
dz.nr      857   o pow.0.0861 ha            Tarnów Op             24.000 zł


dz.nr   2016/413  o pow.0.1017 ha          Przywory               25.000zł
dz.nr   2077/413  o pow.0.0091 ha


                                       0.1108 ha

dz.nr   2015/413  o pow.0.1451 ha          Przywory               35.000zł
dz.nr   2076/413  o pow.0.0166 ha
dz.nr   2037/410  o pow.0.0006 ha


                                        0.1623 ha

4. Nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Op. i Przywory przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i wielorodzinne.


5. Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód w rozporządzaniu nimi.

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości:  10% ceny wywoławczej danej działki , wpłata w kasie urzędu gminy do dnia 23.08 2004r. do godz.14 lub na konto: WBK
Bank Zachodni O/Tarnów Op Nr.85109022420000000578015301

7. Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się osoby,  która wygrała przetarg od zawarcia umowy.


8. Wadium zwraca się  natychmiast po przetargu.

9. Przetarg odbędzie się dnia  27 sierpnia 2004r. r. o godz.13 w budynku  Urzędu Gminy pok.2  w Tarnowie Opolskim  ul. Dworcowa 6  
     
10.Przetarg jest nieograniczony zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r. Dz.U.Nr 9 poz.30 w spr. określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości.


11.Wójt Gminy  Tarnów Opolskim zastrzega sobie prawo odwołania przetargubez podania przyczyń. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w pok.2 w Urzędzie Gminy  tel: 4644282 w 24

 

informację wytworzył(a): Jolanta Bioły
za treść odpowiada: Urszula Konieczny
data wytworzenia: 11.08.2004
Wersja XML