Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2020 roku

Tarnów Opolski, 02.01.2020r.

 

Informacja

 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego,
podatku leśnego oraz stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących w 2020 roku.
 

 

      Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim informuje, że w 2019 roku została podjęta uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tarnów Opolski. 


Obowiązuje uchwała nr XII/95/2019 z dnia 28 października 2019r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tarnów Opolski. 


Wysokość stawek podatku rolnego obowiązujących w 2020 roku:


Wysokość stawek podatku leśnego obowiązujących w 2020 roku:


Podatek od środków transportowych w 2020 roku:

W 2019 roku została podjęta uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2020 roku. W związku z tym obowiązuje uchwała nr XIII/100/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz uchwała nr XIV/115/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2019r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

 

Wersja XML